Rozstrzygnięcie XXXVI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), prof. dr hab. Dorota Kowalska, prof. dr hab. Emilia Bagnicka i dr hab. Marcin Taciak, obradował 27 czerwca 2019 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 22 prace magisterskie z 7 uczelni. Z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęło 6 prac, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ‒ po 4 prace, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ‒ 2 prace oraz po jednej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 5 grupach tematycznych: genetyka (4 prace), żywienie zwierząt i paszoznawstwo (4 prace), jakość produktów zwierzęcych (5 prac), dobrostan zwierząt (6 prac), inne (3 prace). 

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 5 nagród pierwszych, 3 drugie, 2 trzecie oraz 5 wyróżnień.

GENETYKA

I nagroda – mgr inż. Patrycja Grzybek za pracę pt. „Ocena struktury genetycznej populacji lisa pospolitego (Vulpes vulpes)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

II nagroda – mgr inż. Agnieszka Redlarska za pracę pt. „Analiza spokrewnienia i zinbredowania psów rasy grzywacz chiński pod kątem występowania wad genetycznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Joanny Kani-Gierdziewicz w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr inż. Magdalena Chodortek za pracę pt. „Identyfikacja uszkodzeń materiału genetycznego u buhajów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Ewy Wójcik w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

ŻYWIENIE ZWIERZĄT I PASZOZNAWSTWO

I nagroda – mgr inż. Dominika Głowacka za pracę pt. „Genotoksyczność wybranych fitoestrogenów podawanych wraz z dietą u jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedtii)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Małgorzaty Rzepkowskiej w Samodzielnym Zakładzie Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Wyróżnienie – mgr inż. Krzysztof Bączkiewicz za pracę pt. „Ocena wpływu zastosowania inokulantów na wartość pokarmową kiszonki z lucerny”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

JAKOŚĆ PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

I nagroda – mgr inż. Aleksandra Czaplińska za pracę pt. „Wpływ czasu chłodniczego przechowywania na cechy jakościowe serów twarogowych pokrytych powłoką nanocząsteczek srebra”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

II nagroda – mgr inż. Anna Rapacka za pracę pt. „Wpływ metody pakowania i czasu chłodniczego przechowywania na jakość serów Camembert”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

III nagroda – mgr inż. Anna Kabacińska za pracę pt. „Wyniki odchowu oraz jakość mięsa perlic typu mięsnego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Justyny Batkowskiej prof. UP w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr inż. Milena Aleksandra Kraemer za pracę pt. „Jakość jogurtów fortyfikowanych witaminą C”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Małgorzaty Ząbek w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

DOBROSTAN ZWIERZĄT

I nagroda – mgr inż. Nicola Padzik za pracę pt. „Ocena aktywności przeciwbakteryjnej wybranych olejków eterycznych w stosunku do szczepów Staphylococcus pseudintermedius pochodzących z przypadków piodermii psów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Szewczuk w Katedrze Nauk o Zwierzętach Przeżuwających, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 

II nagroda – mgr inż. Maja Badura za pracę pt. „Wpływ terapii manualnej na cechy psychofizyczne wybranych koni w Stajniach Łopuchowskich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Alicji Borowskiej w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

III nagroda – mgr inż. Marta Dopierała za pracę pt. „Alergie u psów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Andraszek prof. UPH w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr inż. Sławomir Wcisło za pracę pt. „Efekty zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w wybranych powiatach województwa lubelskiego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Wójcik w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr inż. Maria Dmitruk za pracę pt. „Problemy diagnostyczne w rozpoznawaniu wybranych chorób retrowirusowych u kotów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Andraszek prof. UPH w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

INNE

I nagroda – mgr inż. Sara Beata Rogozińska za pracę pt. „Wpływ kwasu hialuronowego na rozwój zarodków kota domowego (Felis silvestris catus) w warunkach in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Joanny Kochan w Instytucie Nauk Weterynaryjnych, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Nagrodę Specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy w 36. edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych przyznano mgr inż. Dominice Głowackiej za pracę pt. „Genotoksyczność wybranych fitoestrogenów podawanych wraz z dietą u jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedtii)”.