Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2011

Autor Tytuł Str. Nr
Barłowska J Znaczenie lokalnych ras zwierząt w produkcji żywności tradycyjnej oraz przekazie tradycji i kultury regionu (Pełny tekst) 4-8 9
Bernacka H., Banicki M. Małe przeżuwacze w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek", Ogrodzie Fauny Polskiej w Bydgoszczy 15-17 6
Białobok U., Białobok J. Hodowla zwierząt w SK Michałów Sp. z o.o. 28-29 8
Blicharski P. Hodowla bydła w OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o. 24-26 8
Blicharski T. Omówienie wyników oceny użytkowości świń w stadach zarodowych 6-9 12
Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B., Nowakowski P., Jamroz D., Janczak M. Produkty pochodzące od przeżuwaczy – najważniejsze źródło L-karnityny w diecie człowieka (Pełny tekst) 22-25 10
Bogdzińska M. Zastosowanie najnowszych osiągnięć genetyki w doskonaleniu cech użytkowych zwierząt 2-4 6
Bohaczyk M., Mroczkowski S., Masłowski M. Charakterystyka ogierów zimnokrwistych ze Stada Ogierów Kętrzyn 28-30 3
Borkowska D. Prace popularnonaukowe istotnym elementem transmisji wyników badań do praktyki hodowlanej 16-17 3
Borkowska D., Januś E. Wydajność i kondycja pierwiastek rasy holsztyńsko-fryzyjskiej krajowych oraz importowanych 8-10 1
Boruta O., Jasek S., Filistowicz A. Skład siary i mleka loch ras matecznych i wyniki odchowu ich prosiąt 25-28 10
Budzyńska M. Naukowe i edukacyjne aspekty etologii stosowanej 22-24 12
Ciechańska J., Bury P. Geny plejotropowe związane z umaszczeniem i skutki ich występowania u psów 16-17 7
Cieśla M., Śliwiński J. Od rybołówstwa do salonu piękności, czyli o roli ryb jako zwierząt towarzyszących człowiekowi 18-21 11
Cilulko J. Rozród jeleniowatych. Cz. 1. Wybrane aspekty biologii rozrodu 26-31 5
Cilulko J. Rozród jeleniowatych. Cz. 2. Zarządzanie procesami rozrodu na fermie 23-27 6
Czyż K., Dobrzański Z., Patkowska-Sokoła B., Zabłocka M. Rozwój i zastosowania nanotechnologii 32-35 10
Damaziak K., Michalczuk M., A. Żbikowski Przyczyny brakowań i upadków ciężkich indyków Big-6 utrzymywanych w warunkach chowu półintensywnego 11-14 12
Danielewicz A., Bożek Ł Hiszpańska Dworska Szkoła Jazdy w Wiedniu 15-17 12
Drewka M., Skoczkowski J., Kubacki S., Monkiewicz M., Święcicka N., Zawiślak J., Gulda D. Klacz Emerycha – wybitna przedstawicielka rasy małopolskiej 25-28 7
Drewka M., Monkiewicz M., Kubacki S., Zawiślak J., Gulda D., Święcicka N. Historia rozwoju podkuwnictwa 28-30 7
Drobik W., Martyniuk E., Szwaczkowski T. Problemy kształcenia w zakresie genetyki i hodowli zwierząt na świecie (Pełny tekst) 1-6 7
Dycha S. Hodowla zwierząt w OHZ Lubiana Sp. z o.o. 26 8
Fariaszewska A. Charakterystyka dermatofitów na przykładzie zoofilnego gatunku Trichophyton mentagrophytes 31-33 2
Filistowicz A., Gorajewska E., Przysiecki P., Jasek S. Temperament lisów polarnych określany za pomocą empatycznego i pokarmowego testu behawioralnego 30-32 10
Flis M. Zróżnicowanie zapotrzebowania pokarmowego zajęcy w hodowli wolierowej 29-31 1
