Rozstrzygnięcie XXX edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), dr hab. Jolanta Oprządek prof. nadzw., dr hab. Janusz Pająk prof. nadzw., obradował 11 lipca 2013 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 54 prace magisterskie z 10 uczelni. Najwięcej, bo aż 17 prac wpłynęło z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z innych uczelni po kilka: 8 ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, po 6 z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 5 z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 3 z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i po 1 z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 7 grupach tematycznych: genetyka (6 prac), chów i hodowla bydła (16 prac), chów i hodowla trzody chlewnej (8 prac), chów i hodowla koni (11 prac), chów i hodowla zwierząt futerkowych (5 prac), żywienie zwierząt (4 prace), inne (4 prace).
Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 8 nagród pierwszych, 7 drugich, 10 trzecich oraz 11 wyróżnień.

Genetyka

I nagroda – mgr Przemysław Sołek za pracę pt. „Polimorfizm markerów cytogenetycznych u lisa pospolitego (Vulpes vulpes) w populacjach hodowlanych i dziko żyjących”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Moniki Bugno-Poniewierskiej, prof. nadzw. IZ PIB w Instytucie Zootechniki PIB w Balicach, Zamiejscowy Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

II nagroda – mgr Ewa Błaszczak za pracę pt. „Analiza globalnej metylacji DNA kur w zależności od wieku”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Magdaleny Gryzińskiej w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr Michalina Bajurna za pracę pt. „Związek pomiędzy genotypami insulinopodobnego czynnika wzrostu I (IGF1/TasI oraz IGF1/SnaBI) a rozwojem cieląt rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Szewczuk w Katedrze Nauk o Zwierzętach Przeżuwających Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wyróżnienie – mgr Piotr Wilkowiecki za pracę pt. „Poszukiwanie związku pomiędzy polimorfizmem w genie receptora insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 a wydajnością mleczną oraz zawartością tłuszczu i białka w mleku krów rasy montbeliarde”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Szewczuk w Katedrze Nauk o Zwierzętach Przeżuwających Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wyróżnienie – mgr Agata Klenowicz za pracę pt. „Związek polimorfizmu genu leptyny oraz genu PGLYRP1 z cechami produkcyjnymi i zdrowotnością krów mlecznych rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Piotra Sablika w Katedrze Nauk o Zwierzętach Przeżuwających Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Chów i hodowla bydła

I nagroda – mgr Szymon Gabryelczyk za pracę pt. „Behawior krów mlecznych na pastwisku w porze nocnej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Skrzypka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

I nagroda – mgr Barbara Nowak za pracę pt. „Wskaźniki produkcyjne a profil metaboliczny i hormonalny krów mlecznych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Michał Maciejczyk za pracę pt. „Czynniki wpływające na długość użytkowania krów mlecznych w oborach HZZ Osowa Sień”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Macieja Gierdziewicza w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Paweł Stefański za pracę pt. „Choroby racic a użytkowość mleczna”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Ireneusza Antkowiaka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Joanna Mucha za pracę pt. „Kształtowanie się wskaźników płodności w stadzie krów wysoko wydajnych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Borkowskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Zwierząt Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr Tadeusz Marek za pracę pt. „Ocena modernizacji wentylacji w tradycyjnej oborze uwięziowej w oparciu o parametry mikroklimatyczne i produkcyjne”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Skrzypka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Monika Kolwicz za pracę pt. „Zmienność długości ciąży u bydła ras polskiej czerwono-białej oraz polskiej czarno-białej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Anny Nienartowicz-Zdrojewskiej w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Adam Plewiński za pracę pt. „Ocena przydatności danych z hali udojowej w pracy hodowlanej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Sobka w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Łukasz Chmielewski za pracę pt. „Wpływ kondycji (BCS) na użytkowość mleczną i zdrowie krów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Teresy Nałęcz-Tarwackiej, prof. SGGW w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

Wyróżnienie – mgr Tomasz Smorąg za pracę pt. „Analiza długości życia oraz przyczyn brakowania bydła ras mięsnych objętych oceną wartości użytkowej w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Jolanty Różańskiej-Zawieja w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Chów i hodowla trzody chlewnej

I nagroda – mgr Klaudia Machnij za pracę pt. „Wpływ masy ciała przy urodzeniu na wyniki odchowu prosiąt i warchlaków oraz efektywność tuczu świń mieszańców F2 [♀(wbp x pbz) x ♂(duroc x pietrain)]”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Bugnackiej w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II nagroda – mgr Ewelina Piotrowska za pracę pt. „Cechy ejakulatu i charakterystyka morfologii plemników knurów rasy pbz w zależności od frekwencji zmian morfologicznych plemników”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

III nagroda – mgr Olga Winnicka za pracę pt. „Ocena skuteczności sypkiego preparatu żelazowego w profilaktyce anemii u prosiąt”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

III nagroda – mgr Elwira Remlein za pracę pt. „Wpływ profili kwasów tłuszczowych w siarze i mleku loch rasy złotnickiej białej i pbz na odchów prosiąt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Skrzypczak w Katedrze Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Jacek Górski za pracę pt. „Zależność między kondycją loch a liczbą i masą urodzonych prosiąt oraz masą łożyska”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Marii Bocian w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wyróżnienie – mgr Paweł Rutkowski za pracę pt. „Wpływ L-karnityny na wyniki rozpłodowe loch”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Justyny Więcek w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

Wyróżnienie – mgr Marta Wanda Paruch za pracę pt. „Wpływ liczby gruczołów sutkowych u loch ras matecznych użytkowanych w stadach zarodowych województwa mazowieckiego w latach 2004-2009 na liczbę prosiąt urodzonych i odchowanych do 21. dnia”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

Chów i hodowla koni

I nagroda – mgr Magdalena Rzeszut za pracę pt. „Wpływ stosowania ruchu luzem koni wyścigowych na zmniejszenie ich stresu oraz poprawę efektów treningu”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Iwony Janczarek w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II nagroda – mgr Paulina Miszker za pracę pt. „Analiza wybranych parametrów skoku przez przeszkodę młodych koni startujących w konkursach z oceną stylu konia”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Janusza Wejera w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr Izabela Kosińska za pracę pt. „Zachowania konfliktowe koni podczas przejazdów w zawodach jeździeckich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Aleksandry Góreckiej-Bruzda z IGiHZ PAN w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr Olga Grabowska za pracę pt. „Analiza zadania ruchowego w jeździectwie i próba opracowania jego dokumentacji”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Jacka Łojka w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

Wyróżnienie – mgr Weronika Kanik za pracę pt. „Zastosowanie różnych metod rehabilitacji u koni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Magdaleny Pieszka w Katedrze Hodowli Koni Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda – mgr Maria Joneczek za pracę pt. „Metoda kometowa (SCGE) w ocenie stopnia uszkodzenia DNA plemników szynszyli i królika”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Konrad Kozioł za pracę pt. „Zmiany barwy i pH mięsa króliczego podczas dojrzewania”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Maj w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Kinga Wiłun za pracę pt. „Użytkowość rozpłodowa samic tchórzy fermowych i fretek domowych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Żywienie zwierząt

I nagroda – mgr Agnieszka Kopczyńska za pracę pt. „Porównanie składu kwasów tłuszczowych mleka krów żywionych paszą zieloną i konserwowaną”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Adama Cieślaka, prof. nadzw. w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Anna Bilska-Karaszczak za pracę pt. „Bioaktywne czynniki roślinne w mięcie pieprzowej (Mentha piperita L.) a przebieg fermentacji w żwaczu w warunkach in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Adama Cieślaka, prof. nadzw. w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Bartosz Kierończyk za pracę pt. „Wpływ mikrootoczkowanej nizyny na odchów kurcząt rzeźnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Damiana Józefiaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Wyróżnienie – mgr Marcin Hejdysz za pracę pt. „Wpływ różnych olejów pochodzenia roślinnego na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Damiana Józefiaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Inne

I nagroda – mgr Karolina Boruc za pracę pt. „Biologia rozrodu sokoła wędrownego (Falco peregrinus) w warunkach hodowlanych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Moniki Łukasiewicz w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

III nagroda – mgr Agnieszka Świadek za pracę pt. „Królik i zając w kulturze. Projekt króliczej wioski tematycznej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Danuty Sztych w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

Nagrody dla laureatów Konkursu ufundowali:
● Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
● Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
● Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
● Instytut Zootechniki PIB w Krakowie
● Zakład Doświadczalny IZ-PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o.
● Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
● POLMASS S.A. w Bydgoszczy
● Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy
● Polski Związek Hodowców Koni
● Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
● Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
● Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
● Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
● Zakład Doświadczalny IZ-PIB w Kołudzie Wielkiej
● Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o.