Kujawsko-Pomorskie

Koło w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
Prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski
  (52) 374 97 22
  mroslav@utp.edu.pl

Zachodniopomorskie

Koło w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających
dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska
 (91) 454 68 02
  ewaczp@wp.pl

Mazowieckie

Koło w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej

prof. dr hab. Anna Rekiel

  (22) 593 65 61
  anna_rekiel@sggw.pl

Koło w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt

dr hab. Elżbieta Bombik
  (25) 643 12 72
  ebombik@o2.pl