Warmińsko Mazurskie

Koło w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska,
dr hab. Anna Wójcik

  (89) 523 36 95
  awojcik@uwm.edu.plMałopolskie

Koło w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Hodowli Bydła
dr hab. Joanna Makulska
  (12) 662 40 90
&nbsp rzmakuls@cyf-kr.edu.pl


Lubelskie

Koło w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego

Dr hab. Anna Szymanowska
  (81) 445 68 73
  anna.szymanowska@up.lublin.pl


Kujawsko-Pomorskie

Koło w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
Prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski
  (52) 374 97 22
  mroslav@utp.edu.pl


Zachodniopomorskie

Koło w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających
dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska
 (91) 454 68 02
  ewaczp@wp.pl


Mazowieckie

Koło w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej

prof. dr hab. Anna Rekiel

  (22) 593 65 61
  anna_rekiel@sggw.pl

Koło w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt

dr hab. Elżbieta Bombik
  (25) 643 12 72
  ebombik@o2.pl