Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2008

Autor Tytuł Str. Nr
Adamczyk K., Szarek J., Skrzyński G., Felenczak A. W obronie pomiarów zoometrycznych bydła 8-10 4
Babicz M., Kamyk P., Stasiak A. Ocena jakości technologicznej i wartości pokarmowej podrobów wieprzowych 20-23 8
Babicz M., Pastwa M. Charakterystyka genetyczna świń rasy puławskiej w hodowli zachowawczej 22 5
Bagnicka E., Strzałkowska N., Jóźwik A., Krzyżewski J. Koza jako model zwierzęcyw badaniach zootechnicznych i biomedycznych 16-19 3
Barabasz B. Przyszłość hodowli zwierząt futerkowych 25-27 10
Barłowska J., Litwińczuk A.  Właściwości funkcjonalne białek mleka krowiego 26-28 5
Barłowska J., Gruszecki T.M., Litwińczuk Z.  Systemy produkcji zwierzęcej a jakość produktu 13-16 6
Biesiada-Drzazga B.  Na świętego Marcina najlepsza gęsina 18-20 10
Bilik K., Choroszy Z. Ocena cech opasowych i składu mięsa w zależności od rodzajuskarmianej paszy objętościowej w końcowym okresie opasania buhajków 7-10 3
Blicharski T., Hammermeister A., Ptak J. Wyniki oceny wartości użytkowej świń objętych Krajowym Programem Hodowlanym – stan na 30.09.2008 r. 11-14 12
Borys B. Zdań kilka o wykorzystaniu owiec i jagnięciny w gospodarstwie ekoturystycznym 23-26 12
Brzostowski H., Tański Z. Skuddy na Warmii i Mazurach 22-23 3
Chmielnik H.  Nowa technologia opasu młodego bydła 5-8 1
Choroszy Z., Grodzki G., Choroszy B., Szewczyk A.  Wyniki oceny wartości użytkowej bydła ras mięsnych z uwzględnieniem oceny osobniczej buhajów 6-10 12
Cieśla M.  Czy jedząc ryby zawsze stajemy się zdrowsi? Prozdrowotne walory wybranych produktów akwakultury 28-31 11
Cieślak J., Paczyńska P., Świtoński M.  Geny adipokin i ich potencjalny związek z cechami otłuszczenia świń 20-22 6
Czech A., Krauze M., Truchliński J.  Ksenobiotyki w żywności i żywieniu 6-8 5
Czech A., Sembratowicz J., Ognik K.  Markery biochemiczne profilu metabolicznego krwi zwierząt hodowlanych 26-27 6
Dmoch M., Polonis A., Ondraśovicova O.  Latyryzm u indyków i jego profilaktyka 36-37 5
Dorynek Z., Szczepanek L:  Św. Benon – patron hodowców bydła w regionie biskupiańskim 31-32 3
Fedorski J.  Światowa hodowla koni pełnej krwi angielskiej w XX stuleciu 19-23 7
Florek M., Skałecki P., Kędzierska-Matysek M.  Systemy produkcji i jakość rzeźna cieląt 28-30 5
Frąckowiak H.  XXII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych 25-29 1
Frąckowiak H.  XXIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych FARMA 2008 19-23 12
Furman-Frątczak K., Jawor P., Rząsa A., Stefaniak T., Kuczaj M.  Zmiany wydajności mlecznej krów w modernizowanej oborze 2-5 1
Furowicz A.J., Czernomysy-Furowicz D., Ferlas M.  Wścieklizna u lisów z uwzględnieniem elementów epidemiologicznych oraz etologiczno-ekologicznych 13-16 2
Furowicz A.J., Czernomysy-Furowicz D., Ferlas M.  Mechanizmy obronne skóry ssaków z uwzględnieniem układu odpornościowego oraz systemu POMC 10-13 8
Gajewczyk P.  Podstawowe błędy popełniane przez producentów trzody chlewnej 11-13 3
Gajewska J., Rekiel A., Pawlicka E.  Enterokoki – właściwości funkcjonalne i wykorzystanie 17-19 8
Gawlik S., Kuźniewicz J. Propagowanie tradycyjnych obyczajów – renesansem owczar­stwa 30-31 2
Gągoł M., Trawińska B. Dobrostan drobiu ze szczególnym uwzględnieniem transportu jaj i ptaków (cz. I) 23-25 3
Gągoł M., Trawińska B. Dobrostan drobiu podczas odchowu (cz. II) 14-17, 4
Gebler E. Użytkowość mięsna i walory odżywcze mięsa króliczego 21-22 1
Gebler E. Wpływ różnych systemów krycia na wskaźniki zapłodnienia i wielkość miotu u kró­lików 25-26 7
