Członkowie HONOROWI PTZ


Rok nadania
1.Prof. dr Karol Malsburg 1930 (zm. 31.12.1942 r.)
2.Prof. dr Roman Prawocheński 1948 (zm. 06.08.1965 r.)
3.Prof. dr hab. Franciszek Staff 1948 (zm. 02.08.1965 r.)
4.Prof. dr Henryk Malarski 1955 (zm. 11.11.1955 r.)
5.Prof. dr Jan Rostafiński 1962 (zm. 06.07.1966 r.)
6.Prof. dr Laura Kaufman 1964 (zm. 09.08.1972 r.)
7.Prof. dr Tadeusz Konopiński 1965 (zm. 06.10.1965 r.)
8.Dr Michał Markijanowicz 1965 (zm. 08.04.1969 r.)
9.Doc. dr Edward Baird 1966 (zm. 26.09.1971 r.)
10.Prof. dr Zdzisław Zabielski 1966 (zm. 09.11.1974 r.)
11.Prof. dr Józef Dubiski 1968 (zm. 17.09.1977 r.)
12.Prof. dr Witold Pruski 1968 (zm. 02.02.1984 r.)
13.Prof. dr Franciszek Abgarowicz 1969 (zm. 13.05.1979 r.)
14.Prof. dr Stefan Hoser 1969 (zm. 12.11.1969 r.)
15.Prof. dr Adam Domański 1970 (zm. 30.07.1997 r.)
16.Mgr Henryk Chlipalski 1971 (zm. 12.11.1986 r.)
17.Prof. dr Stefan Sörensen 1971
18.Prof. dr Helena Bączkowska 1980 (zm. 06.06.1995 r.)
19.Prof. dr Jan Kielanowski 1980 (zm. 16.01.1989 r.)
20.Prof. dr hab. Ewa Potemkowska 1980 (zm. 14.11.1987 r.)
21.Prof. dr Zygmunt Ruszczyc 1980 (zm. 27.09.1996 r.)
22.Prof. dr hab. Ewald Sasimowski 1980 (zm. 16.04.2012 r.)
23.Prof. dr Grażyna Znaniecka 1980 (zm. 02.09.2003 r.)
24.Prof. dr hab. Stefan Alexandrowicz 1983 (zm. 26.11.1995 r.)
25.Mgr Maria Śmigaj 1983 (zm. 09.10. 1989 r.)
26.Prof. dr hab. Zbigniew Żebrowski 1986 (zm. 26.04.2012 r.)
27.Prof. dr hab. Jerzy Juszczak 1992 (zm. 13.06.2020 r.)
28.Prof. dr hab. Stanisław Jankowski 1992 (zm. 25.12.1992 r.)
29.Prof. dr hab. Antoni Kaczmarek 1992 (zm. 04.07.2013 r.)
30.Prof. dr hab. Zbigniew Staliński 1992 (zm. 15.07.2019 r.)
31.Prof. dr hab. Janusz Załuska 1992 (zm. 20.07.2014 r.)
32.Prof. dr hab. Andrzej Skrzydlewski 1995 (zm. 4.01.2017 r.)
33.Prof. dr hab. Władysław Zalewski 1995 (zm. 16.06.2008 r.)
34.Prof. dr hab. Stanisław Wójcik 1998 (zm. 08.07.2015 r.)
35.Prof. dr hab. Stanisław Jarosz 1998 (zm. 22.12.2011 r.)
36.Prof. dr hab. Maria Joanna Radomska 1998 (zm. 23.06.2012 r.)
37.Prof. dr hab. Adam Mazanowski 1998 (zm. 08.03.2012 r.)
38.Prof. dr hab. Marian Różycki 2001 (zm. 02.09.2014 r.)
39.Dr inż. Józef Luchowiec 2001 (zm. 15.08.2005 r.)
40.Prof. dr hab. Krystyna Załuska 2004 (pośmiertnie; zm. 23.07.1984 r.)
41.Prof. dr hab. Stanisław Wężyk 2004
42.Prof. dr hab. Andrzej Faruga 2004 (zm. 30.10.2018 r.)
43.Prof. dr hab. Wiesław Szczepański 2004 (zm. 17.11.2019 r.)
44.Prof. dr hab. Wiesław Szeliga 2004
45.Prof. dr hab. Aleksandra Ziołecka 2004
46.Prof. dr hab. Ryszard Ziemiński 2004
47.Prof. dr hab. Jędrzej de Pelikan Krupiński 2007
48./td>Prof. dr hab. Marian Budzyński 2007
49.Prof. dr hab. Barbara Reklewska 2007 (zm. 08.12.2019 r.)
50.Prof. dr hab. Jerzy Gedymin 2007 (zm. 24.03.2009 r.)
51.Prof. dr hab. Aleksander Dobicki 2007 (zm. 18.09.2007 r.)
52.Prof. dr hab. Zygmunt Reklewski 2010
53.Prof. dr hab. Czesław Janicki 2010 (zm. 29.12.2012 r.)
54.Prof. dr hab. Czesława Lipecka 2010 (zm. 08.04.2021 r.)
55.Prof. dr hab. Bronisław Rak 2010 (zm. 12.06.2015 r.)
56.Dr inż. Alfred Dankowski 2013
57.Prof. dr hab. Marian Kozłowski 2013 (zm. 18.12.2014 r.)
58.Prof. dr hab. Jan Trela 2016
59.Prof. dr hab. Jan Szarek 2016
60.Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 2016
61.Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski2016
62.Prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła >2016
63.Prof. dr hab. Bronisław Borys 2021
64.Prof. dr hab. Antoni Jarczyk 2021
65.Prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska 2021