Rozstrzygnięcie XXIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych (2006 rok)

Sąd Konkursowy w składzie: prof. dr hab. Józef Krzyżewski (przewodniczący), doc. Bronisław Borys, dr hab. Janusz Pająk, dr Leszek Mroczko, obradował 18 lipca 2006 r. Do Konkursu zgłoszono 50 prac magisterskich z 9 uczelni rolniczych. Najwięcej prac magisterskich 11, wpłynęło z Akademii Rolniczej w Poznaniu, po 9 z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 6 – z Akademii Rolniczej w Lublinie, 5 – z Akademii Rolniczej w Szczecinie, 4 – z Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 3 – z Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2 – z Akademii Rolniczej w Krakowie i 1 – z Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 9 grupach tematycznych: genetyka (4 prace), chów i hodowla bydła (6 prac), chów i hodowla trzody chlewnej (6 prac), chów i hodowla koni (7 prac), chów i hodowla owiec i kóz (4 prace), chów i hodowla zwierząt futerkowych (6 prac), żywienie zwierząt i paszoznawstwo (5 prac), zwierzęta wolno żyjące (6 prac) oraz w grupie „inne” (6 prac). Zebrani podkreślili, że z roku na rok wzrasta liczba prac nadsyłanych na Konkurs, coraz wyższy jest także ich poziom, co pozwala na przyznanie wielu nagród w poszczególnych grupach tematycznych.

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 8 nagród pierwszych, 15 drugich i 12 trzecich oraz 11 wyróżnień.

Genetyka

I nagroda – mgr Aleksandra Gonera – „Analiza występowania białka leptyny i receptora leptyny w zarodkach bydlęcych pozyskiwanych metodą in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Cieślak w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

II nagroda – mgr Anna Tereba-Kolen – „Polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych u dwóch gatunków raków rodzimych: raka szlachetnego (Astacus astacus) i raka błotnego (Astacus leptodactylus). Praca wykonana pod kierunkiem dr Joanny Gruszczyńskiej w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Magdalena Obarzanek-Fojt – „Zaburzenia koniugacji chromosomów płci w spermatogenezie szczepów myszy wsobnych kongenicznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jarosława Sosnowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Joanna Szymańska – „Identyfikacja sekwencji telomerowych w kariotypie drobiu na przykładzie gęsi Anser anser”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Smalec w Instytucie Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt AP w Siedlcach.

Chów i hodowla bydła

III nagroda – mgr Aneta Śledziewska – „Skład chemiczny i jakość higieniczna mleka krów z gospodarstw produkujących surowiec o niskim poziomie komórek somatycznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Zofii Wielgosz-Groth w Katedrze Hodowli Bydła UWM w Olsztynie.

III nagroda – mgr Katarzyna Pawelec – „Charakterystyka użytkowości mlecznej i rozpłodowej krów rasy czarno-białej i jersey utrzymywanych w tych samych warunkach środowiskowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Teresy Nałęcz-Tarwackiej w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

III nagroda – mgr lzabela Hińko – „Zoohigieniczne aspekty chowu bydła mlecznego w regionie północno-wschodniej Polski”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Mituniewicza na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie.

Wyróżnienie mgr Katarzyna Malinowska — „Zawartość mocznika w mleku krów żywionych głównie paszami pochodzącymi z trwałych użytków zielonych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Borkowskiej w Instytucie Nauk Rolniczych w Zamościu AR w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr Monika Bąk — „Badania nad patogenami wywołującymi mastitis u krów utrzymywanych na Zamojszczyźnie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Borkowskiej w Instytucie Nauk Rolniczych w Zamościu AR w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr Joanna Koleda – „Wpływ warunków środowiskowych na przebieg inwazji endopasożytów u krów pochodzących z gospodarstwa rolnego w Wierzchominku w latach 2003-2004”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Balickiej-Ramisz w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki AR w Szczecinie.

Chów i hodowla trzody chlewnej

I nagroda – mgr Bożena Karpińska – „Znaczenie gospodarcze i uwarunkowania produkcji trzody chlewnej w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Agnieszka Sadowska – „Wpływ koncentracji plemników na cechy ejakulatu i morfologię plemników knurów rasy wbp”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego na Wydziale Rolniczym AP w Siedlcach.

III nagroda – mgr Małgorzata Kosieradzka – „Studium porównawcze dzika, świniodzika i świni domowej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Martyny Batorskiej w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

Wyróżnienie – mgr Arkadiusz Szyńcowicz – „Próba oceny wartości tucznej i rzeźnej tuczników z fermy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Ferma-pol” Zalesie Spółka z o.o. w latach 1996-2000”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Pawła Gajewczyka w Instytucie Hodowli Zwierząt AR we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Ewa Sujka – „Wyniki rozrodu inseminowanych loszek i loch po stymulacji dróg rodnych syntetyczną plazmą nasienia knura Predil MR-A®”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

Wyróżnienie – mgr Joanna Januszewska – „Obserwacje etologiczne prosiąt ssących”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Bronisława Raka w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej ATR w Bydgoszczy.

Chów i hodowla koni

I nagroda – mgr Jolanta Marlena Pochwała – „Analiza błędów popełnianych przez młode ogiery półkrwi podczas skoków swobodnych oraz pod jeźdźcem w trakcie testu 100-dniowego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Janczarek w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni AR w Lublinie.

II nagroda – mgr Małgorzata Mikołajczak – „Hodowla kuców na bazie konika polskiego z udziałem ras czystych i półkrwi”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni AR w Poznaniu.

II nagroda – mgr Magdalena Bachorska – „Zoohigieniczna ocena dobrostanu utrzymania koni w wybranych obiektach Stadniny Koni Plękity Spółka z o.o.”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Mituniewicza na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie.

III nagroda – mgr Aleksandra Opalińska – „Struktura genetyczna populacji koni pełnej krwi angielskiej pod względem umaszczenia”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Stachurskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni AR w Lublinie.

III nagroda mgr Aleksandra Tarnawa – „Ścieżka huculska jako próba użytkowości koni tej rasy”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Stachurskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni AR w Lublinie.

III nagroda – mgr Izabela Firlej – „Określenie przydatności koników polskich, utrzymywanych w hodowli stajennej RPN w Zwierzyńcu, do zajęć w hipoterapii”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Michała Pluty w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni AR w Lublinie.

III nagroda – mgr Agata Korodowska – „Hodowla koniowatych w wybranych ogrodach zoologicznych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Pawliny w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt AR we Wrocławiu.

Chów i hodowla owiec i kóz

I nagroda – mgr Krystyna Spychała „Społeczno-kulturowe znaczenie chowu owiec”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Guta w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz AR w Poznaniu.

III nagroda – mgr Agnieszka Gęziak-Michlicka – „Struktura mikroskopowa żołądka u owcy wrzosówki w okresie postnatalnym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Hanny Jackowiak w Katedrze Anatomii Zwierząt AR w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Agnieszka Błachut – „Analiza okrywy włosowej wybranych gatunków przeżuwaczy”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Patkowskiej-Sokoła w Instytucie Hodowli Zwierząt AR we Wrocławiu.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda – mgr Anna Grzeszczak – „Badanie eksploracji szynszyli małej (Chinchilla laniger) przy wykorzystaniu testu otwartego pola”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Danuty Dzierżanowskiej-Góryń w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Paulina Janik – „Etogram samców szynszyli małej oraz preferencje samców przy wyborze samic w chowie poligamicznym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Danuty Dzierżanowskiej-Góryń w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Piotr Łapa „Charakterystyka wskaźników jakości mięsa królików rasy nowozelandzkiej białej i kalifornijskiej oraz ich mieszańców”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Józefa Bieńka w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt AR w Krakowie.

II nagroda – mgr Joanna Jakóbik – „Ocena wyników odchowu królików rasy nowozelandzkiej białej i kalifornijskiej oraz ich mieszańców”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Józefa Bieńka w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt AR w Krakowie.

II nagroda – mgr Agata Maleszewska – „Analiza czynników wpływających na wielkość zwierząt i jakość okrywy włosowej norek odmiany standard i palomino”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Zakładzie Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych AP w Siedlcach.

II nagroda – mgr Agata Izdebska – „Analiza czynników wpływających na wielkość zwierząt i jakość okrywy włosowej u lisów polarnych (Alopex lagopus L.). Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Zakładzie Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych AP w Siedlcach.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

II nagroda – mgr Adam Mirowski „Użyteczność różnych zamienników mleka w preparatach mlekozastępczych dla cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Tywończuka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa UWM w Olsztynie.

III nagroda mgr Robert Mikuła „Wpływ dodatku drożdży paszowych na wskaźniki przemiany żwaczowej i rozkład węglowodanów strukturalnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej AR w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Agnieszka Bachszyjew – „Porównanie wartości pokarmowej owsa nagoziarnistego (Avena sativa var. nuda) z owsem oplewionym (Avena sativa L.) ze szczególnym uwzględnieniem jakości białka”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Wioletty Biel w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej AR w Szczecinie.

Wyróżnienie – mgr Sławomira Macewicz – „Ocena wartości odżywczej białka zestawów paszowych z udziałem owsa nagiego (Akt i Polar) i oplewionego (Chwat)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Kruma Petkova w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej AR w Szczecinie.

Zwierzęta wolno żyjące

I nagroda – mgr Karolina Walczak – „Analiza porównawcza struktury języka u wybranych gatunków z rodziny krętorogich Bovidae”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Hanny Jackowiak w Katedrze Anatomii Zwierząt AR w Poznaniu.

I nagroda – mgr Aleksandra Błaszczyk – „Morfologia porównawcza tętnic głowy u nieparzystokopytnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Hieronima Frąckowiaka w Katedrze Anatomii Zwierząt AR w Poznaniu.

II nagroda – mgr Katarzyna Żak – „Parazytofauna przewodu pokarmowego dzików z terenu łowisk otwartych województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Bogumiły Pilarczyk w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki AR w Szczecinie.

II nagroda – mgr Sylwia Znamierowska – „Jakość sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) oraz ocena zabiegów hodowlano-łowieckich realizowanych w jej populacjach w Okręgu Olsztyńskim PZŁ”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława A. Szczepańskiego w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz UWM w Olsztynie.

II nagroda – mgr Piotr Małas – „Wiek jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) a jakość jego poroża”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Dariusza Zalewskiego w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa UWM w Olsztynie.

III nagroda – mgr Joanna Maciejewska – „Kategoryzacja siedlisk łowieckiego rejonu hodowlanego Mazury Północne w województwie warmińsko-mazurskim oraz jego przydatność do hodowli zwierzyny grubej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Dariusza Zalewskiego w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa UWM w Olsztynie.

Inne

I nagroda – mgr Piotr Paluchowski „Wpływ gatunku ryb i miejsca znakowania na trwałość znaczków elastomerowych (Visible Implant Elastomer)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Mirosława Cieśli w Samodzielnej Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Katarzyna Kolasińska – „Gołąb w symbolice chrześcijańskiej i świeckiej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Dorynka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka AR w Poznaniu.

III nagroda – mgr Zenon Kałużny – „Trendy fenotypowe i struktura genetyczna populacji kur z fermy zarodowej w Rszewie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.Wyróżnienie– mgr Aleksandra Hubka – „Efektywność ocen różnych ras psów na konkursach posokowców i tropowców Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława A. Szczepańskiego w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz UWM w Olsztynie.