4/2014 (lipiec-sierpień)

1 okladka pdf

Spis treści PH 4/2014

Str. Autor Tytuł
1 S. Mroczkowski, A. Frieske, E. Grochowska, D. Piwczyński, B. Sitkowska Ubój rytualny w świetle prawa II RP (Pełny tekst)
3 M. Graczyk, T. Szwaczkowski Proporcja płci potomstwa
5 K. Poniedziałek-Kempny Rola prolaktyny w rozrodzie zwierząt
8 J. Mróz, M. Kunowska-Slósarz Ciąża bliźniacza u krów – zysk czy ryzyko?
11 D. Radzio Długowieczność krów coraz bardziej w cenie
14 Z. Litwińczuk, T. Szulc Co nowego wnoszą badania realizowane w ramach projektu „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”? (Pełny tekst)
15 J. Szczechowiak, A. Cieślak, M. Szumacher-Strabel Przemiany tłuszczowców w żwaczu
17 B. Matysiak, E. Jacyno, M. Kawęcka, A. Kołodziej-Skalska Wpływ ekstraktu ziołowego na produkcyjność loch w okresie ciąży i laktacji
19 M. Smugała, R. Pikuła Pionierskie badania nad wykorzystaniem telemetrii do obserwacji migracji stada koników polskich
22 Nowe książki
22 E. Jastrzębska, K. Wolińska, Z. Jaworski, D. Jauering Zioła w leczeniu koni
25 E. Czerniawska-Piątkowska, M. Grudziński Porożogenne komórki macierzyste MIC-1 – rewolucja w medycynie regeneracyjnej
27 M. Mazurkiewicz, J. Gruszczyńska, K. Siewruk Kardiomiopatia przerostowa u kota domowego
30 M. Petrynka, K. Olczak, C. Klocek Zachowania agresywne zwierząt
32 Z. Sobek, K. Szulc Z działalności Poznańskiego Koła PTZ – X Forum Zootechniczno-Weterynaryjne

Contents PH 4/2014

Page Author Title
1 S. Mroczkowski, A. Frieske, E. Grochowska, D. Piwczyński, B. Sitkowska Ritual slaughter under the law of the Second Polish Republic
3 M. Graczyk, T. Szwaczkowski Sex ratio of progeny
5 K. Poniedziałek-Kempny The role of prolactin in animal reproduction
8 J. Mróz, M. Kunowska-Slósarz Twin pregnancy in cows – gain or risk?
11 D. Radzio Longevity in cows is increasingly valued
14 Z. Litwińczuk, T. Szulc What new contributions are made by the research carried out under the project “Optimization of beef production in Poland according to the strategy “from the fork to the farm”?
15 J. Szczechowiak, A. Cieślak, M. Szumacher-Strabel Lipid metabolism in the rumen
17 B. Matysiak, E. Jacyno, M. Kawęcka, A. Kołodziej-Skalska The effect of herbal extracts on the productivity of sows during pregnancy and lactation (Summary)
19 M. Smugała, R. Pikuła Pioneering research into the use of telemetry to follow the migration of a Polish Konik horse herd (Summary)
22 New books
22 E. Jastrzębska, K. Wolińska, Z. Jaworski, D. Jauering Herbs in treatment of horses
25 E. Czerniawska-Piątkowska, M. Grudziński MIC-1 antlerogenic stem cells – a revolution in regenerative medicine
27 M. Mazurkiewicz, J. Gruszczyńska, K. Siewruk Hypertrophic cardiomyopathy in the domestic cat
30 M. Petrynka, K. Olczak, C. Klocek Agressive behaviour in animals
32 Z. Sobek, K. Szulc From the activity of the Poznań Branch of the Polish Society of Animal Production – 10th Animal Production and Veterinary Forum