Rozstrzygnięcie XXXVIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa

Sąd konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Dorota Kowalska, prof. dr hab. Emilia Bagnicka i dr hab. Marcin Taciak, obradował 24 czerwca 2021 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 22 prace magisterskie z ośmiu ośrodków naukowych. Z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ‒ 5 prac z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ‒ 4 prace, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wpłynęły po 3 prace oraz po 2 prace z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i 1 praca wykonana w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym w Balicach.

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 7 grupach tematycznych: chów i hodowla bydła (3 prace), chów i hodowla trzody chlewnej (4 prace), chów i hodowla koni (3 prace), chów i hodowla owiec i kóz (3 prace), chów i hodowla drobiu (4 prace), chów i hodowla zwierząt futerkowych (2 prace), chów i hodowla zwierząt towarzyszących i dzikich (3 prace).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 7 nagród pierwszych, 4 nagrody drugie, 4 nagrody trzecie, 2 wyróżnienia, pozostałe prace uzyskały punktację poniżej wyróżnienia.

Nagrodę specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy w 38. Edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa przyznano mgr inż. Annie Parysek za pracę pt. „Wpływ kompaktowej dawki pokarmowej (cTMR) na wyniki produkcyjne krów mlecznych” Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły w Katedra Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

CHÓW I HODOWLA BYDŁA

I nagroda – mgr inż. Anna Parysek za pracę pt. „Wpływ kompaktowej dawki pokarmowej (cTMR) na wyniki produkcyjne krów mlecznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

III nagroda – mgr inż. Oskar Skórnicki za pracę pt. „Wpływ procesów technologicznych pasz na wyniki odchowu cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

wyróżnienie – mgr. inż. Barbara Matyja za pracę pt.”Odziedziczalność acetonu mierzonego w powietrzu wydychanym przez krowy mleczne”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. inż. Marcina Pszczoły w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ

I nagroda – mgr inż. Martyna Sierzputowska (Zarzecka) za pracę pt. ”Wyniki odchowu prosiąt ssących i odsadzonych w zależności od terminu rozpoczęcia ich dokarmiania w okresie laktacji”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Bugnackiej w Katedrze hodowli Trzody Chlewnej, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

II nagroda – mgr inż. Kamil Piotr Patalon za pracę pt. „Efektywność tuczu świń żywionych mieszanką z udziałem żyta hybrydowego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Bugnackiej w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

III nagroda – mgr inż. Arkadiusz Marek Huzarek za pracę pt. „Efektywność tuczu świń żywionych mieszanką z udziałem fermentowanej poekstrakcyjnej śruty rzepakowej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Bugnackiej w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

III nagroda – mgr inż. Urszula Goś (Struk) za pracę pt. „Zależność cech fizycznych ejakulatu oraz wymiarów i kształtu plemników od frekwencji zmian morfologicznych plemników w ejakulatach knurów rasy wbp”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Instytutcie Zootechniki i Rybactwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

CHÓW I HODOWLA KONI

II nagroda – mgr inż. Sebastian Liszka za pracę pt. „Analiza pierwotnych komórek chrząstki stawowej konia domowego (Equus caballus) immortalizowanych wektorem ekspresyjnym dla genu hTERT”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Wojciecha Witarskiego w Zakładzie Biologii Molekularnej Zwierząt, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach.

CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ

I nagroda – mgr inż. Zuzanna Flis za pracę pt. „Zmiany stężenia hormonów tarczycowych u owiec laktujących”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Edyty Molik, prof. UR w Katedrze Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

II nagroda – mgr inż. Angelika Lizoń (Górna) za pracę pt. „Behawior okołoporodowy maciorek i jagniąt rasy olkuskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Anny Wyrostek w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

III nagroda – mgr inż. Agnieszka Kaca za pracę pt. „Ocena właściwości fizykochemicznych i sensorycznych serów ricotta dostępnych w sieci detalicznej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

CHÓW I HODOWLA DROBIU

Wyróżnienie – mgr Damian Bień za pracę pt. „Zastosowanie superabsorbentów polimerowych – hydrożeli w celu poprawy jakości ściółki i dobrostanu w produkcji kurcząt brojlerów”. Wykonana pod kierunkiem dr hab. inż. Moniki Łukasiewicz-Mierzejewskiej, prof. SGGW w Katedrze Hodowli Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

I nagroda – mgr inż. Kamil Gałecki za pracę pt. „Zależność cech fizycznych ejakulatu oraz wymiarów i kształtu plemników od frekwencji zmian morfologicznych plemników w ejakulatach lisów polarnych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Instytucie Zootechniki i Rybactwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

II nagroda – mgr inż. Jowita Próchnicka za pracę pt. „Struktura jąderek w spermatocytach lisa srebrzystego (Vulpes vulpes)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Andraszek, prof. uczelni w Instytucie Zootechniki i Rybactwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

I nagroda – mgr inż. Dominika Noga za pracę pt. „Analiza funkcjonowania systemu rehabilitacji i pomocy dzikim zwierzętom w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Stanisława Łapińskiego w Katedrze Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

I nagroda – mgr inż. Karolina Staniszczak za pracę pt. „Analiza praktyk w zakresie pielęgnacji okrywy włosowej psów rasy husky syberyjski”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Czyż w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych, Instytut Hodow li Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

I nagroda – mgr inż. Agata Kienig za pracę pt. „Analiza wybranych cech jakościowych mięsa kangura i krokodyla”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Sponsorzy nagród w Konkursie prac doktorskich i magisterskich w 2021 r.:

Biofeed Sp. z o.o.
Blattin Sp. z o.o.
Fermy Drobiu Banaś
Grupa Agrocentrum Sp. z o.o.
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.
Wipasz S.A.
Zdrowy indyk – Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Beata i Radosław Rafalscy

Rozstrzygnięcie XXXVII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Dorota Kowalska, prof. dr hab. Emilia Bagnicka i dr hab. Marcin Taciak, obradował 25 czerwca 2020 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 20 prac magisterskich z 7 uczelni. Z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wpłynęło 9 prac, ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ‒ 4 prace, z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie po 2 prace oraz po 1 pracy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 5 grupach tematycznych: chów i hodowla trzody chlewnej (5 prac), chów i hodowla bydła (3 prace), chów i hodowla drobiu (3 prace), chów i hodowla zwierząt towarzyszących i dzikich (4 prace), żywienie zwierząt i paszoznawstwo (5 prac).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 3 nagrody pierwsze, 4 drugie, 5 trzecich oraz 5 wyróżnień.

CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ

I nagrodamgr inż. Karolina Popiela za pracę pt. „Charakterystyka barwy mleka loch”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Ewy Skrzypczak w Katedrze Hodowli Zwierząt
i Oceny Surowców, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

III nagrodamgr inż. Gilbert Galemba za pracę pt. „Odbudowa pogłowia trzody chlewnej w Polsce na przykładzie ras krajowych i zagranicznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Justyny Więcek w Katedrze Hodowli Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagrodamgr Mengnan Nie za pracę pt. „Meta-analysis of genetic parameter estimates of performance traits in pigs (Metaanaliza oszacowań parametrów genetycznych cech użytkowych świń)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnieniemgr inż. Sylwia Jakubowska za pracę pt. „Zastosowanie dodatków mieszanki ziołowej w paszach dla tuczników na wyniki tuczu i wartość rzeźną tusz”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Martyny Batorskiej na Wydziale Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

CHÓW I HODOWLA BYDŁA

I nagrodamgr inż. Michalina Koc za pracę pt. „Wpływ 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyny (TCDD) na rozwój zarodków bydlęcych w warunkach in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr n. wet. Agnieszki Nowak w Katedrze Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

II nagrodamgr inż. Mateusz Sypniewski za pracę pt. „Validation of the equipment for measuring methane emission from dairy cows (Walidacja urządzenia do pomiaru poziomu emisji metanu od krów mlecznych)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. inż. Marcina Pszczoły w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

III nagrodamgr inż. Kinga Bochna za pracę pt. „Wpływ speksyny na regulację metabolizmu cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

CHÓW I HODOWLA DROBIU

I nagrodamgr inż. Kamil Drabik za pracę pt. „Wybrane aspekty składu chemicznego oraz jakości jaj konsumpcyjnych pochodzących od kur żywionych z dodatkiem oleju lnianego i sojowego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Justyny Batkowskiej na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II nagrodamgr inż. Angelika Gryta za pracę pt. „Wpływ dodatku serwatki do wody pitnej dla ptaków na funkcjonalność oraz rozwój przewodu pokarmowego kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Justyny Batkowskiej na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

wyróżnieniemgr inż. Monika Wlaź za pracę pt. „Wpływ wieku kur nieśnych oraz czasu magazynowania jaj na ich jakość”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Sebastiana Nowaczewskiego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

II nagrodamgr inż. Łukasz Wardecki za pracę pt. „Charakterystyka populacji krzyżówki Anas platyrhynchos występującej na terenie założenia pałacowo-ogrodowego Łazienki Królewskie w Warszawie”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Moniki Łukasiewicz w Katedrze Hodowli Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach, Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagrodamgr inż. Marta Borowska za pracę pt. „Zachowania rozrodcze
u wybranych gatunków zwierząt w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Wójcik w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

III nagrodamgr inż. Agata Wojdon za pracę pt. „Charakterystyka wybranych parametrów wełny alpak”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Czyż
w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych, Instytut Hodowli Zwierząt, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Wyróżnieniemgr inż. Aleksandra Felke za pracę pt. „Warunki utrzymania ptaków w Papugarni w Olsztynie w aspekcie ich dobrostanu”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Wójcik w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

ŻYWIENIE ZWIERZĄT I PASZOZNAWSTWO

III nagrodamgr inż. Zuzanna Mikołajczak za pracę pt. „Ocena wpływu zastosowania Hermetia illucens w dietach pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario) na wyniki odchowu i współczynniki strawności składników pokarmowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Damiana Józefiaka w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

wyróżnieniemgr inż. Dawid Fryczka za pracę pt. „Krajowe źródła białka roślinnego jako substytuty poekstrakcyjnej śruty sojowej w żywieniu tuczników”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Małgorzaty Kasprowicz-Potockiej w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu.

wyróżnieniemgr inż. Tomasz Kaniewski za pracę pt. „Wpływ struktury mieszanki paszowej pełnoporcjowej na wyniki odchowu prosiąt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Anity Zaworskiej-Zakrzewskiej w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Nagrodę Specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy w 37. edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa przyznano mgr. inż. Kamilowi Drabikowi za pracę pt. „Wybrane aspekty składu chemicznego oraz jakości jaj konsumpcyjnych pochodzących od kur żywionych z dodatkiem oleju lnianego i sojowego”.

Rozstrzygnięcie XXXVI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), prof. dr hab. Dorota Kowalska, prof. dr hab. Emilia Bagnicka i dr hab. Marcin Taciak, obradował 27 czerwca 2019 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 22 prace magisterskie z 7 uczelni. Z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęło 6 prac, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ‒ po 4 prace, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ‒ 2 prace oraz po jednej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 5 grupach tematycznych: genetyka (4 prace), żywienie zwierząt i paszoznawstwo (4 prace), jakość produktów zwierzęcych (5 prac), dobrostan zwierząt (6 prac), inne (3 prace). 

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 5 nagród pierwszych, 3 drugie, 2 trzecie oraz 5 wyróżnień.

GENETYKA

I nagroda – mgr inż. Patrycja Grzybek za pracę pt. „Ocena struktury genetycznej populacji lisa pospolitego (Vulpes vulpes)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

II nagroda – mgr inż. Agnieszka Redlarska za pracę pt. „Analiza spokrewnienia i zinbredowania psów rasy grzywacz chiński pod kątem występowania wad genetycznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Joanny Kani-Gierdziewicz w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr inż. Magdalena Chodortek za pracę pt. „Identyfikacja uszkodzeń materiału genetycznego u buhajów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Ewy Wójcik w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

ŻYWIENIE ZWIERZĄT I PASZOZNAWSTWO

I nagroda – mgr inż. Dominika Głowacka za pracę pt. „Genotoksyczność wybranych fitoestrogenów podawanych wraz z dietą u jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedtii)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Małgorzaty Rzepkowskiej w Samodzielnym Zakładzie Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Wyróżnienie – mgr inż. Krzysztof Bączkiewicz za pracę pt. „Ocena wpływu zastosowania inokulantów na wartość pokarmową kiszonki z lucerny”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

JAKOŚĆ PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

I nagroda – mgr inż. Aleksandra Czaplińska za pracę pt. „Wpływ czasu chłodniczego przechowywania na cechy jakościowe serów twarogowych pokrytych powłoką nanocząsteczek srebra”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

II nagroda – mgr inż. Anna Rapacka za pracę pt. „Wpływ metody pakowania i czasu chłodniczego przechowywania na jakość serów Camembert”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

III nagroda – mgr inż. Anna Kabacińska za pracę pt. „Wyniki odchowu oraz jakość mięsa perlic typu mięsnego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Justyny Batkowskiej prof. UP w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr inż. Milena Aleksandra Kraemer za pracę pt. „Jakość jogurtów fortyfikowanych witaminą C”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Małgorzaty Ząbek w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

DOBROSTAN ZWIERZĄT

I nagroda – mgr inż. Nicola Padzik za pracę pt. „Ocena aktywności przeciwbakteryjnej wybranych olejków eterycznych w stosunku do szczepów Staphylococcus pseudintermedius pochodzących z przypadków piodermii psów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Szewczuk w Katedrze Nauk o Zwierzętach Przeżuwających, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 

II nagroda – mgr inż. Maja Badura za pracę pt. „Wpływ terapii manualnej na cechy psychofizyczne wybranych koni w Stajniach Łopuchowskich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Alicji Borowskiej w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

III nagroda – mgr inż. Marta Dopierała za pracę pt. „Alergie u psów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Andraszek prof. UPH w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr inż. Sławomir Wcisło za pracę pt. „Efekty zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w wybranych powiatach województwa lubelskiego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Wójcik w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr inż. Maria Dmitruk za pracę pt. „Problemy diagnostyczne w rozpoznawaniu wybranych chorób retrowirusowych u kotów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Andraszek prof. UPH w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

INNE

I nagroda – mgr inż. Sara Beata Rogozińska za pracę pt. „Wpływ kwasu hialuronowego na rozwój zarodków kota domowego (Felis silvestris catus) w warunkach in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Joanny Kochan w Instytucie Nauk Weterynaryjnych, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Nagrodę Specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy w 36. edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych przyznano mgr inż. Dominice Głowackiej za pracę pt. „Genotoksyczność wybranych fitoestrogenów podawanych wraz z dietą u jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedtii)”.

Rozstrzygnięcie XXXV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), prof. dr hab. Dorota Kowalska i prof. dr hab. Jacek Skomiał, obradował 20 czerwca 2018 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 21 prac magisterskich z 5 uczelni. Z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wpłynęło po 5 prac, z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 4 prace oraz 2 prace ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 4 grupach tematycznych: chów i hodowla zwierząt (7 prac), żywienie zwierząt (6 prac), rozród zwierząt (3 prace) oraz jakość produktów zwierzęcych (5 prac).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 4 nagrody pierwsze, 4 drugie, 5 trzecich oraz 3 wyróżnienia.

 

CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT

I nagroda – mgr inż. Magdalena Gleindek za pracę pt. „Ocena niestabilności genetycznej w komórkach somatycznych lisów fermowych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Olgi Szeleszczuk w Zakładzie Anatomii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

II nagroda – mgr inż. Anna Surówka za pracę pt. „Application of evolutionary operation setup for assessing the intervention effect on behaviour of dairy cows”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Joanny Makulskiej prof. UR w Zakładzie Hodowli Bydła, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

III nagroda – mgr inż. Przemysław Podstawski za pracę pt. „Analiza ruchliwości i inwazyjności komórek sarkoidu końskiego w powiązaniu z ekspresją genów kodujących te cechy”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Ropki-Molik z Instytutu Zootechniki PIB na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr inż. Maria Putz za pracę pt. „Efektywność chowu bydła rasy limousine w wybranym wielkotowarowym gospodarstwie na terenie Wielkopolski”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Ireneusza R. Antkowiaka w Katedrze Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

ŻYWIENIE ZWIERZĄT

I nagroda – mgr inż. Kamil Łaski za pracę pt. „Wpływ produktów sojowych na wyniki odchowu i wartość rzeźną kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Aliny Janochy prof. nadzw. w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

II nagroda – mgr inż. Katarzyna Stajek za pracę pt. „Zależność między podostrą kwasicą żwacza (SARA) krów mlecznych a wskaźnikami biochemicznymi krwi oraz ekspresją kompleksu TLR/MD-2/CD14”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

III nagroda – mgr inż. Agnieszka Kómoch za pracę pt. „Wpływ dodatku enzymów na wyniki odchowu prosiąt żywionych krajowymi źródłami białka roślinnego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Kasprowicz-Potockiej w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

III nagroda – mgr inż. Martyna Kużniewska za pracę pt. „Wpływ wzrastającego udziału surowych nasion soi w diecie warchlaków na wyniki odchowu”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Kasprowicz-Potockiej w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr inż. Marcin Sochocki za pracę pt. „Wpływ dodatku probiotyków i prebiotyków na wzrost i zdrowotność cieląt w wybranym gospodarstwie”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Andrzeja Łozickiego w Katedrze Żywienia i Biotechnologii Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

ROZRÓD ZWIERZĄT

II nagroda – mgr inż. Jakub Pawłowski za pracę pt. „Ocena aktywności mitochondrialnej i ruchliwości plemników knurów rasy pbz w zależności od koncentracji plemników i czasu przechowywania nasienia”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Wysokińskiej w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

III nagroda – mgr inż. Patrycja Smejda za pracę pt. „Ocena zmian parametrów ruchu i morfologii plemników w rozcieńczonym nasieniu knura z wykorzystaniem zestawu do automatycznej analizy nasienia samców Computer Aided Semen Analysis (CASA)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

JAKOŚĆ PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

I nagroda – mgr inż. Małgorzata Woźniak za pracę pt. „Zależność pomiędzy tempem degradacji dystrofiny post mortem a jakością mięsa tuczników”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Wojtysiak w Zakładzie Anatomii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

I nagroda – mgr inż. Sylwia Łojewska za pracę pt. „Zmiany barwy i właściwości sensorycznych mięsa wołowego zamrażanego po 14 dniach dojrzewania w różnych warunkach modyfikowanej atmosfery”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Śmiecińskiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

II nagroda – mgr inż. Sebastian Świnarski za pracę pt. „Ocena wybranych cech jakości tuszek i mięsa kurcząt żywionych mieszankami z udziałem grochu Ezop i preparatu ziołowego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Aliny Janochy prof. nadzw. w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

III nagroda – mgr inż. Łukasz Mroziński za pracę pt. „Analiza preferencji konsumenckich oraz wybranych parametrów jakości masła”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr inż. Anna Dębczyńska za pracę pt. „Analiza jakości serów pleśniowych dostępnych w sprzedaży detalicznej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 

Nagrodę Specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy w 35. edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych przyznano mgr inż. Magdalenie Gleindek za pracę pt. „Ocena niestabilności genetycznej w komórkach somatycznych lisów fermowych”.

W podsumowaniu Sąd Konkursowy stwierdził, że prace magisterskie zgłoszone na tegoroczny konkurs prezentowały w większości wysoki poziom merytoryczny, jak i redakcyjny. Uzasadnia to przyznanie stosunkowo dużej liczby nagród i wyróżnień w stosunku do mniejszej niż w poprzednich edycjach konkursu liczby zgłoszonych prac.

 

Sponsorzy konkursu prac doktorskich i magisterskich w 2018 roku:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
 • Polski Związek Hodowców Koni
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie
 • Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
 • POLMASS SA w Bydgoszczy
 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 • Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Rozstrzygnięcie XXXIV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), prof. dr hab. Dorota Kowalska, prof. dr hab. Jacek Skomiał, obradował 29 czerwca 2017 roku. Ogółem do konkursu zgłoszono 31 prac magisterskich z 8 uczelni. Najwięcej, bo aż 12 prac wpłynęło z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z innych uczelni po kilka: 7 z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 4 z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 3 z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2 ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i po 1 z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 6 grupach tematycznych: genetyka (3 prace), chów i hodowla bydła i owiec (7 prac), chów i hodowla trzody chlewnej i drobiu (7 prac), chów i hodowla koni (5 prac), zwierzęta towarzyszące i dzikie (5 prac), inne (4 prace).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 2 nagrody pierwsze, 7 nagród drugich oraz 7 wyróżnień.

 

GENETYKA

II nagroda – mgr inż. Eliza Maciejewska za pracę pt. „Wpływ dojrzałości płciowej na ekspresję wybranych genów związanych z gospodarką kwasami tłuszczowymi w oocytach i zarodkach świni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Piotra Pawlaka w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr inż. Krzysztof Jan Piotrowski za pracę pt. „Genetic variability of chicken population based on Single Nucleotide Polymorphism”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

CHÓW I HODOWLA BYDŁA I OWIEC

I nagroda – mgr inż. Aneta Lewandowska za pracę pt. „Relationship between pH of rumen fluid and concentration of urea in blood and milk in dairy cows”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr inż. Oksana Pulkowska za pracę pt. „Poziom hormonów tarczycy u krów z torbielowatością jajników”. Praca wykonana pod kierunkiem dr n. wet. Agaty Zagrajczuk z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Instytucie Nauk Weterynaryjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr inż. Jagoda Superlak za pracę pt. „Wpływ dodatku pokrzywy i oregano na wyniki odchowu cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr inż. Michał Zalewski za pracę pt. „Efektywność stosowania soli anionowych, gliceryny i L-karnityny w żywieniu krów zasuszonych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Haliny Skórko-Sajko w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ I DROBIU

II nagroda – mgr inż. Katarzyna Matuszewska za pracę pt. „Przydatność diet łubinowo-rzepakowych jako substytutu poekstrakcyjnej śruty sojowej w tuczu trzody chlewnej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Kasprowicz-Potockiej w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr inż. Marta Kubiś za pracę pt. „Zastosowanie fitazy i proteazy w mieszankach z udziałem łubinu żółtego w badaniach na kurach nieśnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Sebastiana Kaczmarka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr inż. Marcin Lipka za pracę pt. „Efektywność stosowania mieszanek zawierających nasiona łubinu żółtego w żywieniu świń”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Aliny Janocha w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr inż. Bartosz Karpiński za pracę pt. „Wyniki odchowu prosiąt odsadzonych i warchlaków żywionych mieszanką z dodatkiem białka ziemniaczanego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Bugnackiej w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

CHÓW I HODOWLA KONI

I nagroda – mgr inż. Marta Skrzypczak za pracę pt. „Charakterystyka koni użytkowanych w hipoterapii – metody ich przygotowania do pracy z osobami niepełnosprawnymi”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Alicji Borowskiej w Zakładzie Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr inż. Katarzyna Kryszak za pracę pt. „Analiza systemu żywienia koni w wybranych ośrodkach jeździeckich i stajniach”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Aliny Janocha w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr inż. Maryla Sylwia Lipka za pracę pt. „Wpływ masażu na dobrostan koni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Ewy Jastrzębskiej w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

ZWIERZĘTA TOWARZYSZĄCE I DZIKIE

II nagroda – mgr inż. Sandra Cyroń za pracę pt. „Wpływ muzyki na zachowanie psów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Czyż w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr inż. Joanna Ewa Trzeciecka za pracę pt. „Wpływ odymiania rodzin pszczelich (Apis mellifera L.) Apiwarolem na przeżywalność larw matecznych oraz masę ciała powstałych z nich matek”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jakuba Gąbki w Pracowni Pszczelnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

INNE

II nagroda – mgr inż. Justyna Skrodzka za pracę pt. „Właściwości fizykochemiczne mięsa kurcząt brojlerów w zależności od metody pakowania i czasu chłodniczego przechowywania”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr inż. Marlena Justyna Baryczka za pracę pt. „Ocena jakości mrożonego mięsa kapłonów różnych ras”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Nagrodą Specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy w 34. edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych postanowiono wyróżnić mgr inż. Anetę Lewandowską.

Sponsorzy nagród w Konkursie prac doktorskich i magisterskich w 2017 r.:

 • Polski Związek Hodowców Koni
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
 • POLMASS SA w Bydgoszczy
 • Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z.o.o.
 • Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
 • Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o.
 • Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie XXXIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), dr hab. Jolanta Oprządek, prof. dr hab. Jacek Skomiał, obradował 29 czerwca 2016 r. Do konkursu zgłoszono 28 prac magisterskich z 8 uczelni: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (8 prac), Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (7 prac), Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (po 4 prace), Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach (2 prace) oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (po 1 pracy). Ocenie poddano 27 prac (jedną pracę odrzucono ze względów formalnych). Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 6 grupach tematycznych: chów i hodowla bydła (7 prac), chów i hodowla trzody chlewnej (6 prac), chów i hodowla koni (4 prace), chów i hodowla zwierząt futerkowych (5 prac), zwierzęta towarzyszące i laboratoryjne (3 prace) oraz inne (2 prace).
Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 5 nagród pierwszych, 6 drugich, 4 trzecie oraz 3 wyróżnienia.

CHÓW I HODOWLA BYDŁA
I nagroda – mgr inż. Weronika Człapa za pracę pt. „The effect of chemical composition of diet on rumen fermentation indices of dairy cows”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
II nagroda – mgr inż. Łukasz Kowalski za pracę pt. „Wpływ krzyżowania rasy montbeliarde (MO) i polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF cb) odmiany czarno-białej na użytkowość mleczną mieszańców w okresie standardowej laktacji”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Teresy Nałęcz-Tarwackiej, prof. SGGW w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
III nagroda – mgr inż. Adrian Ciechanowski za pracę pt. „Wskaźniki biochemiczne krwi opasów żywionych dawkami z dodatkiem mieszanki ziołowej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Renaty Klebaniuk, prof. nadzw. UP w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Wyróżnienie – mgr inż. Sylwia Bąkowska za pracę pt. „The effect of rumen fluid pH on chemical composition of milk in dairy cows”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ
I nagroda – mgr inż. Marcin Sońta za pracę pt. „Wpływ stosowania mieszanek z udziałem łubinu żółtego na wyniki produkcyjne tuczników”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
II nagroda – mgr inż. Anna Nazaruk za pracę pt. „Ocena frekwencji zmian morfologicznych i wymiarów morfometrycznych plemników w ejakulatach knurów rasy Hypor w zależności od objętości ejakulatu”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
III nagroda – mgr inż. Nadia Tomczak za pracę pt. „Związek frakcji białkowych zawartych w siarze i mleku loch rasy polskiej białej zwisłouchej z wynikami użytkowymi trzody chlewnej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Skrzypczak w Katedrze Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Wyróżnienie – mgr inż. Magdalena Kołsut za pracę pt. „Odporność immunologiczna pochodząca z siary i mleka loch a odchów prosiąt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Skrzypczak w Katedrze Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

CHÓW I HODOWLA KONI
I nagroda – mgr inż. Joanna Popek za pracę pt. „Wpływ urozmaicania treningu wyścigowego na zmiany behawioralne i fizjologiczne koni arabskich czystej krwi”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Iwony Janczarek w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
II nagroda – mgr inż. Edyta Zalewska za pracę pt. „Analiza kontuzji koni wyścigowych na podstawie ich zachowania się i parametrów pracy serca podczas masażu klasycznego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Iwony Janczarek w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie..
III nagroda – mgr inż. Betina Czyżyk za pracę pt. „Wpływ różnic osobniczych klaczy na skład chemiczny, frakcje białkowe oraz profil kwasów tłuszczowych w ich mleku”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Ewy Jodkowskiej, prof. nadzw. w Instytucie Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT FUTERKOWYCH
I nagroda – mgr inż. Anna Grzesiakowska za pracę pt. „Ocena niestabilności chromosomowej u hodowlanych lisów polarnych niebieskich (Alopex lagopus L.) przy pomocy testu SCE”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Marty Kuchty-Gładysz w Instytucie Nauk Weterynaryjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
II nagroda – mgr inż. Ilona Jamka za pracę pt. „Ocena stopnia uszkodzenia DNA plemników metodą kometową (SCGE) u lisów srebrzystych (Vulpes vulpes L.)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. lek. wet. Olgi Szeleszczuk w Instytucie Nauk Weterynaryjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
III nagroda – mgr inż. Katarzyna Kucharczyk za pracę pt. „Ocena reaktywności emocjonalnej i habituacji szynszyli hodowlanej (Chinchilla lanigera) w teście otwartego pola”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Stanisława Łapińskiego w Instytucie Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

ZWIERZĘTA TOWARZYSZĄCE I LABORATORYJNE
I nagroda – mgr inż. Paweł Bury-Burzymski za pracę pt. „Analiza zachowań psów podczas testów predyspozycji do służby patrolowej i patrolowo-tropiącej w polskiej Policji”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Marty Walczak z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
II nagroda – mgr inż. Paulina Pawelec za pracę pt. „Wpływ czynników stresujących na zachowanie oraz aktywność lokomotoryczną myszy selekcjonowanych przeciwstawnie na masę ciała”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Góral-Radziszewskiej w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

INNE
II nagroda – mgr inż. Małgorzata Olszewska za pracę pt. „Zastosowanie powłoki ochronnej nanocząsteczek srebra i miedzi na właściwości fizykochemiczne oraz sensoryczne mięśni piersiowych kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Wyróżnienie – mgr inż. Marta Wojciechowska za pracę pt. „Jakość jaj w zależności od systemu utrzymania i wieku kur nieśnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Sebastiana Nowaczewskiego w Zakładzie Drobiarstwa (obecnie Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Nagrodą Specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy w 33. edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych postanowiono wyróżnić mgr. inż. Marcina Sońtę.

 

Sponsorzy nagród w Konkursie prac magisterskich w 2016 r.

– Instytut Zootechniki PIB w Krakowie
– Polski Związek Hodowców Koni
– Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych
– Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu
– Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
– Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
– Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
– Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
– Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o.o.
– Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
– Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
– Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
– Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
– POLMASS SA w Bydgoszczy
– Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o.
– Zakład Doświadczalny IZ PIB Kołuda Wielka

Rozstrzygnięcie XXXII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych

Rozstrzygnięcie XXXII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską
z zakresu nauk zootechnicznych

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), dr hab. Jolanta Oprządek, prof. dr hab. Jacek Skomiał, obradował 2 lipca 2015 r. Do konkursu zgłoszono 36 prac magisterskich z 8 uczelni: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (7 prac), Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (6 prac), Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach (po 5 prac), Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (4 prace) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (po 2 prace). Ocenie poddano 35 prac (jedną pracę odrzucono ze względów formalnych). Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 7 grupach tematycznych: genetyka (3 prace), chów i hodowla bydła i kóz (7 prac), chów i hodowla trzody chlewnej (8 prac), chów i hodowla koni (5 prac), chów i hodowla drobiu (3 prace), zwierzęta towarzyszące i dzikie (5 prac) oraz inne (4 prace).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 6 nagród pierwszych, 6 drugich, 6 trzecich oraz 6 wyróżnień.

 

GENETYKA

I nagroda – mgr inż. Aleksandra Dunisławska za pracę pt. Analiza ekspresji genów w kurczęcych limfocytach B stymulowanych in vitro ligandami receptorów Toll-podobnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Anny Sławińskiej w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

II nagroda – mgr inż. Magdalena Fajkowska za pracę pt. „Ekspresja genu Dmrt1 podczas organogenezy jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedtii)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Małgorzaty Rzepkowskiej w Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

CHÓW I HODOWLA BYDŁA I KÓZ

I nagroda – mgr inż. Agnieszka Poźniak za pracę pt. „Zależności między kondycją krów mlecznych a wynikami produkcyjnymi”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr inż. Izabela Lada za pracę pt. „Wpływ inuliny i ziół w dawkach pokarmowych na efekty produkcyjne i wybrane wskaźniki krwi cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Renaty Klebaniuk, prof. nadzw. UP w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr inż. Mariusz Puchala za pracę pt. „Ocena jakości mleka w wybranych gospodarstwach nisko- i wielkotowarowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Renaty Klebaniuk, prof. nadzw. UP w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr inż. Edyta Wojtas za pracę pt. „Skład i właściwości fizykochemiczne siary krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej i rasy motbeliarde”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Zachwieji w Zakładzie Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr inż. Kamil Tomaszuk za pracę pt. „Analiza długości ciąży krów jersey i montbeliarde użytkowanych w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jolanty Różańskiej-Zawieji w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ

II nagroda – mgr inż. Grzegorz Kończalski za pracę pt. „Wpływ długości laktacji i pochodzenia od loch pierwiastek lub wieloródek na wyniki odchowu świń od urodzenia do uzyskania ubojowej masy ciała”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Bugnackiej w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr inż. Barbara Królewska za pracę pt. „Wpływ masy ciała prosiąt przy urodzeniu na ich odchów do 70. dnia życia”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr inż. Karolina Błażewicz za pracę pt. „Porównanie cech morfometrycznych plemników wyróżnionych jako żywe lub martwe barwieniem metodą eozyna-nigrozyna w nasieniu knurów ras duroc, pietrain i mieszańców duroc x pietrain”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr inż. Andrzej Adamiak za pracę pt. „Ocena efektywności stosowania dodatku preparatów Sauen PILOT oraz Magajoule do mieszanek paszowych na wskaźniki rozrodu loch”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Frankiewicza w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr inż. Janusz Krzesiński za pracę pt. „Obserwacje zachowania prosiąt przed i po odsadzeniu”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Hanny Jankowiak w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej i Koni Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wyróżnienie – mgr inż. Anna Zwierzykowska za pracę pt. „Obserwacje zachowania loch i prosiąt ssących utrzymywanych we własnym gospodarstwie”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Marii Bocian w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej i Koni Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

 

CHÓW I HODOWLA KONI

I nagroda – mgr inż. Barbara Cichorska za pracę pt. „Wpływ egzogennych preparatów enzymatycznych na profil biochemiczny krwi koni sportowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Damiana Józefiaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr inż. Ewelina Gałka za pracę pt. „Struktura genealogiczna koni śląskich ze Stada Ogierów „Książ”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Joanny Kani-Gierdziewicz w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr inż. Ewa Zdrowowicz za pracę pt. „Zastosowanie dwóch technik barwienia w ocenie morfometrii plemników ogiera”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Andraszek w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 