Frieske A., Bernacki Z. Ochrona ptaków krajobrazu rolniczego 1-3 2
Furowicz A. J., Ferlas M., Nawrotek P. Immunologia ciąży i noworodka – zagadnienia wybrane 18-21
Gandecka E. Uznawanie pochodzenia ze strony buhaja 12-13 1
Gandecka E. Jak dobrze zmierzyć mleko i mniej zapłacić 17-18 3
Głogowski R. Zachowania refekcyjne nutrii oraz ich wpływ na niektóre cechy jakościowe mięsa 27-28 1
Goleman M. Owczarek niemiecki jakiego nie znamy 18-20 7
Graczyk M., Ćwiertnia P., Szwaczkowski T. Hipopotam karłowaty – teraźniejszość i przyszłość gatunku 32-33 1
Grodzki H. Stan hodowli czysto rasowego bydła mięsnego w kraju 16-17 4
Grondkowska A., Kuźnicka E. Możliwości wykorzystania psów pasterskich w agroturystyce 28-32 6
Gruszecki T. M., Strupieniuk Z., Patkowski K., Słomiany J. Wykorzystanie owiec do czynnej ochrony przyrody w Roztoczańskim Parku Narodowym 14-15 12
Guliński P. Cechy funkcjonalne i ich rola we współczesnej hodowli bydła. Cz. II. Komórki somatyczne mleka, płodność, kondycja, pokrój krów 13-16 2
Gugołek A., Wróbel A., Konstantynowicz M. Wstępne badania nad zastosowaniem betainy w żywieniu norek hodowlanych (Pełny tekst) 25-27 2
Haska A., Gruszczyńska J., Siewruk K. Dysplazja stawów biodrowych u psa domowego (Canis familiaris). Cz. 1. Wybrane metody diagnostyczne 27-32 11
Hądzlik L. Ocena łączy hodowców bydła z mleczarniami 5-6 12
Jarczak J., Ślaska B. Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) 4-8 3
Jaroszewska J. Rozcieńczalniki do przechowywania nasienia knura 21-24 2
Jasiorowski T., Oprządek A. Hodowla bydła mlecznego w spółkach ANR 3-9 8
Jasiorowski T. Hodowla trzody chlewnej w spółkach ANR 9-11 8
Jezierski T. Psy w służbie policji, wojska i ratownictwa 4-8 11
Klebaniuk R., Rocki G. Wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi przydatne do analizy żywienia i odżywienia krów mlecznych 4-7 1
Klebaniuk R., Bąkowski M., Rocki G., Żakowska N. Wartość pokarmowa dawek z udziałem nasion lnu dla bydła mięsnego 24-26 9
Kowalska D. Królik nowozelandzki biały – problemy w hodowli 26-27 3
Kowalska D., Gugołek A. Oryginalne rasy królików 31-33 4
Kowalska D., Bielański P. Wykorzystanie makuchu rzepakowego w żywieniu królików 17–20 5
Kowalska D., Łapiński S., Chełmińska A. Królik, nutria, szynszyla – użytkowanie mięsne 31-33 7
Knecht D., Środoń S. Opłacalność produkcji trzody chlewnej w 2010 roku (Pełny tekst) 1-5 4
Knecht D., Środoń S. Rynek trzody chlewnej w latach 2001-2010 8-11 7
Kubasik D., Oprządek A. Hodowla zwierząt w OHZ „Garzyn" Sp. z o.o. 19-21 8
Kubasiewicz L., Nowak P., Jedlak A. Przyczyny zaburzeń płodności krów z uwzględnieniem schorzeń jajników 14-15 1
Kuczaj M. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość hodowli bydła na Dolnym Śląsku 18–19 10
Kułaj D., Konatowicz M., Ormian M., Pokorska J. Genetyczny polimorfizm białek i enzymów krwi u mięsnych ras bydła 9-13 4
Kruszewicz A. G. Rola ogrodów zoologicznych w ratowaniu ginących gatunków i poprawianiu dobrostanu zwierząt nieudomowionych 8-9 11
Litwińczuk A. Ocena jakości mleka 3-5 2
Łojek J., Strumińska A., Łojek A. Hipoterapia – człowiek i koń w relacji terapeutycznej 13-17 11
