Kontakt

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Zootechniczne
ul. Kaliska 9 m. 4
02-316 Warszawa

NIP: 522-000-59-01

e-mail: ptz@ptz.icm.edu.pl

tel.: 22 668-96-71

tel./faks: 22 822-17-23


Contact address:

Polish Society of Animal Production
ul. Kaliska 9 m. 4
02-316 Warsaw

NIP: 522-000-59-01

e-mail: ptz@ptz.icm.edu.pl

tel.: 22 668-96-71

tel./fax: 22 822-17-23