CHÓW I HODOWLA DROBIU

I nagroda – mgr inż. Justyna Jankowiak za pracę pt. „Wpływ krajowych źródeł białka roślinnego oraz dodatku probiotyku na wyniki odchowu i aktywność mikroflory przewodu pokarmowego u kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Jana Czerwińskiego z Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr inż. Adam Tadeusz Jundziłł za pracę pt. „Ocena kontaktowego zapalenia skóry poduszki stopy (FPD) w odchowie indyków rzeźnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Damiana Józefiaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

ZWIERZĘTA TOWARZYSZĄCE I DZIKIE

I nagroda – mgr inż. Agata Kokocińska za pracę pt. „Rola feromonów i innych substancji semiochemicznych w zachowaniu zwierząt. Wpływ maskowania feromonów płciowych na zachowania rozrodcze myszy”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Jezierskiego z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda – mgr inż. Iwona Kaim za pracę pt. „Charakterystyka stanowisk chomika europejskiego (Cricetus cricetus) położonych na terenach o wysokim i niskim stopniu antropopresji”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Magdaleny Hędrzak w Instytucie Nauk o Zwierzętach, Zakładzie Hodowli Bydła Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr inż. Justyna Trawińska za pracę pt. „Problematyka doboru metodyki badań na szympansach zwyczajnych (Pan troglodytes) na przykładzie badań świadomej współpracy między osobnikami tego gatunku naczelnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Góral-Radziszewskiej w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

INNE

I nagroda – mgr inż. Przemysław Bekier za pracę pt. „Analiza wybranych cech jakościowych mięsa suma afrykańskiego (Clarias gariepinus)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II nagroda – mgr inż. Justyna Błażejak za pracę pt. „Profil kwasów tłuszczowych mleka owczego i wytworzonych z niego serów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Małgorzaty Ząbek Katedrze Hodowli Owiec i Kóz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr inż. Michał Walczak za pracę pt. „Doświadczenia na zwierzętach w świetle norm prawnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Bonczara, prof. UR w Katedrze Zoologii i Ekologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Rozstrzygnięcie XXXI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), dr hab. Jolanta Oprządek prof. nadzw., prof. dr hab. Jacek Skomiał, obradował 30 czerwca 2014 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 40 prac magisterskich z 6 uczelni. Najwięcej, bo aż 13 prac wpłynęło z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z innych uczelni po kilka: 8 Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, po 7 ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 3 z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i 2 z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 6 grupach tematycznych: genetyka (8 prac), chów i hodowla bydła (11 prac), chów i hodowla koni (5 prac), zwierzęta towarzyszące i dzikie (6 prac), rozród zwierząt (5 prac), inne (5 prac).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 6 nagród pierwszych, 6 drugich, 4 trzecie oraz 6 wyróżnień.

Nagrody dla autorów nagrodzonych prac ufundowali:

● Polskie Towarzystwo Zootechniczne

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

POLMASS S.A. w Bydgoszczy

Instytut Zootechniki PIB w Krakowie

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Polski Związek Hodowców Koni

Zakład Doświadczalny IZ-PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o.

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o.

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o.

Zakład Doświadczalny IZ-PIB w Kołudzie Wielkiej

GENETYKA

I nagroda – mgr Michał Hryciuk za pracępt. Względny poziom transkryptów genów BMP15 i ZAR1 w oocytach świni domowej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Doroty Cieślak w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Krzysztof Gajos za pracę pt. „Polimorfizm i ekspresja genu kodującego miogenny czynnik transkrypcyjny 2B (MEF2B) u bydła”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Edyty Juszczuk-Kubiak z IGiHZ PAN w Jastrzębcu na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie.

III nagroda – mgr Giulia Rossi za pracę pt. „Genetic characterization and population structure of local Polish and Italian chicken breeds”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. Martino Cassandro i dr. Fabio Maretto z Uniwersytetu w Padwie oraz prof. dr hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Irmina Maguda za pracę pt. „Wpływ polimorfizmu genu PRDM16 na jakość mięsa brojlerów kurzych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Urszuli Kaczor w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Kamil Brutkowski za pracę pt. „Wykrywanie polimorfizmu w genach kisspeptyny i jej receptora u owiec rasy olkuska plenna”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Urszuli Kaczor w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 

CHÓW I HODOWLA BYDŁA

I nagroda – mgr Dorota Choromańska za pracę pt. „Wpływ sezonu i laktacji na aktywność ruchową krów mlecznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Jolanty Oprządek prof. IGiHZ PAN w Jastrzębcu na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Katarzyna Chrulska za pracę pt. „Modelowe badania nad poprawą jakości siary poprzez modyfikowanie frakcji lipidowej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Beaty Kuczyńskiej prof. SGGW w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

III nagroda – mgr Denisa Jarczak za pracę pt. „Ocena współczynnika odziedziczalności dla cechy długości ciąży u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Sobka w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Monika Cieślik za pracę pt. „Wpływ dodatku lnu w dawce pokarmowej krów na wydajność i profil kwasów tłuszczowych tłuszczu mleka”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Renaty Klebaniuk prof. UP w Lublinie w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr Paweł Reszel za pracę pt. „Czystość i kondycja krów mlecznych w różnych systemach utrzymania”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Skrzypka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

CHÓW I HODOWLA KONI

I nagroda – mgr Agnieszka Maria Knioła za pracę pt. „Ocenia inteligencji u koni rasy huculskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Dina Feliś za pracę pt. „Rynek koniny w Polsce i na świecie”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Jastrzębskiej w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr Renata Wilisowska za pracę pt. „Analiza występowania umaszczeń rozjaśnionych kremowych i srebrnych u koni różnych ras w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Joanny Kani-Gierdziewicz w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 

ZWIERZĘTA TOWARZYSZĄCE I DZIKIE

I nagroda – mgr Magdalena Graczyk za pracę pt. „Proporcja płci w populacji hipopotama karłowatego (Hexaprotodon liberiensis)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Barbara Bidzińska za pracę pt. „Skuteczność stosowania syntetycznych feromonów policzkowych kota, względem placebo, w celu obniżenia stresu podczas badania weterynaryjnego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Góral-Radziszewskiej w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

III nagroda – mgr Aleksandra Nowacka za pracę pt. „Wyniki rozrodu rasowych świnek morskich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Marcina T. Góreckiego w Zakładzie Zoologii Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

ROZRÓD ZWIERZĄT

I nagroda – mgr Mateusz Babuszkiewicz za pracę pt. „Patologia lęgu i newralgiczne momenty inkubacji jaj kur mięsnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Sebastiana Nowaczewskiego w Zakładzie Drobiarstwa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Magdalena Czubaszek za pracę pt. „Rola zmian struktury chromatyny plemników ssaków”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Katarzyny Andraszek w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr Julia Agnieszka Stachowicz za pracę pt. „Analiza zmienności cech ejakulatu psa domowego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 

INNE

I nagroda – mgr Maria Wyczesana za pracę pt. „Badania histomorfometryczne skóry królika rasy popielniański biały”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Natanek w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Elżbieta Maria Gendek za pracę pt. „Profil kwasów tłuszczowych mleka koziego i wytworzonych z niego serów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Ząbek w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr Katarzyna Klekotko za pracę pt. „Analiza wybranych cech jakościowych jaj gotowanych w zależności od metody pakowania i czasu chłodniczego przechowywania”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyniki XXXI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych

Rozstrzygnięcie XXX edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), dr hab. Jolanta Oprządek prof. nadzw., dr hab. Janusz Pająk prof. nadzw., obradował 11 lipca 2013 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 54 prace magisterskie z 10 uczelni. Najwięcej, bo aż 17 prac wpłynęło z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z innych uczelni po kilka: 8 ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, po 6 z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 5 z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 3 z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i po 1 z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. czytaj dalej

Rozstrzygnięcie XXIX edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych

Rozstrzygnięcie XXIX edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), dr hab. Jolanta Oprządek, dr hab. Janusz Pająk prof. nadzw., obradował 29 czerwca 2012 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 52 prace magisterskie z 8 uczelni rolniczych. Najwięcej prac wpłynęło z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – 20, z pozostałych uczelni po kilka: 9 z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 7 ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 6 z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 5 z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 3 z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i po 1 z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 9 grupach tematycznych: genetyka (6 prac), chów i hodowla bydła i kóz (12 prac), chów i hodowla trzody chlewnej (4 prace), chów i hodowla koni (6 prac), chów i hodowla zwierząt futerkowych (5 prac), zwierzęta amatorskie i dzikie (5 prac), zachowanie się zwierząt (6 prac), żywienie zwierząt i paszoznawstwo (6 prac), inne (2 prace).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 8 nagród pierwszych, 11 drugich, 10 trzecich oraz 12 wyróżnień.

Genetyka

II nagroda – mgr Zuzanna Zejden za pracę pt. „Liczba kopii mitochondrialnego DNA w oocytach niedojrzałych i dojrzałych płciowo loszek”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Cieślak, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Agnieszka Chabowska za pracę pt. „Liczba kopii mitochondrialnego DNA w oocytach i komórkach pęcherzykowych świni domowej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Cieślak, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Agnieszka Sitarz za pracę pt. „Polimorfizm genu desaturazy stearoilo-CoA (SCD) i jego związek z wybranymi parametrami użytkowości mięsnej owiec”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Urszuli Kaczor w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Agnieszka Julia Kubiak za pracę pt. „Zastosowanie techniki 3D-FISH w lokalizacji chromosomów B w spermatocytach i fibroblastach jenota chińskiego (Nyctereutes procyonoides procyonoides)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jarosława Sosnowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Michał Paweł Karcz za pracę pt. „Liczba i struktura jąderek w spermatocytach bydła domowego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Smalec w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 

Chów i hodowla bydła i kóz

I nagroda – mgr Sylwia Danisiewicz za pracę pt. „Próba oceny pluripotencji komórek zarodków bydlęcych produkowanych in vitro przy użyciu barwień immunofluorescencyjnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jarosława Sosnowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

I nagroda – mgr Łukasz Smagieł za pracę pt. „Symulacja ekonomicznych efektów różnych strategii produkcji i reprodukcji w stadzie bydła mlecznego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Joanny Makulskiej, prof. UR w Katedrze Hodowli Bydła Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Magdalena Gralewicz za pracę pt. „Analiza parametrów doju krów z wykorzystaniem robota firmy DeLaval”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Teresy Nałęcz-Tarwackiej, prof. SGGW w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda – mgr Agata Wójcik za pracę pt. „Porównanie efektów wychowu cieląt utrzymywanych w budkach i w cielętniku”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Teresy Nałęcz-Tarwackiej, prof. SGGW w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Agata Łukaszczuk za pracę pt. „Występowanie ciał ketonowych w moczu krów w pierwszym trymestrze laktacji a ich produkcyjność”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Borkowskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Zwierząt Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr Marta Waliszewska za pracę pt. „Wpływ procedur przeddojowych i środka do poudojowej kąpieli strzyków na wartość higieniczną i skład mleka krów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jarosława Pytlewskiego w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Alina Kuśmierczak za pracę pt. „Wpływ wybranych czynników na wydajność i skład chemiczny mleka krów rasy montbeliarde”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Januś w Katedrze Hodowli i Użytkowania Zwierząt Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Chów i hodowla trzody chlewnej

II nagroda – mgr Karolina Kasprzak za pracę pt. „Analiza mleczności loch o genotypach C/C i C/T w locus RYR1”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Marka Babicza, prof. UP w Katedrze Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr Sylwia Rafalak za pracę pt. „Wpływ liczebności miotu pochodzenia loch rasy pbz i wbp użytkowanych w rejonie mazowieckim w latach 2004-2009 na liczbę prosiąt urodzonych i odchowanych do 21 dnia”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Dagmara Gawrych za pracę pt. „Związek polimorfizmu frakcji białek mleka ze składem chemicznym oraz użytkowością rozpłodową loch mieszańców wbp x pbz”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Skrzypczak w Katedrze Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Marta Krzymińska za pracę pt. „Wpływ udziału frakcji białkowych w siarze i w mleku loch rasy złotnickiej białej na wyniki odchowu prosiąt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Skrzypczak w Katedrze Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Chów i hodowla koni

II nagroda – mgr Izabela Reda za pracę pt. „Poziom wskaźników biochemicznych krwi klaczy zimnokrwistych podczas całorocznego żywienia”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Czech w Katedrze Biochemii i Toksykologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr Olga Łowicka za pracę pt. „Analiza użytkowania rozpłodowego klaczy czystej krwi arabskiej w Stadninie Koni Michałów w latach 1995-2009”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Geringera de Oedenberg w Zakładzie Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Joanna Schwarz-Jewusiak za pracę pt. „Hodowla koni rasy American Quarter Horse i American Paint Horse w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda – mgr Paulina Panek za pracę pt. „Charakterystyka okrywy włosowej ssaków na przykładzie wibrysów pochodzących od lisa pospolitego (Vulpes vulpes L.), lisa polarnego (Alopex lagopus L.) i kota domowego (Felis catus L., Felis domestica L.)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Patkowskiej-Sokoła w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

I nagroda – mgr Grzegorz Zelin za pracę pt. „Zmiany rozwojowe i sezonowe jąder oraz gruczołów płciowych dodatkowych samców szynszyli”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Paweł Błasiński za pracę pt. „Morfometria układu kostnego odmian hodowlanych jenotów (Nyctereutes procyonoides)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Justyna Żukowska za pracę pt. „Analiza wielkości zwierząt i jakości cech okrywy włosowej u wybranych odmian barwnych norek (Mustela vision)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Katedrze Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr Mariola Ciszewska za pracę pt. „Analiza wpływu roku oceny, wieku licencji i miesiąca urodzenia zwierząt na cechy pokroju samców szynszyli w Centrum Hodowli Szynszyli ACF w Nowogardzie Szczecińskim”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Katedrze Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 

Zwierzęta amatorskie i dzikie

I nagroda – mgr Katarzyna Benka za pracę pt. „Substancje lotne emitowane przez trutnie pszczoły miodnej (Apis mellifera L.)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Aleksandry Łangowskiej w Zakładzie Hodowli Owadów Użytkowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

I nagroda – mgr Zuzanna Grabowska za pracę pt. „Dojrzałość płciowa trutni pszczoły miodnej wychowywanych w cieplarce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Aleksandry Łangowskiej w Zakładzie Hodowli Owadów Użytkowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Anita Dębska za pracę pt. „Charakterystyka psów rasy owczarek niemiecki długowłosy ze szczególnym uwzględnieniem okrywy włosowej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Patkowskiej-Sokoła w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

III nagroda – mgr Paulina Strejczek za pracę pt. „Występowanie chomika europejskiego (Cricetus cricetus) na terenie województwa małopolskiego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Magdaleny Hędrzak w Katedrze Hodowli Bydła Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Renata Majchrzak za pracę pt. „Rozwój podniebienia u kota domowego w okresie prenatalnym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Hanny Jackowiak, prof. nadzw. w Zakładzie Histologii i Embriologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Zachowanie się zwierząt

I nagroda – mgr Anna Maria Muszyńska za pracę pt. „Ocena motywacji do skoków u koni rekreacyjnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Aleksandry Góreckiej-Bruzda w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II nagroda – mgr Joanna Gosk za pracę pt. „Czas trwania bezruchu tonicznego (Tonic Immobility) u bażantów i przepiórek europejskich w zależności od ich wieku”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Sebastiana Nowaczewskiego w Katedrze Hodowli i Użytkowania Drobiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

III nagroda – mgr Agata Patalas za pracę pt. „Cechy behawioralne a wartość użytkowa koni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Natalia Dziwińska za pracę pt. „Zachowania maciorek rasy wrzosówka w okresie od odsadzenia jagniąt do rozpoczęcia krycia”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Marcina T. Góreckiego w Zakładzie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Julia Tomczak za pracę pt. „Zachowania społeczne dojonych kóz utrzymywanych w chowie alkierzowo-pastwiskowym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Marcina T. Góreckiego w Zakładzie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

I nagroda – mgr Natalia Lebioda za pracę pt. „Wpływ dodatku preparatu proteinowo-ksantofilowego z lucerny na wskaźniki antyoksydacyjne krwi indyczek”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Czech w Katedrze Biochemii i Toksykologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II nagroda – mgr Mateusz Rawski za pracę pt. „Wpływ diwercyny na wyniki odchowu kurcząt brojlerów rzeźnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Damiana Józefiaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

III nagroda – mgr Grzegorz Rocki za pracę pt. „Efektywność stosowania różnych odmian lnu w żywieniu krów mlecznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Renaty Klebaniuk, prof. nadzw. w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr Marek Brzozowski za pracę pt. „Wpływ efektywnych mikroorganizmów podawanych z paszą lub wodą na wyniki tuczu i wartość rzeźną oraz stan mikroflory jelitowej tuczników”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wyróżnienie – mgr Karolina Szewczyk za pracę pt. „Skład chemiczny mniszka lekarskiego w zależności od miejsca pozyskiwania oraz terminu zbioru”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Renaty Klebaniuk, prof. nadzw. w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr Bartosz Skalski za pracę pt. „Wpływ czynników żywieniowych na powstawanie kontaktowego zapalenia skóry poduszki stopy u kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Damiana Józefiaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Inne

I nagroda – mgr Krzysztof Kaliski za pracę pt. „Projekt konstrukcyjny schroniska dla psów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Aleksandry Niespodzianej w Katedrze Mechaniki Budowli Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

 

Rozstrzygnięcie XXVIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), dr hab. Jolanta Oprządek, dr hab. Janusz Pająk, obradował 30 maja 2011 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 68 prac magisterskich z 9 uczelni rolniczych. Najwięcej prac wpłynęło z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – 22, z pozostałych uczelni po kilka: 9 z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,7 ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, po 6 z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 5 z Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 4 z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz 3 z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 8 grupach tematycznych: genetyka (8 prac), chów i hodowla bydła (10 prac), chów i hodowla trzody chlewnej (4 prace), chów i hodowla koni (17 prac), chów i hodowla zwierząt futerkowych (8 prac), zachowanie zwierząt (7 prac), żywienie zwierząt i paszoznawstwo (7 prac), chów i hodowla zwierząt amatorskich i dzikich oraz inne prace (7 prac).
Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 7 nagród pierwszych, 10 drugich, 11 trzecich oraz 15 wyróżnień.

GENETYKA
I nagroda – mgr Ewa Sell-Kubiak za pracę pt. „Dwuetapowa procedura detekcji QTL dla cech związanych ze zdrowiem krów mlecznych w Holandii”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dr. Jana van der Poela w Animal Breeding and Genomics Centre Wageningen University.

II nagroda – mgr Beata Kociucka za pracę pt. „Lokalizacja wybranych genów świni kodujących enzymy zaangażowane w gospodarkę lipidową w chromosomach metafazowych i jądrach interfazowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Izabeli Szczerbal w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Robert Głuszak za pracę pt. „Polimorfizm wybranych sekwencji mikrosatelitarnych w genie białka prionowego owiec”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Sławomira Mroczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

III nagroda – mgr Klaudia Pawlina za pracę pt. „Lokalizacja wybranych genów odpowiedzialnych za rozwój układu nerwowego i szkieletu w genomie osła domowego (Equus asinus)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Moniki Bugno-Poniewierskiej w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie.

III nagroda – mgr Justyna Malinowska za pracę pt. „Wymiana chromatyd siostrzanych w chromosomach mitotycznych u koni huculskich i polskich koni zimnokrwistych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Smalec w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr Ewelina Semik za pracę pt. „Polimorfizm 7 sekwencji mikrosatelitarnych DNA u wybranych gatunków koniowatych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Ząbka w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie.

CHÓW I HODOWLA BYDŁA
I nagroda – mgr Piotr Taraska za pracę pt. „Autorski program komputerowy wspomagający planowanie i organizację gospodarstwa specjalizującego się w produkcji mleka”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Nałęcz-Tarwackiej w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda – mgr Sylwia Katafiasz za pracę pt. „Możliwości wykorzystania testu PCR jako alternatywy dla testu ELISA w diagnozowaniu zakażeń wirusem enzootycznej białaczki bydła oraz próba uchwycenia związku pomiędzy wydajnością krów zdrowych a seropozytywnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Szewczuk w Katedrze Nauk o Zwierzętach Przeżuwających Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

II nagroda – mgr Edyta Stojko za pracę pt. „Wpływ wydajności mlecznej pierwiastek na ich późniejszą produkcyjność, długość użytkowania i przyczyny brakowania”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Januś w Katedrze Hodowli i Użytkowania Zwierząt Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr Iwona Bzowska za pracę pt. „Wpływ dawki pokarmowej na płodność i produkcyjność krów rasy simental w gospodarstwie rodzinnym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Ireneusza Antkowiaka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Anna Gątarek za pracę pt. „Wpływ wybranych czynników na ilość i jakość siary krów rasy phf”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Nałęcz-Tarwackiej w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wyróżnienie – mgr Monika Figiel za pracę pt. „Analiza pochodzeniowa krów o rekordowych wydajnościach mleka i jego składników”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Sobka w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ
II nagroda – mgr Monika Małgorzata Wojtasik za pracę pt. „Wpływ typu urodzenia loch pbz i wpb na wybrane wskaźniki rozrodu w okresie użytkowania”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Michał Kowalczyk za pracę pt. „Wpływ liczby plemników w ejakulacie na cechy ejakulatu i morfologię plemników knurów Hypor”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Akademii Podlaskiej w Siedlcach

Wyróżnienie – mgr Katarzyna Korbaczyńska za pracę pt. „Zależność pomiędzy polimorfizmem frakcji białkowych mleka loch ras rodzimych a odchowem prosiąt i składem chemicznym siary i mleka”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Skrzypczak w Katedrze Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Barbara Obarska za pracę pt. „Zachowanie i użytkowość rozpłodowa loch prośnych żywionych przy zastosowaniu stacji pokarmowej sterowanej komputerowo”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Hanny Jankowiak w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

CHÓW I HODOWLA KONI
I nagroda – mgr Izabela Wilk za pracę pt. „Schematy podejścia konia do przeszkody”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Iwony Janczarek w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II nagroda – mgr Adam Bruski za pracę pt. „Wpływ zachodnioeuropejskich ras na wzrost i rozwój źrebiąt zimnokrwistych na terenie Pomorskiego Związku Hodowców Koni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Ewy Jastrzębskiej w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr Karolina Olczak za pracę pt. „Jakość olimpijskich koni ujeżdżeniowych a zgodność sędziowania”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Stachurskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr Anna Konieczna za pracę pt. „Czynniki wpływające na popełnianie błędów przez jeźdźca i konia na torze przeszkód podczas konkursów jeździeckich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Karolina Bora za pracę pt. „Wstępna ocena realizacji programu ochrony zasobów genetycznych koni rasy wielkopolskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Maciej Orsztynowicz za pracę pt. „Procedury zmierzające do zmiany proporcji plemników przenoszących chromosomy X i Y w nasieniu ogiera w warunkach in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Cieślak, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Marta Machaj za pracę pt. „Wartość użytkowa koni czystej rasy hiszpańskiej w sporcie ujeżdżeniowym”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Geringera de Oedenberg w Zakładzie Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Ewa Anna Gajewska za pracę pt. „Próba ustalenia metody oceny bezpieczeństwa użytkowania koni wierzchowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Ewy Jastrzębskiej w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT FUTERKOWYCH
I nagroda – mgr Mateusz Podora za pracę pt. „Jakość nasienia a wyniki rozrodu królików popielniańskich na wybranej fermie”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Piotra Niedbały w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Karolina Maria Adadyńska za pracę pt. „Występowanie endopasożytów u królików w wybranych gospodarstwach przydomowych i amatorskich w województwie zachodniopomorskim”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Balickiej-Ramisz w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

III nagroda – mgr Olga Derewicka za pracę pt. „Wpływ genotypu i płci na wyniki odchowu i wzrost królików”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Maj w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr Marcin Gorczyński za pracę pt. „Zmiany aktywności żołądka i jelit w okresie wzrostu młodych królików”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Olgii Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Błażej Chermuła za pracę pt. „Ocena w oparciu o analizę cytogenetyczną procesu dojrzewania in vitro oocytów lisa pospolitego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Jarosława Sosnowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

ZACHOWANIA ZWIERZĄT
I nagroda – mgr Agata Kiełtyka za pracę pt. „Zachowanie jagniąt w pierwszych dwóch miesiącach życia”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Marcina T. Góreckiego w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Monika Stachowiak za pracę pt. „Afiliacyjne i agonistyczne zachowania ogierków rasy konik polski utrzymywanych w chowie stajenno-pastwiskowym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Katarzyny Balińskiej w Zakładzie Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Lucyna Michałowska za pracę pt. „Behawior klaczy koników polskich utrzymywanych w chowie stajenno-pastwiskowym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Katarzyny Balińskiej w Zakładzie Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Beata Stolarczyk za pracę pt. „Skuteczność metod naturalnych w pokonywaniu wybranych lęków końskich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Ewy Jodkowskiej w Zakładzie Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Katarzyna Walkowiak za pracę pt. „Efekty stosowania metod jeździectwa naturalnego w pracy z końmi”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Pawliny w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

ŻYWIENIE ZWIERZĄT I PASZOZNASTWO
I nagroda – mgr Paweł Zmora za pracę pt. „Kwasy tłuszczowe z grupy C18 a liczebność metanogenów żwacza w warunkach in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Adama Cieślaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Agnieszka Powałowska za pracę pt. „Profil długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w mleku owiec żywionych paszą z dodatkiem Camelina sativa. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Adama Cieślaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Alina Majewska za pracę pt. „Możliwości wykorzystania produktów ubocznych przemysłu słodowniczego w żywieniu kóz utrzymywanych w warunkach chowu ekstensywnego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Doroty Jamroz w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Olga Słowikowska za pracę pt. „Wpływ ziołowego preparatu Prisma Jet na skład mikroflory jelit i wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Moniki Michalczuk w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT AMATORSKICH I DZIKICH ORAZ INNE PRACE
I nagroda – mgr Anna Gębura za pracę pt „Stan hodowli psów rasy seter szkocki gordon – charakterystyka oraz analiza populacji i hodowli rasy w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Goleman w Zakładzie Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II nagroda – mgr Marta Mucha za pracę pt. „Analiza genetyczna polskiej populacji psów rasy hovawart”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Jolanty Różańskiej-Zawieja w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Magdalena Nita za pracę pt. „Struktura genetyczna populacji psów rasy owczarek podhalański z terenu województwa śląskiego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Joanny Kani-Gierdziewicz w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Ewelina Prozorowska za pracę pt. „Mikrostruktura i unaczynienie ciałka żółtego u klaczy” Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Hanny Jackowiak, prof. nadzw. w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Paweł Pawlak za pracę pt. „Analiza unaczynienia tętniczego głowy i podstawy mózgowia w niektórych przypadkach wad rozwojowych u zwierząt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Hieronima Frąckowiaka, prof. nadzw. w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Nagrody w XXVIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych ufundowali:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
Instytut Zootechniki PIB we Krakowie
Zakład Doświadczalny IZ PIB Grodziec Śląski
Ośrodek Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o.
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Zakład Doświadczalny IZ PIB Kołuda Wielka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem

Rozstrzygnięcie XXVII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), dr hab. Jolanta Oprządek, dr hab. Janusz Pająk, obradował 25 czerwca 2010 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 72 prace magisterskie z 9 uczelni rolniczych. Po kilkanaście prac wpłynęło z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – 18, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – 17 i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 14, z pozostałych uczelni po kilka: 7 ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, po 4 z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, po 3 z Akademii Podlaskiej w Siedlcach i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz 2 prace z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 8 grupach tematycznych: genetyka (3 prace), chów i hodowla bydła (12 prac), chów i hodowla trzody chlewnej (11 prac), chów i hodowla koni (14 prac), chów i hodowla zwierząt futerkowych (12 prac), chów i hodowla zwierząt amatorskich i dzikich (9 prac), żywienie zwierząt i paszoznawstwo (6 prac), inne (5 prac). Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 8 nagród pierwszych, 14 drugich, 16 trzecich oraz 13 wyróżnień.

Nagrody finansowe dla laureatów Konkursu na najlepszą pracę magisterską ufundowali następujący sponsorzy:
1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy
3. Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych
4.Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
5. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
6. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
7. Ośrodek Hodowli Zarodowej Garzyn Sp. z o.o.
8. Instytut Zootechniki PIB w Krakowie
9. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o.
10. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
11. Polski Związek Hodowców Koni
12. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
13. Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem
14. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
15. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
16. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Genetyka

I nagroda – mgr Agata Czapla za pracę pt. „Gen T warunkujący krótkoogoniastość oraz bezogoniastość u psów rasy pembroke welsh corgi”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Joanny Gruszczyńskiej w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Paulina Paczyńska za pracę pt. „Polimorfizm regionu 5”-flankującego genu adiponektyny człowieka i świni”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Maria Grześ za pracę pt. „Polimorfizm regionu 5”-flankującego genu rezystyny człowieka i świni”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Chów i hodowla bydła

I nagroda – mgr Katarzyna Paczyńska za pracę pt. „Wpływ dodatku drożdży dla krów w okresie zasuszania na jakość siary i zawartość immunoglobulin w surowicy ich cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Zachwieji, prof. nadzw. w Zakładzie Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

II nagroda – mgr Emil Jesiołkiewicz za pracę pt. „Parametry genetyczne dziennej zawartości laktozy oraz innych cech użytkowości mlecznej krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Ewy Ptak w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Kaja Bierowiec-Widórek za pracę pt. „Występowanie motylicy wątrobowej Fasciola hepatica u bydła rzeźnego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Marty Skalskiej w Katedrze Zoologii i Ekologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr Daniel Aleksander za pracę pt. „Genetyczne i środowiskowe uwarunkowanie długowieczności bydła”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Maciej Chruściński za pracę pt. „Wpływ wydajności mlecznej krów w pierwszej laktacji na ich późniejszą produkcyjność””. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jarosława Pytlewskiego w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Joanna Maciejewska za pracę prt. „Czynniki oddziaływujące na poziom mocznika w mleku”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Skrzypka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Karina Kęsy za pracę pt. „”Wydajność i skład mleka krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i jersey w zależności od długości okresu zasuszenia””. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Ireneusza Antkowiaka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Aleksandra Marszał za pracę pt. „Chów i hodowla bydła rasy limousine i highland na pastwiskach z rolniczym wykorzystaniem ścieków”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Ireneusza Antkowiaka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Paulina Kaczmarek za pracę pt. „Zależność między użytkowością mleczną i rozrodczą w stadzie wysokowydajnych krów”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Skrzypka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Dorota Jędrzejek za pracę pt. „Wpływ wybranych chorób racic na wskaźniki rozrodu i wydajność mleka krów rasy phf”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Teresy Nałęcz-Tarwackiej w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Chów i hodowla trzody chlewnej

I nagroda – mgr Iwona Górska za pracę pt. „Zmienność genetyczna i fenotypowa wybranych cech użytkowości rozpłodowej knurów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Heliodora Wierzbickiego w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

II nagroda – mgr Izabela Grad za pracę pt. „Wpływ dodatku białka roślinnego na rozwój in vitro zarodków świni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. inż. Barbary Gajdy w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Jakub Dyba za pracę pt. „Wpływ selenu na wyniki tuczu i cechy rzeźne tuczników”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Martyny Batorskiej w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Waldemar Piotr Włodarski za pracę pt. „Zależność pomiędzy masą urodzeniową prosiąt a tempem wzrostu w trakcie tuczu”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Marii Bocian w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

III nagroda – mgr Małgorzata Kruszyna za pracę pt. „Wpływ systemu utrzymania loch w okresie od odsadzenia do pokrycia na użytkowość rozpłodową w kolejnym cyklu reprodukcyjnym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Schwarza w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Paulina Zabłocka za pracę pt. „Polimorfizm frakcji białek w mleku loch rasy złotnickiej białej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Skrzypczak w Katedrze Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Natalia Maciejewska za pracę pt. „Jakość tusz i mięsa świń rasy złotnickiej pstrej w zależności od polimorfizmu genu H-FABP oraz płci”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Hanny Jankowiak w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Chów i hodowla koni

I nagroda – mgr Alicja Borowska za pracę pt. „Ocena wartości genetycznej koni półkrwi”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Marek Stawarz za pracę pt. „Analiza dźwiękowa wokaliz koni, a wrażliwość behawioralna na zarejestrowane sygnały”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Niedziółki w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Zofia Teresa Sosnowska za pracę pt. „Próba opisu temperamentu koni zimnokrwistych””. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Jastrzębskiej w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr Karolina Mirosław za pracę pt. „Wpływ wybranych czynników na wynik próby dzielności zaprzęgowej ogierów i klaczy rasy śląskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Joanny Szydy, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Agnieszka Kaproń za pracę pt. „Stopień trudności przeszkód krosu na międzynarodowych trzygwiazdkowych zawodach WKKW w Polsce i na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Stachurskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr Justyna Śpiewak za pracę pt. „Mięsień międzykostny środkowy – urazowość w aspekcie dyscyplin jeździeckich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Radomira Henklewskiego w Zakładzie Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda – mgr Zofia Bekas za pracę pt. „Wpływ wieku i płci na użytkowość rzeźną i jakość mięsa królików rasy nowozelandzkiej białej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Maj w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Mateusz Tyrała za pracę pt. „Badania nad składem mleka jenotów hodowlanych (Nyctereutes procyonoides)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Piotra Niedbały w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Ewelina Wojda za pracę pt. „Genetyczno-hodowlana analiza populacji szynszyli beżowej objętej programem ochrony zasobów genetycznych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Barabasza w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Joanna Kuglin-Porosło za pracę pt. „Charakterystyka genetyczno-hodowlana populacji nutrii standard utrzymywanej na fermach w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Stanisława Łapińskiego w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr Anna Ewa Mielczarek za pracę pt. „Analiza jakości nasienia szynszyli w okresie intensywnego użytkowania rozpłodowego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Piotra Niedbały w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr Dorota Moszczyńska za pracę pt. „Przegląd polskich badań prowadzonych na królikach w latach 1997-2007”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Józefa Bieńka, prof. UR w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

.
III nagroda – mgr Magdalena Koszarska za pracę pt. „Przebieg folikulogenezy i oogenezy u młodych i dojrzałych samic jenota hodowlanego (Nyctereutes procyonoides)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Olgii Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.