Rozstrzygnięcie XXXVII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Dorota Kowalska, prof. dr hab. Emilia Bagnicka i dr hab. Marcin Taciak, obradował 25 czerwca 2020 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 20 prac magisterskich z 7 uczelni. Z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wpłynęło 9 prac, ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ‒ 4 prace, z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie po 2 prace oraz po 1 pracy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 5 grupach tematycznych: chów i hodowla trzody chlewnej (5 prac), chów i hodowla bydła (3 prace), chów i hodowla drobiu (3 prace), chów i hodowla zwierząt towarzyszących i dzikich (4 prace), żywienie zwierząt i paszoznawstwo (5 prac).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 3 nagrody pierwsze, 4 drugie, 5 trzecich oraz 5 wyróżnień.

CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ

I nagrodamgr inż. Karolina Popiela za pracę pt. „Charakterystyka barwy mleka loch”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Ewy Skrzypczak w Katedrze Hodowli Zwierząt
i Oceny Surowców, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

III nagrodamgr inż. Gilbert Galemba za pracę pt. „Odbudowa pogłowia trzody chlewnej w Polsce na przykładzie ras krajowych i zagranicznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Justyny Więcek w Katedrze Hodowli Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagrodamgr Mengnan Nie za pracę pt. „Meta-analysis of genetic parameter estimates of performance traits in pigs (Metaanaliza oszacowań parametrów genetycznych cech użytkowych świń)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnieniemgr inż. Sylwia Jakubowska za pracę pt. „Zastosowanie dodatków mieszanki ziołowej w paszach dla tuczników na wyniki tuczu i wartość rzeźną tusz”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Martyny Batorskiej na Wydziale Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

CHÓW I HODOWLA BYDŁA

I nagrodamgr inż. Michalina Koc za pracę pt. „Wpływ 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyny (TCDD) na rozwój zarodków bydlęcych w warunkach in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr n. wet. Agnieszki Nowak w Katedrze Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

II nagrodamgr inż. Mateusz Sypniewski za pracę pt. „Validation of the equipment for measuring methane emission from dairy cows (Walidacja urządzenia do pomiaru poziomu emisji metanu od krów mlecznych)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. inż. Marcina Pszczoły w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

III nagrodamgr inż. Kinga Bochna za pracę pt. „Wpływ speksyny na regulację metabolizmu cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

CHÓW I HODOWLA DROBIU

I nagrodamgr inż. Kamil Drabik za pracę pt. „Wybrane aspekty składu chemicznego oraz jakości jaj konsumpcyjnych pochodzących od kur żywionych z dodatkiem oleju lnianego i sojowego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Justyny Batkowskiej na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II nagrodamgr inż. Angelika Gryta za pracę pt. „Wpływ dodatku serwatki do wody pitnej dla ptaków na funkcjonalność oraz rozwój przewodu pokarmowego kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Justyny Batkowskiej na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

wyróżnieniemgr inż. Monika Wlaź za pracę pt. „Wpływ wieku kur nieśnych oraz czasu magazynowania jaj na ich jakość”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Sebastiana Nowaczewskiego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

II nagrodamgr inż. Łukasz Wardecki za pracę pt. „Charakterystyka populacji krzyżówki Anas platyrhynchos występującej na terenie założenia pałacowo-ogrodowego Łazienki Królewskie w Warszawie”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Moniki Łukasiewicz w Katedrze Hodowli Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach, Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagrodamgr inż. Marta Borowska za pracę pt. „Zachowania rozrodcze
u wybranych gatunków zwierząt w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Wójcik w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

III nagrodamgr inż. Agata Wojdon za pracę pt. „Charakterystyka wybranych parametrów wełny alpak”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Czyż
w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych, Instytut Hodowli Zwierząt, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Wyróżnieniemgr inż. Aleksandra Felke za pracę pt. „Warunki utrzymania ptaków w Papugarni w Olsztynie w aspekcie ich dobrostanu”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Wójcik w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

ŻYWIENIE ZWIERZĄT I PASZOZNAWSTWO

III nagrodamgr inż. Zuzanna Mikołajczak za pracę pt. „Ocena wpływu zastosowania Hermetia illucens w dietach pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario) na wyniki odchowu i współczynniki strawności składników pokarmowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Damiana Józefiaka w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

wyróżnieniemgr inż. Dawid Fryczka za pracę pt. „Krajowe źródła białka roślinnego jako substytuty poekstrakcyjnej śruty sojowej w żywieniu tuczników”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Małgorzaty Kasprowicz-Potockiej w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu.

wyróżnieniemgr inż. Tomasz Kaniewski za pracę pt. „Wpływ struktury mieszanki paszowej pełnoporcjowej na wyniki odchowu prosiąt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Anity Zaworskiej-Zakrzewskiej w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Nagrodę Specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy w 37. edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa przyznano mgr. inż. Kamilowi Drabikowi za pracę pt. „Wybrane aspekty składu chemicznego oraz jakości jaj konsumpcyjnych pochodzących od kur żywionych z dodatkiem oleju lnianego i sojowego”.