Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2009

Adamczyk K.: Postrzeganie zwierząt w Europie – szkic historyczny; s. 25-28, nr 3

Adamczyk K.: Prawa zwierząt gospodarskich; s. 28-30, nr 5

Adamczyk K., Szarek J.: Bydło polskie czerwone – nauka na przyszłość; s. 9-12, nr 8

Babicz M., Pietrzak K.: Behawior prosiąt ssących w urozmaiconym środowisku bytowym; s. 15-18, nr 8

Biesiada-Drzazga B.: Historia udomowienia gęsi; s. 19-21, nr 7

Biesiada-Drzazga B., Janocha A., Koncerewicz A.: Walory odżywcze tłuszczu gęsiego; s. 15-17, nr 1

Blicharski T., Snopkiewicz M.: Wyniki wartości użytkowej trzody chlewnej w okresie od 1.01.2009 do 31.09.2009 na tle wyników w 2008 roku; s. 8-10, nr 12

Bombik T., Malec B., Górski K.: Systemy i warunki utrzymania koni w aspekcie dobrostanu; s. 31-33, nr 8

Borkowska D., Gajewska A., Januś E.: Ocena jakościowa kiszonek z kukurydzy produkowanych na Lubelszczyźnie; s. 26-27, nr 10

Borkowska D., Gajewska A., Januś E.: Skład chemiczny i wartość pokarmowa kiszonek z kukurydzy produkowanych na Lubelszczyźnie; s. 6-7, nr 12

Borsuk G., Gruszecki T.M.: Chów zwierząt w Laosie – relacja z pobytu; s. 31-33, nr 5

Borys B.: Makuch rzepakowy – pełnowartościowa pasza z żywieniu owiec-matek; s. 12-16, nr 3

Buszka A., Kręgielska D., Szydłowski M.: Gen FTO i otłuszczenie świń; s. 8-9, nr 5

Charuta A., Wysocki J., Dzierzęcka M., Wdowiak D.: Ocena pogłowia koni oraz ich warunków bytowych w gospodarstwach rolnych na terenie Lubelszczyzny; s. 11-12, nr 12

Czapla A., Gruszczyńska J.: Podłoże genetyczne postępującego zaniku siatkówki u psa domowego; s. 14-17, nr 12

Dziekiewicz-Mrugasiewicz M.: Trudności w zwalczaniu zapalenia gruczołu mlekowego krów wynikające z zaburzeń funkcjonowania układu immunologicznego; s. 3-6, nr 1

Furowicz A.J., Czernomysy-Furowicz D., Ferlas M.: Ubikwityna – białko rozpoznające „nieprawidłowe” peptydy w komórkach zwierząt i człowieka; s. 18-21, nr 8

Furowicz A.J., Ferlas M., Boroń-Kaczmarska A., Czernomysy-Furowicz D., Pobucewicz A.: Defensyny – endogenne antybiotyki peptydowe, odpowiedzialne za najstarsze mechanizmy obronne człowieka i zwierząt; s. 11-14, nr 10

Furowicz A.J., Ferlas M., Czernomysy-Furowicz D.:  Zoonotyczne zakażenia – realne zagrożenie dla człowieka. Cz. I. Zagadnienia wybrane; s. 17-20, nr 2; Cz. II. Drobnoustroje zoonotyczne; s. 7-11, nr 3

Gajewska A.: Protoplaści najważniejszych gatunków zwierząt gospodarskich należących do ssaków (cz. I); s. 28-33, nr 3; (cz. II); s. 23-26, nr 4

Głogowski R., Góral K.: Udział podrobów jadalnych w tuszkach nutrii; s. 27-29, nr 9

Gołębiewska E., Olech W.: Żubronie; s. 13-15, nr 5

Grodzki H.: Zmiany w chowie bydła w Polsce w ostatnim 25-leciu; s. 1-4, nr 11

Grużewska A.: Przydatność analiz wielowymiarowych w badaniach zootechnicznych; s. 18-21, nr 5

Grużewska A.: Zastosowanie analizy skupień w badaniach drobiarskich. Cz. 1. Metoda aglomeracji; s. 28-30, nr 10; Cz. 2. Interpretacja wyników w metodzie aglomeracji; s. 13-14, nr 12

Grzybowski G., Prusak B.: Unikalność bydła polskiego czerwonego – obecny stan oraz perspektywy badań; s. 1-3, nr 5 Pełny tekst artykułu dostępny tutaj

Grzybowski G., Prusak B.: Różnorodność biologiczna, ekspansja rolnictwa i udomowienie gatunków (cz. 1); s. 12-15, nr 8; (cz. 2), s. 22-24, nr 9; (cz. 3), s. 15-19, nr 10; (cz. 4), s. 25-28, nr 11

Grzybowski G., Prusak B: Kilka refleksji na temat upraw zmodyfikowanych genetycznie (GMO); s. 1-4, nr 12

Grzybowski G., Urbański P., Blicharski T.: Mutacje w genomie świń istotne gospodarczo – funkcjonalne skutki, identyfikacja i praktyczne wykorzystanie wyników badań (cz. I); s. 1-4, nr 4; (cz. II); s. 4-7, nr 5

Gugołek A.: Norka europejska – prawdy i mity; s. 20-21, nr 10

Jakubowski P., Staniszewska A.: Uwarunkowania prawne funkcjonowania polskiej hodowli zwierząt w realiach Unii Europejskiej; s. 1-4, nr 9

Jóźwik A., Strzałkowska N., Krzyżewski J., Bagnicka E., Horbańczuk J.O.: Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na zawartość składników bioaktywnych, wartość odżywczą i przydatność technologiczną mleka krów; s. 6-11, nr 11

Kaczmarczyk E., Bojarojć-Nosowicz B.: Metoda immunofluorescencji skuteczną techniką w diagnozowaniu u bydła zakażenia wirusem białaczki bydła; s. 5-6, nr 3

Kałuża H., Świniarska H.: Zasada Wzajemnej Zgodności (cross-compliance) wyznacznikiem zrównoważonego rozwoju rolnictwa; s. 21-25, nr 3

Kamieniecki H., Durnaś B.: Stan aktualny oraz możliwości rozwoju produkcji zwierzęcej w regionie zachodniopomorskim; s. 11-14, nr 9

Kamiński S.: Selekcja genomowa – nowe wyzwanie dla genetyki i hodowli bydła mlecznego; s. 1-2, nr 8

Kawski L.: W sprawie organizacji hodowli i oceny drobiu w Polsce; s. 30-32, nr 10

Klocek C.: Zwierzęta wobec prawa; s. 32-33, nr 4

Korwin-Kossakowska A., Sender G., Grzybowski G., Paszek A.: Żywność pochodząca ze sklonowanych zwierząt – zabiegi marketingowe czy realna potrzeba? s. 21-23, nr 8

Kowalska D.: Wieprzowina, wołowina czy mięso królicze? s. 13-14, nr 1

Krupiński J.: Bioróżnorodność w świecie zwierząt gospodarskich jako rezerwa zasobów genetycznych; s. 1-8, nr 2

Krupiński J., Jezierski T.: Czy ochrona zasobów genetycznych koni może szkodzić hodowli? s. 22-24, nr 11

Krychowski T.: Wartość hodowlana buhajów w poszczególnych krajach na podstawie kwietniowej wyceny Interbullu; s. 4-5, nr 10

Krychowski T., Journeau L.: Francuska droga do selekcji genomowej; s. 4-5, nr 6

Krzysztoszek E.: Polskie rasy psów. Cz. I. Historia tworzenia ras; s. 21-25, nr 1; Cz. II. Obecna sytuacja w hodowli; s. 26-29, nr 2

Kubasiewicz L., Nowak P., Goszczyńska A.: Białaczka, chłoniak i szpiczak – nowotwory u ludzi i zwierząt; s. 14-15, nr 10

Kuczyńska B., Puppel K., Nałęcz-Tarwacka T., Niżnikowski R., Łojek J., Beyga K.: Wartość odżywcza mleka i siary pochodzących od różnych gatunków zwierząt; s. 12-17, nr 11

Kulisiewicz J., Szulmowicz P., Batorska M., Poczta M.: Związek cech eksterieru z cechami produkcyjnymi świń; s. 18-23, nr 6

Kuźnicka E., Zajączkowska K.: Tradycyjne wyroby regionalne z mleka owczego i koziego, jako element dziedzictwa kulturowego wsi, ochrona ich nazw, promocja produktów oraz wsparcie producentów; s. 18-22, nr 11

