Rozstrzygnięcie XXVI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych (2009 rok)

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), dr hab. Jolanta Oprządek, dr hab. Janusz Pająk, obradował 18 czerwca 2009 r. Ogółem do Konkursu zgłoszono 67 prac magisterskich z 9 uczelni rolniczych. Najwięcej prac, bo aż 17, wpłynęło z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 10 – z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, po 8 – z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 7 – ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 6 – z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 5 – z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 4 – z Akademii Rolniczej w Szczecinie i 2 – z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 7 grupach tematycznych: genetyka (14 prac); chów i hodowla trzody chlewnej i drobiu (11 prac); chów i hodowla bydła, owiec i kóz (16 prac); chów i hodowla koni (9 prac); chów i hodowla zwierząt futerkowych (8 prac); chów i hodowla zwierząt amatorskich i dzikich (7 prac); inne (2 prace). Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 6 nagród pierwszych, 13 drugich, 18 trzecich oraz 11 wyróżnień.

Genetyka

I nagroda – mgr Marta Łaszcz za pracę pt. „Polimorfizm i ekspresja genu FABP3 w tkance mięśniowej świni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Cieślak, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Dominika Domoń za pracę pt. „Analiza podatności owiec rasy plenna owca olkuska na wystąpienie pasażowalnej encefalopatii gąbczastej – scrapie”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Urszuli Kaczor w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Magdalena Bartz za pracę pt. „Polimorfizm genu PPARA świni”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Wioleta Tokarska za pracę pt. „Charakterystyka aktywności transkrypcyjnej chromosomów szczoteczkowatych europejskiej gęsi domowej (Anser anser)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Smalec, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni Instytutu Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

III nagroda – mgr Adrianna Pawlik za pracę pt. „Wpływ polimorfizmu genu laktoferyny na liczbę komórek somatycznych w mleku krów”. Praca wykonana pod kierunkiem doc. dr hab. Grażyny Sender w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

III nagroda – mgr Natalia Sielska za pracę pt. „Wpływ polimorfizmu genu H-FABP i RYR1 na jakość tusz i mięsa świń rasy złotnickiej pstrej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Hanny Jankowiak w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wyróżnienie – mgr Aleksandra Małgorzata Bluszcz za pracę pt. „Identyfikacja loci wpływających na poziom wybranych parametrów erytrocytarnych krwi obwodowej myszy”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Marty Gajewskiej w Międzywydziałowym Studium Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wyróżnienie – mgr Adriana Strzałkowska za pracę pt. „Poszukiwanie /oci genetycznych odpowiedzialnych za parametry płytkowe krwi obwodowej myszy”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Marty Gajewskiej w Międzywydziałowym Studium Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wyróżnienie – mgr Łukasz Migdał za pracę pt. „Wykorzystanie testu ELISA w ocenie ekspresji genu /GF-1 u świń”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Małgorzaty Natonek-Wiśniewskiej w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Paulina Worobiej za pracę pt. „Wpływ polimorfizmu genów ABCG2 oraz DGAT1 na wartość użytkową bydła”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Jolanty Komisarek w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Chów i hodowla trzody chlewnej i drobiu

I nagroda – mgr Natalia Reńska za pracę pt. „Występowanie apoptozy w oocytach świni w zależności od wieku dawczyni i kompetencji rozwojowej oocytów” Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Cieślak, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

I nagroda – mgr Bartosz Mendlewski za pracę pt. „Zastosowanie preparatu Bactocell w żywieniu kur nieśnych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Rutkowskiego w Katedrze Zywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Marjeta Grzech za pracę pt. „Ocena efektów matczynych na masę ciała kaczek”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Małgorzata Aleksandra Zabuska za pracę pt. „Przydatność sześciostopniowej klasyfikacji spermiogramów do oceny jakości nasienia knurów rasy polskiej białej zwisłouchej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

II nagroda – mgr Robert Kazimierz Ryszkowski za pracę pt. „Porównanie ilościowych i jakościowych cech ejakulatu knurów ras wbp i pbz w zależności od koncentracji plemników”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

III nagroda – mgr Hubert Jachimowski za pracę pt. „Ocena wzrostu kuropatwy szarej (Perdix perdix L.)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Joanny Kuźniackiej w Katedrze Hodowli Drobiu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

III nagroda – mgr Grzegorz Metzger za pracę pt. „Porównanie parametrów fizycznych powietrza w budynkach dla kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Teresy Bombik, prof. nadzw. w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

III nagroda – mgr Marta Turkot za pracę pt. „Ekspertyza dwóch ferm strusi afrykańskich metodą inwentaryzacji zoohigienicznej z oceną dobrostanu ptaków”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Kośli w Katedrze Biologii Środowiska Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Dagmara Madej za pracę pt. „Wpływ procesów technologicznych na wydajność polędwicy wędzonej produkowanej z mięsa zamrożonego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr Maciej Dąbrowski za pracę pt. „Zależność między masą ciała a jakością mięsa mieszańców dzika europejskiego (Sus scrofa feres) i świń duroc”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Marii Bocian w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wyróżnienie – mgr Kinga Skieresz-Szewczyk za pracę pt. „Rozwój języka u gęsi domowej (Anser anser f. domestica, Anatidae)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Hanny Jackowiak w Katedrze Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Chów i hodowla bydła, owiec i kóz

I nagroda – mgr Marcin Staniek za pracę pt. „Wpływ wybranych czynników na intensywność brakowania i wydajność życiową krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Jarosława Pytlewskiego w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Łukasz Antkowiak za pracę pt. „Poziom kwasów tłuszczowych w siarze i mleku krów rasy jersey”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Skrzypka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Marta Słaba za pracę pt. „Stosowanie nasienia seksowanego do inseminacji bydła mlecznego a postęp hodowlany na ścieżce matka-córka”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Strabla, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Piotr Skoczylas za pracę pt. „Ultrasonograficzna ocena mięsności potomstwa owiec matek wykazujących dodatni odczyn MVV”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza M. Gruszeckiego w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr Ewa Konieczka za pracę pt. „Występowanie endopasożytów u bydła na terenie województwa lubuskiego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Balickiej-Ramisz w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki Akademii Rolniczej w Szczecinie.

III nagroda – mgr Marek Jakubowski za pracę pt. „Czynniki wpływające na pobieranie siary u cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Ireneusza Antkowiaka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Katarzyna Więckowska za pracę pt. „Zależność pomiędzy budową ciała a produkcyjnością krów simentalskich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Witolda Chabuza w Katedrze Hodowli Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr Małgorzata Kowalska za pracę pt. „Ocena skór bydlęcych pochodzących z garbarni ASKO w Nysie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Patkowskiej-Sokoła w Instytucie Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

III nagroda – mgr Ewelina Szymankiewicz za pracę pt. „Zastosowanie substancji buforujących pH płynu żwaczowego w żywieniu krów mlecznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Włodzimierza Nowaka, prof. UP w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Chów i hodowla koni

II nagroda – mgr Adela Królik za pracę pt. „Analiza prób dzielności ogierów po 100-dniowym treningu wierzchowym przeprowadzonym w zakładach treningowych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Pawliny w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

III nagroda – mgr Natalia Badura za pracę pt. „Ocena wartości użytkowej koni szlachetnych półkrwi startujących w dyscyplinie ujeżdżenia i skoków przez przeszkody na Dolnym Śląsku w latach 1997-2007”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Geringera de Oedenberg w Instytucie Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

III nagrodamgr Kamila Harbaczewska za pracę pt. „Kształtowanie się wzorca rasowego polskich koni zimnokrwistych na przykładzie Stadniny Koni Nowe Jankowice”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Jastrzębskiej w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr Paulina Anna Kobak za pracę pt. „Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u koni z wybranych stadnin województwa zachodniopomorskiego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Bogumiły Pilarczyk w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda – mgr Weronika Śliwiak za pracę pt. „Wpływ dodatku soi GM na przebieg wzrostu oraz występowanie transgenu w treści przewodu pokarmowego królików”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Józefa Bieńka, prof. UR w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

I nagroda – mgr Dorota Pietrowska za pracę pt. „Mięśnie brodawkowate i struny ścięgniste w sercach wybranych gatunków z rzędu Carnivora”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Hieronima Frąckowiaka w Katedrze Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Katarzyna Jarguz za pracę pt. „Morfometria układu kostnego hodowlanych typów lisa polarnego (Alopex lagopus)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Łukasz Pieńkowski za pracę pt. „Analiza wyników rozrodu królików na fermie reprodukcyjnej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Katedrze Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

II nagroda – mgr Agata Górska za pracę pt. „Wpływ genotypu na wskaźniki reprodukcyjne samic oraz wyniki odchowu potomstwa królików”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Józefa Bieńka, prof. UR w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr Danuta Agnieszka Wójcik za pracę „Analiza oceny cech pokroju szynszyli odmiany barwnej standardowej i beżowej polskiej w Zarodowej Fermie Szynszyli „Raba” w Myślenicach”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Katedrze Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

III nagroda – mgr Justyna Bukowiec za pracę pt. „Trendy w krajowej hodowli jenotów”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Barabasza w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Aleksandra Kurbiel za pracę pt. „Analiza wyników reprodukcyjnych królików rasy baran francuski”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Barabasza w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Chów i hodowla zwierząt amatorskich i dzikich

III nagrodamgr Danuta Mirosława Kwasiborska za pracę pt. „Metoda tradycyjna i histologiczna szacowania wieku jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Dariusza Zalewskiego w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr Agnieszka Malinowska za pracę pt. „Żywieniowe uwarunkowania hodowli ślimaków jadalnych (Achatina fulica)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Haliny Skórko-Sajko w Katedrze Zywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr Anna Purczyńska za pracę pt. „Wstępne obserwacje nad aklimatyzacją bawoła wodnego (Bubalus buballis) w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Ireneusza Antkowiaka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Barbara Irzyniec za pracę pt. „Rozmieszczenie i rodzaj czynników stresogennych oraz ich wpływ na reakcje sarny (Capreolus capreolus L.) w terenie zurbanizowanym”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Pawła Brzuskiego w Katedrze Hodowli Bydła Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Tomasz Bujak za pracę pt. „Zawartość selenu u zwierząt wolno żyjących z terenu koła łowieckiego „Jeleń” z Maszewa”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Bogumiły Pilarczyk w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Wyróżnienie – mgr Olga Pofelska za pracę pt. „Analiza porównawcza wybranych cech okrywy włosowej alpak pochodzących z różnych kontynentów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Aurelii Radzik-Rant w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.