1/2015 (styczeń-luty)

Spis treści PH 1/2015

Str Autor Tytuł
1. M. Gołębiewski, A. Kądrowska, A. Wójcik, K. Wnęk, J. Slósarz, M. Kunowska-Slósarz, T. Nałęcz-Tarwacka Wykorzystanie krzyżowania międzyrasowego w doskonaleniu genetycznym bydła mlecznego (Pełny tekst)
5. E. Pawlina, M. Kaliciak, A. Wyrostek Długość użytkowania i przyczyny brakowania krów mlecznych w Polsce
7. B. Cioch, E. Czerniawska-Piątkowska Nowa jednostka chorobowa przeżuwaczy w Europie
9. H. Jasiorowski Głos w dyskusji (Pełny tekst)
11. Nowe książki
13. K. Tereszkiewicz, K. Choroszy Wpływ obrotu przedubojowego na dobrostan tuczników i jakość wieprzowiny
17. M. Hejdysz, A. Rutkowski Aktualne problemy żywienia zwierząt monogastrycznych – podaż pasz wysokobiałkowych i białkowe bezpieczeństwo kraju
21. Nowe książki
21. J. Bennewicz, T. Barczak, L. Matuszewska Stan pszczelarstwa w powiecie pilskim na tle kraju
23. M. Mazur, Z. Antoszkiewicz Stres oksydacyjny u zwierząt gospodarskich
27. E. Bombik LXXIX Zjazd Naukowy PTZ w Siedlcach
P. Guliński Sekcja Chowu i Hodowli Bydła
A. Rekiel Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej
T.M. Gruszecki Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz
D. Lewczuk Sekcja Chowu i Hodowli Koni
S. Socha Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych
L. Drozd Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich

Contents PH 1/2015

Page Author Title
1. M. Gołębiewski, A. Kądrowska, A. Wójcik, K. Wnęk, J. Slósarz, M. Kunowska-Slósarz, T. Nałęcz-Tarwacka The use of crossbreeding between breeds in genetic improvement of dairy cattle
5. E. Pawlina, M. Kaliciak, A. Wyrostek Length of productive life of dairy cows in Poland and reasons for their culling Summary
7. B. Cioch, E. Czerniawska-Piątkowska A new disease entity in ruminants in Europe
9. H. Jasiorowski A voice in the discussion
11. New books
13. K. Tereszkiewicz, K. Choroszy The effect of pre-slaughter handling on the welfare of fattening pigs and on pork quality
17. M. Hejdysz, A. Rutkowski Current problems in monogastric animal nutrition – supply of high-protein feeds and the protein security of the country
21. New books
21. J. Bennewicz, T. Barczak, L. Matuszewska The state of beekeeping in Piła Country with respect to the entire country Summary
23. M. Mazur, Z. Antoszkiewicz Oxidative stress in farm animals
27. E. Bombik 79th Scientific Convention of the Polish Society of Animal Production in Siedlce
P. Guliński Section of Cattle Management and Breeding
A. Rekiel Section of Pig Management and Breeding
T.M. Gruszecki Section of Sheep and Goat Management and Breeding
D. Lewczuk Section of Horse Management and Breeding
S. Socha Section of Management and Breeding of Fur Animals
L. Drozd Section of Management and Breeding of Pets and Wild Animals