Rozstrzygnięcie XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych i rybactwa

W latach 2020-2021, do XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych i rybactwa zgłoszono 11 prac. Warunkiem zgłoszenia pracy do Konkursu jest wniosek o jej wyróżnienie zawarty w co najmniej jednej recenzji oraz fakt, że nadanie stopnia doktora nauk rolniczych z zakresu zootechniki nastąpiło nie wcześniej niż dwa lata, licząc od daty złożenia pracy na konkurs. Wszystkie zgłoszone prace spełniały regulaminowe wymagania. Zakwalifikowane do konkursu prace pochodziły z 8 ośrodków naukowych:

 • Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (1 praca): „Wpływ częstotliwości inseminacyjnego użytkowania knurów na cechy fizyczne ejakulatu i morfologię plemników” (autorka: dr inż. Magdalena Bożena Bajena; promotor: prof. dr hab. Stanisław Kondracki);
 • Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (1 praca): „Dobrostan przedubojowy a jakość mięsa królików” (autor: dr inż. Joanna Składanowska-Baryza; promotor: dr hab. Marek Stanisz, prof. UPP, promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Ludwiczak);
 • Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2 prace): „Efektywność stosowania różnych odmian i form nasion lnu w odchowie cieląt” (autor: dr inż. Maciej Bąkowski; promotor: prof. dr hab. Renata Klebaniuk); „Polimorfizm molekularny wirusa choroby aleuckiej w populacji norki amerykańskiej (Neovison vison) oraz w jej środowisku hodowlanym w Polsce” (autor: dr inż. Marek Kowalczyk; promotor: dr hab. Andrzej Jakubczak, prof. UP, promotor pomocniczy: dr inż. Beata Horecka);
 • Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2 prace): „Ocena wpływu wybranych czynników na mikrobiom przeżuwaczy” (autorka: dr inż. Paulina Cholewińska; promotor: dr hab. Witold Rant, prof. Uczelni, promotor pomocniczy: dr inż. Katarzyna Czyż); „Ocena zmian fizjologicznych oraz behawioralnych u pszczoły miodnej pod wpływem pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz i zmiennym natężeniu” (autor: dr inż. Paweł Jan Migdał; promotor: dr hab. Adam Roman, promotor pomocniczy: prof. nadzw. dr Ewa Popiel-Pleban);
 • Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN (2 prace): „Epigenetyczne regulacje ekspresji genów układu odpornościowego w tkance gruczołowej wymienia krów w odpowiedzi na przewlekłe stany zapalne na tle gronkowcowym” (autorka: dr inż. Ewelina Kawecka-Grochocka; promotor: prof. dr hab. Emilia Bagnicka, promotor pomocniczy: dr hab. Magdalena Rzewuska); „Ekspresja białek ostrej fazy i katelicydyn w komórkach krwi i mleka kóz mlecznych w odpowiedzi na zakażenie lentiwirusem małych przeżuwaczy SRLV)” (autorka: dr inż. Daria Reczyńska; promotor: prof. dr hab. Emilia Bagnicka, promotor pomocniczy: dr Michał Czopowicz);
 • Instytutu Zootechniki PIB (1 praca): „Wpływ zmodyfikowanych warunków dojrzewania in vitro oocytów oraz jakości i sposobu przygotowania nasienia knura na pozaustrojowe zapłodnienie u świni” (autorka: dr inż. Katarzyna Poniedziałek-Kempny; promotor: prof. dr hab. Barbara Gajda, promotor pomocniczy: dr Monika Trzcińska);
 • Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (1 praca): „Wpływ krzyżowania wielorasowego królików ras średnich na wyniki odchowu i użytkowość rzeźną potomstwa” (autor: dr inż. Michał Kmiecik; promotor: prof. dr hab. inż. Józef Bieniek, promotor pomocniczy: dr inż. Sylwia Pałka);
 • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1 praca): „Wpływ krajowych pasz białkowych jako zamienników poekstrakcyjnej śruty sojowej na produkcyjność tuczników i jakość wieprzowiny (autor: dr inż. Marcin Sońta; promotor: prof. dr hab. Anna Rekiel).

Komisja Konkursowa, w składzie: prof. dr hab. Anna Wójcik (przewodnicząca Komisji), prof. dr hab. Daria Murawska, prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. dr hab. Zbigniew Jaworski i prof. dr hab. Cezary Purwin, na po siedzeniu w dniu 9 sierpnia 2021 roku przyznała, zgodnie z regulaminem, po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz dwa wyróżnienia. Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy.

