Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2010

Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2010

Adamczyk K.: Ocena etyczna produkcji zwierzęcej; s. 29-31, nr 5

Babicz M., Bajda Z., Blicharski T., Szyndler-Nędza M.: Odbudowa hodowli świń rasy puławskiej; s. 20-23, nr 3

Babicz M., Bajda Z., Pietrzak K., Jarosińska A.: Oddziaływanie rezerw energetycznych organizmu na płodność potencjalną i rzeczywistą loszek rasy puławskiej; s. 5-7, nr 6

Babicz M., Pietrzak K.: Próby neutralizacji stresu prosiąt odsadzonych w różnych systemach utrzymania; s. 13-16, nr 4

Banach A.E., Klocek C.: „Sezonowość” w rozrodzie świń; s. 23-25, nr 3

Batorska M., Więcek J.: Wpływ wybranych dodatków paszowych na jakość wieprzowiny; s. 13-16, nr 11

Bernacka H., Siminska E.: Sytuacja w produkcji owczarskiej w kraju i na świecie; s. 14-18, nr 5

Blicharski T.: Aktualny stan i wyniki użytkowości świń w Krajowym Programie Hodowlanym w 2009 roku; s. 17-20, nr 12

Blicharski T., Hammermeister A., Warda A.: Kompleksowy system wytwarzania wysokiej jakości wieprzowiny – PQS (Pork Quality System) – współpraca hodowców, producentów i przetwórców; s. 11-13, nr 11

Bogucki M., Sawa A., Neja W., Oler A.: Bydło w gospodarstwach agroturystycznych; s. 18-19, nr 8

Borkowska D., Januś E.: Kształtowanie się kondycji i dobowej wydajności krów rasy phf odmiany cb żywionych dawkami pełnoporcjowymi TMR; s. 19-21, nr 10

Borsuk G.: Czy pszczoły Buckfast można uznać za rasę? s. 27-28, nr 4

Borys K., Pawlina E.: Mięsne użytkowanie gołębi; s. 31-33, nr 3

Budzyński M.J., Sołtys L.J.: Zmiany liczbowe i terytorialne krajowego pogłowia koni; s. 25-28, nr 3

Bulla J., Murgasz J., Bulla R., Szarek J., Szulc T., Filistowicz A.: Trendy w hodowli bydła w Europie Środkowo-Wschodniej na przykładzie Słowacji i Polski; s. 8-11, nr 12

Choroszy Z., Grodzki G., Choroszy B., Szewczyk A., Stachyra M.: Ocena pokroju bydła mięsnego w Polsce – opis metody; s. 1-4, nr 8

Czub G., Morales Villavicencio A., Niżnikowski R.: Charakterystyka i kierunki użytkowania wielbłądowatych (cz. 1); s. 25-28, nr 7; (cz. 2); s. 27-31, nr 8

Damaziak K., Michalczuk M.: Dlaczego indyczki nadal kwoczą i jak temu zapobiegać; s. 18-20, nr 5

Damaziak K., Michalczuk M.: Rozpoznawanie płci u piskląt; s. 31-33, nr 6

Drewka M., Monkiewicz M., Dymarkowska J.: Wszechstronność wykorzystania konia huculskiego; s. 12-13, nr 5

Dzierżanowska-Góryń D.: Czy szynszyle odmiany blue diamond staną się popularne na polskich fermach? s. 27-28, nr 1

Flis M.: Struktura płci i masa ciała danieli w warunkach hodowli fermowej; s. 23-24, nr 7

Furowicz A. J., Boroń-Kaczmarska A., Ferlas M., Pobucewicz A.: Niektóre elementy i mechanizmy determinujące przetrwanie i rozwój bakterii w trudnych dla nich warunkach środowiskowych naturalnych i stworzonych przez człowieka; s. 5-10, nr 8

Gałązka K.: Efekty produkcyjne stosowania nasienia buhajów testowych; s. 18-20, nr 3

