Rozstrzygnięcie XXXV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), prof. dr hab. Dorota Kowalska i prof. dr hab. Jacek Skomiał, obradował 20 czerwca 2018 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 21 prac magisterskich z 5 uczelni. Z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wpłynęło po 5 prac, z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 4 prace oraz 2 prace ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 4 grupach tematycznych: chów i hodowla zwierząt (7 prac), żywienie zwierząt (6 prac), rozród zwierząt (3 prace) oraz jakość produktów zwierzęcych (5 prac).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 4 nagrody pierwsze, 4 drugie, 5 trzecich oraz 3 wyróżnienia.

 

CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT

I nagroda – mgr inż. Magdalena Gleindek za pracę pt. „Ocena niestabilności genetycznej w komórkach somatycznych lisów fermowych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Olgi Szeleszczuk w Zakładzie Anatomii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

II nagroda – mgr inż. Anna Surówka za pracę pt. „Application of evolutionary operation setup for assessing the intervention effect on behaviour of dairy cows”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Joanny Makulskiej prof. UR w Zakładzie Hodowli Bydła, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

III nagroda – mgr inż. Przemysław Podstawski za pracę pt. „Analiza ruchliwości i inwazyjności komórek sarkoidu końskiego w powiązaniu z ekspresją genów kodujących te cechy”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Ropki-Molik z Instytutu Zootechniki PIB na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr inż. Maria Putz za pracę pt. „Efektywność chowu bydła rasy limousine w wybranym wielkotowarowym gospodarstwie na terenie Wielkopolski”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Ireneusza R. Antkowiaka w Katedrze Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

ŻYWIENIE ZWIERZĄT

I nagroda – mgr inż. Kamil Łaski za pracę pt. „Wpływ produktów sojowych na wyniki odchowu i wartość rzeźną kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Aliny Janochy prof. nadzw. w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

II nagroda – mgr inż. Katarzyna Stajek za pracę pt. „Zależność między podostrą kwasicą żwacza (SARA) krów mlecznych a wskaźnikami biochemicznymi krwi oraz ekspresją kompleksu TLR/MD-2/CD14”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

III nagroda – mgr inż. Agnieszka Kómoch za pracę pt. „Wpływ dodatku enzymów na wyniki odchowu prosiąt żywionych krajowymi źródłami białka roślinnego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Kasprowicz-Potockiej w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

III nagroda – mgr inż. Martyna Kużniewska za pracę pt. „Wpływ wzrastającego udziału surowych nasion soi w diecie warchlaków na wyniki odchowu”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Kasprowicz-Potockiej w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr inż. Marcin Sochocki za pracę pt. „Wpływ dodatku probiotyków i prebiotyków na wzrost i zdrowotność cieląt w wybranym gospodarstwie”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Andrzeja Łozickiego w Katedrze Żywienia i Biotechnologii Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

ROZRÓD ZWIERZĄT

II nagroda – mgr inż. Jakub Pawłowski za pracę pt. „Ocena aktywności mitochondrialnej i ruchliwości plemników knurów rasy pbz w zależności od koncentracji plemników i czasu przechowywania nasienia”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Wysokińskiej w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

III nagroda – mgr inż. Patrycja Smejda za pracę pt. „Ocena zmian parametrów ruchu i morfologii plemników w rozcieńczonym nasieniu knura z wykorzystaniem zestawu do automatycznej analizy nasienia samców Computer Aided Semen Analysis (CASA)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

JAKOŚĆ PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

I nagroda – mgr inż. Małgorzata Woźniak za pracę pt. „Zależność pomiędzy tempem degradacji dystrofiny post mortem a jakością mięsa tuczników”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Wojtysiak w Zakładzie Anatomii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

I nagroda – mgr inż. Sylwia Łojewska za pracę pt. „Zmiany barwy i właściwości sensorycznych mięsa wołowego zamrażanego po 14 dniach dojrzewania w różnych warunkach modyfikowanej atmosfery”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Śmiecińskiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

II nagroda – mgr inż. Sebastian Świnarski za pracę pt. „Ocena wybranych cech jakości tuszek i mięsa kurcząt żywionych mieszankami z udziałem grochu Ezop i preparatu ziołowego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Aliny Janochy prof. nadzw. w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

III nagroda – mgr inż. Łukasz Mroziński za pracę pt. „Analiza preferencji konsumenckich oraz wybranych parametrów jakości masła”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr inż. Anna Dębczyńska za pracę pt. „Analiza jakości serów pleśniowych dostępnych w sprzedaży detalicznej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 

Nagrodę Specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy w 35. edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych przyznano mgr inż. Magdalenie Gleindek za pracę pt. „Ocena niestabilności genetycznej w komórkach somatycznych lisów fermowych”.

W podsumowaniu Sąd Konkursowy stwierdził, że prace magisterskie zgłoszone na tegoroczny konkurs prezentowały w większości wysoki poziom merytoryczny, jak i redakcyjny. Uzasadnia to przyznanie stosunkowo dużej liczby nagród i wyróżnień w stosunku do mniejszej niż w poprzednich edycjach konkursu liczby zgłoszonych prac.

 

Sponsorzy konkursu prac doktorskich i magisterskich w 2018 roku:

  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
  • Polski Związek Hodowców Koni
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie
  • Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
  • POLMASS SA w Bydgoszczy
  • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
  • Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka