Kontakt

Adres do korespondencji:

 

Polskie Towarzystwo Zootechniczne
ul. Kaliska 9 m. 4
02-316 Warszawa

NIP: 522-000-59-01

e-mail: ptz@ptz.icm.edu.pl

Prezes PTZ prof. dr hab. Anna Wójcik: tel.: 22 822-17-23
 
Biuro i Redakcja Przeglądu Hodowlanego: tel.: 22 668-96-71
 

Contact address:

 

Polish Society of Animal Production
ul. Kaliska 9 m. 4
02-316 Warsaw

NIP: 522-000-59-01

e-mail: ptz@ptz.icm.edu.pl

tel.: 22 668-96-71

President of PSAP prof. dr hab. Anna Wójcik: tel.: 22 822-17-23