Członkowie odznaczeni Odznaką Honorową PTZ

Rok nadania
1. Mgr Stefan Wiśniewski 1972 (pośmiertnie; zm. 24.04.1961 r.)
2. Prof. dr hab. Stefan Alexandrowicz 1972 (zm. 26.11.1995 r.)
3. Prof. dr Helena Bączkowska 1972 (zm. 06.06. 1995 r.)
4. Prof. dr Kazimierz Gawęcki 1972 (zm. 20.01. 2003 r.)
5. Prof. dr Władysław Herman 1972 (zm. 28.12.1981 r.)
6. Prof. dr Jan Kielanowski 1972 (zm. 16.01.1989 r.)
7. Prof. dr Wiesław Krantforst 1972 (zm. 24.05. 1978 r.)
8. Mgr Mieczysław Kwasieborski 1972 (zm. 11.08.1973 r.)
9. Prof. dr hab. Ewa Potemkowska 1972 (zm. 14.11.1987 r.)
10. Prof. dr Zygmunt Ruszczyc 1972 (zm. 27.09.1996 r.)
11. Prof. dr Adam Skoczylas 1972 (zm. 07.04.1975 r.)
12. Prof. dr Jerzy Szuman 1972 (zm. 20.06.1982 r.)
13. Stanisława Kołakowska 1974 (zm. 02.10.1983 r.)
14. Mgr inż. Zofia Czarnowska 1974 (zm. 05.07.1993 r.)
15. Inż. Witold Alkiewicz 1974 (zm. 20.10.1980 r.)
16. Waleria Bojanowska 1974 (zm. 07.11.1988 r.)
17. Prof. dr hab. Mieczysław Cena 1974 (zm. 06.02.1990 r.)
18. Mgr inż. Maria Gałuszkówna 1974 (zm. 01.02.2002 r.)
19. Dr Lucjan Turnau 1974 (zm. 21.12.1980 r.)
20. Mgr Jan Bujwid 1977 (zm. 02.09.1984 r.)
21. Mgr inż. Maria Śmigaj 1977 (zm. 09.10.1989 r.)
22. Prof. dr Grażyna Znaniecka 1977 (zm. 02.09.2003 r.)
23. Prof. dr hab. Janusz Załuska 1977 (zm. 20.07.2014 r.)
24. Mgr inż. Helena Homolačš 1980 (zm. 13.12.1988 r.)
25. Prof. dr hab. Jerzy Gedymin 1980 (zm. 24.03.2009 r.)
26. Prof. dr hab. Antoni Kaczmarek 1980 (zm. 05.01.2013 r.)
27. Doc. dr hab. Jan Nozdrzyn-Płotnicki 1980 (zm. 08.12.1986 r.)
28. Dr Paweł Warchoł 1980
29. Prof. dr hab. Franciszek Witczak 1980 (zm. 09.06.2009 r.)
30. Prof. dr hab. Zbigniew Żebrowski 1983 (zm. 26.04.2012 r.)
31. Prof. dr hab. Jerzy Preś 1983
32. Dr Benedykt Musiał 1983 (zm. 07.03.2004 r.)
33. Prof. dr hab. Władysław Zalewski 1983 (zm. 14.06.2008 r.)
34. Prof. dr hab. Piotr Znaniecki 1983 (zm. 28.10.1986 r.)
35. Inż. Marta Wilkońska 1983 (zm. 13.12.2000 r.)
36. Prof. dr hab. Krystyna Załuska 1987 (pośmiertnie; zm. 23.07.1984 r.)
37. Prof. dr hab. Zygmunt Sobczak 1989 (zm. 01.06.2001 r.)
38. Mgr Jerzy Koblański 1992 (zm. 21.02.1994 r.)
39. Dr Werner Hartman 1992
40. Prof. Maciej Osikowski 1995 (zm. 04.02.2006 r.)
41. Prof. dr hab. Aleksandra Ziołecka 1997
42. Prof. dr hab. Stanisław Wężyk 1997
43. Prof. dr hab. Bogusław Nowosad 1997
44. Prof. dr hab. Jerzy Chachuła 1997 (zm. 06.03.2002 r.)
45. Prof. dr hab. Bronisław Rak 1997 (zm. 12.06.2015 r.)
46. Prof. dr hab. Maria Joanna Radomska 1997 (zm. 23.06.2012 r.)
47. Prof. dr hab. Mirosław Kownacki 1997 (zm. 15.05.2004 r.)
48. Prof. dr hab. Czesław Janicki 1997 (zm. 30.12.2012 r.)
49. Dr inż. Kazimierz Żukowski 1997
50. Prof. dr hab. Marian Budzyński 1997
51. Prof. dr hab. Henryk Jasiorowski 1997 (zm. 16.08.2017 r.)
52. Prof. dr hab. Andrzej Faruga 1997 (zm. 30.10.2018 r.)
53. Prof. dr hab. Barbara Grudniewska 1997
54. Prof. dr hab. Marian Wójciak 1998 (zm. 09.02.2012 r.)
55. Prof. dr Stefan Seidler 1998 (zm. 18.03.2003 r.)
56. Prof. dr hab. Roman Czarnecki 1998 (zm. 09.05.2016 r.)
57. Dr inż. Jerzy Grzybowski 1998
58. Prof. dr hab. Czesława Lipecka 1998 (zm. 08.04.2021 r.)
59. Prof. dr hab. Aleksander Walkiewicz 1998
60. Prof. dr hab. Zygmunt Reklewski 1998
61. Mgr Ludomir Goździkiewicz 1998 (zm. 10.03.2014 r.)
62. Prof. dr hab. Roman Bochno 2000
63. Prof. dr hab. Zenon Kijak 2000 (zm. 11.07.2000 r.)
64. Prof. dr hab. Andrzej Laszczka 2000 (zm. 26.02.2017 r.)
65. Dr Leon Lassota 2000 (zm. 14.09.2003 r.)
66. Dr inż. Józef Luchowiec 2000 (zm. 15.08.2005 r.)
67. Prof. dr hab. Barbara Reklewska 2000 (zm. 08.12.2019 r.)
68. Prof. dr hab. Ryszard Stenzel 2000 (zm. 08.01.2012 r.)
69. Prof. dr hab. Jan Trela 2000
70. Prof. dr hab. Stanisław Wajda 2000
71. Prof. dr hab. Eugeniusz Węckowicz 2000
72. Prof. dr hab. Adam Brzozowski 2001 (zm. 26.01.2011 r.)
73. Prof. dr hab. Alicja Dańczak 2001 (zm. 12.08.2013 r.)
74. Prof. dr hab. Henryk Geringer 2001
75. Prof. dr hab. Józef Kulisiewicz 2001
76. Prof. dr hab. Mirosław Pięta 2001
77. Prof. dr hab. Andrzej Skrzydlewski 2001 (zm. 4.01.2017 r.)
78. Prof. dr hab. Wiesław Szeliga 2001
79. Prof. dr hab. Marek Świtoński 2001
80. Dr Alfred Dankowski 2002
81. Prof. dr hab. Andrzej Filistowicz 2002
82. Prof.. dr hab. Andrzej Frindt 2002 (zm. 07.01.2012 r.)
83. Prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska 2002
84. Prof. dr hab. Edmund Kozal 2002
85. Prof. dr hab. Alojzy Ramisz 2002 (zm. 11.08.2011 r.)
86. Dr inż. Jadwiga Szado 2002
87. Prof. dr hab. Wiesław Szczepański 2002 (zm. 17.11.2019 r.)
88. Prof. dr hab. Stanisław Buraczewski 2003 (zm. 22.03.2013 r.)
89. Prof. dr hab. Hanna Czaja 2003
90. Dr Maria Czaplicka 2003
91. Prof. dr hab. Aleksander Dobicki 2003 (zm. 18.09.2007 r.)
92. Mgr inż. Stanisław Draus 2003
93. Prof. dr hab. Marian Kaproń 2003
94. Prof. dr hab. Jędrzej de Pelikan Krupiński 2003
95. Dr inż. Dominik Mrówczyński 2003
96. Dr hab. Andrzej Rosiński 2003
97. Henryk Dobryłko 2004
98. Prof. dr hab. Adam Gut 2004
99. Prof. dr hab. Ewa Świerczewska 2004
100. Michał Włodarczak 2004
101. Prof. Dr Werner Schlote 2006
102. Prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki 2006
103. Prof. dr hab. Władysław Migdał 2006
104. Prof. dr hab. Antoni Jarczyk 2006
105. Prof. dr hab. Franciszek Borowiec 2006
106. Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 2007
107. Prof. dr hab. Leszek Drozd 2007
108. Mgr inż. Wanda Klohes 2007
109. Prof. dr hab. Danuta Borkowska 2008
110. Prof. dr hab. Bronisław Borys 2008
111. Prof. dr hab. Zbigniew Dorynek 2008
112. Prof. dr hab. Janusz Falkowski 2008
113. Prof. dr hab. Henryk Kamieniecki 2008
114. Prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła 2008
115. Prof. dr hab. Marian Niespodziewański 2008
116. Prof. dr hab. Bolesław Nowicki 2008
117. Prof. dr hab. Roman Niżnikowski 2008
118. Mgr Antoni Rączka 2008
119. Prof. dr hab. Józefa Gardzielewska 2009
120. Prof. dr hab. Bolesław Żuk 2009
121. Dr inż. Kazimierz Długi 2010
122. Prof. dr hab. Marian Kozłowski 2010 (zm. 18.12.2014 r.)
123. Dr hab. Henryk Malec 2010
124. Prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski 2010
125. Dr Maria Stolzman 2010 (zm. 26.11.2010 r.)
126. Prof. dr hab. Erwin Wąsowicz 2010
127. Dr inż. Stefan Berthold 2011
128. Prof. dr hab. Kazimierz Kamieniecki 2011
129. Prof. dr hab. Zenon Bernacki 2011
130. Prof. dr hab. Edward Dymnicki 2011
131. Prof. dr hab. Zygmunt Gil 2011
132. Prof. dr hab. Henryk Grodzki 2011
133. Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut 2011
134. Prof. dr hab. Zbigniew Jaworski 2011
135. Prof. dr hab. Edward Pawlina 2013
136. Dr hab. Marek Sapuła 2013
137. Mgr inż. Leszek Sobolewski 2013
138. Prof. dr hab. Jan Szarek 2013
139. Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski 2013
140. Prof. dr hab. Tadeusz Szulc 2013
141. Prof. dr hab. Stanisław Kondracki 2014
142. Dr hab. Ewa Kapkowska 2016 (zm. 06.10.2019 r.)
143. Prof. dr hab. Czesław Klocek 2016
144. Prof. dr hab. Maria Osek 2016
145. Prof. dr hab. Mieczysław Ratajszczak 2016 (zm. 11.05.2018 r.)
146. Dr hab. Jolanta Komisarek 2017
147. Dr inż. Wojciech Andrzejewski 2017
148. Prof. dr hab. Maria Tietze 2018
149. Dr hab. Anna Szymanowska 2018
150. Dr inż. Dorota Bugnacka 2021
151. Prof. dr hab. Zbigniew Sobek 2021
152. dr hab. Stanisław Socha 2021
153. Prof. dr hab. Anna Wójcik 2021
154. Prof. dr hab. Jacek Wójtowski 2021