Rozstrzygnięcie I edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych (2008 rok)

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych po raz pierwszy został zorganizowany w 2008 roku. Regulamin Konkursu został zatwierdzony decyzją Zarządu Głównego PTZ z 19 lutego 2008 roku.

Do Konkursu zgłoszono łącznie 15 prac doktorskich z 9 ośrodków naukowych: Akademii Rolniczej w Lublinie (4 prace), Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (3 prace), Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2 prace), Akademii Rolniczej w Poznaniu, Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie, Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Instytutu Zootechniki – PIB w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (po 1 pracy).

Komisja Konkursowa, na posiedzeniu 28 maja 2008 r., po wysłuchaniu opinii dotyczących zgłoszonych prac, przygotowanych przez: prof. dr. hab. Bronisława Borysa, prof. dr. hab. Leszka Drozda, prof. dr. hab. Janusza Falkowskiego, prof. dr. hab. Henryka Grodzkiego, prof. dr hab. Grażynę Jeżewską-Witkowską, prof. dr. hab. Czesławę Lipecką, prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka, prof. dr. hab. Andrzeja Rutkowskiego, prof. dr hab. Annę Stachurską, oraz dr hab. Jolantę Oprządek, i ożywionej dyskusji przyznała, zgodnie z regulaminem, po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz dwa wyróżnienia. Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy.

I nagroda – dr Anna Wolc za pracę pt. „Metody regresyjne w ocenie wartości hodowlanej kur nieśnych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagroda – dr Magdalena Łopieńska za pracę pt. „Porównanie polimorfizmu genów MHC u żubrów dwóch linii genetycznych białowieskiej i białowiesko-kaukaskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty K. Charon w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – dr Halina Sieczkowska za pracę pt. „Ocena przydatności importowanych świń ras duńskich w krajowej produkcji towarowej tuczników dla potrzeb przemysłu mięsnego” Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Koćwin-Podsiadłej w Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Wyróżnienie – dr Waldemar Teter za pracę pt. „Techniczno-ekonomiczne uwarunkowania efektywności produkcji mleka w gospodarstwach farmerskich”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka w Akademii Rolniczej w Lublinie.

Wyróżnienie – dr Monika Pyzik-Molęda za pracę pt. „Badanie czynników ograniczających ujemne skutki stresu oksydacyjnego u norek (Mustela vision)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Bis-Wencel w Akademii Rolniczej w Lublinie.