Głogowski R.  Wartość odżywcza i cechy jakościowe mięsa nutrii (Myocastor coypus Mol.) 24-27 11
Głogowski R. Ekologiczne cechy chowu nutrii 18-19 12
Głowacz K., Niżnikowski R. O jagnięcinie słów kilka 25-26 8
Gołębiewski M., Majchrzak B. Szkockie bydło górskie – pierwsze stada już w Polsce;s. 6-7 10
Górecka A., Jezierski T. Koń jaki jest każdy widzi…? 23-24 7
Graf M. Choroby przenoszone z psów na człowieka. Cz. I 30-33 8
Graf M. Choroby przenoszone z psów na człowieka. Cz. II 18-20 9
Graf M. Choroby przenoszone z psów na człowieka. Cz. III 28-31 10
Graf M. Choroby przenoszone z psów na człowieka. Cz. IV 30-31 12
Grela E.R., Semeniuk V., Soszka M. Ekologiczna produkcja wieprzowiny 2-4 5
Gruszecki T.M., Lipecka C., Pięta M., Szymanowska A., Junkuszew A., Patkowski K., Bojar W., Szymanowski M., Greguła-Kania M., Liśkiewicz M., Wiercińska K., Deryło E., Ochał M. Polska owca nizinna odmiany uhruskiej oraz linie syntetyczne BCP i SCP; s. 19-21 5
Grześ M., Świtoński M.  Mutacje genu miostatyny i ich wpływ na umięśnienie ssaków 1-3 7
Grzywaczewski G., Kowalik W., Cios S. Zarys historii badań ornitologicznych na Lubelszczyznie 37-38 5
Horbańczuk J.O. Wartość odżywcza i sensoryczna mięsa strusi 26-28 7
Januś E.  Mastitis u krów a skład chemiczny i przydatność technologiczna mleka 3-5 10
Januś E.  Racjonalne żywienie krów a poziom mocznika w mleku 5-7 9
Jaworski Z., Łuczyńska M. Koniki polskie w programie hodowlanym ochrony zasobówgenetycznych 18-21 1
Kasprzyk A., Łubkowska D., Stasiak A. Mikrostruktura tkanki mięśniowej dzika oraz wy­branych ras świń 23-25 6
Klocek C., Mielczarek A.  Postrzeganie barw przez świnie 8-10 10
Klocek-Górka B., Zięba D.A. Kisspeptyna – neurohormon regulujący sezonowość rozrodu 7-9 8
Kopeć E. Seminarium naukowe Sekcji Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych w Bukowcu 21-24 10
Korwin-Kossakowska A., Pierzchała M., Urbański P., Wyszyńska-Koko J., Roszczyk A., Kurył J., Grzybowski G.  Identyfikacja genów cech ilościowych (QTL) w genomie świni 10-12 1
Kotowski B., Kotowski K. Torbielowatość jajników u świń 19-21 4
Kotowski K., Kotowski B. Wybrane czynniki wpływające na przebieg cyklu rujowego świń 13-15 1
Kotowski K., Szrom A. Wpływ profilaktyki swoistej i nieswoistej na ograniczenie występowania zespołu MMA u loch 16-19 7
Kowalska D. O czym warto pamiętać zakładając fermę króliczą 14-18 9
Krukowski H., Wlazło Ł., Lisowski A., Wnuk W., Martyna J. Najgroźniejsze formy mastitis u krów 33-34 5
Krychowski T. Nowe tendencje w inseminacji i selekcji bydła w Europie 4-5 12
Kubasiewicz L., Nowak P. Akroteriaza – problem hodowlany u różnych ras bydła w Polsce 13 4
Kucharska A. Stary i nowy program rolnośrodowiskowy w Polsce 1-4 3
Kuczyńska B. Właściwości prozdrowotne składników frakcji białkowej mleka krowiego 8-12 11
Kulisiewicz J., Więcek J., Batorska M., Rekiel A.  Kierunki modyfikowania wartości odżyw­czej mięsa wieprzowego 12-16 11
Kupczyk A. Wzrost produkcji i spadek cen mleka surowego w Polsce 1-2 8
Kupczyk A., Bartczak Ł. Rozwój i atrakcyjność sektora biogazowni rolniczych w Polsce; s. 26-29 2
Kupczyk A., Ruciński D. Wzrost na rynku biopaliw transportowych 25-26 3
Lachowski W., Szewczuk M., Durnaś B. Szorstkowłose owce pomorskie 21-23 4
Lachowski W., Szewczuk M., Durnaś B. Szorstkowłose owce pomorskie w Polsce; s.13-14 9
Leśniak A., Walczak M., Jezierski T., Sacharczuk M., Gawkowski M., Jaszczak K. Wstępne badania nad powiązaniem polimorfizmu genów receptorów węchowych ze zdolnością psów do detekcji węchowej 4-5 7
Lewczuk D.  Klonowanie w hodowli koni 16-17 1
Lipiec A., Semeniuk V., Krasucki W., Grela E.R.  Możliwości ograniczenia wydalania azotu w tuczu świń 4-6 5
Litwińczuk Z., Chabuz W., Stenzel R., Sawicka W.  Znaczenie lokalnych ras bydła 13-15 5
Litwińczuk Z., Stanek P., Lipiński S., Jankowski P.  Hodowla bydła mięsnego w regionie środkowo-wschodniej Polski 16-17 5
Lorek M.O., Gugołek A.  Stan hodowli roślinożernych zwierząt futerkowych w Polsce;s. 15-17 12
Makulska J., Hędrzak M.  Modelowanie matematyczne w zarządzaniu stadami zwierząt gospodarskich i wolno żyjących 1-6 4
Michalik B., Lubowicki R., Kotlarz A.  Śruta poekstrakcyjna rzepakowa „00" jako zamiennik śruty poekstrakcyjnej sojowej w żywieniu zwierząt 16-19 2
Migdał W.  Prozdrowotne walory wołowiny i cielęciny 1-4 11
Migdał W.  Żywność szkodzi!? Stop medialnym rewelacjom! 26-29 12
Milewski S.  p-1,3/1/6-D-glukan jako naturalny stymulator wzrostu jagniąt 20-21, 3
Milewski S. Niezwykła kolekcja zwierząt Katedry Hodowli Owiec i Kóz UWM w Olsztynie 32-33 10
Mirowski A. Pochodna leucyny – kwas p-hydroksy-pmetylomasłowy (HMB) w żywieniuzwierząt 20-22 2
Mirowski A. Wpływ różnych źródeł białka sojowego na wyniki odchowu i stan zdrowia cieląt w okresie żywienia preparatami mlekozastępczymi 12-15 7
Mirowski A. Wpływ treningu sportowego na funkcjonowanie układu immunologicznego i odporność organizmu 14-17 8
Mroczek J.R. Wykorzystanie ekstraktu z Yucca schidigera w redukcji emisji amoniaku pochodzącego z odchodów zwierząt gospodarskich 22-25 2
Mroczkowski S.  Oscypek na salonach europejskich 24-25 4
Mroczkowski S. Znaczenie zwierząt w życiu człowieka 5-12 6
Mroczkowski S. Ochrona zwierząt w świetle zasad wzajemnej zgodności 2-. 12
Nałęcz-Tarwacka T. Prozdrowotne składniki frakcji tłuszczowej mleka i czynniki warunkują­ce ich zawartość 4-8 11
Niżnikowski R.  Warszawskie Warsztaty Zootechniczne 26-27 4
Nowacka-Woszuk J., Behnke J., Świtoński M. Dziedziczne wady plemników 4-7 8
Nowicka-Posłuszna A. Polski sport zaprzęgowy. Cz. l 26-29 8
Nowicka-Posłuszna A. Polski sport zaprzęgowy. Cz. II 14-18 10
Oprządek J. Wykorzystanie genetyki i genomiki w doskonaleniu jakości mięsa wołowego 1-5 9
Oprządek J., Kaba J., Gawron W. Wirusowa biegunka bydła i choroba błon śluzowychBVD-MD 8-9 1
Orłowska O.  Krajowe listy buhajów po sezonie wyceny 2008/1 27-33 4
Orłowska O. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka otworzyła księgę hodowlaną dla bydła rasy Brown Swiss 3-4 8
Ostoja-Solecki J. A może bydło „česke strakate"? 10-11 7
Podkówka Z., Podkówka W. Technologia sporządzania kiszonki z całych roślin kukurydzy do produkcji biogazu 23-25 1
Podkówka Z., Podkówka W. Zasady obliczania wartości „biogazowej" substratu na podstawie składu chemicznego 28-29 7
Polak G. Ocena wartości i doskonalenie populacji koni użytkowanych w rajdach długodystansowych 6-10 2
Radzik-Rant A. Modyfikowanie zawartości składników prozdrowotnych w produktachowczych 17-21 11
Rekiel A., Beyga K. Kondycja loch i jej ocena 7-13 9
Reklewski Z.  Intensywny i ekologiczny system produkcji mleka 1-5 6
Saba L., Likos B., Wnuk W., Martyna J., Nowakowicz-Dębek B., Wlazło Ł. Stres oksydacyjny jako czynnik obniżający dobrostan 35 5
Sacharczuk M., Fedorowicz K., Sadowski B., Jaszczak K. Badania nad genetycznym uwarunkowaniem cech związanych z wrażliwością na stres przy wykorzystaniu selekcjonowanych linii myszy 6-7 4
Sakowski T., Słoniewski K. Hodowca i doradca – połączeni Siecią 27-29 6
Siekierska A.  Krowa na ringu 20-22 9
Siekierska A., Victorini P.  Znaczenie wystaw w hodowli bydła mlecznego w Polsce 30-33 7
Sitkowska B., Kowaliszyn B., Bohaczyk M. Dobrostan zwierząt jako społeczne wyzwanie 1-2 10
Sobczuk D., Bucior A.  Charakterystyka stada zarodowego i kierunki eksportu koni czystej krwi arabskiej w SK Białka 10-13 10
Sobczyńska M., Jezierski T. W poszukiwaniu związku między dziedzicznie uwarunkowaną wielkością serca a dzielnością koni wyścigowych 17-19 4
Sołtysiak T., Nogalski Z. Hierarchia w stadzie krów 4-6 2
Spaltabaka E. Ekonomiczne aspekty systemu dopłat do chowu rodzimych rodzimych ras bydła w Polsce 5-7 3
Stachurska A. Struktura umaszczenia i frekwencja genów maści w populacjach ras koni hodowanych w Polsce 14-16 3
Stępińska U., Olszańska B. Polispermiczne zapłodnienie u ptaków – wybór jednego plemnika z wielu 11-13 2
Strabel T., Żarnecki A. Nowa metoda oceny wartości hodowlanej cech produkcyjnych bydła mlecznego w Polsce 1-2,  1
Strabel T., Misztal l. Cele hodowlane i ocena wartości hodowlanej bydła mięsnego 8-10 7
Szymanowska A., Liśkiewicz M., Bojar W. Stan pogłowia i produkcyjność kóz w regionie lubelskim 17-19 5
Świerczewska E. Jakość produktów drobiarskich – fakty i mity 22-24 11
Victorini P., Siekierska A.  Bydło mleczne na XXIII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych 31-33 11
Wlazło J., Kupczyk A. Stan aktualny i perspektywy rozwoju sektora mleka surowego w Pol­sce, s. 1-4 2
Wszoła M., Molik E. Oreksyny – peptydy o wciąż nowych funkcjach 5-7 7
Ząbek K. Preparaty probiotyczne jako substytut antybiotykowych stymulatorów wzrostu w żywieniu przeżuwaczy 10-12 4

WSPOMNIENIA

Autor Tytuł Str. Nr
Z. Litwińczuk W pierwszą rocznicę śmierci Profesora Janusza Trautmana 33 6
Z. Żebrowski Wspomnienie o Janinie Zofii Żebrowskiej 33 1
T. Szulc Wspomnienie o Profesorze Aleksandrze Dobickim 32-33 2
E. Wierzchoś, M. Tischner Zmarł Profesor Edmund Kazimierz Prost 33 3

RÓŻNE

Autor Tytuł Str. Nr
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Konferencja na temat możliwości zwiększenia oceny wartości użytkowej bydła ras mlecznych w Polsce 30-32 1
LXXIII Zjazd Naukowy PTZ w Lublinie – (r); Sekcja Chowu i Hodowli Bydła – H. Grodzki; Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej – J. Falkowski; Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz – C. Lipecka; Sekcja Chowu i Hodowli Koni – A. Stachurska; Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych – M. Piórkowska; Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Amatorskich i Dzikich – L. Drozd 22-33 9
Nagroda dla Profesora Henryka Jasiorowskiego 27 3
Nowe książki s. 31-32 nr 2; 29 nr 3; 24 nr 8;
P. Guliński Profesor Zygmunt Litwińczuk doktorem honoris causa Akademii Podlaskiej w Siedlcach 29-30 6
Rozstrzygnięcie l edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych 16 6
Rozstrzygnięcie XXV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych 17-19 6
D. Radzio Uroczyste zamknięcie obchodów 100-lecia Oceny Wartości Użytkowej Bydła w Polsce 31-32 6
T.M. Gruszecki, L. Drozd, M. Tietze, J. Demetraki-Paleolog Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ukończył 55 lat 1-2 5;
Jeżewska-Witkowska G. Działalność Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej 8-10 5;
Tietze M., Sołtys L. Działalność naukowo-badawcza Katedry Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej 11-13 5;
A. Stachurska Działalność naukowo-hodowlana Katedry Hodowli i Użytkowania Koni 23-26 5;
L. Drozd, M. Karpiński, P. Czyżowski, M. Goleman Działalność naukowo-badawcza Katedry Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich – 30-33 5;
R. Kornijów Tematyka badań prowadzonych w Katedrze Hydrobiologii 39-40 5
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Wymagania proceduralne dla importowanego nasienia buhajów ras mlecznych 28 3