Gandecka E.: Metody prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła – zalety i wady; s. 3-4, nr 5

Głogowski R., Przygudzka A., Dzierżanowska-Góryń D.: Znaczenie zjawiska cekotrofii u małych ssaków roślinożernych; s. 23-25, nr 6

Grodzki H., Przysucha T.: Krzyżowanie towarowe jako jedna z metod zwiększenia ilości i poprawy jakości wołowiny; s. 3-7, nr 11

Hikawczuk T., Szyszkowska A.: Wpływ żywienia krów w okresie zasuszenia na
zdrowotność cieląt; s. 12-14, nr 1

Janiszewski P., Gugołek A.: Problemy z bobrem europejskim; s. 10-13, nr 8

Jankowski J., Rutkowski A.: Uwarunkowania rozwoju drobiarstwa w Polsce i na świecie; s. 7-10, nr 9

Januś E., Borkowska D., Gajewska A.: Skład chemiczny i wartość pokarmowa
sianokiszonek produkowanych na Lubelszczyźnie; s. 14-17, nr 1

Januś E., Borkowska D., Gajewska A.: Ocena na podstawie pH i zawartości kwasów organicznych jakości sianokiszonek produkowanych na Lubelszczyźnie; s. 16-18, nr 2

Januś E., Borkowska D.: Wpływ wybranych czynników na kondycję krów zasuszonych; s. 6-8, nr 4

Jarczyk A., Andrzejewska A., Jurkowska M.: Preferencje w spożyciu mięsa przez ludzi w świetle badań archeozoologicznych; s. 14-16, nr 6

Jasiorowski H.: Należy odbrązowić pojęcie badań stosowanych w rolnictwie; s. 14-17, nr 9

Junkuszew A., Lipecka C., Gruszecki T.M., Kuźmak J., Bojar W., Olech M., Osiński Z.: Wirus maedi-visna (MVV) w stadach owiec – zagrożenia i skala problemu; s. 22-26, nr 9

Kilar M., Ruda M.: Rola zwierząt w gospodarstwie ekologicznym; s. 26-28, nr 6

Klebaniuk R., Rocki G.: Ocena efektywności żywienia krów mlecznych w gospodarstwie indywidualnym; s. 17-21, nr 9

Knecht D., Środoń S.: Opłacalność tuczu trzody chlewnej w gospodarstwie drobnotowarowym; s. 8-13, nr 4

Korwin-Kossakowska A.: Wykorzystanie badań z zakresu genetyki molekularnej w produkcji mięsa wieprzowego; s. 7-10, nr 11

Kowalska D.: Wpływ rodzaju tłuszczu w paszy na użytkowość rozpłodową samic i odchów królicząt przy matkach; s. 20-23, nr 4

Kowalska D., Bielański P.: Program ochrony zasobów genetycznych zwierząt – ratunkiem dla tchórza; s. 16-20, nr 6

Kowalska D., Bielański P.: Hodowla jenotów w Polsce i na świecie; s. 19-22, nr 7

Kowalska D., Bielański P.: Królik popielniański biały – jedyna zachowana rodzima rasa królików; s. 28-31, nr 9

Kowalska D., Brzozowski M.: Typy okrywy włosowej u królików; s. 32-33, nr 10

Kowalska D., Chełmińska A.: Testy behawioralne pomocne w określeniu sposobów funkcjonowania królików w środowisku; s. 25-29, nr 5

Kowol P.: Rola ras zachowawczych bydła w polskim rolnictwie; s. 16-17, nr 8

Krupiński J.: Nauka praktyce w świetle doświadczeń Instytutu Zootechniki; s. 3-6, nr 9

Krzęcio E.: Mięso – niezbędny składnik diety człowieka? s. 30-32, nr 11

Krzyżewski J.: Kwasica (niestrawność kwaśna) – groźne schorzenie metaboliczne zwierząt przeżuwających; s. 8-11, nr 7

Kubacki S., Drewka M.: Zaobserwowane zmiany w podstawowych wymiarach biometrycznych koni małopolskich w latach 1975-1996; s. 17-19, nr 4

Kubasiewicz L., Nowak P., Kaśkiewicz A.: Schorzenia związane z macicą jako przyczyny zaburzeń płodności u krów; s. 13-14, nr 12

Kulisiewicz J., Rekiel A., Batorska M., Więcek J.: Charakterystyka badań nad długością użytkowania loch; s. 7-12, nr 5

Kulisiewicz J., Szulmowicz P.: Liniowa ocena cech pokroju świń krokiem w kierunku zwiększenia znaczenia cech konstytucyjnych; s. 17-20, nr 1

Kunowska-Slósarz M., Ignaczak R.: Wpływ warunków utrzymania na procesy
rozrodu bydła; s. 3-7, nr 1

Kunowska-Slósarz M., Ignaczak R.: Wpływ czynników organizacyjnych na procesy rozrodu bydła; s. 12-14, nr 2

Kunowska-Slósarz M., Ignaczak R.: Wpływ czynników klimatycznych na procesy rozrodu krów mlecznych; s. 14-17, nr 3

Kunowska-Slósarz M., Makowska A.: Parametry nasienia knura (cz. 1); s. 11-16, nr 7; (cz. 2); s. 19-22, nr 8

Kuźnicka E.: Sztuka przetrwania w palącym słońcu Afryki na przykładzie owiec damara; s. 23-24, nr 1

Kuźnicka E.: Chów fermowy łosia – pozyskiwanie mleka i wyrób sera; s. 26-27, nr 8

Kuźniewicz J.: Psy ratujące ludziom życie. Cz. 1. Psy dogoterapeuci i ostrzegające przed występowaniem chorób; s. 29-31, nr 7; Cz. 2. Psy ratownicze i wspomagające osoby niepełnosprawne; s. 31-33, nr 8

Lewińska J., Szejniuk B., Sobolewska S.: Profilaktyka i zwalczanie chorób wirusowych u ptaków gospodarskich na przykładzie grypy ptaków; s. 24-26, nr 4

Lipecka C., Gruszecki T.M.: Owczarstwo polskie wczoraj, dziś – ale co dalej? s. 1-4, nr 3

Lisiak D., Janiszewski P.: Podstawowe problemy obrotu mięsem – klasyfikacja, monitoring, handel; s. 16-19, nr 11

Metera E., Sakowski T., Słoniewski K., Rembiałkowska E., Kuczyńska B.: Wpływ systemu produkcji na zawartość substancji bioaktywnych w mleku krów – przegląd
piśmiennictwa (cz. I); s. 1-4, nr 2; (cz. II); s. 7-14, nr 3

Michalczuk M., Siennicka A.: Właściwości dietetyczne mięsa różnych gatunków drobiu utrzymywanych w alternatywnych systemach chowu; s. 26-30, nr 11

Migdał W.: Od zatruć pokarmowych do bezpiecznej żywności; s. 21-27, nr 2

Milewski S.: Mięso owcze – produkt o szczególnych cechach prozdrowotnych; s. 21-23, nr 1

Milewski S.: Wpływ suszonych drożdży piwowarskich Saccharomyces cerevisiae na wydajność mleka oraz status zdrowotny owiec; s. 28-30, nr 3

Milewski S.: Poziom reprodukcji owiec krajowych ras zachowawczych; s. 22-25, nr 12

Milewski S., Kędzior I.: Specyficzne cechy mleka koziego i jego właściwości prozdrowotne; s. 26-28, nr 9

Milewski S., Tański Z.: Cechy użytkowości mięsnej owiec rasy skuddy; s. 29-31, nr 10

Mirowski A.: Białka serwatkowe w żywieniu szczeniąt i kociąt; s. 27-29, nr 2

Mroczkowski S.: Prywatyzacja państwowych spółek inseminacyjnych; s. 1-2, nr 4

Mroczkowski S.: Organizacja transportu zwierząt w świetle prawa; s. 31-33, nr 5

Mroczkowski S., Borys B.: Kontrola transportu zwierząt w świetle prawa; s. 32-33, nr 7

Mroczkowski S., Frieske A., Bohaczyk M.: Polskie konie zimnokrwiste; s. 20-22, nr 12

Mroczkowski S., Kowaliszyn B., Sitkowska B.: Aktualne wymagania dotyczące dobrostanu kurcząt brojlerów; s. 32-33, nr 9

Mroczkowski S., Mroczkowska A.: Niehumanitarny transport zwierząt; s. 29-31, nr 4

Mroczkowski S., Wiśniewska E.: Choroby prionowe zwierząt; s.1-3, nr 1

Nalewajk T., Wojtyra W., Staniszewska A.: Czego praktyka oczekuje od nauki w zakresie hodowli i użytkowania zwierząt; s. 1-3, nr 9

Nawrocki L.: Związki człowieka ze zwierzętami – kształtowanie się poglądów o traktowaniu zwierząt; s. 28-31, nr 6

Neja W., Sawa A., Bogucki M.: Zmiany wydajności i składu mleka krów krajowej populacji aktywnej; s. 4-7, nr 5

Oler A., Bogucki M., Gąsior M.: Daniel – gatunek obecny w faunie Polski; s. 13-14, nr 6

Pawlik A., Sender G., Oprządek J.: Zapalenie wymienia u krów (cz. 1); s. 17-19, nr 10

Pazio I., Siekierska A.: Buhaj w kryciu naturalnym – za i przeciw; s. 3-4, nr 6

Piórkowska M., Bielański P.: Bioróżnorodność zwierząt futerkowych w Polsce; s. 26-31, nr 12

Podkówka Z., Podkówka W.: Korygowanie zawartości suchej masy na zawartość lotnych substancji w kiszonkach z kukurydzy jako substratu do produkcji biogazu; s. 32-33, nr 2

Podkówka Z., Podkówka W.: FSO – wskaźnik ilości uzyskiwanego biogazu z biomasy roślinnej; s. 31-33, nr 4

Pośniak-Sobczyńska J.: Wyniki oceny użytkowości mlecznej krów w roku 2009; s. 2-5, nr 4

Przegalińska-Gorączkowska M.: Genotyp a efektywność tuczu jagniąt; s. 11-12, nr 6

Radzik-Rant A., Rant W.: Możliwości zwiększenia zawartości CLA w mięsie jagnięcym; s. 25-28, nr 10

Radzik-Rant A., Rozbicka A., Rant W., Makowiecka D.: Okrywa włosowa jaków – surowiec i element przystosowania do warunków środowiskowych; s. 25-27, nr 1

Rant W.: Czynniki genetyczne i środowiskowe kształtujące wartość rzeźną i jakość mięsa jagnięcego; s. 20-25, nr 11

Sawicka-Zugaj W.: Produkcyjność krów trzech rodzimych ras w gospodarstwach realizujących program ochrony zasobów genetycznych; s. 1-3, nr 6

Sender G., Pawlik A., Oprządek J.: Zapalenie wymienia u krów. Cz. 2. Diagnozowanie zapalenia wymienia; s. 15-16, nr 12

Sitkowska B., Wiśniewska E.: Frekwencje genów białek mleka i hormonu wzrostu w stadach krów mlecznych; s. 13-15, nr 8

Sobczyńska M.: Możliwości doskonalenia dobrostanu zwierząt na drodze genetycznej selekcji; s. 5-7, nr 3

Strzelec E., Niżnikowski R.: Charakterystyka socjoekonomicznych uwarunkowań hodowli kóz w Polsce; s. 18-21, nr 2

