Rozstrzygnięcie XXII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych (2005 rok)

Sąd Konkursowy w składzie: prof. dr hab. Józef Krzyżewski – przewodniczący, doc. Bronisław Borys, dr hab. Janusz Pająk, obradował 24 czerwca 2005 r. Ogółem do Konkursu zgłoszono 46 prac magisterskich z 9 uczelni rolniczych, jednak jedna z nich nie spełniała wymagań regulaminowych, tak więc oceniano 45 prac. Najwięcej prac magisterskich, bo aż 15, wpłynęło z Akademii Rolniczej w Poznaniu, 9 ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 6 – z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 4 – z Akademii Rolniczej we Wrocławiu, po 3 – z Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy i Akademii Podlaskiej, po 2 — z Akademii Rolniczych w Krakowie i Szczecinie oraz 1 – z Akademii Rolniczej w Lublinie. Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 8 grupach tematycznych: genetyka – 7 prac, chów i hodowla bydła – 5 prac, chów i hodowla drobiu – 3 prace, chów i hodowla koni – 5 prac, chów i hodowla owiec i kóz – 4 prace, chów i hodowla zwierząt futerkowych — 4 prace, żywienie zwierząt i paszoznawstwo – 6 prac oraz w grupie „inne” – 11 prac. Zebrani podkreślili, że z roku na rok poziom nadsyłanych prac jest wyższy, co powoduje coraz większą liczbę równorzędnych nagród w poszczególnych grupach tematycznych. Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 15 nagród pierwszych, 11 drugich i 5 trzecich oraz 6 wyróżnień.

Genetyka

I nagroda – mgr Anna Trzemecka – „Poszukiwanie genu odpowiedzialnego za mutację barwną „m1” u myszy szczepu C3H-m1/W metodą analizy sprzężeń”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Wirth-Dzięciołowskiej w Międzywydziałowym Studium Biotechnologii SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Anna Skorczyk – „Diagnostyka cytogenetyczna u psów z zaburzeniami płodności”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

II nagroda – mgr Beata Grzegrzółka – „Podobieństwo genetyczne wolnych stad nizinnych żubrów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Wandy Olech w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Emilia Pers – „Polimorfizm genetyczny w regione 3’UTR genu hsp70-1 bydła”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Cieślak w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

II nagroda – mgr Krystyna Waśkowicz – „Wpływ polimorfizmu genów BTN i DGAT1 na wartość użytkową bydła rasy jersey”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Jolanty Komisarek w Katedrze Hodowli Bydła AR w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Wioletta Pijacka – „Zastosowanie barwień immunofluorescencyjnych do analiz wrzeciona podziałowego w oocytach bydlęcych dojrzewających in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Jarosława Sosnowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

Chów i hodowla bydła

I nagroda – mgr Katarzyna Karney – „Technologia chowu i hodowli bydła mlecznego w Nowej Zelandii”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Grodzkiego w Zakładzie Hodowli Bydła Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Agnieszka Hańćkowiak – „Dynamika zmian morfologicznych końca strzyka u krów w czasie laktacji”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Winnickiego w Katedrze Weterynarii Rolniczej AR w Poznaniu.

III nagroda – mgr Henryk Chraplewski – „Przydatność informacji z próbnych udojów do prognozowania efektywności inseminacji”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Ryszarda Skrzypka w Katedrze Hodowli Bydła AR w Poznaniu.

III nagroda – mgr Emilia Poziemska-Michalik – „Wpływ wybranych czynników na ilość i jakość mleka produkowanego w małym gospodarstwie indywidualnym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Zofii Wielgosz-Groth w Katedrze Hodowli Bydła UWM w Olsztynie.

Chów i hodowla drobiu

I nagroda – mgr Dominika Joanna Glanc – „Priorites of natural behaviours performed by laying hens in different types of introduced litter”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Świerczewskiej w Zakładzie Hodowli Drobiu Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

I nagroda – mgr Anna Żurawka – „Conservation of local chicken breeds in chosen European countries”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

III nagroda – mgr Magdalena Ludwig – „Rozwój języka u strusia afrykańskiego (Struthio camelus)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Hanny Jackowiak w Katedrze Anatomii Zwierząt AR w Poznaniu.

Chów i hodowla koni

I nagroda – mgr Magdalena Zugehoer – „Ocena zachowania źrebiąt różnych ras do 6 godzin po porodzie”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni AR w Poznaniu.

I nagroda – mgr Ryszard Brodowski – „Morfometria wzrostu ściany rogowej kopyta konika polskiego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Hieronima Frąckowiaka w Katedrze Anatomii Zwierząt AR w Poznaniu.

I nagroda – mgr Joanna Sikora – „Użytkowanie zaprzęgowe koni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Pawła Kubackiego w Zakładzie Agroturystyki, Hodowli Koni i Zwierząt Futerkowych Wydziału Zootechnicznego ATR w Bydgoszczy.

I nagroda – mgr Katarzyna Kamińska – „Ocena behawioralna koni półkrwi oraz czystej krwi arabskiej poddanych próbom dzielności na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice w sezonie 2003”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Geringera de Oedenberg w Zakładzie Hodowli Koni i Jeździectwa AR we Wrocławiu.

II nagroda – mgr Monika Lussa – „Ocena koni w międzynarodowych konkursach ujeżdżenia”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Stachurskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni AR w Lublinie.

Chów i hodowla owiec i kóz

I nagroda – mgr Anna Sułek – „Wpływ stanów zapalnych gruczołu mlekowego owiec na zmienność subpopulacji limfocytów mleka”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Wiesława Świderka w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Magdalena Rosiak – „Wykorzystanie techniki ultrasonograficznej do oceny wartości rzeźnej koźląt mięsnego typu użytkowego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Marka Stanisza w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz AR w Poznaniu.

Wyróżnienie mgr Patrycja Sobstyl – „Etogram samic kozy domowej utrzymywanych w chowie alkierzowym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Danuty Sztych w Zakładzie Hodowli Owiec i Kóz Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda – mgr Agnieszka Czarnecka – „Porównanie wybranych wskaźników użytkowych lisów polarnych różnych grup genetycznych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Manfreda Oskara Lorka w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych UWM w Olsztynie.

I nagroda – mgr Ewa Werner – „Charakterystyka rozrodu samców lisa polarnego niebieskiego (Alpex lagopus L.) różnych grup genetycznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt AR w Krakowie.

I nagroda – mgr Wioletta Pawlik – „Analiza wpływu odmian barwnych na cechy użytkowe szynszyli (Chinchilla veligera Mol.)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Zakładzie Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

II nagroda – mgr Aneta Patoleta – „Analiza wpływu czynników na jakość okrywy włosowej w stadzie lisów pospolitych (Vulpes vulpes L.)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Zakładzie Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

I nagroda – mgr Iwona Sucharska – „Wpływ różnych dodatków na jakość i tlenową trwałość kiszonek z kukurydzy”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Grabowicz w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej ATR w Bydgoszczy.

II nagroda – mgr Katarzyna Majchrzak — „Wpływ dodatku tauryny na procesy oksydo-redukcyjne zachodzące u koni rekreacyjnych podczas wysiłku”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Leszka Sokoła w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Sebastian Kaczmarek – „Alternatywy dla antybiotyku paszowego w żywieniu kurcząt rzeźnych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Rutkowskiego w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej AR w Poznaniu.

III nagroda – mgr Dariusz Mikołajczyk „Ocena jakościowa komponentów paszowych stosowanych w wytwórni pasz „Piast” do produkcji mieszanek i koncentratów białkowych dla trzody chlewnej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Frankiewicza w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej AR w Poznaniu.

III nagroda – mgr Anna Jarzynowska – „Wpływ preparatu probiotycznego na tempo wzrostu i stan zdrowotny prosiąt w pierwszym okresie odchowu”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Mikołajczaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej ATR w Bydgoszczy.

Wyróżnienie – mgr Anita Zembrzuska – „Porównanie strawności składników pokarmowych i retencji azotu u lisów polarnych żywionych paszami zawierającymi różne śruty zbożowe”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Gugołka w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych UWM w Olsztynie.

Inne

I nagroda – mgr Marta Walczak – „Wskaźniki ilościowe i jakościowe tresury psów w kierunku identyfikacji osób na podstawie śladów zapachowych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Jezierskiego na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.

I nagroda – mgr Joanna Witkowska – „Kategoryzacja siedlisk łowieckiego rejonu hodowlanego Warmińsko-Mazurskiego w województwie warmińsko-mazurskim oraz jego przydatność do hodowli zwierzyny grubej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Dariusza Zalewskiego w Katedrze Owczarstwa, Łowiectwa i Hodowli Kóz UWM w Olsztynie.

II nagroda – mgr Ewelina Tarnowska „Analiza wystaw gołębi rasowych w Poznaniu w latach 1985-2004”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Pawliny w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt AR we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Ewelina Kozakowska-Solak – „Zwierzęta domowe w kulturze i sztuce”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Dorynka w Katedrze Hodowli Bydła AR w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Maria Pytelewska – „Jakość jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) oraz ocena zabiegów hodowlano-łowieckich realizowanych w jego populacjach w Okręgu Olsztyńskim PZŁ”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Dariusza Zalewskiego w Katedrze Owczarstwa, Łowiectwa i Hodowli Kóz UWM w Olsztynie.Wyróżnienie– mgr Anna Sułkowska – „Obserwacje nad zachowaniem się wybranych przedstawicieli kotowatych w okresie rozrodczym i odchowu młodych w ogrodzie zoologicznym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt AR w Krakowie.