EAAP

eaap_logoEAAP (European Federation of Animal Science – Europejska Federacja Zootechniczna) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, zrzeszającym naukowców, praktyków oraz przedstawicieli administracji rządowych związanych z naukami zootechnicznymi z niemal wszystkich krajów Europy oraz z niektórych krajów basenu Morza Śródziemnego. Jego celem jest promowanie doskonalenia produkcji zwierzęcej poprzez wykorzystanie osiągnięć nauki. Doroczne zjazdy EAAP stanowią najważniejsze forum wymiany informacji i dyskusji na temat problemów produkcji zwierzęcej w Europie i jedno z najważniejszych na świecie.

Polska jest członkiem EAAP, dzięki czemu osoby mieszkające w naszym kraju mogą aktywnie uczestniczyć w jego pracach, będąc członkami Komisji Naukowych i innych gremiów EAAP. Mogą też, bez ponoszenia kosztów, zostać Indywidualnymi Członkami EAAP, co daje takie korzyści, jak zniżki w opłatach rejestracyjnych podczas zjazdów i niektórych innych wydarzeń organizowanych przez EAAP, a także dostęp do publikacji EAAP, w tym do cyklicznie wydawanego EAAP Newsletter.

Więcej informacji na temat działalności EAAP można uzyskać tutaj, a także z materiału przygotowanego podczas 66. Zjazdu EAAP zorganizowanego w 2015 roku w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne:

 

Indywidualne Członkostwo w EAAP

69. Zjazd EAAP w Dubrowniku, 27-31 sierpnia 2018.

Składanie wniosków o stypendium na udział w Zjeździe do 28 lutego 2018 r.

Przesyłanie streszczeń doniesień do 28 lutego 2018 r.

Informacja Komisji Genetyki

Young Club
Young Club
Young scientists activities in Tallinn 2017
Membership form

Filmy z 67. Zjazdu EAAP w Belfaście

Filmy z 66. Zjazdu EAAP w Warszawie

Przyszłe Zjazdy

Nowa strona Komisji Naukowej ds. Owadów