Sekcje specjalistyczne

Sekcja Chowu i Hodowli Bydła

prof. dr hab. Piotr Guliński    |      (25) 643-13-43    |      guln@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce


Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej

prof. dr hab. Anna Rekiel    |      (22) 593-65-61    |      anna_rekiel@sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa


Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz

prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki    |       (81) 445-67-25     |        tomasz.gruszecki@up.lublin.pl

Uniwersytet Przyrodniczy Lublin, Katedra Hodowli Owiec i Kóz, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Sekcja Chowu i Hodowli Koni

dr hab. Iwona Janczarek     |       (81) 445-65-03     |       iwona.janczarek@up.lublin.pl

UP Lublin, Katedra hodowli i Użytkowania Koni, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych

prof. dr hab. Andrzej Gugołek    |       (89) 523-32-85    |       gugolek@uwm.edu.pl

UWM Olsztyn, Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn


Sekcja Chowu i Hodowli Drobiu

prof. dr. hab. Anna Wójcik    |       89-523-36-95   |     awojcik@uwm.edu.pl |

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, ul. M. Oczapowskiego 5/107,
10-718 Olsztyn


Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich

prof. dr hab. Leszek Drozd     |       (81) 445-68-83     |       leszek.drozd@up.lublin.pl

UP Lublin, Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Sekcja Praktyki Hodowlanej

dr hab. Henryk Malec     |       (22) 726-86-93     |       hmalec@zwdmalec.pl

ZWD Malec, Dębówka 1a, 05-530 Góra Kalwaria


Sekcja Żywienia Zwierząt

dr hab. Tomasz Niemiec    |       (22) 593-66-68     |       tomasz_niemiec@sggw.pl

SGGW Warszawa, Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt, Zakład Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8; 02-786 Warszawa