Władze Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Zarząd Główny

Prezydium

Prof. dr hab. Anna Wójcik – Prezes

Dr hab. Justyna Batkowska, Prof. UP – Wiceprezes

Dr hab. inż. Marcin Pszczoła – Wiceprezes

Dr hab. Wioleta Biel, Prof. ZUT – Sekretarz, zastępca członka zarządu

Dr hab. inż. Ewa Jastrzębska, prof. UWM – Skarbnik

Dr inż. Ryszard Kujawiak – Zastępca skarbnika

Członkowie Zarządu Głównego

Wybrani przez Walne Zebranie Członków

Prof. dr hab., dr h.c. multi Zygmunt Litwińczuk

Prof. dr hab. Stanisław Kondracki

Prof. dr hab. Dorota Kowalska

Dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. SGGW

Prof. Stanisław Socha

Prof. dr hab. Paweł Kasper Bielański – Zastępca członka zarządu

Przewodniczący Kół

Dr hab. Maciej Adamski, prof. UPWR  – Koło we Wrocławiu

Dr hab. Elżbieta Jolanta Bombik, prof. UPH – Koło w Siedlcach

Dr hab. Ewa Jolanta Czerniawska-Piątkowska, prof. ZUT – Koło w Szczecinie

Prof. dr hab. Beata Kuczyńska – Koło w Warszawie

Prof. dr hab. Joanna Magdalena Makulska – Koło w Krakowie

Dr hab. Dariusz Piwczyński, prof. PBŚ – Koło w Bydgoszczy

Dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj – Koło w Lublinie

Prof. dr hab. Zbigniew Henryk Sobek– Koło w Poznaniu

Komisja Rewizyjna

Prof. dr hab. Joanna Barłowska

Prof. dr hab. Marian Lubomir Brzozowski

Dr hab. inż. Edyta Molik, prof. UR

Dr hab. Witold Rant, prof. SGGW

Dr hab. Grzegorz Marian Żak, prof. IZ

Sąd Koleżeński

Dr hab. inż. Ireneusz Ryszard Antkowiak

Prof. dr hab. Renata Klebaniuk

Dr inż. Aurelia Mucha

Prof. dr hab. Olga Szeleszczuk

Dr hab. inż. Anna Wysokińska, prof. UPH