3/2016 (maj-czerwiec)

1 okładka

Spis PH 3/2016

Str Autor Tytuł
1 H. Jasiorowski Czy wolno nam godzić się na regresję roli krajowego zaplecza naukowego w rozwoju polskiego rolnictwa?
4 M. Florek, J. Barłowska, Z. Litwińczuk Mleko i mięso zwierząt przeżuwających jako źródło substancji biologicznie czynnych. Część II. Mięso
7 D. Radzio Połowa mleka pod oceną
12 M. Bryła, M. Trzcińska Ocena in vivo zdolności zapładniających plemników knura uwarunkowana składem rozcieńczalnika
14 A. Rząsa, A. Zyzak, O. Urbaniak Patogeneza zakażeń Escherichia coli u prosiąt
18 D. Lewczuk, A. Berezowski Problem osteochondrozy u koni – definicje i znaczenie hodowlane
20 P. Cholewińska, P. Nowakowski, M. Iwaszkiewicz Analiza adaptacji owiec olkuskich do nowego środowiska na podstawie tła mineralnego (Summary)
23 S. Milewski, K. Ząbek, M. Fijałkowska, T. Daszkiewicz, C. Purwin Rezultaty badań dotyczących efektów tuczu oraz jakości mięsa jagniąt żywionych kiszonkami sporządzonymi z różnych surowców roślinnych (Summary)
27 A. Gugołek, A. Jastrzębska Zastosowanie suszonych wywarów gorzelnianych (DDGS) w żywieniu królików (Pełny tekst)
29 J. Strychalski, A. Gugołek, A. Jastrzębska Psy w sporcie i rekreacji

Contents PH 3/2016

Page Author Title
1 H. Jasiorowski Can we allow the regression of the role of the national research base in the development of Polish agriculture?
4 M. Florek, J. Barłowska, Z. Litwińczuk Milk and meat of ruminants as a source of biologically active substances. Part II. Meat
7 D. Radzio Half of milk subjected to evaluation
12 M. Bryła, M. Trzcińska Analysis of in vivo fertilizing capacity of boar sperm depending on diluent composition
14 A. Rząsa, A. Zyzak, O. Urbaniak The pathogenesis of Escherichia coli infections in piglets
18 D. Lewczuk, A. Berezowski The problem of osteochondrosis – definitions and its meaning for breeding
20 P. Cholewińska, P. Nowakowski, M. Iwaszkiewicz Analysis of adaptation of Olkuska sheep to a new environment on the basis of the mineral composition of fodder
23 S. Milewski, K. Ząbek, M. Fijałkowska, T. Daszkiewicz, C. Purwin Results of research on fattening performance and meat qua-lity of lambs fed silage prepared from various plant materials (Summary)
27 A. Gugołek, A. Jastrzębska The use of distillers dried grains with solubles (DDGS) in rabbit diets
29 J. Strychalski, A. Gugołek, A. Jastrzębska Dogs in sport and recreation