6/2013 (listopad-grudzień)

1-okladka-pdf-724x1024

Spis treści PH 6/2013

Str. Autorzy Tytuł
1 M. Babicz, Z. Bajda, T. Blicharski, J.T. Buczyński, P. Luciński, M. Szyndler-Nędza, M. Różycki, E. Skrzypczak, K. Szulc Aktualne problemy w hodowli świń ras zachowawczych w Polsce (Pełny tekst)
3 A. Mucha, K. Ropka-Molik, D. Polasik, A. Terman Markery genetyczne a użytkowość rozpłodowa świń
5 M. Gębska, A. Malak-Rawlikowska, E. Majewski, A. Rekiel Ekonomiczne aspekty podnoszenia dobrostanu w tuczu trzody chlewnej
7 T. Niemiec, E. Sawosz, M. Grodzik, B. Wojtaszczyk, A. Łozicki, W. Strużyński Od komórki do produkcji zwierzęcej – badania i perspektywy zastosowania nanocząstek srebra
10 A. Hammermeister, T. Blicharski, A. Warda System PQS nowoczesnym rozwiązaniem dla producenta, przetwórcy i konsumenta
12 G. Michalska, J. Nowachowicz, T. Bucek, P.D. Wasilewski, M. Kmiecik Spożycie artykułów żywnościowych z udziałem mięsa i jego przetworów
14 D. Śmigielska Polskie mleczarstwo na tle Unii Europejskiej
15 S. Winnicki, J.L. Jugowar, Ł. Namyślak, G. Notecki Systemy utrzymania krów w Wielkopolsce – stan obecny i perspektywy
18 R. Niżnikowski, K. Głowacz, E. Strzelec, G. Czub, M. Ślęzak, M. Świątek Wpływ procesów domestykacyjnych na frekwencję niektórych alleli i genotypów owiec. Cz. I. Gen białka prionowego (PRNP) i gen kazeiny α-s1 (CSN1S1)
22 Nowe książki
22 M. Jasińska, K. Skryplonek Mleko klaczy, jego właściwości i wykorzystanie
25 T. Bombik, E. Bombik, B. Biesiada-Drzazga Dobrostan zwierząt w aspekcie kryteriów i metod oceny
27 D. Piwczyński, M. Kolenda, B. Sitkowska, A. Czajkowska Zastosowanie technik data mining w zootechnice
31 H. Frąckowiak, K. Kowalczyk XIV Krajowa Wystawa Koników Polskich TARPANIADA 2013
32 Nowe władze Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
32 Wykaz recenzentów artykułów naukowych – „Przegląd Hodowlany” rocznik 2013
32 Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2013

Contents PH 6/2013

Str. Autor Tytuł
1 M. Babicz, Z. Bajda, T. Blicharski, J.T. Buczyński, P. Luciński, M. Szyndler-Nędza, M. Różycki, E. Skrzypczak, K. Szulc The current problems in breeding of pigs of preservative races in Poland
3 A. Mucha, K. Ropka-Molik, D. Polasik, A. Terman Genetic markers and reproduction performance of pigs
5 M. Gębska, A. Malak-Rawlikowska, E. Majewski, A. Rekiel Economic aspects of enhancing animal welfare standards in fatteners’ production (Summary)
7 T. Niemiec, M. Szmidt, E. Sawosz, M. Grodzik, A. Łozicki, W. Strużyński From a cell to animal production – the studies and perspectives for the application of silver nanoparticles
10 A. Hammermeister, T. Blicharski, A. Warda PQS system as a modern solution for producer, procesor and consumer
12 G. Michalska, J. Nowachowicz, T. Bucek, P.D. Wasilewski, M. Kmiecik Consumption of ford products with participation of meat and its products
14 D. Śmigielska Polish dairying in the light of the European Union
15 S. Winnicki, J.L. Jugowar, Ł. Namyślak, G. Notecki Housing systems for dairy cattle in Wielkopolska region – current status and prospects (Summary)
18 R. Niżnikowski, K. Głowacz, E. Strzelec, G. Czub, M. Ślęzak, M. Świątek Effect of domestication processes on frequency of certain alelles and genotypes of ewes. Part I. Gene of prion protein (PRNP) and α-s1 casein (CSN1S1)
22 New books
22 M. Jasińska, K. Skryplonek Mares’milk, its properties and uses
25 T. Bombik, E. Bombik, B. Biesiada-Drzazga Animal welfare in terms of evaluation criteria and methods (Summary)
27 D. Piwczyński, M. Kolenda, B. Sitkowska, A. Czajkowska Application of data mining techniques in animal husbandry (Summary)
31 H. Frąckowiak, K. Kowalczyk The XIVth TARPANIADA 2013
32 New management of the Polish Society of Animal Production
32 List of scientific papers’ reviewers – „Animal Production Review” 2013 annual set
32 Table of contents of the „Animal Production Review” – 2013 annual set