I nagroda – dr inż. Marek Kowalczyk za pracę „Polimorfizm molekularny wirusa choroby aleuckiej w populacji norki amerykańskiej (Neovison vison) oraz w jej środowisku hodowlanym w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Jakubczaka, prof. UP, promotor pomocniczy: dr inż. Beata Horecka, w Instytucie Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych Wydziału Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II nagroda – dr inż. Ewelina Kawecka-Grochowska za pracę „Epigenetyczne regulacje ekspresji genów układu odpornościowego w tkance gruczołowej wymie nia krów w odpowiedzi na przewlekłe stany zapalne na tle gronkowcowym”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Emilii Bagnickiej, promotor pomocniczy: dr hab. Magdalena Rzewuska, w Zakładzie Doskonalenia Zwierząt i Nutrigenomiki Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.

III nagroda – dr inż. Joanna Składanowska-Baryza za pracę „Dobrostan przedubojowy a jakość mięsa królików”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Marka Stanisza, prof. UPP, promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Ludwiczak, w Katedrze Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – dr inż. Katarzyna Poniedziałek-Kempny za pracę „Wpływ zmodyfikowanych warunków dojrzewania in vitro oocytów oraz jakości i sposobu przygotowania nasienia knura na pozaustrojowe zapłodnienie u świni”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Gajdy, promotor pomocniczy: dr Monika Trzcińska, w Zakładzie iotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji Instytutu Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie.

Wyróżnienie – dr inż. Paweł Jan Migdał za pracę „Ocena zmian fizjologicznych oraz behawioralnych u pszczoły miodnej pod wpływem pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz i zmiennym natężeniu”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Adama Romana, promotor pomocniczy: prof. nadzw., dr Ewa Popiel-Pleban, w Katedrze Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Sponsorzy nagród w Konkursie prac doktorskich i magisterskich w 2021 r.

Biofeed Sp. z o.o.
Blattin Sp. z o.o.
Fermy Drobiu Banaś
Grupa Agrocentrum Sp. z o.o.
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.
Wipasz S.A.
Zdrowy indyk – Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Beata i Radosław Rafalscy

Rozstrzygnięcie XII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

W 2019 roku, do XII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych zgłoszono 6 prac. Warunkiem zgłoszenia pracy do Konkursu jest wniosek o jej wyróżnienie zawarty w co najmniej jednej recenzji oraz fakt, że nadanie stopnia doktora nauk rolniczych z zakresu zootechniki nastąpiło nie wcześniej niż dwa lata, licząc od daty złożenia pracy na konkurs. Wszystkie zgłoszone prace spełniały regulaminowe wymagania. Zakwalifikowane do konkursu prace pochodziły z 3 ośrodków naukowych: 

 • Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (2 prace): „Analiza wpływu polimorfizmu genów miostatyny i hormonu wzrostu na wybrane cechy pokroju polskiego konia zimnokrwistego” (autorka: dr inż. Angelika Habel; promotor: prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski, promotor pomocniczy: dr inż. Bogna Kowaliszyn); „Sperm and Primordial Germ Cells as a model for interpretation of test competition results” (autorka: dr inż. Michalina Dębowska; promotor: prof. dr hab. Marek Bednarczyk, promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Łakota); 
 • Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2 prace): „Oddziaływanie nizyny na mikrobiom układu pokarmowego i wyniki odchowu kurcząt rzeźnych” (autor: dr inż. Bartosz Kierończyk; promotor: dr hab. Damian Józefiak prof. nadzw., promotor pomocniczy: dr Maciej Sassek); „Mikrobiologiczne, biochemiczne i immunologiczne wskaźniki towarzyszące wystąpieniu subklinicznej kwasicy żwacza (SARA) u krów mlecznych” (autorka: dr inż. Barbara Stefańska; promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Nowak);
 • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2 prace): „Wartość rzeźna, wskaźniki densytometryczne oraz obraz morfologiczny wybranych tkanek kogutów i kapłonów rasy zielononóżka kuropatwiana” (autorka: dr inż. Magdalena Anna Zawacka; promotor: dr hab. Daria Murawska prof. UWM; promotor pomocniczy: dr n. wet. Michał Gesek); „Efektywność zastosowania likopenu w żywieniu indyczek oraz procesie peklowania mięśni piersiowych” (autorka: dr inż. Natalia Skiepko; promotor: prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, promotor pomocniczy: dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka).

Komisja Konkursowa, w składzie: prof. dr hab. Roman Niżnikowski (przewodniczący), dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska, dr hab. Iwona Janczarek, dr hab. Henryk Malec i prof. dr hab. Anna Wójcik, na posiedzeniu w Dębówce 2 lipca 2019 roku przyznała, zgodnie z regulaminem, po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz dwa wyróżnienia. Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy. 

