Rozstrzygnięcie X edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

W 2017 roku, w X edycji Konkursu uczestniczyło 6 prac doktorskich. Warunkiem zgłoszenia pracy do Konkursu jest wyciąg z protokołu z jej obrony wraz z dołączoną Uchwałą Rady Wydziału lub Rady Naukowej Instytutu o jej wyróżnieniu, podjętą na wniosek przynajmniej jednego z recenzentów, zawarty w recenzji pracy. Zakwalifikowane do konkursu prace pochodziły z 4 ośrodków naukowych: Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie: „Charakterystyka mutacji w komórkach nowotworowych sarkoidu końskiego” (autor: dr Klaudia Pawlina, promotor: prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska, promotor pomocniczy: dr inż. Artur Gurgul), „Analiza poziomu metylacji wysp CpG regionów kodujących w DNA tkanki sarkoidów końskich” (autor: dr Ewelina Semik, promotor: dr hab. Tomasz Ząbek, prof. IZ PIB); Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie: „Aktywność flory bakteryjnej i stan bariery ochronnej błony śluzowej jelita grubego młodych świń żywionych paszami z dodatkiem inuliny” (autor: dr Marcin Barszcz; promotor: prof. dr hab. Jacek Skomiał, promotor pomocniczy: dr Marcin Taciak), „Neuromodulacyjne oddziaływanie obestatyny na aktywność osi somatotropowej i gonadotropowej u owiec” (autor: dr Michał Szlis, promotor: dr hab. Anna Wójcik-Gładysz, prof. nadzw. IFiŻZ); Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: „Ocena zmienności genetycznej siedmiu środkowoeuropejskich ras bydła na podstawie markerów molekularnych” (autor: dr Karolina Kasprzak, promotor: prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk) oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: „Determinanty przemian glikolityczno-energetycznych oraz przewodność elektryczna i ich znaczenie w diagnostyce jakości mięsa wieprzowego” (autor: dr Krystian Kamil Tarczyński, promotor: dr hab. Halina Sieczkowska, promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Zybert).

Komisja Konkursowa, w składzie: prof. dr hab. Roman Niżnikowski (przewodniczący), prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki, dr hab. Henryk Malec, dr hab. Tomasz Niemiec i prof. dr hab. Zbigniew Sobek, na posiedzeniu 5 lipca 2017 roku przyznała, zgodnie z regulaminem, po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz jedno wyróżnienie. Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy.

I nagrodadr Krystian Kamil Tarczyński za pracę „Determinanty przemian glikolityczno-energetycznych oraz przewodność elektryczna i ich znaczenie w diagnostyce jakości mięsa wieprzowego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Haliny Sieczkowskiej i promotora pomocniczego dr. inż. Andrzeja Zyberta w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

II nagroda – dr Ewelina Semik za pracę „Analiza poziomu metylacji wysp CpG regionów kodujących w DNA tkanki sarkoidów końskich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Ząbka w Dziale Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie.

III nagroda – dr Michał Szlis za pracę „Neuromodulacyjne oddziaływanie obestatyny na aktywność osi somatotropowej i gonadotropowej u owiec”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Wójcik-Gładysz, prof. nadzw. w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie.

Wyróżnienie – dr Karolina Kasprzak za pracę „Ocena zmienności genetycznej siedmiu środkowoeuropejskich ras bydła na podstawie markerów molekularnych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka w Katedrze Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Sponsorzy nagród w Konkursie prac doktorskich i magisterskich w 2017 r.:

 • Polski Związek Hodowców Koni
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
 • POLMASS SA w Bydgoszczy
 • Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z.o.o.
 • Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
 • Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o.
 • Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o.o.