Rozstrzygnięcie II edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych (2009 rok)

Do Konkursu zgłoszono łącznie 6 prac doktorskich z 3 ośrodków naukowych: Instytutu Zootechniki – PIB w Krakowie (4 prace), Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1 praca), Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy(1 praca).

Komisja Konkursowa, na posiedzeniu 18 czerwca 2009 r., po wysłuchaniu opinii dotyczących zgłoszonych prac, przygotowanych przez recenzentów: prof. dr. hab. Bronisława Borysa, prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego, dr hab. Henryka Malca i prof. dr. hab. Romana Niżnikowskiego przyznała, zgodnie z regulaminem, po jednej nagrodzie I, II i III stopnia. Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy.

I nagroda – dr Magdalena Bryła za pracę pt. „Wpływ hodowli in vitro i kriokonserwacji na fragmentację jądrowego DNA przedimplantacyjnych zarodków świni”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zdzisława Smorąga w Instytucie Zootechniki – PIB w Krakowie.

II nagroda – dr inż. Ewa Wiśniewska za pracę pt. „Polimorfizm genu białka prionowego owiec i jego związek z wybranymi cechami produkcyjnymi”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Sławomira Mroczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

III nagroda – dr Marta Grodzik za pracę pt. „Wpływ nanocząsteczek srebra na stan odporności, ze szczególnym uwzględnieniem torby Fabrycjusza, w badaniach na zarodkach kury”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Sawosz-Chwalibóg w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.