Szeleszczuk O., Kilar P.: Ocena stanu zdrowotnego stada podstawowego lisów polarnych na wybranych fermach w Polsce; s. 20-25, nr 5

Szostak B.: Analiza intensywności wykorzystania rozpłodowego loch rasy puławskiej hodowanych w regionie lubelskim; s. 16-18, nr 7

Szumny A., Adamski M.: Aromat mleka; s. 24-25, nr 10

Szymańska J., Miszkiewicz J., Rogoźnicki D., Smalec E.: Polimorfizm białek zwierzęcych – krwi, mleka, nasienia, treści jaja; s. 3-7, nr 12

Święcicka N., Kubacki S.: Wpływ środowiska zewnętrznego na cechy reprodukcyjne i użytkowe norek; s. 20-22, nr 6

Świtoński M., Szczerbal I., Kociucka B.: Zmienność liczby kopii (CNV) – polimorfizm genomu wykazujący związek ze zmiennością fenotypową; s. 1-3, nr 5

Trzcińska M., Bryła M., Smorąg Z.: Ocena jakości nasienia transgenicznych knurów przy zastosowaniu markerów apoptotycznych; 1-3, nr 12

Turyk Z., Osek M.: Zioła w żywieniu trzody chlewnej; s. 7-10, nr 6

Winnicki S., Półrolniczak K.: Schronisko dla zwierząt w Gnieźnie – 10 lat działalności; s. 29-32, nr 2

Ziółkowska A., Bogdzińska M.: Polimorfizm chromosomowy u zwierząt gospodarskich; s. 9-11, nr 2

Ziółkowska K., Gruszczyńska J.: Defekt adhezji leukocytów u wybranych gatunków ssaków; s. 4-8, nr 2

Żelezik M., Kamieniecki K.: Analiza zmian warunków zachodzących w
gospodarstwach wiejskich zajmujących się produkcją mleka; s. 7-10, nr 1

WSPOMNIENIA
Wspomnienie o Profesorze Bogusławie Barabaszu (1949-2010) – J. Niedziółka; s. 32-33, nr 11

RÓŻNE
Frąckowiak H.: TARPANIADA – X Jubileuszowa Krajowa Wystawa Koników Polskich; s. 29-31, nr 1

Gubała B.: Nasienie buhajów rasy jersey od lipca dostępne tylko z importu; s. 11, nr 1

Hądzlik L.: 15 lat Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka; s. 1-3, nr 11

List do Redakcji – M. Skowronek; s. 22-24, nr 8

LXXV Zjazd Naukowy PTZ w Olsztynie – (r); Sekcja Chowu i Hodowli Bydła – P. Guliński; Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej – J. Falkowski; Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych oraz Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Amatorskich i Dzikich – A. Gugołek; Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz – C. Lipecka; Sekcja Chowu i Hodowli Koni – D. Lewczuk, J. Wejer; XXII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA – E. Łukaszewicz; s. 2-12, nr 10

Nowe książki: s. 16-17, nr 4; s. 19, nr 4

Patkowska-Sokoła B., Zygadlik K., Jankowska D.: Koty mogą leczyć; s. 32-33, nr 1

Piechowska T.: 15 lat hodowli w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka; s. 1-2, nr 7

Rozstrzygnięcie III edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych; s. 10-11, nr 9

Rozstrzygnięcie XXVII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych; s. 11-14, nr 9

Siekierska A.: Europejskie mistrzostwa holsztynów; s. 22-23, nr 10

Siekierska A.: Polska hodowla bydła na wystawie w Cremonie; s. 11-13, nr 12

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w kadencji 2007-2010 – Z. Litwińczuk; s. 12-16, nr 10

Szarek J., Adamczyk K., Pokorska J., Skrzyński G., Ormian M., Zapletal P.: XVIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła w Zakopanem; s. 3-7, nr 7