EAAP

eaap_logoEAAP (European Federation of Animal Science – Europejska Federacja Zootechniczna) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, zrzeszającym naukowców, praktyków oraz przedstawicieli administracji rządowych związanych z naukami zootechnicznymi z niemal wszystkich krajów Europy oraz z niektórych krajów basenu Morza Śródziemnego. Jego celem jest promowanie doskonalenia produkcji zwierzęcej poprzez wykorzystanie osiągnięć nauki. Doroczne zjazdy EAAP stanowią najważniejsze forum wymiany informacji i dyskusji na temat problemów produkcji zwierzęcej w Europie i jedno z najważniejszych na świecie.

Polska jest członkiem EAAP, dzięki czemu osoby mieszkające w naszym kraju mogą aktywnie uczestniczyć w jego pracach, będąc członkami Komisji Naukowych i innych gremiów EAAP. Mogą też, bez ponoszenia kosztów, zostać Indywidualnymi Członkami EAAP, co daje takie korzyści, jak zniżki w opłatach rejestracyjnych podczas zjazdów i niektórych innych wydarzeń organizowanych przez EAAP, a także dostęp do publikacji EAAP, w tym do cyklicznie wydawanego EAAP Newsletter.

Więcej informacji na temat działalności EAAP można uzyskać tutaj, a także z materiału przygotowanego podczas 66. Zjazdu EAAP zorganizowanego w 2015 roku w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne:

Indywidualne Członkostwo w EAAP

72. Zjazd EAAP – 30 sierpnia – 3 września 2021 r, Davos (Szwajcaria)

Filmy z Sesji Plenarnej 71. Zjazdu EAAP (zjazd wirtualny)

Filmy z Sesji Plenarnej 70. Zjazdu EAAP w Gandawie 

Filmy z 69. Zjazdu EAAP w Dubrowniku

EAAP 68th Annual Meeting 2017 – Talin, Estonia – Leroy Award

Filmy z 67. Zjazdu EAAP w Belfaście

Filmy z 66. Zjazdu EAAP w Warszawie

Więcej filmów – YouTube EAAP Channel

Przyszłe Zjazdy

Informacje o interesujących wydarzeniach międzynarodowych w Polsce można opublikować w Biuletynie EAAP (Newsletter) wysyłając je na adres eaap@eaap.org