EAAP

eaap_logoEAAP (European Federation of Animal Science – Europejska Federacja Zootechniczna) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, zrzeszającym naukowców, praktyków oraz przedstawicieli administracji rządowych związanych z naukami zootechnicznymi z niemal wszystkich krajów Europy oraz z niektórych krajów basenu Morza Śródziemnego. Jego celem jest promowanie doskonalenia produkcji zwierzęcej poprzez wykorzystanie osiągnięć nauki. Doroczne zjazdy EAAP stanowią najważniejsze forum wymiany informacji i dyskusji na temat problemów produkcji zwierzęcej w Europie i jedno z najważniejszych na świecie.

Polska jest członkiem EAAP, dzięki czemu osoby mieszkające w naszym kraju mogą aktywnie uczestniczyć w jego pracach, będąc członkami Komisji Naukowych i innych gremiów EAAP. Mogą też, bez ponoszenia kosztów, zostać Indywidualnymi Członkami EAAP, co daje takie korzyści, jak zniżki w opłatach rejestracyjnych podczas zjazdów i niektórych innych wydarzeń organizowanych przez EAAP, a także dostęp do publikacji EAAP, w tym do cyklicznie wydawanego EAAP Newsletter.

Więcej informacji na temat działalności EAAP można uzyskać tutaj, a także z materiału przygotowanego podczas 66. Zjazdu EAAP zorganizowanego w 2015 roku w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne:

Indywidualne Członkostwo w EAAP

71. Zjazd EAAP w Porto (Portugalia) (31 sierpnia – 4 września 2020 r.)

  • Stypendia na udział w Zjeździe – wnioski należy złożyć on-line przed 1 marca 2020
  • EAAP Young Scientists Award – zgłoszenia mogą przesyłać wszyscy naukowcy urodzeni po 1 września 1982 r. Kandydaci powinni być indywidualnymi członkami EAAP i wykazać się wybitnymi wynikami badań w wymiarze europejskim.
    Laureat otrzyma w Porto odznaczenie i zostanie zaproszony do przedstawienia referatu na następnym dorocznym spotkaniu w Davos 2021, wraz z bezpłatną rejestracją.
    Nominacje należy przesłać na adres eleonora@eaap.org do 15 maja 2020 r.
    Pełny komunikat: Young Scientist Award application is open

Young Club
– Young Club
– Membership form

 

Filmy z Sesji Plenarnej 70. Zjazdu EAAP w Gandawie 

Filmy z 69. Zjazdu EAAP w Dubrowniku

EAAP 68th Annual Meeting 2017 – Talin, Estonia – Leroy Award

Filmy z 67. Zjazdu EAAP w Belfaście

Filmy z 66. Zjazdu EAAP w Warszawie

Więcej filmów – YouTube EAAP Channel

Przyszłe Zjazdy

Informacje o interesujących wydarzeniach międzynarodowych w Polsce można opublikować w Biuletynie EAAP (Newsletter) wysyłając je na adres eaap@eaap.org