I nagrodadr inż. Magdalena Anna Zawacka za pracę „Wartość rzeźna, wskaźniki densytometryczne oraz obraz morfologiczny wybranych tkanek kogutów i kapłonów rasy zielononóżka kuropatwiana”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Darii Murawskiej prof. UWM, promotor pomocniczy dr n. wet. Michał Gesek, w Katedrze Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II nagrodadr inż. Barbara Stefańska za pracę „Mikrobiologiczne, biochemiczne i immunologiczne wskaźniki towarzyszące wystąpieniu subklinicznej kwasicy żwacza (SARA) u krów mlecznych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Żywienia Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagrodadr inż. Bartosz Kierończyk za pracę „Oddziaływanie nizyny na mikrobiom układu pokarmowego i wyniki odchowu kurcząt rzeźnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Damiana Józefiaka prof. nadzw., promotor pomocniczy dr Maciej Sassek, na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnieniedr inż. Angelika Habel za pracę „Analiza wpływu polimorfizmu genów miostatyny i hormonu wzrostu na wybrane cechy pokroju polskiego konia zimnokrwistego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Sławomira Mroczkowskiego, promotor pomocniczy dr inż. Bogna Kowaliszyn, na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wyróżnieniedr inż. Michalina Dębowska za pracę „Sperm and Primordial Germ Cells as a model for interpretation of test competition results (Model nasienia i pierwotnych komórek płciowych w interpretacji wyników testu kompetencji)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Bednarczyka, promotor pomocniczy dr inż. Paweł Łakota, na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Rozstrzygnięcie XI edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

W 2018 roku, w XI edycji Konkursu uczestniczyło 8 prac doktorskich. Warunkiem zgłoszenia pracy do Konkursu jest wyciąg z protokołu z jej obrony wraz z dołączoną Uchwałą Rady Wydziału lub Rady Naukowej Instytutu o jej wyróżnieniu, podjętą na wniosek przynajmniej jednego z recenzentów, zawarty w recenzji pracy. Zakwalifikowane do konkursu prace pochodziły z 4 ośrodków naukowych:

 • Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie (5 prac): „Wpływ olejów i komponentów roślinnych o właściwościach antyoksydacyjnych w dawce pokarmowej dla kurcząt brojlerów na wyniki odchowu i jakość mięsa” (autor: dr Sylwia Orczewska-Dudek; promotor: prof. dr hab. Mariusz Pietras), „Wpływ postaci fizycznej ziarna owsa na efekty produkcyjne, strawność i jakość tuszek gęsi Białych Kołudzkich®” (autor: dr Eugeniusz Kłopotek; promotor: prof. dr hab. Franciszek Brzóska), „Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego (HHP) na jakość kriokonserwowanych mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) świni” (autor: dr Joanna Romanek; promotor: dr hab. Jolanta Opiela), „Polimorfizm i ekspresja genów kodujących białka z nadrodziny TGF-β w aspekcie plenności owiec” (autor: dr Grzegorz Smołucha; promotor: dr hab. Anna Kozubska-Sobocińska prof. IZ-PIB, promotor pomocniczy: dr Agata Piestrzyńska-Kajtoch), „Genetyczne podłoże występowania umaszczenia srokatego u koni rasy huculskiej” (autor: dr Marta Pasternak; promotor: prof. dr hab. Jędrzej Krupiński, promotor pomocniczy: dr inż. Artur Gurgul);
 • Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie (1 praca): „Salsolinol jako modulator aktywności sekrecyjnej układu GNRH/LH u owcy w okresie laktacji” (autor: dr Elżbieta Marciniak; promotor: prof. dr hab. Tomasz Misztal);
 • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1 praca): „Ocena wartości mięsa jagniąt rzeźnych wybranych ras i mieszańców z zastosowaniem metody bliskiej podczerwieni” (autor: dr Magdalena Ślęzak; promotor: prof. dr hab. Roman Niżnikowski);
 • Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (1 praca): „Ocena cech biometrycznych i predyspozycji psychicznych polskich owczarków podhalańskich w różnych aspektach ich wykorzystania” (autor: dr Edyta Małgorzata Sweklej; promotor: dr hab. Roman Niedziółka prof. UPH, promotor pomocniczy: dr inż. Elżbieta Horoszewicz).

Komisja Konkursowa, w składzie: prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski (przewodniczący), dr hab. Iwona Janczarek, dr hab. Joanna Makulska, prof. dr hab. Anna Wójcik i prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, na posiedzeniu 5 lipca 2018 roku przyznała, zgodnie z regulaminem, po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz jedno wyróżnienie. Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy.

I nagrodadr Magdalena Ślęzak za pracę „Ocena wartości mięsa jagniąt rzeźnych wybranych ras i mieszańców z zastosowaniem metody bliskiej podczerwieni”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Romana Niżnikowskiego w Zakładzie Hodowli Owiec i Kóz, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.

II nagrodadr Grzegorz Smołucha za pracę „Polimorfizm i ekspresja genów kodujących białka z nadrodziny TGF-β w aspekcie plenności owiec”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Kozubskiej-Sobocińskiej prof. IZ-PIB, promotor pomocniczy: dr Agata Piestrzyńska-Kajtoch, w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie.

III nagrodadr Eugeniusz Kłopotek za pracę „Wpływ postaci fizycznej ziarna owsa na efekty produkcyjne, strawność i jakość tuszek gęsi Białych Kołudzkich®”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Franciszka Brzóski w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie.

Wyróżnienie – dr Elżbieta Marciniak za pracę „Salsolinol jako modulator aktywności sekrecyjnej układu GNRH/LH u owcy w okresie laktacji”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Misztala w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie.

Sponsorzy konkursu prac doktorskich i magisterskich w 2018 roku:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
 • Polski Związek Hodowców Koni
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie
 • Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
 • POLMASS SA w Bydgoszczy
 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 • Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Rozstrzygnięcie X edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

W 2017 roku, w X edycji Konkursu uczestniczyło 6 prac doktorskich. Warunkiem zgłoszenia pracy do Konkursu jest wyciąg z protokołu z jej obrony wraz z dołączoną Uchwałą Rady Wydziału lub Rady Naukowej Instytutu o jej wyróżnieniu, podjętą na wniosek przynajmniej jednego z recenzentów, zawarty w recenzji pracy. Zakwalifikowane do konkursu prace pochodziły z 4 ośrodków naukowych: Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie: „Charakterystyka mutacji w komórkach nowotworowych sarkoidu końskiego” (autor: dr Klaudia Pawlina, promotor: prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska, promotor pomocniczy: dr inż. Artur Gurgul), „Analiza poziomu metylacji wysp CpG regionów kodujących w DNA tkanki sarkoidów końskich” (autor: dr Ewelina Semik, promotor: dr hab. Tomasz Ząbek, prof. IZ PIB); Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie: „Aktywność flory bakteryjnej i stan bariery ochronnej błony śluzowej jelita grubego młodych świń żywionych paszami z dodatkiem inuliny” (autor: dr Marcin Barszcz; promotor: prof. dr hab. Jacek Skomiał, promotor pomocniczy: dr Marcin Taciak), „Neuromodulacyjne oddziaływanie obestatyny na aktywność osi somatotropowej i gonadotropowej u owiec” (autor: dr Michał Szlis, promotor: dr hab. Anna Wójcik-Gładysz, prof. nadzw. IFiŻZ); Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: „Ocena zmienności genetycznej siedmiu środkowoeuropejskich ras bydła na podstawie markerów molekularnych” (autor: dr Karolina Kasprzak, promotor: prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk) oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: „Determinanty przemian glikolityczno-energetycznych oraz przewodność elektryczna i ich znaczenie w diagnostyce jakości mięsa wieprzowego” (autor: dr Krystian Kamil Tarczyński, promotor: dr hab. Halina Sieczkowska, promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Zybert).

Komisja Konkursowa, w składzie: prof. dr hab. Roman Niżnikowski (przewodniczący), prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki, dr hab. Henryk Malec, dr hab. Tomasz Niemiec i prof. dr hab. Zbigniew Sobek, na posiedzeniu 5 lipca 2017 roku przyznała, zgodnie z regulaminem, po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz jedno wyróżnienie. Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy.

I nagrodadr Krystian Kamil Tarczyński za pracę „Determinanty przemian glikolityczno-energetycznych oraz przewodność elektryczna i ich znaczenie w diagnostyce jakości mięsa wieprzowego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Haliny Sieczkowskiej i promotora pomocniczego dr. inż. Andrzeja Zyberta w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

II nagroda – dr Ewelina Semik za pracę „Analiza poziomu metylacji wysp CpG regionów kodujących w DNA tkanki sarkoidów końskich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Ząbka w Dziale Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie.

III nagroda – dr Michał Szlis za pracę „Neuromodulacyjne oddziaływanie obestatyny na aktywność osi somatotropowej i gonadotropowej u owiec”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Wójcik-Gładysz, prof. nadzw. w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie.

Wyróżnienie – dr Karolina Kasprzak za pracę „Ocena zmienności genetycznej siedmiu środkowoeuropejskich ras bydła na podstawie markerów molekularnych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka w Katedrze Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Sponsorzy nagród w Konkursie prac doktorskich i magisterskich w 2017 r.:

 • Polski Związek Hodowców Koni
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
 • POLMASS SA w Bydgoszczy
 • Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z.o.o.
 • Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
 • Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o.
 • Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie IX edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

W 2016 roku, w IX edycji Konkursu uczestniczyło 9 prac doktorskich. Warunkiem zgłoszenia pracy do Konkursu jest wyciąg z protokołu z jej obrony wraz z dołączoną Uchwałą Rady Wydziału lub Rady Naukowej Instytutu o jej wyróżnieniu, podjętą na wniosek przynajmniej jednego z recenzentów zawarty w recenzji pracy. Wymagane jest także podpisanie (przez autora i promotora) oświadczenia, że w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia pracy w Konkursie, zostanie ona w części lub całości złożona do druku w czasopiśmie naukowym, co ma na celu popularyzację uzyskanych wyników. Zakwalifikowane do konkursu prace pochodziły z 6 ośrodków naukowych:

– Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie: „Optymalizacja żywienia norek w okresie okołoporodowym i jej wpływ na wskaźniki odchowu potomstwa”, (autor: dr Magdalena Mietlicka-Zakrzewska, promotor: prof. dr hab. Paweł Bielański); „Wpływ reakcji stresowych królików na wskaźniki fizjologiczne, etologiczne i produkcyjne” (autor: dr Katarzyna Piechocka-Warzecha, promotor dr hab. Dorota Kowalska, prof. Instytutu w Dziale Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt; „Opracowanie uzupełniającego zestawu markerów SNP w kontroli rodowodów bydła” (autor: dr Dominika Rubiś, promotor: prof. dr hab. Ewa Słota);

– Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie: „Rola salsolinolu w regulacji aktywności sekrecyjnej układu podwzgórze – przysadka – nadnercza u owcy w laktacji” (autor: dr Małgorzata Hasiec, promotor: prof. dr hab. Tomasz Misztal); „Lipopolisacharyd jako bezpośredni modulator aktywności układu podwzgórzowo-przysadkowo-gonadotropowego u owcy

– badania in vivo oraz in vitro (autor: dr Karolina Haziak, promotor: dr hab. Dorota Tomaszewska-Zaremba, prof. nadzw. IFiŻZ, promotor pomocniczy: dr Andrzej Przemysław Herman);

– Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: „Porównanie rozwoju mięśni i ekspresji genów odpowiedzialnych za tempo wzrostu szybko i wolno rosnących jesiotrów” (autor: dr Dobrochna Adamek, promotor: prof. dr hab. Teresa Ostaszewska);

– Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: „Analiza użytkowości i parametry genetyczne cech jakości mięsa u królików” (autor: dr Sylwia Pałka, promotor: prof. dr hab. Józef Bieniek, promotor pomocniczy: dr inż. Dorota Maj);

– Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: „Polimorfizm κ-kazeiny i β-laktoglobuliny u różnych ras krów i jego wykorzystanie do oceny wartości odżywczej i przydatności technologicznej mleka” (autor: dr Anna Zofia Wolanciuk, promotor: prof. dr hab. Joanna Barłowska);

– Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy: „Variability of secondary hemostasis in broiler chickens administered in ovo with selected prebiotics” (autor: dr Mateusz Buzała, promotor: prof. dr hab. Bogdan Janicki, promotor pomocniczy: dr n. med. Artur Słomka).

Komisja Konkursowa, w składzie: prof. dr hab. Roman Niżnikowski (przewodniczący), prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki, prof. dr hab. Anna Rekiel, dr hab. Jolanta Oprządek, na posiedzeniu 20 czerwca 2016 roku przyznała, zgodnie z regulaminem, po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz dwa wyróżnienia. Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy.

I nagroda – dr Małgorzata Hasiec za pracę pt. „Rola salsolinolu w regulacji aktywności sekrecyjnej układu podwzgórze – przysadka – nadnercza u owcy w laktacji”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Misztala w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie.

II nagroda – dr Karolina Haziak za pracę pt. „Lipopolisacharyd jako bezpośredni modulator aktywności układu podwzgórzowo-przysadkowo-gonadotropowego u owcy – badania in vivo oraz in vitro. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Tomaszewskiej-Zaremby, prof. nadzw. IFiŻZ, i promotora pomocniczego: dr. Andrzeja Przemysława Hermana w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie.

III nagroda – dr Dominika Rubiś za pracę pt. „Opracowanie uzupełniającego zestawu markerów SNP w kontroli rodowodów bydła”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Słoty w Dziale Cytogenetyki i Genetyki Molekularnej Zwierząt Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie.

Wyróżnienie – dr Anna Zofia Wolanciuk za pracę pt. „Polimorfizm κ-kazeiny i β-laktoglobuliny u różnych ras krów i jego wykorzystanie do oceny wartości odżywczej i przydatności technologicznej mleka”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Barłowskiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wyróżnienie – dr Dobrochna Adamek za pracę pt. „Porównanie rozwoju mięśni i ekspresji genów odpowiedzialnych za tempo wzrostu szybko i wolno rosnących jesiotrów Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Ostaszewskiej w Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Sponsorzy nagród w Konkursie prac doktorskich w 2016 r.

– Instytut Zootechniki PIB w Krakowie
– Polski Związek Hodowców Koni
– Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych
– Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu
– Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
– Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
– Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
– Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
– Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o.o.
– Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
– Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
– Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
– POLMASS SA w Bydgoszczy
– Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o.
– Zakład Doświadczalny IZ PIB Kołuda Wielka

Rozstrzygnięcie VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

Rozstrzygnięcie VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

W 2015 roku w Konkursie uczestniczyło 8 prac doktorskich. Warunkiem zgłoszenia pracy do Konkursu jest wyciąg z protokołu z jej obrony wraz z dołączoną Uchwałą Rady Wydziału lub Rady Naukowej Instytutu o jej wyróżnieniu, podjętą na wniosek przynajmniej jednego z recenzentów zawarty w recenzji pracy. Wymagane jest także podpisanie (przez autora i promotora) oświadczenia, że w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia pracy w Konkursie, zostanie ona w części lub całości złożona do druku w czasopiśmie naukowym, co ma na celu popularyzację uzyskanych wyników. Zakwalifikowane do konkursu prace pochodziły z 6 ośrodków naukowych:

– Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: „Analiza genetyczna stad owiec rasy olkuskiej uczestniczących w krajowym programie ochrony zasobów genetycznych” (autor: dr Wioleta Drobik, promotor: dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. SGGW), „Różnicowanie i rozwój gonad u jesiotra rosyjskiego (A. gueldenstaedtii) i syberyjskiego (A. baerii)” (autor: dr Małgorzata Rzepkowska; promotor: prof. dr hab. Teresa Ostaszewska);

– Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: „Wpływ stosowania różnych materiałów ściołowych w stajni na wybrane wskaźniki dobrostanu koni” (autor: dr Agnieszka Kwiatkowska-Stenzel, promotorzy: prof. dr hab. Janina Sowińska i dr wet. Dorota Witkowska), „Behawior żywieniowy młodego bydła opasowego podczas pobierania kiszonki z traw” (autor: dr Natalia Puzio, promotor: dr hab. Cezary Purwin, prof. UWM);

– Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu: „Polimorfizm i ekspresja wybranych genów w układzie rozrodczym loch” (autor: dr Dorota Pierzchała, promotor: dr hab. Agnieszka Korwin-Kossakowska, prof. IGiHZ);

– Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: „Budowa histologiczna i właściwości reologiczne skór brojlerów króliczych” (autor: Kaja Bierowiec-Widórek, promotor: prof. dr hab. Piotr Zapletal);

– Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: „Ocena genetycznego zróżnicowania populacji gęsi na podstawie polimorfizmu białek surowicy krwi”, (autor: dr Joanna Płużańska, promotor: prof. dr hab. Elżbieta Smalec);

– Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy: „Badania nad przeżywalnością in vitro i in vivo mrożonych pierwotnych komórek płciowych kury (Gallus domesticus)” (autor: dr Dorota Sawicka, promotor: prof. dr hab. Marek Bednarczyk).

Komisja Konkursowa, w składzie: prof. dr hab. Roman Niżnikowski (przewodniczący), prof. dr hab. Bronisław Borys, prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki, dr hab. Henryk Malec, prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski, na posiedzeniu 15 czerwca 2015 roku przyznała, zgodnie z regulaminem, po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz jedno wyróżnienie. Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy.

I nagroda dr Małgorzata Rzepkowska za pracę pt. „Różnicowanie i rozwój gonad u jesiotra rosyjskiego (A. gueldenstaedtii) i syberyjskiego (A. baerii)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Teresy Ostaszewskiej w Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda dr Natalia Puzio za pracę pt. „Behawior żywieniowy młodego bydła opasowego podczas pobierania kiszonki z traw”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Cezarego Purwina, prof. UWM w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda dr Dorota Pierzchała za pracę pt. „Polimorfizm i ekspresja wybranych genów w układzie rozrodczym loch”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Agnieszki Korwin-Kossakowskiej, prof. IGiHZ w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

Wyróżnienie dr Kaja Bierowiec-Widórek za pracę pt. „Budowa histologiczna i właściwości reologiczne skór brojlerów króliczych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Zapletala w Katedrze Hodowli Bydła Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Rozstrzygnięcie VII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

W 2014 roku w Konkursie uczestniczyło 6 prac doktorskich (warunkiem zgłoszenia pracy jest wyciąg z protokołu z jej obrony wraz z dołączoną Uchwałą Rady Wydziału lub Rady Naukowej Instytutu o jej wyróżnieniu, podjętą na wniosek przynajmniej jednego z recenzentów zawarty w recenzji pracy) z 4 ośrodków naukowych:

– Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: „Linie karpi hodowanych w Polsce – ochrona zasobów genetycznych z zastosowaniem markerów DNA” (autor: dr Łukasz Napora-Rutkowski, promotor: prof. dr hab. Teresa Ostaszewska); „Integrowane metody (IPM) i nanokompleksy w ograniczaniu liczebności pleśniakowca lśniącego – Alphitobius diaperinus (Panzer 1797)” (autorka: dr Kornelia Kucharska, promotor: dr hab. Elżbieta Pezowicz prof. SGGW);

– Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: „Analiza polimorfizmu genów umaszczenia (ASIP, c-KIT, MC1R, TYR i TYRP-1) u różnych odmian barwnych nutrii (Myocastor coypus Mol.)” (autor: dr Łukasz Migdał, promotor: dr hab. Monika Bugno-Poniewierskaprof. IZ-PIB); „Optimal management of replacement heifers in beef herds” (autorka: dr Anna Stygar, promotor: dr hab. Joanna Makulska prof. UR);

– Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie: „Optymalizacja warunków hodowli zarodków uzyskanych po zapłodnieniu metodą ICSI świeżych i kriokonserwowanych oocytów świni” (autorka: dr Izabela Mandryk, promotor: dr hab. Barbara Gajda prof. IZ-PIB);

– Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: „Wpływ długoterminowego treningu koni wyścigowych na zmiany temperatury powierzchni ich ciała” (autorka: dr Maria Soroko, promotor: dr hab. Ewa Jodkowska prof. nadzw.).

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. dr. hab. Romana Niżnikowskiego, w składzie: prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki, prof. dr hab. Stanisław Kondracki, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, dr hab. Henryk Malec, prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski, dr hab. Jolanta Oprządek i prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, na posiedzeniu 4 lipca 2014 roku, przyznała, zgodnie z regulaminem, jedną nagrodę I stopnia, dwie nagrody III stopnia oraz jedno wyróżnienie. Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy.

Nagrody dla laureatów ufundowało Polskie Towarzystwo Zootechniczne

I nagroda dr Izabela Mandryk za pracę pt. „Optymalizacja warunków hodowli zarodków uzyskanych po zapłodnieniu metodą ICSI świeżych i kriokonserwowanych oocytów świni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Barbary Gajdyprof. IZ-PIB w Instytucie Zootechniki PIB w Balicach.

III nagroda dr Anna Stygar za pracę pt. „Optimal management of replacement heifers in beef herds”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Joanny Makulskiej prof. UR w Katedrze Hodowli Bydła Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda dr Łukasz Migdał za pracę pt. „Analiza polimorfizmu genów umaszczenia (ASIP, c-KIT, MC1R, TYR i TYRP-1) u różnych odmian barwnych nutrii (Myocastor coypus Mol.)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Moniki Bugno-Poniewierskiejprof. IZ-PIB w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie dr Łukasz Napora-Rutkowski za pracę pt. „Linie karpi hodowanych w Polsce – ochrona zasobów genetycznych z zastosowaniem markerów DNA”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Ostaszewskiej w Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa SGGW w Warszawie.

Wyniki VII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

Rozstrzygnięcie VI edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

W 2013 roku w Konkursie uczestniczyło 6 prac doktorskich (warunkiem zgłoszenia pracy jest wyciąg z protokołu z jej obrony wraz z dołączoną Uchwałą Rady Wydziału lub Rady Naukowej Instytutu o jej wyróżnieniu, podjętą na wniosek przynajmniej jednego z recenzentów zawarty w recenzji pracy) z 4 ośrodków naukowych: Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie V edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

Rozstrzygnięcie V edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

W Konkursie uczestniczyło 8 prac doktorskich z 4 ośrodków naukowych: Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Warunkiem zgłoszenia pracy jest wyciąg z protokołu z jej obrony wraz z dołączoną Uchwałą Rady Wydziału lub Rady Naukowej Instytutu o jej wyróżnieniu, podjętą na wniosek przynajmniej jednego z recenzentów zawarty w recenzji pracy.

Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy.

Przyznano, zgodnie z regulaminem, po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz jedno wyróżnienie.

I nagroda  dr Piotr Paweł Grochowski za pracę pt. „Ontogenetyczne i funkcjonalne aspekty absorpcji peptydów u ryb karpiowatych i łososiowatych”. Praca wykonana pod kierunkiemprof. dr hab. Teresy Ostaszewskiej w Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.

II nagroda  dr Piotr Topolski za pracę pt. „Analiza genetyczna cech pokrojowych buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Jagusiaka w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie.

III nagroda  dr Joanna Doktor za pracę pt. „Wpływ postępowania przedubojowego na wskaźniki stresu oraz jakość mięsa kurcząt rzeźnych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Eugeniusza Herbuta w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie.

Wyróżnienie  dr Kornel Kasperek za pracę pt. „Wybrane zachowania i mechanizmy obronne rodziny pszczelej i ich uwarunkowania”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Demetraki-Paleologa w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Nagrody finansowe dla laureatów ufundowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rozstrzygnięcie IV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

Rozstrzygnięcie IV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

Do Konkursu zgłoszono łącznie 10 prac doktorskich z 7 ośrodków naukowych: po dwie prace z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz po jednej pracy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka, na posiedzeniu 8 czerwca 2011 roku, po wysłuchaniu opinii przygotowanych przez recenzentów: prof. dr. hab. Henryka Grodzkiego, prof. dr. hab. Romana Niżnikowskiego i dr hab. Jolantę Oprządek przyznała, zgodnie z regulaminem, po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz jedno wyróżnienie. Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy.

I nagroda – dr Paweł Lisowski za pracę pt. „Profil transkryptomiczny i ekspresja wybranych genów bydła w zależności od wieku, rasy i typu użytkowego”. Praca wykonana pod kierunkiemprof. dr. hab. Lecha Zwierzchowskiego w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

II nagroda – dr Marcin Gołębiewski za pracę pt. „Porównanie efektywności użytkowania bydła rasy montbeliarde i odmiany czarno-białej rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Brzozowskiego w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – dr Anna Arczewska-Włosek za pracę pt. „Wpływ wybranych ekstraktów ziołowych i dodatków paszowych na przebieg kokcydiozy u kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem doc. dr. hab. Sylwestra Świątkiewicza w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie.

Wyróżnienie – dr Barbara Król za pracę pt. „Wpływ stosowania oligosacharydów mannozy, inuliny i nukleotydów drożdżowych w preparatach mlekozastępczych na mikroflorę żwacza, poziom immunoglobulin w surowicy krwi i zdrowotność cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Stefanii Kinal w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Nagrody w Konkursie ufundowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rozstrzygnięcie III edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznychh

Do Konkursu zgłoszono łącznie 8 prac doktorskich z 6 ośrodków naukowych: Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie – 3 prace, oraz po 1 pracy z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka, na posiedzeniu 9 czerwca 2010 roku, po wysłuchaniu opinii przygotowanych przez recenzentów: prof. dr. hab. Bronisława Borysa, prof. dr. hab. Henryka Grodzkiego, prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego, prof. dr. hab. Romana Niżnikowskiego i dr hab. Jolantę Oprządek przyznała, zgodnie z regulaminem po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz jedno wyróżnienie. Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy.

Nagrody finansowe dla laureatów Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych ufundowali następujący sponsorzy:
1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
2. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN,
3. Polskie Towarzystwo Zootechniczne

I nagroda – dr Andrzej Herman za pracę pt.”Wpływ stresu immunologicznego i interleukiny-1ß na układ podwzgórzowo-przysadkowo-gonadotropowy u anestralnych owiec”. Praca wykonana pod kierunkiem doc. dr hab. Doroty Tomaszewskiej-Zaremby w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie.

II nagroda – dr Wioletta Sawicka-Zugaj za pracę pt. „Ocena zmienności genetycznej w istniejącej populacji bydła białogrzbietego na podstawie markerów mikrosatelitarnych DNA”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka w Katedrze Hodowli Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – dr Krzysztof Andres za pracę pt. „Charakterystyka genetyczna gęsi zatorskiej w oparciu o polimorfizm DNA”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Ewy Kapkowskiej, prof. UR w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – dr Marta Walczak za pracę pt. „Warunkowanie instrumentalne psów do wykrywania markerów zapachowych chorób nowotworowych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Jezierskiego w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.