Informacja o otwartym konkursie na doktorat

Informacja o otwartym konkursie na doktorat z zakresu badania mikrobiomu u prosiąt (wykorzystana będzie m.in. innowacyjna kapsuła endoskopowa do zbierania próbek wewnątrz jelita, przyżyciowo).

Doktorat w Agroscope, Szwajcaria, w ramach projektu H2020_MSCA-ITN Monoguthealth.

Szczegółowe informacje: EURAXESS_ESR2_03072021