Mazowieckie

Koło w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej

prof. dr hab. Anna Rekiel

  (22) 593 65 61
  anna_rekiel@sggw.pl

Koło w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt

dr hab. Elżbieta Bombik
  (25) 643 12 72
  ebombik@o2.pl