Rozstrzygnięcie XXXI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), dr hab. Jolanta Oprządek prof. nadzw., prof. dr hab. Jacek Skomiał, obradował 30 czerwca 2014 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 40 prac magisterskich z 6 uczelni. Najwięcej, bo aż 13 prac wpłynęło z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z innych uczelni po kilka: 8 Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, po 7 ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 3 z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i 2 z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 6 grupach tematycznych: genetyka (8 prac), chów i hodowla bydła (11 prac), chów i hodowla koni (5 prac), zwierzęta towarzyszące i dzikie (6 prac), rozród zwierząt (5 prac), inne (5 prac).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 6 nagród pierwszych, 6 drugich, 4 trzecie oraz 6 wyróżnień.

Nagrody dla autorów nagrodzonych prac ufundowali:

● Polskie Towarzystwo Zootechniczne

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

POLMASS S.A. w Bydgoszczy

Instytut Zootechniki PIB w Krakowie

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Polski Związek Hodowców Koni

Zakład Doświadczalny IZ-PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o.

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o.

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o.

Zakład Doświadczalny IZ-PIB w Kołudzie Wielkiej

GENETYKA

I nagroda – mgr Michał Hryciuk za pracępt. Względny poziom transkryptów genów BMP15 i ZAR1 w oocytach świni domowej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Doroty Cieślak w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Krzysztof Gajos za pracę pt. „Polimorfizm i ekspresja genu kodującego miogenny czynnik transkrypcyjny 2B (MEF2B) u bydła”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Edyty Juszczuk-Kubiak z IGiHZ PAN w Jastrzębcu na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie.

III nagroda – mgr Giulia Rossi za pracę pt. „Genetic characterization and population structure of local Polish and Italian chicken breeds”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. Martino Cassandro i dr. Fabio Maretto z Uniwersytetu w Padwie oraz prof. dr hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Irmina Maguda za pracę pt. „Wpływ polimorfizmu genu PRDM16 na jakość mięsa brojlerów kurzych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Urszuli Kaczor w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Kamil Brutkowski za pracę pt. „Wykrywanie polimorfizmu w genach kisspeptyny i jej receptora u owiec rasy olkuska plenna”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Urszuli Kaczor w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 

CHÓW I HODOWLA BYDŁA

I nagroda – mgr Dorota Choromańska za pracę pt. „Wpływ sezonu i laktacji na aktywność ruchową krów mlecznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Jolanty Oprządek prof. IGiHZ PAN w Jastrzębcu na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Katarzyna Chrulska za pracę pt. „Modelowe badania nad poprawą jakości siary poprzez modyfikowanie frakcji lipidowej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Beaty Kuczyńskiej prof. SGGW w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

III nagroda – mgr Denisa Jarczak za pracę pt. „Ocena współczynnika odziedziczalności dla cechy długości ciąży u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Sobka w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Monika Cieślik za pracę pt. „Wpływ dodatku lnu w dawce pokarmowej krów na wydajność i profil kwasów tłuszczowych tłuszczu mleka”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Renaty Klebaniuk prof. UP w Lublinie w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr Paweł Reszel za pracę pt. „Czystość i kondycja krów mlecznych w różnych systemach utrzymania”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Skrzypka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

CHÓW I HODOWLA KONI

I nagroda – mgr Agnieszka Maria Knioła za pracę pt. „Ocenia inteligencji u koni rasy huculskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Dina Feliś za pracę pt. „Rynek koniny w Polsce i na świecie”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Jastrzębskiej w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr Renata Wilisowska za pracę pt. „Analiza występowania umaszczeń rozjaśnionych kremowych i srebrnych u koni różnych ras w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Joanny Kani-Gierdziewicz w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 

ZWIERZĘTA TOWARZYSZĄCE I DZIKIE

I nagroda – mgr Magdalena Graczyk za pracę pt. „Proporcja płci w populacji hipopotama karłowatego (Hexaprotodon liberiensis)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Barbara Bidzińska za pracę pt. „Skuteczność stosowania syntetycznych feromonów policzkowych kota, względem placebo, w celu obniżenia stresu podczas badania weterynaryjnego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Góral-Radziszewskiej w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

III nagroda – mgr Aleksandra Nowacka za pracę pt. „Wyniki rozrodu rasowych świnek morskich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Marcina T. Góreckiego w Zakładzie Zoologii Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

ROZRÓD ZWIERZĄT

I nagroda – mgr Mateusz Babuszkiewicz za pracę pt. „Patologia lęgu i newralgiczne momenty inkubacji jaj kur mięsnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Sebastiana Nowaczewskiego w Zakładzie Drobiarstwa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Magdalena Czubaszek za pracę pt. „Rola zmian struktury chromatyny plemników ssaków”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Katarzyny Andraszek w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr Julia Agnieszka Stachowicz za pracę pt. „Analiza zmienności cech ejakulatu psa domowego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 

INNE

I nagroda – mgr Maria Wyczesana za pracę pt. „Badania histomorfometryczne skóry królika rasy popielniański biały”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Natanek w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Elżbieta Maria Gendek za pracę pt. „Profil kwasów tłuszczowych mleka koziego i wytworzonych z niego serów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Ząbek w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr Katarzyna Klekotko za pracę pt. „Analiza wybranych cech jakościowych jaj gotowanych w zależności od metody pakowania i czasu chłodniczego przechowywania”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyniki XXXI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych