Koła PTZ

Koło w Bydgoszczy

Przewodniczący: dr hab. Dariusz Piwczyński, prof. PBŚ

Tel.: (52) 374-98-07   |   e-mail: darekp@utp.edu.pl   |   Strona www

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Biotechnologii i Genetyki Zwierząt

ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz


Koło w Krakowie

Przewodnicząca: prof. dr hab. Joanna Makulska

Tel.: (12) 662-40-90   |   fax. (12) 662-51-65   |  e-mail: rzmakuls@cyf-kr.edu.pl  |  Strona www

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Hodowli Bydła,

al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków


Koło w Lublinie

Przewodnicząca: dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj

Tel.: (81) 445-60-92   |  e-mail: wioletta.sawicka@up.lublin.plStrona www

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Koło w Olsztynie

Przewodnicząca: prof. dr hab. Anna Wójcik

Tel.:  89-523-36-95   |  e-mail: awojcik@uwm.edu.pl |   Strona www

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska,

ul. M. Oczapowskiego 5/107, 10-718 Olsztyn


Koło w Poznaniu

Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Sobek

Tel.: (61) 848-72-47   |  e-mail: zbigniew@up.poznan.pl   |   [Strona www

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt,

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań


Koło w Szczecinie

Przewodnicząca: dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska, prof. ZUT

Tel.:  (91) 449-68-09   |  e-mail: ewa.czerniawska-piatkowska@zut.edu.pl   |   Strona www

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających,

ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin


Koło we Wrocławiu

Przewodniczący: dr hab. inż. Maciej Adamski, prof. UPWR

Tel.: (71) 320-57-71   |  e-mail: maciej.adamski@up.wroc.pl   |   Strona www

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka,

ul. Chełmońskiego 38 C, 51-631 Wrocław


Koło w Warszawie

Przewodnicząca: prof. dr hab. Beata Kuczyńska

Tel.:  (22) 593-65-27   |  e-mail: beata_kuczynska@sggw.edu.pl    |   Strona www

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, Katedra Hodowli Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa


Koło w Siedlcach

Przewodnicząca: dr hab. Elżbieta Bombik, prof. UPH

Tel.: 25-643-12-72   |   e-mail: elzbieta.bombik@uph.edu.pl   |   Strona www

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt,

ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce