Rozstrzygnięcie XII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych (2019 rok)

W 2019 roku, do XII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych zgłoszono 6 prac. Warunkiem zgłoszenia pracy do Konkursu jest wniosek o jej wyróżnienie zawarty w co najmniej jednej recenzji oraz fakt, że nadanie stopnia doktora nauk rolniczych z zakresu zootechniki nastąpiło nie wcześniej niż dwa lata, licząc od daty złożenia pracy na konkurs. Wszystkie zgłoszone prace spełniały regulaminowe wymagania. Zakwalifikowane do konkursu prace pochodziły z 3 ośrodków naukowych: 

  • Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (2 prace): „Analiza wpływu polimorfizmu genów miostatyny i hormonu wzrostu na wybrane cechy pokroju polskiego konia zimnokrwistego” (autorka: dr inż. Angelika Habel; promotor: prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski, promotor pomocniczy: dr inż. Bogna Kowaliszyn); „Sperm and Primordial Germ Cells as a model for interpretation of test competition results” (autorka: dr inż. Michalina Dębowska; promotor: prof. dr hab. Marek Bednarczyk, promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Łakota); 
  • Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2 prace): „Oddziaływanie nizyny na mikrobiom układu pokarmowego i wyniki odchowu kurcząt rzeźnych” (autor: dr inż. Bartosz Kierończyk; promotor: dr hab. Damian Józefiak prof. nadzw., promotor pomocniczy: dr Maciej Sassek); „Mikrobiologiczne, biochemiczne i immunologiczne wskaźniki towarzyszące wystąpieniu subklinicznej kwasicy żwacza (SARA) u krów mlecznych” (autorka: dr inż. Barbara Stefańska; promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Nowak);
  • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2 prace): „Wartość rzeźna, wskaźniki densytometryczne oraz obraz morfologiczny wybranych tkanek kogutów i kapłonów rasy zielononóżka kuropatwiana” (autorka: dr inż. Magdalena Anna Zawacka; promotor: dr hab. Daria Murawska prof. UWM; promotor pomocniczy: dr n. wet. Michał Gesek); „Efektywność zastosowania likopenu w żywieniu indyczek oraz procesie peklowania mięśni piersiowych” (autorka: dr inż. Natalia Skiepko; promotor: prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, promotor pomocniczy: dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka).

Komisja Konkursowa, w składzie: prof. dr hab. Roman Niżnikowski (przewodniczący), dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska, dr hab. Iwona Janczarek, dr hab. Henryk Malec i prof. dr hab. Anna Wójcik, na posiedzeniu w Dębówce 2 lipca 2019 roku przyznała, zgodnie z regulaminem, po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz dwa wyróżnienia. Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy. 

I nagrodadr inż. Magdalena Anna Zawacka za pracę „Wartość rzeźna, wskaźniki densytometryczne oraz obraz morfologiczny wybranych tkanek kogutów i kapłonów rasy zielononóżka kuropatwiana”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Darii Murawskiej prof. UWM, promotor pomocniczy dr n. wet. Michał Gesek, w Katedrze Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II nagrodadr inż. Barbara Stefańska za pracę „Mikrobiologiczne, biochemiczne i immunologiczne wskaźniki towarzyszące wystąpieniu subklinicznej kwasicy żwacza (SARA) u krów mlecznych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Żywienia Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagrodadr inż. Bartosz Kierończyk za pracę „Oddziaływanie nizyny na mikrobiom układu pokarmowego i wyniki odchowu kurcząt rzeźnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Damiana Józefiaka prof. nadzw., promotor pomocniczy dr Maciej Sassek, na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnieniedr inż. Angelika Habel za pracę „Analiza wpływu polimorfizmu genów miostatyny i hormonu wzrostu na wybrane cechy pokroju polskiego konia zimnokrwistego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Sławomira Mroczkowskiego, promotor pomocniczy dr inż. Bogna Kowaliszyn, na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wyróżnieniedr inż. Michalina Dębowska za pracę „Sperm and Primordial Germ Cells as a model for interpretation of test competition results (Model nasienia i pierwotnych komórek płciowych w interpretacji wyników testu kompetencji)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Bednarczyka, promotor pomocniczy dr inż. Paweł Łakota, na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.