Łukasiewicz M. Atrakcyjny świat drobiu ozdobnego 21-23 11
Makulska J. Ocena technologii utrzymania bydła i pozyskania mleka w aspekcie dobrostanu i jakości surowca 12-15 3
Mandecki A. Hodowla zwierząt w SK „Nowe Jankowice" Sp. z o.o. 30-32 8
Matwijczuk A., Wójcik M. Właściwości odżywcze tłuszczu mleka 6-9 5
Mietlicka-Wrzecionowska M., Bielański P. Królik szary carmagnola – włoska rasa rodzima 33 6
Migdał W. Bydło, pasterze i siano – cud wigilijnej nocy (Pełny tekst) 1 12
Milewski S., Zaleska B., Ząbek K. Prozdrowotne cechy mięsa jagniąt skuddów i kamienieckich 23-25 4
Młynarczyk G. Stan hodowli zwierząt w spółkach ANR oraz główne kierunki działań w najbliższych latach (Pełny tekst) 1-3 8
Molik E., Misztal T., Romanowicz K., Murawski M. Zmiany stężenia melatoniny i LH u polskich owiec górskich, owiec olkuskich i ich mieszańców 27-28 4
Molik E., Pieronkiewicz D. Biologiczne uwarunkowania instynktu macierzyńskiego u owiec 21-22 7
Monkiewicz M., Drewka M., Gulda D., Święcicka N., Zawiślak J. Lonżowanie – niedoceniony aspekt pracy z końmi 8-9 6
Mroczkowski S. Ginące owce (Pełny tekst) 1-3 1
Mroczkowski S., Sitkowska B., Kowaliszyn B., Wiśniewska E., Piwczyński D., Bogdzińska M. Doskonalenie zwierząt i ich dobrostan 4-6 6
Nałęcz-Tarwacka T., Zdanowska-Sąsiadek Ż. Wpływ żywienia na zawartość skoniugowanego kwasu linolowego (CLA) w mleku przeżuwaczy 19-22 3
Nawrocki L. Rys historyczny chowu i technik utrzymania bydła 32-33 3
Nogalski Z., Wroński M. Doskonalenie technologii opasu bydła 17-20 4
Oprządek A. Hodowla owiec w spółkach ANR 11-13 8
Oprządek J. Ocena jakości mięsa wołowego 13-16 4
Panek M. Znaczenie zwierzyny polnej dla myśliwych – od eksploatacji do ochrony 9-13 11
Pawlina E. Rasa gołębi wrocławski mięsny wyhodowana w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu 28-30 10
Peter E., Bech J. Polska ostoją żubra – największego ssaka Europy. Cz. 3. Niech trwa i zachwyca 19-22 12
Pikulik F. Hodowla zwierząt w SK w Dobrzyniewie Sp. z o.o. 32-33 8
Piróg J., Grega T. Etogram – ważne narzędzie w badaniach nad zachowaniem zwierząt 27-31 2
Podkówka Z., Podkówka W. Emisja gazów cieplarnianych przez krowy (Pełny tekst) 1-4 3
Podkówka Z., Podkówka W. Krowa „biologiczna" produkuje mleko, a „betonowa" biogaz 31-33
Pogorzelska J. Problemy adaptacji i produkcyjności bydła importowanego do Polski 9-12 3
Pośniak J. Zasady Wzajemnej Zgodności 21-23
Prusak B., Grzybowski G. Niektóre wyzwania współczesnych programów ochrony zasobów genetycznych bydła 22-24 9
Przegalińska-Gorączkowska M. Metoda tuczu i żywienia owiec jako czynniki wartości rzeźnej i jakości mięsa 24-25 3
Przegalińska-Gorączkowska M. Standard wagowy jagniąt jako czynnik wartości rzeźnej i jakości mięsa 25-26 4
Przybylska K., Mazurkiewicz J. Programy hodowlane w ogrodach zoologicznych – wybrane aspekty na przykładzie kilku gatunków ptaków 13-14 7
Radzik-Rant A., Rant W. Wpływ diety na udział wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w tkance mięśniowej jagniąt 23-26 1
Radzio D. Ocena z certyfikatem 17 2
Radzio D. Wyniki oceny krów w 2010 roku 5-9 4
Radzio D. Nowoczesność w oborze 9-10 5
Radzio D. Nowe technologie w ocenie wartości użytkowej 32-33 11 
Rutkowski A., Jankowski J. Białkowe bezpieczeństwo kraju, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia zwierząt monogastrycznych w gospodarstwach agroturystycznych i tradycyjnych 9-11 9
Salamon S., Grześ M., Świtoński M. Czy polimorfizm genu FTO (fat mass and obesity associated) jest markerem otłuszczenia świni? (Pełny tekst) 1-2 5
Sawa A. Cechy funkcjonalne i ich rola we współczesnej hodowli bydła. Cz. I. Długowieczność krów, laktacje przedłużone, poziom mocznika w mleku krów 8-13 2
Sawicka-Zugaj W. Znaczenie markerów mikrosatelitarnych w ocenie zmienności genetycznej rodzimych ras bydła na przykładzie rasy białogrzbietej 3-5 12
Sieczkowska H., Iwan R. Wykorzystanie rasy duroc w produkcji towarowej tuczników 26-29 9
Siekierska A. Szkoła sędziowania 12-13 7
Siminska E., Bech J., Bernacka H. Polska ostoją żubra – największego ssaka Europy. Cz. 1. Historia żubra i jego losy na ziemiach polskich 31-33 5
Siminska E., Bech J. Polska ostoją żubra – największego ssaka Europy. Cz. 2. Powrót króla 12-14 6
Smorąg Z., Słomski R., Jura J., Lipiński D., Skrzyszowska M. Transgeniczne świnie jako dawcy tkanek i narządów do transplantacji u ludzi (Pełny tekst) 1-4 11
Sobek Z. Wykorzystanie technologii i systemów komputerowych w hodowli bydła 15-16 3
Soroko M. Dlaczego układ ustaleniowy jest charakterystyczny tylko dla konia? 29-31 4
Soroko M. Kompendium badań nad wykorzystaniem termografii w diagnostyce i użytkowaniu koni 23-25 7
Staszak E. Bilans kationowo-anionowy dawki pokarmowej dla krów mlecznych 6-8 6
Stojanowska A., Wachel M. Hodowla koni w spółkach ANR 13-18 8
Strzeżek J., Opiłowski T., Puchalski A., Fraser L., Strzeżek R., Wiśniewska B., Wysocki P., Zasiadczyk Ł. Pierwsze knury uzyskane po inseminacji loch nasieniem kriokonserwowanym użytkowane w fermie zarodowej 16-19 1
Szostak B. Charakterystyka zmian wieku pierwszego oproszenia i okresu międzymiotu u loch rasy pbz hodowanych w rejonie lubelskim 19-20 1
Sztych D. Kot – dobrotliwe bóstwo czy pomiot szatana? 24-27 11
Szulc T., Arkuszewska E., Cieślak A., Demkowicz M., Dymnicka M., Fiedorowicz S., Newlacil I., Niemiec J., Jasek S., Kosieradzka I., Kowalczyk A., Łozicki A., Łukaszewicz E., Potkański A., Sawosz-Chwalibóg E., Skomiał J., Sobotka W., Sokół J.L., Stępińska M., Szurko J., Tywończuk J., Wajda S., Szumacher-Strabel M., Zachwieja A. Suszone wywary zbożowe w żywieniu bydła, świń i drobiu 11-17 5
N. Święcicka, S. Kubacki, J. Zawiślak, D. Gulda, M. Monkiewicz, M. Drewka Jenot i szop jako gatunki ekspansywne w Polsce (Pełny tekst) 10-12 6
Teter W. Analiza kosztów produkcji mleka w gospodarstwie rodzinnym utrzymującym bydło mleczne 18-20 6
Trzcińska M. Bryła M. Wpływ apoptozy na zdolność zapładniającą plemników knura 9-11 12
Van Arendonk J.A.M. Cele hodowli zwierząt: zrównoważenie wydajności i wpływu na środowisko 1-4 9
