3/2015 (maj-czerwiec)

1 okladka-1

Spis treści PH 3/2015

Str Autor Tytuł
1 M. Kolenda, E. Grochowska, S. Mroczkowski Znaczenie zmienności genu miostatyny w hodowli bydła i owiec
3 P. Kożańska-Małkiewicz, D. Piwczyński, A. Czajkowska Tendencje rozwojowe masy ciała 56-dniowych jagniąt wybranych ras w Polsce (Pełny tekst)
6 E. Januś, R. Polski, D. Borkowska Zależność wydajności krów od ich kondycji określanej przed porodem i na początku laktacji
9 P. Brzozowski, H. Grodzki, K. Karney Hodowla bydła i produkcja mleka w Nowej Zelandii
12 Z. Urny Zwalczanie chorób wirusowych bydła typu IBR/IPV oraz BVD-MD
13 S. Wajda Głos w dyskusji. Himalaje postępu… cd. (Pełny tekst)
16 H. Jasiorowski Głos w dyskusji. Himalaje inteligencji i sprytu, ale ile nas to kosztuje i dokąd doprowadzi? (Pełny tekst)
18 H. Jasiorowski W odpowiedzi prof. Zenonowi Nogalskiemu (Pełny tekst)
18 B. Gajda, B. Szczęśniak-Fabiańczyk, I. Mandryk, K. Poniedziałek-Kempny, F. Ryszka, B. Dolińska, L. Leszczyńska, Z. Smorąg Produkcja i zastosowanie preparatu Biolactin w odchowie prosiąt
21 T. Hikawczuk, A. Szuba-Trznadel, A. Wiliczkiewicz Polisacharydy nieskrobiowe w żywieniu kurcząt brojlerów i prosiąt
23 R. Niżnikowski, Ż. Szymańska, S. Majdański, Ł. Głuchowski, M. Ślęzak, M. Świątek Kozy kazimierzowskie – rodzima rasa Doliny Środkowej Wisły (Pełny tekst)
24 S. Pałka, D. Maj, O. Derewicka, K. Kozioł, M. Kmiecik, Ł. Migdał, J. Bieniek Zachowania eksploracyjne królików w teście otwartego pola
27 B. Zajdel, K. Kucharska, B. Madras-Majewska, J. Gąbka, Z. Kamiński, D. Kucharski Pasożytnicza i towarzysząca fauna gniazd murarki ogrodowej
29 J. Różańska-Zawieja, Z. Sobek XI Forum Zootechniczno-Weterynaryjne
31 S. Mroczkowski O przyszłość polskiego zootechnika

Contents PH 3/2015

Page Author Title
1 M. Kolenda, E. Grochowska, S. Mroczkowski The significance of variability in the myostatin gene in cattle and sheep breeding
3 P. Kożańska-Małkiewicz, D. Piwczyński, A. Czajkowska Trends in body weight development of 56-day-old lambs of selected breeds in Poland (Summary)
6 E. Januś, R. Polski, D. Borkowska Dependence of the productivity of cows on their body condition before parturition and at the start of lactation (Summary)
9 P. Brzozowski, H. Grodzki, K. Karney Cattle raising and milk production in New Zealand
12 Z. Urny Combating IBR/IPV and BVD-MD viral diseases in cattle
13 S. Wajda A voice in the discussion. Monumental progress…cont.
16 H. Jasiorowski A voice in the discussion. Monumental intelligence and cunning, but how much is it costing us and where will it lead?
18 H. Jasiorowski In reply to Prof. Zenon Nogalski
18 B. Gajda, B. Szczęśniak-Fabiańczyk, I. Mandryk, K. Poniedziałek-Kempny, F. Ryszka, B. Dolińska, L. Leszczyńska, Z. Smorąg Production and application of Biolactin in piglet rearing (Summary)
21 T. Hikawczuk, A. Szuba-Trznadel, A. Wiliczkiewicz Non-starch polysaccharides in the diet of broiler chickens and piglets
23 R. Niżnikowski, Ż. Szymańska, S. Majdański, Ł. Głuchowski, M. Ślęzak, M. Świątek Kazimierzowska goats – a native breed of the Middle Vistula River Valley
24 S. Pałka, D. Maj, O. Derewicka, K. Kozioł, M. Kmiecik, Ł. Migdał, J. Bieniek Exploratory behaviour of rabbits in an open field test (Summary)
27 B. Zajdel, K. Kucharska, B. Madras-Majewska, J. Gąbka, Z. Kamiński, D. Kucharski Parasitic and accompanying fauna of mason bee nests
29 J. Różańska-Zawieja, Z. Sobek 11th Animal Production and Veterinary Forum
31 S. Mroczkowski On the future of Polish animal production