5/2014 (wrzesień-październik)

okladka

Spis treści PH 5/2014

Str. Autor Tytuł
1 M. Cassandro Ekstensywna produkcja zwierzęca i jej wartość dodana w łańcuchach produkcyjnych i środowiskowych: studia nad bydłem mlecznym
4 Ł. Majkowski, R. Morawski Stado bydła mlecznego – nauka i technika w moim gospodarstwie
6 Rozstrzygnięcie VII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych
7 Rozstrzygnięcie XXXI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych
8 I. Szczerbal, D. Mróz, M. Świtoński Jak polimorfizmy DNA w sekwencjach intronowych wpływają na fenotyp?
10 A. Rekiel, B. Królewska Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu u zwierząt – syndrom IUGR
13 Nowe książki
14 A. Siekierska Krowy na nowo ułożone
19 K. Wnęk, M. Gołębiewski, T. Przysucha System oceny obiektywnej tusz wołowych
21 A. Wierzbicka, J. Wierzbicki Głos w dyskusji (Pełny tekst)
34 J. Mróz, M. Kunowska-Slósarz, A. Łojek Ciąża bliźniacza u klaczy – zysk czy ryzyko?
36 A. Wierzchoś-Hilczer, P. Gogol Kriokonserwacja nasienia królika – problemy i nowe strategie
38 E.R. Grela, K. Pietrzak, S. Pecka, S. Sobolewska, W. Krasucki Ostropest plamisty w żywieniu zwierząt
41 H. Bernacka, M. Nowacka, J. Zawiślak Zachowania wilka szarego w niewoli (Pełny tekst)
46 S. Mroczkowski Potrzeba budowania strategii
48 Z. Sobek Działalność Poznańskiego Koła PTZ

Contents PH 5/2014

Page Author Title
1 M. Cassandro Extensive animal production and its added value in production and environmental chains: a dairy cattle study Summary
2 Ł. Majkowski, R. Morawski A dairy cattle herd – science and technology on my farm
3 Conclusion of the 7th edition of the competition for the best doctoral thesis in the field of animal husbandry
4 I. Szczerbal, D. Mróz, M. Świtoński How does DNA polymorphism in intron sequences affect phenotype?
5 A. Rekiel, B. Królewska Intrauterine growth restriction in animals – the IUGR syndrome
6 New books
7 A. Siekierska Re-ordering of cows
8 K. Wnęk, M. Gołębiewski, T. Przysucha A system for objective evaluation of beef carcasses
9 A. Wierzbicka, J. Wierzbicki A voice in the discussion
10 J. Mróz, M. Kunowska-Slósarz, A. Łojek Twin pregnancy in mares – gain or risk?
11 A. Wierzchoś-Hilczer, P. Gogol Cryopreservation of rabbit semen – problems and new strategies
12 E.R. Grela, K. Pietrzak, S. Pecka, S. Sobolewska, W. Krasucki Milk thistle in animal nutrition Summary
13 H. Bernacka, M. Nowacka, J. Zawiślak Grey wolf behaviour in captivity Summary
14 S. Mroczkowski The need for strategy building
15 Z. Sobek The activity of the Poznań Branch of the Polish Society of Animal Production