EAAP

eaap_logoEAAP (European Federation of Animal Science – Europejska Federacja Zootechniczna) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, zrzeszającym naukowców, praktyków oraz przedstawicieli administracji rządowych związanych z naukami zootechnicznymi z niemal wszystkich krajów Europy oraz z niektórych krajów basenu Morza Śródziemnego. Jego celem jest promowanie doskonalenia produkcji zwierzęcej poprzez wykorzystanie osiągnięć nauki. Doroczne zjazdy EAAP stanowią najważniejsze forum wymiany informacji i dyskusji na temat problemów produkcji zwierzęcej w Europie i jedno z najważniejszych na świecie.

Polska jest członkiem EAAP, dzięki czemu osoby mieszkające w naszym kraju mogą aktywnie uczestniczyć w jego pracach, będąc członkami Komisji Naukowych i innych gremiów EAAP. Mogą też, bez ponoszenia kosztów, zostać Indywidualnymi Członkami EAAP, co daje takie korzyści, jak zniżki w opłatach rejestracyjnych podczas zjazdów i niektórych innych wydarzeń organizowanych przez EAAP, a także dostęp do publikacji EAAP, w tym do cyklicznie wydawanego EAAP Newsletter.

Zostań członkiem EAAP: Indywidualne Członkostwo w EAAP

Więcej informacji na temat działalności EAAP można uzyskać tutaj, a także z materiału przygotowanego podczas 66. Zjazdu EAAP zorganizowanego w 2015 roku w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne:

WYDARZENIA: Comiesięczne Webinaria EAAP

Następny Zjazd:

                            informacje: 73. Zjazd EAAP – 5 – 8 września 2022 r, Porto (Portugalia)
                            rejestracja: Rejestracja na 73. Zjazd EAAP 
                            stypendia: Stypendia wyjazdowe na 73. Zjazd EAAP

Przeszłe zjazdy:

72. Zjazd EAAP w Davos: Materiały filmowe z Sesji Plenarnej; Nagrane prezentacje (dostępne po zalogowaniu)

71. Zjazd EAAP witrualny: Materiały filmowe z Sesji Plenarnej

70. Zjazd EAAP w Gandawie: Filmy z Sesji Plenarnej 70. Zjazdu EAAP w Gandawie 

69. Zjazd EAAP w Dubrowniku: Materiały filmowe

68. Zjazd EAAP w Talinie: Leroy Award

67. Zjazd EAAP w Belfaście: Materiały filmowe

66. Zjazd EAAP w Warszawie: Materiały filmowe

Więcej filmów – YouTube EAAP Channel

Przyszłe Zjazdy

Informacje o interesujących wydarzeniach międzynarodowych w Polsce można opublikować w Biuletynie EAAP (Newsletter) wysyłając je na adres eaap@eaap.org