XXXIII Konkurs Prac Magisterskich

Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego ogłasza nabór prac do XXXIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych. Prosimy o zgłaszanie na Konkurs prac wraz z oświadczeniami (wzór oświadczenia i regulamin Konkursu dostępne na stronie:

http://ptz.icm.edu.pl/konkursy/konkurs-prac-magisterskich/) do 31 marca 2016 roku na adres: Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego, ul. Kaliska 9 m. 4, 02-316 Warszawa, z zaznaczeniem na kopercie „KONKURS”.