Sekcje specjalistyczne

Sekcja Chowu i Hodowli Bydła

dr hab. Witold Chabuz, prof. uczelni (p.o. Przewodniczącego Sekcji),    |    [icon name=icon-phone] 81 445 68 24    |    [icon name=icon-envelope] witold.chabuz@up.lublin.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki; Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej

prof. dr hab. Anna Rekiel    |    [icon name=icon-phone] (22) 593-65-61    |    [icon name=icon-envelope] anna_rekiel@sggw.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa


Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz

dr hab. Witold Rant, prof. SGGW   |     [icon name=icon-phone] (22) 593-65-66     |      [icon name=icon-envelope] witold_rant@sggw.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Hodowli Zwierząt, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa


Sekcja Chowu i Hodowli Koni

dr inż. Grażyna Polak    |     [icon name=icon-phone] 666-081-277    |     [icon name=icon-envelope] grazyna.polak@iz.edu.pl

Instytut Zootechniki – PIB, Zakład Hodowli Koni, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice


Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych

prof. dr hab. Andrzej Gugołek    |     [icon name=icon-phone] (89) 523-32-85    |     [icon name=icon-envelope] gugolek@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn


Sekcja Chowu i Hodowli Drobiu

prof. dr. hab. Anna Wójcik    |   [icon name=icon-phone] 89-523-36-95   |   [icon name=icon-envelope] awojcik@uwm.edu.pl |

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, ul. M. Oczapowskiego 5/107, 10-718 Olsztyn


Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich

dr hab. Mirosław Karpiński    |     [icon name=icon-phone] (81) 445-60-39     |     [icon name=icon-envelope] miroslaw.karpinski@up.lublin.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa, Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Sekcja Praktyki Hodowlanej

prof. dr. hab. Anna Wójcik   (p.o. Przewodniczącego Sekcji) |   [icon name=icon-phone] 89-523-36-95   |   [icon name=icon-envelope] awojcik@uwm.edu.pl |

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, ul. M. Oczapowskiego 5/107, 10-718 Olsztyn


Sekcja Żywienia Zwierząt

dr hab. Wioletta Biel, prof. ZUT   |     [icon name=icon-phone] (91) 449-67-25     |     [icon name=icon-envelope] Wioletta.Biel@zut.edu.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych, Pracownia Żywienia Zwierząt i Żywności, ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin