4/2016 (lipiec-sierpień)

Spis treści PH 4/2016

STR
AUTOR
TYTUŁ
1 K. Borzuta, D. Lisiak Ewolucja wartości rzeźnej trzody chlewnej w ostatnim sześćdziesięcioleciu (Pełny tekst)
6 K. Wnęk, K. Pawłowski, T. Przysucha Analiza zmian w ocenie i obrocie bydłem opasowym w Polsce w latach 2005-2014 (Pełny tekst)
9 A. Wójcik, K. Karbowska, K. Karbowska, D. Dzięgiel Chów bydła mlecznego w gospodarstwie ekologicznym (Pełny tekst)
12 T. Krychowski Tworzymy przyszłość. O celach i zamierzeniach nowo powołanego Centrum Genetycznego informuje jego dyrektor dr hab. Tomasz Strabel, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – rozmawiał R. Lesiakowski (Pełny tekst)
15 M. Brzozowski, B. Sitkowska, D. Piwczyński Modelowanie przebiegu porodu przy użyciu drzew klasyfikacyjnych (Pełny tekst)
22 E. Jodkowska, P. Sułek, K. Sabok Wstępne badania nad skutecznością treningu koni metodą Join-up w zależności od pory karmienia (Pełny tekst)
25 J. Kania-Gierdziewicz, A. Czajka-Sołek Konie iberyjskie w Polsce (Pełny tekst)
31 Z. Sobek, J. Różańska-Zawieja XII Forum Zootechniczno-Weterynaryjne. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Profesora Czesława Janickiego (Pełny tekst)

Contents PH (4/2016)

PAGE
AUTHOR
TITLE
1 K. Borzuta, D. Lisiak Evolution of the carcass value of pigs over the last six decades
6 K. Wnęk, K. Pawłowski, T. Przysucha Analysis of changes in the evaluation and trade of fattening cattle in Poland in the years 2005-2014
9 A. Wójcik, K. Karbowska, K. Karbowska, D. Dzięgiel Raising dairy cattle on an organic farm
12 T. Krychowski We are creating the future. Dr Tomasz Strabel, professor at the University of Life Sciences in Poznań and director of the newly formed Genetic Centre, talks about the centre’s objectives and plans with R. Lesiakowski
15 M. Brzozowski, B. Sitkowska, D. Piwczyński Modelling of the course of parturition using classification trees
22 E. Jodkowska, P. Sułek, K. Sabok A preliminary study on the effectiveness of Join-Up training of horses in relation to the time of feeding
25 J. Kania-Gierdziewicz, A. Czajka-Sołek Iberian horses in Poland
31 Z. Sobek, J. Różańska-Zawieja 12th Animal Production and Veterinary Forum. Unveiling of a plaque commemorating Professor Czesław Janicki