Łojek J., Łojek A.: Tematyka konferencji „International Equine Science Meeting” w Regensburgu (cz. I); s. 21-25, nr 2; (cz. II); s. 15-20, nr 4

Łuczak W., Skurczyńska K., Kuczaj M.: Systemy żywienia krów wysoko wydajnych łączące pastwisko i TMR; s. 9-13, nr 2
Marzec-Wróblewska U.: Możliwości wykorzystania plemników w transgenezie zwierząt; s. 15-17, nr 6

Matwijczuk A., Król J.: Profil kwasów tłuszczowych w mleku krów różnych ras w okresie wiosenno-letnim; s. 3-6, nr 7

Migdał W.: Bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego – od pseudosanitarnych rygorów do paktu higienicznego; s. 27-31, nr 4

Migdał W., Migdał Ł.: Kastracja zwierząt; s. 25-28, nr 5

Mirowski A.: Preparaty mlekozastępcze w żywieniu cieląt. Cz. I. Związki azotowe; s. 7-10, nr 1; Cz. II. Tłuszcze i węglowodany; s. 14-17, nr 2; Cz. III. Składniki mineralne i witaminy; s. 16-21, nr 3

Molik E., Matyja A., Kalisz B.: Wpływ długości dnia na profil wydzielania hormonu wzrostu u owiec; s. 13-14, nr 4

Molik E., Murawski M., Wierzchoś E.: Wykorzystanie owiec olkuskich do poprawy użytkowości polskich owiec górskich; s. 11-12, nr 1

Moskwa B., Cabaj W.: Neosporoza i jej konsekwencje dla hodowli bydła; s. 6-9, nr 6

Mroczkowski S.: Cierpienie zwierząt doświadczalnych; s. 1-3, nr 1

Mroczkowski S.: Podmiotowość hodowcy; s. 29-31, nr 7

Mroczkowski S., Mroczkowska A.: Cierpienie zwierząt gospodarskich; s. 29-32, nr 9

Niżnikowski R.: Genetyczna oporność na encefalopatię gąbczastą u owiec (cz. 1); s. 18-21, nr 9; (cz. 2), s. 6-10, nr 10

Nowicki J., Klocek C.: Obserwacje zachowania zwierząt gospodarskich – kilka uwag praktycznych; s. 26-29, nr 7

Oprządek J., Borys B.: X Światowa Konferencja Produkcji Zwierzęcej w Kapsztadzie; s. 26-30, nr 6

Pacholewska A., Gruszczyńska J.: Ciężki złożony niedobór odporności u wybranych gatunków ssaków; s. 27-30, nr 8

Paczyńska K., Kruszyński W., Zachwieja A.: Pozaustrojowe pozyskiwanie zarodków bydlęcych; s. 1-3, nr 7

Paczyńska K., Zachwieja A.: Wpływ zastosowania drożdży w żywieniu krów na stan ich zdrowia oraz skład siary i mleka; s. 25-27, nr 9

Paczyńska P., Szydłowski M.: Czy nowo odkryte sekwencje mikroRNA wpływają na rozwój mięśni świni? s. 5-7, nr 4

Pawlina E., Janus D.: Kozy, owce i ich krewniacy w polskich ogrodach zoologicznych; s. 26-30, nr 1

Podkówka W.: DDGS – suszony wywar gorzelniany; s. 21-25, nr 5

Podkówka W., Podkówka Z.: Substraty do produkcji biogazu rolniczego; s. 23-26, nr 6

Podkówka Z., Podkówka W.: Biogaz rolniczy – odnawialne źródło energii; s. 30-33, nr 1

Podkówka Z., Podkówka W.: Mleko czy biogaz? s. 21-23, nr 4

Reklewski Z.: Produkcja i spożycie artykułów pozyskiwanych od bydła; s. 3-6, nr 8

Ruciński P.: Selekcja genomowa – nowy rozdział w hodowli zwierząt; s. 4-6, nr 11

Rzewuska K.: Znaczenie w hodowli bydła informacji na temat poziomu mocznika i zawartości laktozy w mleku; s. 10-11, nr 6

Seremak-Bulge J.: Produkcja zwierzęca w Polsce na tle kryzysu gospodarczego; s. 4-10, nr 9

Spaltabaka E.: Alternatywne kierunki chowu zachowawczych ras bydła na przykładzie bydła polskiego czerwonego; s. 1-4, nr 10

Strabel T.: Selekcja genomowa – szansa czy zagrożenie dla polskiej hodowli bydła? s. 1-3, nr 6

Strabel T., Krychowski T.: Organizacja hodowli na przykładzie Francji; s. 1-4, nr 3

Strzelec E., Niżnikowski R.: Pochodzenie, znaczenie hodowlane oraz charakterystyka       populacji kóz na świecie i w Polsce; s. 7-12, nr 4

Strzelec E., Niżnikowski R.: Polimorfizm punktowy (SNP) wybranych genów u przedstawicieli rodziny Bovidae ze szczególnym uwzględnieniem kozy domowej; s. 7-14,nr 7

Sulik M., Felska-Błaszczyk L.: Dzika norka amerykańska w Europie; s. 21-22, nr 7

Szczerbal I., Kociucka B., Bartz M., Świtoński M.: Czy świnia może być organizmem modelowym w badaniach zespołu metabolicznego człowieka? s. 12-14, nr 6

Szmidt K.: Produkcja biogazu w krajach Unii Europejskiej; s. 29-32, nr 2

Sztych D.: Mleko w kulturze; s. 25-30, nr 12

Sztych D., Krośnicka-Bombała B.: Zachowania społeczne owiec; s. 10-13, nr 5

Tumanowicz J., Zachwieja A., Kruszyński W.: „Po co ten behawior?”; s. 22-25, nr 10

Tuz R.: Zapach płciowy knurków – przyczyny występowania i możliwości eliminacji; s. 15-19, nr 7
Żebrowska A., Bonczar G., Molik E.: Właściwości prozdrowotne mlecznych napojów fermentowanych; s. 24-26, nr 8

 

WSPOMNIENIA

W pierwszą rocznicę śmierci Profesora Władysława Zalewskiego – Z. Litwińczuk; s. 32-33, nr 7

Wspomnienie o Profesorze Manfredzie Oskarze Lorku – A. Gugołek; s. 32-33, nr 2

 

RÓŻNE

Jubileusz Profesora Witolda Podkówki – M. Kozłowski; s. 30-32, nr 12

Konferencja naukowa nt. „Rodzime rasy zwierząt podstawą żywności regionalnej i ważnym elementem kształtowania krajobrazu” – (r); s. 17-20, nr 1

Konferencja naukowa „Hodowla bydła w XXI wieku” – Z. Pietrzak; s. 7-9, nr 8

LXXIV Zjazd Naukowy PTZ w Szczecinie – (r); Sekcja Chowu i Hodowli Bydła – P. Guliński; Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej – J. Falkowski; Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz – C. Lipecka; Sekcja Chowu i Hodowli Koni – D. Lewczuk, A. Cieśla, J. Wejer; Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych – M. Sulik; Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Amatorskich i Dzikich – L. Drozd; s. 17-25, nr 12

Mroczkowski S.: Współczesne wyzwania hodowli i chowu zwierząt; s. 28-29, nr 11

Nowe książki: s. 27, nr 4

Pazio I.: Krajowe listy buhajów – sezon 2009.2; s. 30-33, nr 6

Pazio I.: Bydło szwedzkie czerwone w polskiej księdze hodowlanej; s. 6-7, nr 7

Pazio I.: Najlepsze buhaje w sezonie 2009.3; s. 30-33, nr 11

Rozstrzygnięcie II edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych; s. 15, nr 9

Rozstrzygnięcie XXVI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych; s. 15-17, nr 9

Seminarium naukowe „Współczesne problemy w hodowli zwierząt futerkowych” – Z. Pietrzak; s. 23-25, nr 7

Siekierska A.: Dramatyczna globalizacja hodowli? s. 5-6, nr 12

Warsztaty z felinoterapii – B. Patkowska-Sokoła, W. Łuczak; s. 20-21, nr 1

Wystawa z tradycją – E. Lewandowski; s. 32-33, nr 10

XVII Szkoła Zimowa z metodologii hodowli bydła – Z. Pietrzak; s. 15-17, nr 5

Z wizytą na amerykańskich farmach – Z. Litwińczuk; s. 32-33, nr 9