Rozstrzygnięcie XVI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych (1999 rok)

11 czerwca 1999 r. rozstrzygnięto XVI edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk zootechnicznych, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego. Sąd Konkursowy w składzie: prof. dr hab. Edward Dymnicki przewodniczący, prof. dr hab. Józef Klewiec, dr Janusz Pająk, dr Leszek Mroczko, doc. dr hab. Hanna Czaja, po wnikliwym zrecenzowaniu 33 nadesłanych prac i dyskusji, zdecydował się nagrodzić 13 prac, przyznając siedem pierwszych nagród, cztery drugie i dwie trzecie.

Chów i hodowla bydła

I nagroda: Grzegorz Machnik – „Wpływ polimorfizmu genu hormonu wzrostu (RFLP) na wybrane parametry jakości nasienia buhajów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Doroty Lechniak w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Chów i hodowla trzody chlewnej

I nagroda: Michał Boruta – „Ocena przydatności cyfrowego miernika mięsności do poubojowej klasyfikacji tusz wieprzowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt, w Zakładzie Hodowli Trzody Chlewnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Chów i hodowla owiec i kóz

I nagroda: Renata Kłębowska-Szustek – „Charakterystyka produkcyjna i hodowlana polskiej owcy nizinnej na przykładzie stada z RSP Morszków”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława Szeligi w Katedrze Hodowli Owiec, Kóz i Koni Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach.

II nagroda: Ewelina Jarzębska – „Wpływ zróżnicowanego poziomu siarki w dawkach pokarmowych na strawność oraz retencję azotu i siarki u kóz”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jana Pysia w Katedrze Żywienia Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie.

Chów i hodowla koni

I nagroda: Beata Żuk – „Analiza parametrów przygotowawczego treningu koni czystej krwi arabskiej w Stadninie Koni Białka”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Kapronia w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Akademii Rolniczej w Lublinie.

II nagroda: Beata Elżbieta Karpeta – „Monografia hodowli koni zimnokrwistych na terenie Okręgowego Związku Hodowców Koni w Białymstoku w latach 1985-1995”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Tomczyńskiego w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Chów i hodowla drobiu

I nagroda: Mariusz Sacharczuk – „Analiza chromosomów szczoteczkowych gęsi”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Smalec w Zakładzie Ogólnej Hodowli Zwierząt Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda: Joanna Piwowarczyk – „Przegląd polskich badań nad mięsnym użytkowaniem królików”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Józefa Bieńka w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie.

II nagroda: Natalia Rogalska-Niżnik – „Zastosowanie techniki fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ do badań chromosomów lisa polarnego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

III nagroda: Katarzyna Piotrzkowska – „Charakterystyka rozrodu norek pokolenia F1 po samcach importowanych z Danii”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Manfreda O. Lorka w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Inne

I nagroda: Celestyna Cichocka – „Zarys rozwoju różnych form użytkowania zwierząt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Jerzego Denaburskiego w Katedrze Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

II nagroda: Sławomir Łosiński – „Charakterystyka populacji bobra na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława Szczepańskiego w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

III nagroda: Beata Sikorska – „Wpływ dodatku kwasu mlekowego, glukozy, Microsilu i Lactomixu na jakość i skład chemiczny kiszonek z koniczyny czerwonej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Jana Pysia w Katedrze Żywienia Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie.