Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2007

Autor Tytuł Str. Nr
Adamski M., Łuczak W. Starożytności mleczarskie 28-29 3
Albera A. Systemy produkcji wołowiny we Włoszech 19-23 10
Baranowski A., Gabryszuk M., Jóźwik A., Bernatowicz E. Wyniki tuczu, wartość rzeźna i skład chemiczny mięsa tryczków żywionych z dodatkiem siemienia lnianego i mineralnego biopleksu 25-27 10
Bieniek J. Regiony wolne od GMO jako alternatywna perspektywa rozwoju obszarów wiejskich 1-4 5
Blicharski T., Kurył J., Faliszewska G., Pierzchała M., Grzybowski G. Wykrywanie w genomie zwierząt mutacji istotnych gospodarczo na przykładzie podatności świń na stres 20-22 11
Blicharski T., Ptak J., Snopkiewicz M., Hammermeister A. Wyniki oceny użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej trzody chlewnej za 2006 rok 10-12 12
Bombik E., Kondracki S. Znaczenie hodowli zwierząt wolno żyjących. Cz. I 25-29 2
Bombik E., Kondracki S. Znaczenie hodowli zwierząt wolno żyjących. Cz. II 18-21 3
Borys B. Żywieniowe aspekty dobrostanu owiec 9-13 3
Borys B. Pozaprodukcyjne aspekty dobrostanu owiec 19-22 4
Brzóska F. Zagadnienia z zakresu żywienia zwierząt i paszoznawstwa w badaniach Instytutu Zootechniki – PIB 29-33 6
Budek E.J. Border collie – najlepszy pasterz na świecie 29-33 5
Charon K.M. Analiza genetyczna uwarunkowań produkcyjności i zdrowotności zwierząt 8-13 9
Chmiel K. Wiodące reproduktory czystej krwi arabskiej używane w polskiej hodowli w latach 1978-1997 22-24 4
Choroszy Z., Grodzki G., Szewczyk A., Litwińczuk Z., Różycki M., Choroszy B. Projekt metody oceny wartości użytkowej buhajów ras mięsnych 2-4 12
Demeshkant N. Edukacja ekologiczna w procesie kształcenia zootechników 25-26 7
Dorynek Z., Pawlak H. Wielkopolska kolebką inseminacji 23-28 3
Drożdż A. Znaki ochronne dla produktów owczarstwa górskiego 13-18 5
Drożdż A. Żentyca – karpacka odmiana włoskiej ricotty 30-32 9
Duszewska A.M. Uzyskiwanie zarodków bydlęcych in vitro jako model do badań wdrożeniowych, biotechnologicznych i podstawowych 12-15 11
Dymnicki E. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu – teraźniejszość i przyszłość 1-3 11
Dymnicki E., Słoniewski K., Jarmuż W., Sakowski T., Oprządek J. Charakterystyka nowych i zmodernizowanych ferm bydła mlecznego w spółkach ANR 27-31 8
Eckert R. Wpływ przyżyciowej oceny mięsności knurów na wartość rzeźną masowego pogłowia świń 7-9 12
Ferlas M., Fijałkowski K., Czernomysy-Furowicz D. Zastosowanie szczepionek w terapii mastitis 11-14 7
Frąckowiak H., Komosa M. TARPANIADA – Krajowa Wystawa Koników Polskich 17-20 2
Furowicz A.J., Czernomysy-Furowicz D., Ferlas M. Rola płodowego białka – „przynęty” (Dimerceptu) w hamowaniu niektórych form nowotworzenia – fakty i nadzieje 1-4 2
Furowicz A.J., Ferlas M. Niektóre mechanizmy immunologicznej odpowiedzi w zakażeniach pasożytniczych zwierząt i czlowieka 1-7 4
Furowicz A.J., Kur J., Czernomysy-Furowicz D. Toksoplazmoza ludzi i zwierząt. Cz. I. Zasadnicze elementy etiopatogenezy i epidemiologii 15-18 10
Furowicz A.J., Kur J., Czernomysy-Furowicz D. Toksoplazmoza ludzi i zwierząt. Cz. II. Zasadnicze elementy diagnostyki oraz terapii i profilaktyki 23-26 12
Gajda B., Smorąg Z. Aktualny stan i znaczenie metod kriokonserwacji oocytów i zarodków świni 25-29 6
Gandecka E., Pośniak-Sobczyńska J. Ocena wartości użytkowej bydła mlecznego w ośrodkach hodowli zarodowej 31-33 8
Gardzielewska J. Produkcja i wykorzystanie drobiu rzeźnego 20-22 1
Gebler E. Ochrona ras rodzimych – królik biały popielniański 27-29 5
Głowacz K., Niżnikowski R. Wybrane aspekty ekstensywnego wypasu owiec na gruntach nieużytkowanych rolniczo 23-25 2
Gołębiewski M., Brzozowski P. Montbeliarde – ekonomiczna rasa bydła 7-9 2
Grabowicz M. Zioła w żywieniu zwierząt 4-8 3
Grodzki H., Przysucha T. Uwarunkowania chowu bydła mięsnego w Polsce 7-11 1
Jagłowska B., Nogalski Z. Metody określania zapasów energetycznych krów mlecznych 8-11 7
Jasiorowski T., Oprządek A. Hodowla bydła mlecznego w spółkach ANR 4-8 8
Jaszczak K., Parada R., Wardęcka B., Sacharczuk M., Boruszewska K., Kawka M., Kaszuba M., Fedorowicz K. Cytogenetyczne i molekularne badania zmienności genetycznej w wybranych populacjach zwierząt 26-28 11
Jaworski Z. Zachowania komfortowe koników polskich utrzymywanych w systemie hodowli rezerwatowej. Cz. II. Pielęgnacja kopyt 17-20 1
Jaworski Z. Zachowania komfortowe koników polskich utrzymywanych w systemie hodowli rezerwatowej.Cz. III. Pasożyty wewnętrzne, zachowania wydalnicze, odpoczynek 14-16 2
Jezierski T., Górecka A., Sobczyńska M., Walczak M. Edukacja internetowa (e-Learning) w ramach projektu WELFOOD 34-37 11
Jezierski T., Walczak M., Sobczyńska M., Górecka A. Badania nad detekcją markerów zapachowych przez szkolone psy 31-34 11
Juszczuk-Kubiak E., Rosochacki S.J. Geny warunkujące jakość mięsa u bydła – proteoliza w mięśniach a kruchość wołowiny 4-6 12
Kasztelan P. Koncentracja produkcji mleka w Polsce – stan aktualny i prognoza na przyszłość 1-3 7
Kęszka A. Zastosowanie polimorfizmu białek krwi w hodowli koni 15-17 1
Komorowska D. Rolnictwo ekologiczne w odniesieniu do konwencjonalnego 25-28 9
Kondracki S., Biesiada-Drzazga B. Perspektywa rozwoju drobiarstwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej 22-27 5
Kotowski B., Kotowski K. Skuteczność preparatu Biolactin w profilaktyce i terapii zespołu MMA u loch 13-15 3
Krupiński J. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Nowe wyzwania – nowe osiągnięcia 1-3 6
Krupiński J., Krawczyk J. Organizacyjne i prawno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce 3-7 6
Kubasiewicz L., Nowak P. Achondroplazja – choroba zwierząt i ludzi 26-27 7
Kuźniewicz J., Kuźniewicz G. Psy wykorzystywane w leczeniu ludzi – psi terapeuci 30-32 4
Lach Z. Nowe technologie w fermach bydła mlecznego w Polsce. Moda czy konieczność? 20-23 8
Lechowska J., Gancarz J., Gajdek G. Wartość rozpłodowa loch zarodowych rasy wbp użytkowanych w gospodarstwie hodowlanym na Podkarpaciu 23-25 10
Lipiński P., Starzyński R.R., Gralak M.A., Smuda E., Oliński R., Tudek B., Dziaman T., Kowalczyk P., Usińska A., Zabielski R. Niedokrwistość u prosiąt na tle niedoboru żelaza – nowe spojrzenie na starą patologię 23-26 11
Lisowski A. Grzybicze zapalenie wymion u krów – problem ciągle aktualny 13-15 1
Łuczak W., Chudoba K. Ojcowie chrzestni zootechniki polskiej 13-14 9
Łukaszewicz M. Genetyka molekularna w hodowli zwierząt 5-8 9
Łyczyński A., Pospiech E., Czyżak-Runowska G., Rzosińska E., Grześ B., Mikołajczak B., Iwańska E. Możliwości doskonalenia i kształtowania wartości rzeźnej i jakości mięsa wieprzowego 9-13 2
Migdał W. Mięso – od funkcjonalności do chronicznych chorób środowiskowych – fakty i mity 13-20 12
Mirowski A. Siara i mleko w żywieniu źrebiąt 20-22 7
Mirowski A. Funkcje glutaminy w organizmie i możliwości wykorzystania jej anabolicznego działania w żywieniu zwierząt 28-29 10
Modliński J.A., Gręda P., Smorąg Z., Lencka-Ostrowska S., Karasiewicz J. Nowe kierunki w klonowaniu ssaków 4-7 11
Molik E., Musiał W., Tyran E., Wierzchoś E. Produkcyjno-ekonomiczne problemy wypasu owiec w regionach Karpat Polskich 21-23 2
Mroczkowski S. Bryndza – pierwszy polski produkt regionalny w UE 29-30 9
Niżnikowski R., Oprządek A. Zadania i cele hodowli owiec w spółkach ANR 10-11 8
Obiedziński M. Wykorzystanie nowoczesnych metod i analizy instrumentalnej w ocenie mięsa i żywności 10-14 4
Oleniuch I., Ruda M. Produkty tradycyjne pochodzenia zwierzęcego – wymogi bezpieczeństwa i higieny oraz korzyści wspierania rozwoju 28-31 12
Oprządek A., Jasiorowski T. Hodowla trzody chlewnej w spółkach ANR 8-10 8
Oprządek A., Kubasik D. Hodowla zwierząt w OHZ Garzyn 23-25 8
Ossowska A., Bogdzińska M. Identyfikacja mutacji w genie RYR1 i jej wpływ na cechy produkcyjne trzody chlewnej 17-20 7
Osten-Sacken A. Bydło czerwone szwedzkie – propozycja kojarzenia międzyrasowego krów mlecznych 7-9 5
Ostoja-Solecki J. Przemiana struktury typów użytkowych bydła w Polsce 12-13 1
Otoliński E., Szarek J. Przemiany w skali chowu bydła w Polsce południowej w latach 1996-2005 3-8 7
Pisula A., Tyburcy A., Dasiewicz K. Wybrane punkty krytyczne decydujące o jakości mięsa wołowego 1-4 3
Podkówka W. Pasze w rolnictwie ekologicznym 25-26 1
Podkówka W. Ziarno owsa i żyta – substrat energii grzewczej 30-32 3
Podkówka W. Biopaliwa dziś i jutro 21-25 9
Preś J., Łuczak W., Szyszkowska A., Zaleska A. Wpływ synchronizacji rozkładu w żwaczu związków azotowych i składników dostarczających energii na produkcyjność krów mlecznych 4-6 5
Prusak B., Gralak B., Karpiniak E., Bieńkowska I., Grzybowski G. Poznawcze i aplikacyjne zastosowania wyników badań mtDNA 28-30 11
Rokicka A. Króliki białe popielniańskie w Wandzinie 21-22 3
Roman A. Opieka nad pasieką w okresie jesienno-zimowym 22-24 1
Różycki M., Eckert R., Choroszy Z. Nowe metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej świń oraz bydła mięsnego 18-21 6
Sakowski T., Słoniewski K. „eFarmer” – rolnik w społeczeństwie informacyjnym 23-24 7
Sakowski T., Kulczyk J., Słoniewski K. Mleko mleku nierówne 18-19 11
Sell E., Szwaczkowski T., Wójtowski J. Doskonalenie cech reprodukcyjnych owiec 18-20 5
Sender G., Hameed K.G.A. Wpływ polimorfizmu wybranych genów na występowanie mastitis u krów 15-17 11
Silecka A., Czernomysy-Furowicz D. Zastosowanie analizy składników morfotycznych krwi oraz frakcji białek surowicy w monitoringu wysiłku fizycznego u koni 20-23 12
Słota E., Bugno M., Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B. Molekularne metody w analizach cytogenetycznych genomu zwierząt gospodarskich 22-25 6
Stachowiak M., Bartz M., Szczerbal I., Świtoński M. Region FAT1 w genomie świni domowej – poszukiwanie polimorfizmu kształtującego cechy otłuszczenia 7-9 4
Stojanowska A. Dwa wieki stadniny w Janowie Podlaskim 25-26 8
Stojanowska A., Wachel M. Hodowla koni w spółkach ANR 12-20 8
Strabel T., Jamrozik J. Indeksy selekcyjne w hodowli bydła mlecznego na świecie i w Polsce 1-7 1
Szczerbal I., Fijak H., Świtoński M. Rozwój markerowych map genomowych lisa pospolitego, lisa polarnego oraz jenota chińskiego 5-7 2
Szyndler-Nędza M., Kondracki S. Możliwości ochrony świń ras rodzimych w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 16-18 4
Śliwa J., Głowacka A. Baza naukowo-badawcza w zakładach doświadczalnych i spółkach Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego 7-12 6
Świtoński M., Szczerbal I. Od genomiki strukturalnej do funkcjonalnej, czyli kolejny krok na drodze do poznania podłoża ważnych cech hodowlanych 2-4 9
Urbański J. Rola spółek strategicznych w tworzeniu i wdrażaniu postępu hodowlanego 1-3 8
Walczak J., Herbut E. Postęp w technologii produkcji zwierzęcej jako rezultat aktualnych uwarunkowań środowiskowych 13-17 6
Więch R., Tymczyna L. Epidemiologiczne i epizootyczne zagrożenia przenoszone przez wodę 27-29 4
Zieleziński M., Pawlina E. Pochodzenie i użytkowanie gołębi 24-26 4
Ziemiński R., Ćwikła A., Wierzbicki H. Próba wykorzystania komórek somatycznych mleka w ocenie wartości hodowlanej buhajów 14-16 4
Zin M., Znamirowska A. Znaczenie mięsa w odżywianiu ludności w ujęciu historycznym 27-31 1
Zwierzchowski L. Funkcjonalna genomika bydła – polimorfizm i ekspresja genów kandydujących na markery genetyczne produkcji mlecznej i mięsnej 7-12 11

RÓŻNE

Autor Tytuł Str. Nr
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Bydło mleczne na XXII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu – 26-27 12
B. Barabasz, S. Łapiński, P. Bielański Doroczne spotkanie hodowców zwierząt futerkowych 30-32 7
Z. Pietrzak GMO szansą rozwoju dla polskiego rolnictwa? 15-17 3
K.W. Nowak Kronika: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 32-33 1
Kronika: Zespół Doradczy i Grupy Robocze ds. ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich 32-33 3
Z. Litwńczuk Kronika: Wybory do Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych 32-33 4
LXXII Zjazd Naukowy PTZ w Warszawie – (r); Sekcja Chowu i Hodowli Bydła – J. Slósarz, D. Borkowska; Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej – J. Falkowski; Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz – C. Lipecka, R. Niżnikowski; Sekcja Chowu i Hodowli Koni – A. Stachurska; Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych – M. Brzozowski; Wystawa gołębi rasowych – Z. Rajski 2-12 10
D. Jamroz Myśli nieuczesane, na gorąco zarejestrowane 11-12 5
Nowa ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich – Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW 30-31 10
Nowe książki 30,30,28 2,3,7
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Nowy polski indeks selekcyjny do wykorzystania w praktyce hodowlanej bydła rasy phf 17-20 9
P. Brzuski, M. Hędrzak, B. Chovancova, M. Brezovsky „Ochrona środowiska wysokogórskiego Tatr” – wystawa w Krakowie 32-33 9
A. Drożdż Pasterstwo jutra 33 7
T.M. Gruszecki Profesor Czesława Lipecka uhonorowana tytułem doctora honoris causa 31-32 1
Rozstrzygnięcie XXIV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych 15-17 9
Z. Reklewski Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w kadencji 2004-2007 12-15 10
Targi rolno-spożywcze w Polsce w 2007 roku 31-33 2
O. Orłowska V Walny Zjazd Delegatów Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka 15-16 7
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Wystawy bydła hodowlanego w Polsce 31-33 10
Z. Pietrzak XV Szkoła Zimowa z metodologii hodowli bydła 9-11 5