Rozstrzygnięcie XXVII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych (2010 rok)

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), dr hab. Jolanta Oprządek, dr hab. Janusz Pająk, obradował 25 czerwca 2010 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 72 prace magisterskie z 9 uczelni rolniczych. Po kilkanaście prac wpłynęło z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – 18, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 17
 i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 14, z pozostałych uczelni po kilka: 7 ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, po 4 z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, po 3 z Akademii Podlaskiej w Siedlcach i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz 2 prace z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 8 grupach tematycznych: genetyka (3 prace), chów i hodowla bydła (12 prac), chów i hodowla trzody chlewnej (11 prac), chów i hodowla koni (14 prac), chów i hodowla zwierząt futerkowych (12 prac), chów i hodowla zwierząt amatorskich i dzikich (9 prac), żywienie zwierząt i paszoznawstwo (6 prac), inne (5 prac).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 8 nagród pierwszych, 14 drugich, 16 trzecich oraz 13 wyróżnień.

Genetyka

I nagroda – mgr Agata Czapla za pracępt. „Gen T warunkujący krótkoogoniastość oraz bezogoniastość u psów rasy pembroke welsh corgi”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Joanny Gruszczyńskiej w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Paulina Paczyńska za pracę pt. „Polimorfizm regionu 5’-flankującego genu adiponektyny człowieka i świni”. Praca  wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Maria Grześ za pracę pt. „Polimorfizm regionu 5’-flankującego genu rezystyny człowieka i świni”. Praca  wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Chów i hodowla bydła

I nagroda – mgr Katarzyna Paczyńska za pracę pt. „Wpływ dodatku drożdży dla krów w okresie zasuszania na jakość siary i zawartość immunoglobulin w surowicy ich cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Zachwieji, prof. nadzw. w Zakładzie Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

II nagroda – mgr Emil Jesiołkiewicz za pracę pt. „Parametry genetyczne dziennej zawartości laktozy oraz innych cech użytkowości mlecznej krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Ewy Ptak w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Kaja Bierowiec-Widórek za pracę pt. „Występowanie motylicy wątrobowej Fasciola hepatica u bydła rzeźnego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Marty Skalskiej w Katedrze Zoologii i Ekologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr Daniel Aleksander za pracę pt. „Genetyczne i środowiskowe uwarunkowanie długowieczności bydła”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego  w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Maciej Chruściński za pracę pt. „Wpływ wydajności mlecznej krów w pierwszej laktacji na ich późniejszą produkcyjność”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jarosława Pytlewskiego w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Joanna Maciejewska za pracę prt. „Czynniki oddziaływujące na poziom mocznika w mleku”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Skrzypka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Karina Kęsy za pracę pt. „Wydajność i skład mleka krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i jersey w zależności od długości okresu zasuszenia”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Ireneusza Antkowiaka  w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Aleksandra Marszał za pracę pt. „Chów i hodowla bydła rasy limousine i highland na pastwiskach z rolniczym wykorzystaniem ścieków”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Ireneusza Antkowiaka  w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Paulina Kaczmarek za pracę pt. „Zależność między użytkowością mleczną i rozrodczą w stadzie wysokowydajnych krów”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Skrzypka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Dorota Jędrzejek za pracę pt. „Wpływ wybranych chorób racic na wskaźniki rozrodu i wydajność mleka krów rasy phf”. Praca wykonana pod kierunkiem
dr hab. Teresy Nałęcz-Tarwackiej w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Chów i hodowla trzody chlewnej

I nagroda – mgr Iwona Górska za pracę pt. „Zmienność genetyczna i fenotypowa wybranych cech użytkowości rozpłodowej knurów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Heliodora Wierzbickiego w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

II nagroda – mgr Izabela Grad za pracę pt. „Wpływ dodatku białka roślinnego na rozwój in vitro zarodków świni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. inż. Barbary Gajdy w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Jakub Dyba za pracę pt. „Wpływ selenu na wyniki tuczu i cechy rzeźne tuczników”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Martyny Batorskiej w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Waldemar Piotr Włodarski za pracę pt. „Zależność pomiędzy masą urodzeniową prosiąt a tempem wzrostu w trakcie tuczu”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Marii Bocian w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

III nagroda – mgr Małgorzata Kruszyna za pracę pt. „Wpływ systemu utrzymania loch w okresie od odsadzenia do pokrycia na użytkowość rozpłodową w kolejnym cyklu reprodukcyjnym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Schwarza w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Paulina Zabłocka za pracę pt. „Polimorfizm frakcji białek w mleku loch rasy złotnickiej białej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Skrzypczak w Katedrze Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Natalia Maciejewska za pracę pt. „Jakość tusz i mięsa świń rasy złotnickiej pstrej w zależności od polimorfizmu genu H-FABP oraz płci”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Hanny Jankowiak w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Chów i hodowla koni

I nagroda – mgr Alicja Borowska za pracę pt. „Ocena wartości genetycznej koni półkrwi”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Marek Stawarz za pracę pt. „Analiza dźwiękowa wokaliz koni, a wrażliwość behawioralna na zarejestrowane sygnały”. Praca wykonana  pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Niedziółki w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Zofia Teresa Sosnowska za pracę pt. „Próba opisu temperamentu koni zimnokrwistych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Jastrzębskiej w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr Karolina Mirosław za pracę pt. „Wpływ wybranych czynników na wynik próby dzielności zaprzęgowej ogierów i klaczy rasy śląskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Joanny Szydy, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Agnieszka Kaproń za pracę pt. „Stopień trudności przeszkód krosu na międzynarodowych trzygwiazdkowych zawodach WKKW w Polsce i na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Stachurskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr Justyna Śpiewak za pracę pt. „Mięsień międzykostny środkowy – urazowość w aspekcie dyscyplin jeździeckich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Radomira Henklewskiego w Zakładzie Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda – mgr Zofia Bekas za pracę pt. „Wpływ wieku i płci na użytkowość rzeźną i jakość mięsa królików rasy nowozelandzkiej białej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Maj w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Mateusz Tyrała za pracę pt. „Badania nad składem mleka jenotów hodowlanych (Nyctereutes procyonoides)”. Praca wykonana  pod kierunkiem dr. inż. Piotra Niedbały w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Ewelina Wojda za pracę pt. „Genetyczno-hodowlana analiza populacji szynszyli beżowej objętej programem ochrony zasobów genetycznych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Barabasza w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Joanna Kuglin-Porosło za pracę pt. „Charakterystyka genetyczno-hodowlana populacji nutrii standard utrzymywanej na fermach w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Stanisława Łapińskiego w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr Anna Ewa Mielczarek za pracę pt. „Analiza jakości nasienia szynszyli w okresie intensywnego użytkowania rozpłodowego”. Praca wykonana  pod kierunkiem dr. inż. Piotra Niedbały w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr Dorota Moszczyńska za pracę pt. „Przegląd polskich badań prowadzonych na królikach w latach 1997-2007”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Józefa Bieńka, prof. UR w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr Magdalena Koszarska za pracę pt. „Przebieg folikulogenezy i oogenezy u młodych i dojrzałych samic jenota hodowlanego (Nyctereutes procyonoides)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Olgii Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Kamila Melerowicz za pracę pt. „Próba diagnostyki oraz podłoża występowania braku abrazji zębów szynszyli hodowlanych (Chinchilla laniger M.)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Sulik w Pracowni Hodowli Zwierząt Futerkowych Katedry Anatomii Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wyróżnienie – mgr Elwira Anna Bryńczak za pracę pt. „Analiza czynników wpływających na wyniki rozrodu u wybranych odmian barwnych norek”. Praca wykonana pod kierunkiem

prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Katedrze Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Chów i hodowla zwierząt amatorskich i dzikich

I nagroda – mgr Konrad Jochaniak za pracę pt. „Analiza wystaw gołębi rasowych w Poznaniu i we Wrocławiu w latach 2005-2009”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Pawliny w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

II nagroda – mgr Anna Zając za pracę pt. „Analiza długości użytkowania i przyczyn wycofywania ze służby psów Straży Granicznej w latach 2002-2008”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Kruszyńskiego w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

II nagroda – mgr Dagmara Krasińska za pracę pt. „Profilaktyka parazytologiczna u psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Balickiej-Ramisz w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

II nagroda – mgr Katarzyna Popek za pracę pt. „Pokrojowa i użytkowa charakterystyka psów służbowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Józefa Bieńka, prof. UR w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr Gabriela Wysocka za pracę pt. „Stężenie selenu w wybranych narządach jeleni i dzików z terenu Pomorza Zachodniego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Balickiej-Ramisz w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

III nagroda – mgr Katarzyna Borys za pracę pt. „Analiza wzrostu gołębi rasy wrocławski mięsny”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Pawliny w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Marta Szulczyk za pracę pt. „Wstępne badania nad dojrzewaniem in vitro oocytów psa domowego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Cieślak, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

I nagroda – mgr Marcin Barszcz za pracę pt. „Kwas taninowy i białko – wpływ na procesy fermentacyjne w jelicie ślepym oraz uszkodzenie DNA w okrężnicy szczurów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Marcina Taciaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda – mgr Dominika Markiewicz za pracę pt. „Wpływ mannanooligosacharydów na wskaźniki hematologiczne, biochemiczne, immunologiczne i antyoksydacyjne krwi prosiąt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Czech w Katedrze Biochemii i Toksykologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr Dorota Sobkowiak za pracę pt. „Kwasy tłuszczowe z grupy C 18 a liczebność populacji Entodinium caudatum oraz poziom metanogenezy w warunkach in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Adama Cieślaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Mariusz Meller za pracę pt. „Kwas oleinowy, linolowy lub linolenowy a liczebność mieszanej populacji orzęsków żwaczowych oraz poziom metanogenezy w warunkach in vitro”.Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Adama Cieślaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Olga Belzyt za pracę pt. „Biodostępność fosforu u rosnących jagniąt żywionych mieszankami treściwymi zawierającymi różne fosforany paszowe”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Stefanii Kinal w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Inne

I nagroda – mgr Magdalena Wojciechowska za pracę pt. „Ryby – zwierzęta symboliczne i mityczne”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Danuty Sztych w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda – mgr Magdalena Lubińska za pracę pt. „Występowanie boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu u ludzi w województwie warmińsko-mazurskim w latach 1998-2008”. Praca wykonana pod kierunkiem dr wet. Doroty Witkowskiej  w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr Magdalena Jarosz za pracę pt. „Porównanie struktur plemników izolowanych z jąder czterech gatunków zwierząt gospodarskich”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Smalec w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni Akademii Podlaskiej w Siedlcach.Wyróżnienie – mgr Beata Morga za pracę pt. „Analiza gospodarstw ekologicznych na Dolnym Śląsku”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Patkowskiej-Sokoła w Instytucie Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.