KARTY Z DZIEJÓW ZOOTECHNIKI POLSKIEJ

Z okazji Jubileuszu 100-lecia istnienia Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego wydało monografię naukową KARTY Z DZIEJÓW ZOOTECHNIKI POLSKIEJ.

Monografia KARTY Z DZIEJÓW ZOOTECHNIKI POLSKIEJ. NA 100-lecie (1922-2022) POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO im. MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO stanowi obszerne kompendium wiedzy, zawierające opis dokonań polskich nauk zootechnicznych w ostatnim 25-leciu. Niniejsze opracowanie to III część (lata 1997-2022) Kart z dziejów zootechniki polskiej i w połączeniu z dwoma poprzednimi opracowaniami o PTZ stanowi doskonały kompleks informacji o Towarzystwie i polskiej zootechnice na przestrzeni ostatnich 100 lat.

Monografia jest skierowana do szerokiego grona odbiorców: zootechników, lekarzy weterynarii, rolników praktyków, ludzi nauki, uczniów i studentów kształcących się na kierunkach związanych z przyrodą, a także osób, które amatorsko zajmują się chowem zwierząt gospodarskich, towarzyszących i wolnożyjących.

Opracowanie składa się z 3 rozdziałów, poprzedzonych „Słowem wstępnym”.

W rozdziale I zawarto pełną informację dotyczącą funkcjonowania PTZ w latach 1998-2022. Lektura tej części pozwala na zapoznanie się z zakresem działalności Towarzystwa, a treść to zapis historii kolejnych lat działalności PTZ.

Rozdział II stanowi opis polskich osiągnięć z zakresu szeroko rozumianej zootechniki o typowym charakterze monograficznym. Omówiono szczegółowo tematykę badawczą i jej efekty poczynając od genetyki, ochrony zasobów genetycznych, poprzez żywienie, rozród, hodowle szczegółowe i technologie produkcji, etologię, higienę, środowisko i dobrostan, aż po jakość produktów pochodzenia zwierzęcego tak bardzo interesującą współczesnego konsumenta żywności.

Rozdział III zawiera cenne zestawienie imion i nazwisk zasłużonych zootechników polskich zmarłych w okresie, który charakteryzowany jest w monografii.

Opracowanie w twardej oprawie liczące 447 stron można zamawiać w Polskim Towarzystwie Zootechnicznym (e-mail: ptz@ptz.icm.edu.pl, tel. 22 668-96-71; 22 822-17-23).

Cena 100 zł za egzemplarz (zawiera koszty wysyłki).

Wystawiamy faktury VAT (prosimy o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury).

 

Recommended Posts