Sekcje specjalistyczne

Sekcja Chowu i Hodowli Bydła

dr hab. Witold Chabuz, prof. UP (p.o. Przewodniczącego Sekcji) | tel.: 81-445-68-24 | e-mail: witold.chabuz@up.lublin.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki; Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej

prof. dr hab. Anna Rekiel | tel.: 22-593-65-61 | e-mail: anna_rekiel@sggw.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa


Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz

dr hab. Witold Rant, prof. SGGW | tel.: 22-593-65-66 | e-mail: witold_rant@sggw.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Hodowli Zwierząt, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa


Sekcja Chowu i Hodowli Koni

dr inż. Grażyna Polak | tel.: 666-081-277 | e-mail: grazyna.polak@iz.edu.pl

Instytut Zootechniki – PIB, Zakład Hodowli Koni, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice


Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych

prof. dr hab. Andrzej Gugołek | tel.: 89-523-32-85 | e-mail: gugolek@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn


Sekcja Chowu i Hodowli Drobiu

prof. dr. hab. Anna Wójcik | tel.: 89-523-36-95 | e-mail:  awojcik@uwm.edu.pl |

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, ul. M. Oczapowskiego 5/107, 10-718 Olsztyn


Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich

dr hab. Mirosław Karpiński | tel.: 81-445-60-39 | e-mail:  miroslaw.karpinski@up.lublin.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa, Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Sekcja Praktyki Hodowlanej

prof. dr. hab. Anna Wójcik (p.o. Przewodniczącego Sekcji) | tel.: 89-523-36-95 | e-mail: awojcik@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, ul. M. Oczapowskiego 5/107, 10-718 Olsztyn


Sekcja Żywienia Zwierząt

dr hab. Wioletta Biel, prof. ZUT | tel.: 91-449-67-25 | e-mail: Wioletta.Biel@zut.edu.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych, Pracownia Żywienia Zwierząt i Żywności, ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin