Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2012

Autor Tytuł Str. Nr
Bryła M., Trzcińska M. Wpływ antyoksydantów na wartość biologiczną przechowywanego w temperaturach dodatnich nasienia knura 11-14 1
Chabuz W., Sawicka-Zugaj W., Topczewska E. Wyniki oceny buhajów białogrzbietych na podstawie produkcyjności córek (Pełny tekst) 6-8 5-6
Czerniawska-Piątkowska E., Chociłowicz E., Szewczuk M., Rzewucka-Wójcik E. Kwasy tłuszczowe zawarte w mleku oraz ich znaczenie dla organizmu człowieka 23-25 5-6
Damaziak K., Michalczuk M. Różnice w zachowaniu indyków Big-6 i prymitywnych w warunkach chowu półintensywnego 20-22 3-4
Dzierżanowska-Góryń D. 55 lat hodowli szynszyli w Polsce 27-29 3-4
Fiedorowicz G. Wpływ standardów technologicznych na dobrostan i produkcyjność krów mlecznych (Pełny tekst) 1-5 1
Fiedorowicz G., Wardal W.J. Obora wolnostanowiskowa dla krów mlecznych z automatyzacją zabiegów technologicznych 9-11 3-4
Flis M. Efektywność wsiedleń bażantów z hodowli wolierowych na Wyżynie Lubelskiej 23-25 10-12
Gryzińska M., Andraszek K., Strachecka A., Jocek G. Metylacja DNA w regulacji ekspresji genów 2-5 2
Gryzińska M., Andraszek K., Strachecka A., Jocek G. Wpływ metylacji DNA na kancerogenezę 1-3 3-4
Gryzińska M., Andraszek K., Strachecka A., Błaszczak E. 3-6 5-6
Haska A., Gruszczyńska J., Siewruk K. Dysplazja stawów biodrowych u psa domowego (Canis familiaris). Cz. 2. Badania genetyczne 21-25 1
Kamiński S. Genomowa ocena wartości hodowlanej zwierząt 6-8 7-9
Knecht D., Środoń S. Czynniki wpływające na opłacalność produkcji trzody chlewnej w 2011 roku 11-14 3-4
Knecht D., Środoń S. Opłacalność produkcji a stan pogłowia trzody chlewnej w Polsce 1-4 10-12
Kowaliszyn B., Sitkowska B., Mroczkowski S. Wiedza i przekonania konsumentów na temat jaj kurzych 28-30 7-9
Kowalska D., Bielański P. Znaczenie rodowodów i kart fermowych w hodowli królików 29-30 1
Kowalska D., Bielański P., Grzegorzek I. Naturalne zamienniki kokcydiostatyków w żywieniu królików 19-23 5-6
Kubasiewicz L., Nowak P., Midura W. Patologia ciąży u suki 24-26 2
Kuczaj M., Kurowska T., Wieliczko A. Propozycja dofinansowania hodowców realizujących program ochrony zasobów genetycznych bydła rasy polskiej czerwono-białej 5-10 2
Kujaszewska J., Kuźnicka E. Kryteria oceny alpak hodowanych poza Ameryką Południową, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec 21-24 2
Kulisiewicz J., Szumlewicz P., Batorska M., Poczta M. Wyniki badań nad występowaniem wad pokrojowych u młodych świń hodowlanych rasy wbp i pbz 18-21 2
Litwińczuk Z. Krzyżowanie towarowe bydła w Polsce – znaczenie i wyniki 7-8 1
Madras-Majewska B., Ścięgosz J. Wpływ środowiska na pszczoły i pszczół na środowisko 26-27 10-12
Maksymiec N. Pozytywne aspekty stosowania ziół w żywieniu bydła 9-11 1
Maksymiec N. Kształtowanie jakości mleka w ekologicznej produkcji 12-14 10-12
Milewski S. Owce św. Jakuba na Warmii 32-33 1
Molik E., Milejska P. Zachowania dziedziczne i sposoby komunikowania się owiec 18-19 3-4
Monkiewicz M., Mroczkowski S. Wpływ intensywności użytkowania na podstawowe parametry fizjologiczne koni 25-27 1
Morales Villavicencio A., Niżnikowski R. Oddziaływanie czynników cywilizacyjnych i klimatycznych na zagrożone populacje wielbłądowatych południowoamerykańskich 31-32 10-12
Niżnikowski R., Oprządek A., Głowacz K., Popielarczyk D., Strzelec E. Doskonalenie owiec rasy merynos polski utrzymywanych w spółkach Agencji Nieruchomości Rolnych do produkcji jagniąt rzeźnych 14-21 1
Niżnikowski R., Oprządek A., Głowacz K., Popielarczyk D., Strzelec E. Ocena i doskonalenie oraz wykorzystanie produkcyjne owiec ras mięsnych utrzymywanych w spółkach ANR. Cz. 1. Analiza cech rozrodu oraz masy ciała i poziomu umięśnienia 30-33 7-9;
Niżnikowski R., Oprządek A., Głowacz K., Popielarczyk D., Strzelec E. Ocena i doskonalenie oraz wykorzystanie produkcyjne owiec ras mięsnych utrzymywanych w spółkach ANR. Cz. 2. Analiza cech wartości rzeźnej, jakości tusz i mięsa jagniąt 18-22 10-12
Nowakowicz-Dębek B., Drążyk P., Zoń A., Meyer U.M. Uciążliwość zapachowa w środowisku ferm 27-29 2
Olech W., Cielniak K., Korzyńska-Nowak R., Suchecka A., Fruba A. Krajowe strategie dla chronionych gatunków zwierząt (Pełny tekst) 28-31 10-12
Orlański T. Opłacalność fermowego chowu danieli 10-13 5-6
Otoliński E., Szarek J. Przemiany w natężeniu chowu zwierząt w południowej Polsce 13-16 5-6
Peter E., Sałacka J. Historia wystaw kotów 27-29 5-6
Podkówka Z., Podkówka W., Čermák B. Emisja gazów cieplarnianych przez świnie 14-15 3-4
Przysiecki P., Filistowicz A., Gajzler W., Filistowicz A., Nowicki S. Lis białoszyjny polski 26-28 7-9
Radzio D. Wyniki oceny krów w roku 2011 3-6 3-4
Radzio D. Innowacje dla bydła 17-18 10-12
Siekierska A. Nowe wyzwania związane z oceną genomową 5-7 1
Siekierska A. Lista 100 najlepszych krów w Polsce 10-13 2
Siekierska A. Program doboru buhajów do kojarzeń 8-10 5-6
Siekierska A. Inbred w hodowli bydła musi być kontrolowany 23-24 7-9
Sitkowska B., Frieske A., Kowaliszyn B., Mroczkowski S. Dobrostan zwierząt gospodarskich 22-25 3-4
Sosin-Bzducha E., Krupiński J., Bugno-Poniewierska M. Geneza i stan obecny programów ochrony zasobów genetycznych bydła 4-9 10-12
Szulc K., Kłaczyńska A. Analiza zachowań prosiąt w okresie odchowu 17-19 5-6
Szulc T. Alternatywne funkcje zootechniki (Pełny tekst) 3-5 7-9
Szulc T. Zwierzęta w tradycji i kulturze 20-23 7-9
Świątkiewicz S., Szymczyk B., Brzóska F., Świątkiewicz M., Arczewska-Włosek A., Strzetelski J., Furgał-Dierżuk I., Twardowska M., Markowski J., Mazur M., Sieradzki Z., Pejsak Z., Tomczyk G., Minta Z., Bednarek D., Kozaczyński W., Reichert M., Kwiatek K. Genetycznie zmodyfikowane materiały paszowe w żywieniu zwierząt – rezultaty badań krajowych 9-14 7-9
Tomaszewska A., Salamon S., Świtoński M. Rodzina genów kodujących receptory melanokortyn (MCR) i związek ich polimorfizmu z cechami zwierząt 1-3 5-6
Urtnowski P., Oprządek J., Gabryszuk M. Drożdże selenowe w żywieniu bydła 15-16 10-12
Walkowiak K. Problem agresji psów 25-27 3-4
Werpachowski M., Zalewski D. Dziczyzna – mięso niedoceniane przez polskich konsumentów 29-31 3-4
Węglarzy K., Skrzyżala I. Porównanie owczarstwa krajowego z owczarstwem w Słowacji (Pełny tekst) 16-18 3-4
Wieczorek J., Kosenyuk Y., Grad I., Cegła M. Laparoskopowe przenoszenie zarodków świń – metody i wyniki 24-26 7-9
Wójcik A., Gołębiewski M., Nałęcz-Tarwacka T. Kondycja krów mlecznych (BCS) a kształtowanie się parametrów produkcyjnych 9-12 10-12
Wnęk J. Zagadnienie hodowli owiec w polskiej literaturze rolniczej 1795-1918 30-32 2
Wnęk J. Popularyzacja wiedzy na temat hodowli koni, bydła i trzody chlewnej na przełomie XIX i XX wieku 31-33 3-4
Zawadzka J., Koziński R. Wartość odżywcza i potencjalny rynek zbytu mięsa szynszyli 25-26 5-6
Ziętara W. Stan i tendencje w chowie trzody chlewnej w Polsce (Pełny tekst) 14-18 2

Wspomnienia

Autor Tytuł Str. Nr
A. Stachurska Profesor Ewald Sasimowski – pro memoria 32-33 5-6
M. Brzozowski Wspomnienie działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej Profesora Andrzeja Frindta (1928-2012) 32-33 2
S. Kondracki Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Żebrowskim 30-32 5-6
E. Molik, D. Zięba-Przybylska Wspomnienie Profesora Stanisława Jełowickiego w 40. rocznicę śmierci 33 7-9

Różne

Autor Tytuł Str. Nr
Z. Gil Laudacja prof. dr. hab. Tadeusza Szulca 18-19 7-9
Lewczuk D. Europejska nauka „końska" w Stavanger – EAAP 2011 27-29 1
Nowe książki 31 1
Nowe książki 7-81 3-4
Z. Litwińczuk Polskie Towarzystwo Zootechniczne – 90 lat działalności 1-2 7-9
J. Niedziółka Quad Felix Faustum Fortunatumque Sit Wratislaviae et Cracoviae 17 7-9
Rozstrzygnięcie V edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych 14 7-9
Rozstrzygnięcie XXIX edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych 15-16 7-9
Z. Litwińczuk Stanowisko Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt 1-2 2