Rozstrzygnięcie XXXIV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), prof. dr hab. Dorota Kowalska, prof. dr hab. Jacek Skomiał, obradował 29 czerwca 2017 roku. Ogółem do konkursu zgłoszono 31 prac magisterskich z 8 uczelni. Najwięcej, bo aż 12 prac wpłynęło z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z innych uczelni po kilka: 7 z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 4 z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 3 z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2 ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i po 1 z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 6 grupach tematycznych: genetyka (3 prace), chów i hodowla bydła i owiec (7 prac), chów i hodowla trzody chlewnej i drobiu (7 prac), chów i hodowla koni (5 prac), zwierzęta towarzyszące i dzikie (5 prac), inne (4 prace).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 2 nagrody pierwsze, 7 nagród drugich oraz 7 wyróżnień.

 

GENETYKA

II nagroda – mgr inż. Eliza Maciejewska za pracę pt. „Wpływ dojrzałości płciowej na ekspresję wybranych genów związanych z gospodarką kwasami tłuszczowymi w oocytach i zarodkach świni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Piotra Pawlaka w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr inż. Krzysztof Jan Piotrowski za pracę pt. „Genetic variability of chicken population based on Single Nucleotide Polymorphism”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

CHÓW I HODOWLA BYDŁA I OWIEC

I nagroda – mgr inż. Aneta Lewandowska za pracę pt. „Relationship between pH of rumen fluid and concentration of urea in blood and milk in dairy cows”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr inż. Oksana Pulkowska za pracę pt. „Poziom hormonów tarczycy u krów z torbielowatością jajników”. Praca wykonana pod kierunkiem dr n. wet. Agaty Zagrajczuk z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Instytucie Nauk Weterynaryjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr inż. Jagoda Superlak za pracę pt. „Wpływ dodatku pokrzywy i oregano na wyniki odchowu cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr inż. Michał Zalewski za pracę pt. „Efektywność stosowania soli anionowych, gliceryny i L-karnityny w żywieniu krów zasuszonych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Haliny Skórko-Sajko w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ I DROBIU

II nagroda – mgr inż. Katarzyna Matuszewska za pracę pt. „Przydatność diet łubinowo-rzepakowych jako substytutu poekstrakcyjnej śruty sojowej w tuczu trzody chlewnej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Kasprowicz-Potockiej w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr inż. Marta Kubiś za pracę pt. „Zastosowanie fitazy i proteazy w mieszankach z udziałem łubinu żółtego w badaniach na kurach nieśnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Sebastiana Kaczmarka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr inż. Marcin Lipka za pracę pt. „Efektywność stosowania mieszanek zawierających nasiona łubinu żółtego w żywieniu świń”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Aliny Janocha w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr inż. Bartosz Karpiński za pracę pt. „Wyniki odchowu prosiąt odsadzonych i warchlaków żywionych mieszanką z dodatkiem białka ziemniaczanego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Bugnackiej w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

CHÓW I HODOWLA KONI

I nagroda – mgr inż. Marta Skrzypczak za pracę pt. „Charakterystyka koni użytkowanych w hipoterapii – metody ich przygotowania do pracy z osobami niepełnosprawnymi”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Alicji Borowskiej w Zakładzie Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr inż. Katarzyna Kryszak za pracę pt. „Analiza systemu żywienia koni w wybranych ośrodkach jeździeckich i stajniach”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Aliny Janocha w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr inż. Maryla Sylwia Lipka za pracę pt. „Wpływ masażu na dobrostan koni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Ewy Jastrzębskiej w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

ZWIERZĘTA TOWARZYSZĄCE I DZIKIE

II nagroda – mgr inż. Sandra Cyroń za pracę pt. „Wpływ muzyki na zachowanie psów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Czyż w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr inż. Joanna Ewa Trzeciecka za pracę pt. „Wpływ odymiania rodzin pszczelich (Apis mellifera L.) Apiwarolem na przeżywalność larw matecznych oraz masę ciała powstałych z nich matek”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jakuba Gąbki w Pracowni Pszczelnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

INNE

II nagroda – mgr inż. Justyna Skrodzka za pracę pt. „Właściwości fizykochemiczne mięsa kurcząt brojlerów w zależności od metody pakowania i czasu chłodniczego przechowywania”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr inż. Marlena Justyna Baryczka za pracę pt. „Ocena jakości mrożonego mięsa kapłonów różnych ras”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Nagrodą Specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy w 34. edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych postanowiono wyróżnić mgr inż. Anetę Lewandowską.

Sponsorzy nagród w Konkursie prac doktorskich i magisterskich w 2017 r.:

 • Polski Związek Hodowców Koni
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
 • POLMASS SA w Bydgoszczy
 • Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z.o.o.
 • Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
 • Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o.
 • Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie X edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

W 2017 roku, w X edycji Konkursu uczestniczyło 6 prac doktorskich. Warunkiem zgłoszenia pracy do Konkursu jest wyciąg z protokołu z jej obrony wraz z dołączoną Uchwałą Rady Wydziału lub Rady Naukowej Instytutu o jej wyróżnieniu, podjętą na wniosek przynajmniej jednego z recenzentów, zawarty w recenzji pracy. Zakwalifikowane do konkursu prace pochodziły z 4 ośrodków naukowych: Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie: „Charakterystyka mutacji w komórkach nowotworowych sarkoidu końskiego” (autor: dr Klaudia Pawlina, promotor: prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska, promotor pomocniczy: dr inż. Artur Gurgul), „Analiza poziomu metylacji wysp CpG regionów kodujących w DNA tkanki sarkoidów końskich” (autor: dr Ewelina Semik, promotor: dr hab. Tomasz Ząbek, prof. IZ PIB); Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie: „Aktywność flory bakteryjnej i stan bariery ochronnej błony śluzowej jelita grubego młodych świń żywionych paszami z dodatkiem inuliny” (autor: dr Marcin Barszcz; promotor: prof. dr hab. Jacek Skomiał, promotor pomocniczy: dr Marcin Taciak), „Neuromodulacyjne oddziaływanie obestatyny na aktywność osi somatotropowej i gonadotropowej u owiec” (autor: dr Michał Szlis, promotor: dr hab. Anna Wójcik-Gładysz, prof. nadzw. IFiŻZ); Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: „Ocena zmienności genetycznej siedmiu środkowoeuropejskich ras bydła na podstawie markerów molekularnych” (autor: dr Karolina Kasprzak, promotor: prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk) oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: „Determinanty przemian glikolityczno-energetycznych oraz przewodność elektryczna i ich znaczenie w diagnostyce jakości mięsa wieprzowego” (autor: dr Krystian Kamil Tarczyński, promotor: dr hab. Halina Sieczkowska, promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Zybert).

Komisja Konkursowa, w składzie: prof. dr hab. Roman Niżnikowski (przewodniczący), prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki, dr hab. Henryk Malec, dr hab. Tomasz Niemiec i prof. dr hab. Zbigniew Sobek, na posiedzeniu 5 lipca 2017 roku przyznała, zgodnie z regulaminem, po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz jedno wyróżnienie. Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy.

I nagrodadr Krystian Kamil Tarczyński za pracę „Determinanty przemian glikolityczno-energetycznych oraz przewodność elektryczna i ich znaczenie w diagnostyce jakości mięsa wieprzowego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Haliny Sieczkowskiej i promotora pomocniczego dr. inż. Andrzeja Zyberta w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

II nagroda – dr Ewelina Semik za pracę „Analiza poziomu metylacji wysp CpG regionów kodujących w DNA tkanki sarkoidów końskich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Ząbka w Dziale Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie.

III nagroda – dr Michał Szlis za pracę „Neuromodulacyjne oddziaływanie obestatyny na aktywność osi somatotropowej i gonadotropowej u owiec”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Wójcik-Gładysz, prof. nadzw. w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie.

Wyróżnienie – dr Karolina Kasprzak za pracę „Ocena zmienności genetycznej siedmiu środkowoeuropejskich ras bydła na podstawie markerów molekularnych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka w Katedrze Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Sponsorzy nagród w Konkursie prac doktorskich i magisterskich w 2017 r.:

 • Polski Związek Hodowców Koni
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
 • POLMASS SA w Bydgoszczy
 • Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z.o.o.
 • Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
 • Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o.
 • Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o.o.