Rozstrzygnięcie V edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

Rozstrzygnięcie V edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

W Konkursie uczestniczyło 8 prac doktorskich z 4 ośrodków naukowych: Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Warunkiem zgłoszenia pracy jest wyciąg z protokołu z jej obrony wraz z dołączoną Uchwałą Rady Wydziału lub Rady Naukowej Instytutu o jej wyróżnieniu, podjętą na wniosek przynajmniej jednego z recenzentów zawarty w recenzji pracy.

Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy.

Przyznano, zgodnie z regulaminem, po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz jedno wyróżnienie.

I nagroda  dr Piotr Paweł Grochowski za pracę pt. „Ontogenetyczne i funkcjonalne aspekty absorpcji peptydów u ryb karpiowatych i łososiowatych”. Praca wykonana pod kierunkiemprof. dr hab. Teresy Ostaszewskiej w Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.

II nagroda  dr Piotr Topolski za pracę pt. „Analiza genetyczna cech pokrojowych buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Jagusiaka w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie.

III nagroda  dr Joanna Doktor za pracę pt. „Wpływ postępowania przedubojowego na wskaźniki stresu oraz jakość mięsa kurcząt rzeźnych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Eugeniusza Herbuta w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie.

Wyróżnienie  dr Kornel Kasperek za pracę pt. „Wybrane zachowania i mechanizmy obronne rodziny pszczelej i ich uwarunkowania”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Demetraki-Paleologa w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Nagrody finansowe dla laureatów ufundowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.