Sekcje specjalistyczne

Sekcja Chowu i Hodowli Bydła

prof. dr hab. Piotr Guliński    |      (25) 643-13-43    |      guln@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce


Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej

prof. dr hab. Anna Rekiel    |      (22) 593-65-61    |      anna_rekiel@sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa


Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz

dr hab. Witold Rant   |       (22) 593-65-66     |        witold_rant@sggw.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Hodowli Zwierząt, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa


Sekcja Chowu i Hodowli Koni

dr Grażyna Polak    |       666-081-277    |       grazyna.polak@izoo.krakow.pl

Instytut Zootechniki – PIB, Zakład Hodowli Koni, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice


Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych

prof. dr hab. Andrzej Gugołek    |       (89) 523-32-85    |       gugolek@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn


Sekcja Chowu i Hodowli Drobiu

prof. dr. hab. Anna Wójcik    |     89-523-36-95   |     awojcik@uwm.edu.pl |

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, ul. M. Oczapowskiego 5/107, 10-718 Olsztyn


Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich

dr hab. Mirosław Karpiński    |       (81) 445-60-39     |       miroslaw.karpinski@up.lublin.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa, Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Sekcja Praktyki Hodowlanej

dr hab. Henryk Malec     |       (22) 726-86-93     |       hmalec@zwdmalec.pl

ZWD Malec, Dębówka 1a, 05-530 Góra Kalwaria


Sekcja Żywienia Zwierząt

dr hab. Wioletta Biel   |       (91) 449-67-25     |       Wioletta.Biel@zut.edu.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych, Pracownia Żywienia Zwierząt i Żywności, ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin