Warmińsko Mazurskie

Koło w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska,
dr hab. Anna Wójcik

  (89) 523 36 95
  awojcik@uwm.edu.pl