Wójcik A. 65 lat zielononóżki w fermie Felin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 25-26 5
Wójcik M. Kwas liponowy – ważny antyoksydant pochodzenia zwierzęcego 21-23 1
Wójcik M., Matwijczuk A. Cholesterol w mleku a miażdżyca 22-24 3
Wójcik P. Ekonomiczne aspekty produkcji mięsa wołowego w Polsce 20-22 4
Wyrębski J. Hodowla zwierząt w OHZ Osięciny Sp. z o.o. 21-23 8
Zachwieja A. Doskonalenie technologii odchowu cieląt 5-7 2
Zawiślak J., Święcicka N., Gulda D., Monkiewicz M, Drewka M. Odrobaczanie jako podstawowy element programów profilaktycznych u psów i kotów 18 12
Ziętara W. Stan i kierunki rozwoju gospodarstw nastawionych na produkcję mleka 3-6 5
Zyzak A., Skiba T., Rząsa A Immunoglobulina kurza (IgY) – właściwości i możliwości wykorzystania jako dodatku paszowego 21-24 5
Żorawowicz T., Szulc R. Nowa usługa doradcza dla hodowców 29-31 9

Wspomnienia

Autor Tytuł Str. Nr
Pamięci Profesora Juliana Ciurusia – Przyjaciele owczarze

Różne

Autor Tytuł Str. Nr
Borowiec F., Kinal S., Bodarski R. XL Sesja Naukowa Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN 35-36 10
Frąckowiak H., Wołoszyński W. XI TARPANIADA – Krajowa Wystawa Koników Polskich 30-31 3
LXXVI Zjazd Naukowy PTZ w Poznaniu Sekcja Chowu i Hodowli Bydła – P. Guliński; Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej – J. Falkowski; Sekcja Chowu i Hodowli Koni – D. Lewczuk; Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz – C. Lipecka; Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Amatorskich i Dzikich – L. Drozd; Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych – R. Cholewa; XXIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA – A. Rutkowski 24-30 12
J. Wójtowski Medal im. Profesora Tadeusza Vetulaniego 21 9
J. Juszczak, A. Filistowicz; Instytut Hodowli Zwierząt – T. Szulc; Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka – A. Zachwieja, M. Kuczaj; Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa – E. Jodkowska; Zakład Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych – K. Chudoba; Zakład Hodowli Trzody Chlewnej – S. Jasek; Zakład Hodowli Drobiu – E. Łukaszewicz; Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt – B. Nowicki; Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt – Z. Dobrzański; Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa – S. Kinal, J. Kubizna, W. Łuczak; Instytut Biologii: Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców, Zakład Ekologii Kręgowców i Paleontologii – J. Mąkol; Zakład Antropologii – K. Borysławski; Zakład Hydrobiologii i Akwakultury – W. Dobicki Powstanie i rozwój Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 1-18 10
T. Szwaczowski Profesor Johannes A.M. van Arendonk – doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 20 9
Rozstrzygnięcie IV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych 11 9
Rozstrzygnięcie XXVIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych 11-14 9
Z. Bernacki 40 lat Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy 1-2 6
J. Wójtowski 60-lecie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu