Rozstrzygnięcie XXXIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych (2016 rok)

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), dr hab. Jolanta Oprządek, prof. dr hab. Jacek Skomiał, obradował 29 czerwca 2016 r. Do konkursu zgłoszono 28 prac magisterskich z 8 uczelni: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (8 prac), Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (7 prac), Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (po 4 prace), Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach (2 prace) oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (po 1 pracy). Ocenie poddano 27 prac (jedną pracę odrzucono ze względów formalnych). Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 6 grupach tematycznych: chów i hodowla bydła (7 prac), chów i hodowla trzody chlewnej (6 prac), chów i hodowla koni (4 prace), chów i hodowla zwierząt futerkowych (5 prac), zwierzęta towarzyszące i laboratoryjne (3 prace) oraz inne (2 prace).
Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 5 nagród pierwszych, 6 drugich, 4 trzecie oraz 3 wyróżnienia.

Chów i hodowla bydła

I nagroda – mgr inż. Weronika Człapa za pracę pt. „The effect of chemical composition of diet on rumen fermentation indices of dairy cows”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr inż. Łukasz Kowalski za pracę pt. „Wpływ krzyżowania rasy montbeliarde (MO) i polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF cb) odmiany czarno-białej na użytkowość mleczną mieszańców w okresie standardowej laktacji”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Teresy Nałęcz-Tarwackiej, prof. SGGW w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr inż. Adrian Ciechanowski za pracę pt. „Wskaźniki biochemiczne krwi opasów żywionych dawkami z dodatkiem mieszanki ziołowej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Renaty Klebaniuk, prof. nadzw. UP w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr inż. Sylwia Bąkowska za pracę pt. „The effect of rumen fluid pH on chemical composition of milk in dairy cows”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Chów i hodowla trzody chlewnej

I nagroda – mgr inż. Marcin Sońta za pracę pt. „Wpływ stosowania mieszanek z udziałem łubinu żółtego na wyniki produkcyjne tuczników”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda – mgr inż. Anna Nazaruk za pracę pt. „Ocena frekwencji zmian morfologicznych i wymiarów morfometrycznych plemników w ejakulatach knurów rasy Hypor w zależności od objętości ejakulatu”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

III nagroda – mgr inż. Nadia Tomczak za pracę pt. „Związek frakcji białkowych zawartych w siarze i mleku loch rasy polskiej białej zwisłouchej z wynikami użytkowymi trzody chlewnej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Skrzypczak w Katedrze Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr inż. Magdalena Kołsut za pracę pt. „Odporność immunologiczna pochodząca z siary i mleka loch a odchów prosiąt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Skrzypczak w Katedrze Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Chów i hodowla koni

I nagroda – mgr inż. Joanna Popek za pracę pt. „Wpływ urozmaicania treningu wyścigowego na zmiany behawioralne i fizjologiczne koni arabskich czystej krwi”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Iwony Janczarek w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II nagroda – mgr inż. Edyta Zalewska za pracę pt. „Analiza kontuzji koni wyścigowych na podstawie ich zachowania się i parametrów pracy serca podczas masażu klasycznego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Iwony Janczarek w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie..

III nagroda – mgr inż. Betina Czyżyk za pracę pt. „Wpływ różnic osobniczych klaczy na skład chemiczny, frakcje białkowe oraz profil kwasów tłuszczowych w ich mleku”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Ewy Jodkowskiej, prof. nadzw. w Instytucie Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda – mgr inż. Anna Grzesiakowska za pracę pt. „Ocena niestabilności chromosomowej u hodowlanych lisów polarnych niebieskich (Alopex lagopus L.) przy pomocy testu SCE”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Marty Kuchty-Gładysz w Instytucie Nauk Weterynaryjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr inż. Ilona Jamka za pracę pt. „Ocena stopnia uszkodzenia DNA plemników metodą kometową (SCGE) u lisów srebrzystych (Vulpes vulpes L.)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. lek. wet. Olgi Szeleszczuk w Instytucie Nauk Weterynaryjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr inż. Katarzyna Kucharczyk za pracę pt. „Ocena reaktywności emocjonalnej i habituacji szynszyli hodowlanej (Chinchilla lanigera) w teście otwartego pola”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Stanisława Łapińskiego w Instytucie Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Zwierzęta towarzyszące i laboratoryjne

I nagroda – mgr inż. Paweł Bury-Burzymski za pracę pt. „Analiza zachowań psów podczas testów predyspozycji do służby patrolowej i patrolowo-tropiącej w polskiej Policji”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Marty Walczak z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda – mgr inż. Paulina Pawelec za pracę pt. „Wpływ czynników stresujących na zachowanie oraz aktywność lokomotoryczną myszy selekcjonowanych przeciwstawnie na masę ciała”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Góral-Radziszewskiej w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Inne

II nagroda – mgr inż. Małgorzata Olszewska za pracę pt. „Zastosowanie powłoki ochronnej nanocząsteczek srebra i miedzi na właściwości fizykochemiczne oraz sensoryczne mięśni piersiowych kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr inż. Marta Wojciechowska za pracę pt. „Jakość jaj w zależności od systemu utrzymania i wieku kur nieśnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Sebastiana Nowaczewskiego w Zakładzie Drobiarstwa (obecnie Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Nagrodą Specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy w 33. edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych postanowiono wyróżnić mgr. inż. Marcina Sońtę.