2/2014 (marzec-kwiecień)

1 okladka pdf

Spis treści PH 2/2014

Str. Autor Tytuł
1 B. Prusak, I. Głażewska, B. Gralak Nierekombinujące markery DNA jako nowe narzędzia analiz w hodowli zwierząt (cz. 2) (Pełny tekst)
3 K. Bilik Wpływ zróżnicowanych dawek TMR na jakość mleka krów rasy phf i wytwarzanych z niego produktów
6 R. Klebaniuk, E. Kowalczuk-Vasilev, G. Rocki Wskaźniki hematologiczne krwi krów żywionych dawkami z udziałem gliceryny
9 B. Niwińska, M. Andrzejewski Selen – niezbędny pierwiastek w żywieniu bydła
11 E. Otoliński, J. Szarek Degresja w pogłowiu i postępy w koncentracji chowu bydła w Polsce południowej
15 B. Gubała, W. Jagusiak, T. Krychowski Polska hodowla w świecie INTERBULL
17 M. Sobczyńska, T. Blicharski Alternatywne metody szacowania wartości hodowlanej długowieczności loch
20 E. Sell-Kubiak, T. Szwaczkowski Czy grupowe utrzymanie loch prośnych ma wpływ na ich potomstwo?
22 B. Szostak Ocena intensywności wykorzystania rozpłodowego loch rasy puławskiej w regionie lubelskim
24 J. Łojek, M. Łojek, A. Łojek Praktyka treningu wyścigowego koni pełnej krwi angielskiej na torze służewieckim w Warszawie
28 M. Dmoch, B. Trawińska, H. Bogusław Znaczenie ziół w profilaktyce chorób zwierząt
30 H. Jasiorowski O służebnej roli badań dla praktyki oraz o problemie ich cytowania
32 A. Frieske, B. Sitkowska, D. Piwczyński, S. Mroczkowski Rytualny ubój zwierząt

Contents PH 2/2014

Str. Autor Tytuł
1 B. Prusak, I. Głażewska, B. Gralak Non-recombining DNA markers as new tools for analyses in animal breeding (Part 2)
3 K. Bilik The effect of different TMR rations on the quality of milk and milk products from Polish Holstein-Friesian cows Summary
6 R. Klebaniuk, E. Kowalczuk-Vasilev, G. Rocki Haematological parameters of the blood of cows fed diets containing glycerin Summary
9 B. Niwińska, M. Andrzejewski Selenium – an essential element in cattle feeding
11 E. Otoliński, J. Szarek Decrease in cattle population and progress in cattle herd size in southern Poland
15 B. Gubała, W. Jagusiak, T. Krychowski Polish breeding in the world of INTERBULL
17 M. Sobczyńska, T. Blicharski Alternative methods for estimating longevity in sows as a breeding value
20 E. Sell-Kubiak, T. Szwaczkowski Does group housing of pregnant sows affect their offspring?
22 B. Szostak Evaluation of the reproductive performance of Puławska pigs reared in the Lublin region Summary
24 J. Łojek, M. Łojek, A. Łojek Thoroughbred race training practices at the Służewiec Racetrack in Warsaw Summary
28 M. Dmoch, B. Trawińska, H. Bogusław The role of herbs in prevention of animal diseases Summary
30 H. Jasiorowski On the usefulness of research studies for practice and the problem of their citation
32 A. Frieske, B. Sitkowska, D. Piwczyński, S. Mroczkowski Ritual slaughter of animals