Koła PTZ

Koło w Bydgoszczy

Przewodniczący: dr hab. Dariusz Piwczyński

  (52) 374-98-07   |     darekp@utp.edu.pl   |    Strona www

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Biotechnologii i Genetyki Zwierząt

  ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz


Koło w Krakowie

Przewodnicząca: prof. dr hab. Joanna Makulska

  (12) 662-40-90   |   fax. (12) 662-51-65   |     rzmakuls@cyf-kr.edu.pl  |    Strona www

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Hodowli Bydła,

  al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków


Koło w Lublinie

Przewodnicząca: dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj

  (81) 445-60-92   |     wioletta.sawicka@up.lublin.pl Strona www

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

  ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Koło w Olsztynie

Przewodnicząca: prof. dr hab. Anna Wójcik

  89-523-36-95   |     awojcik@uwm.edu.pl |    Strona www

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska,

  ul. M. Oczapowskiego 5/107, 10-718 Olsztyn


Koło w Poznaniu

Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Sobek

  (61) 848-72-47   |     zbigniew@up.poznan.pl   |     Strona www

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt,

 ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań


Koło w Szczecinie

Przewodnicząca: dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska

  (91) 449-68-09   |     ewa.czerniawska-piatkowska@zut.edu.pl   |      Strona www

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających,

 ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin


Koło we Wrocławiu

Przewodniczący: dr hab. inż. Maciej Adamski, prof. nadzw.

  (71) 320-57-71   |     maciej.adamski@up.wroc.pl   |     Strona www

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka,

  ul. Chełmońskiego 38 C, 51-631 Wrocław


Koło w Warszawie

Przewodnicząca: dr hab. Beata Kuczyńska

  (22) 593-65-27   |     beata_kuczynska@sggw.edu.pl    |     Strona www

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, Katedra Hodowli Zwierząt

 ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa


Koło w Siedlcach

Przewodnicząca: dr hab. Elżbieta Bombik

  25-643-12-72   |     elzbieta.bombik@uph.edu.pl   |     Strona www

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt,

  ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce