Koła PTZ

Koło w Bydgoszczy

Przewodniczący: dr hab. Dariusz Piwczyński, prof. Uczelni

[icon name=icon-phone] (52) 374-98-07   |   [icon name=icon-envelope] darekp@utp.edu.pl   |   [icon name=icon-external-link]Strona www

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Biotechnologii i Genetyki Zwierząt

[icon name=icon-home] ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz


Koło w Krakowie

Przewodnicząca: prof. dr hab. Joanna Makulska

[icon name=icon-phone] (12) 662-40-90   |   fax. (12) 662-51-65   |   [icon name=icon-envelope] rzmakuls@cyf-kr.edu.pl  |   [icon name=icon-external-link]Strona www

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Hodowli Bydła,

[icon name=icon-home] al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków


Koło w Lublinie

Przewodnicząca: dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj

[icon name=icon-phone] (81) 445-60-92   |   [icon name=icon-envelope] wioletta.sawicka@up.lublin.pl |  [icon name=icon-external-link]Strona www

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

[icon name=icon-home] ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Koło w Olsztynie

Przewodnicząca: prof. dr hab. Anna Wójcik

[icon name=icon-phone] 89-523-36-95   |   [icon name=icon-envelope] awojcik@uwm.edu.pl |   [icon name=icon-external-link]Strona www

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska,

[icon name=icon-home] ul. M. Oczapowskiego 5/107, 10-718 Olsztyn


Koło w Poznaniu

Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Sobek

[icon name=icon-phone] (61) 848-72-47   |   [icon name=icon-envelope] zbigniew@up.poznan.pl   |   [icon name=icon-external-link] Strona www

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt,

[icon name=icon-home]ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań


Koło w Szczecinie

Przewodnicząca: dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska, prof. ZUT

[icon name=icon-phone] (91) 449-68-09   |   [icon name=icon-envelope] ewa.czerniawska-piatkowska@zut.edu.pl   |    [icon name=icon-external-link] Strona www

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających,

[icon name=icon-home]ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin


Koło we Wrocławiu

Przewodniczący: dr hab. inż. Maciej Adamski, prof. Uczelni

[icon name=icon-phone] (71) 320-57-71   |   [icon name=icon-envelope] maciej.adamski@up.wroc.pl   |   [icon name=icon-external-link] Strona www

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka,

[icon name=icon-home] ul. Chełmońskiego 38 C, 51-631 Wrocław


Koło w Warszawie

Przewodnicząca: prof. dr hab. Beata Kuczyńska

[icon name=icon-phone] (22) 593-65-27   |   [icon name=icon-envelope] beata_kuczynska@sggw.edu.pl    |   [icon name=icon-external-link] Strona www

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, Katedra Hodowli Zwierząt

[icon name=icon-home]ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa


Koło w Siedlcach

Przewodnicząca: dr hab. Elżbieta Bombik, prof. Uczelni

[icon name=icon-phone] 25-643-12-72   |   [icon name=icon-envelope] elzbieta.bombik@uph.edu.pl   |   [icon name=icon-external-link] Strona www

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt,

[icon name=icon-home] ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce