Polskie Towarzystwo Zootechniczne
Polish Society of Animal Production

Infromacje z EAAP po Polsku

Najnowszy numer – newslettera EAAP po polsku już dostępny. Tłumaczenia powstają dzięki pracy mgr. KAROLINY WENGERSKIEJ Doktorantce Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Aktualne numery znajdują się

LXXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

„Polska zootechnika w świetle Europejskiego Zielonego Ładu” – 13-15 września 2023, Wrocław więcej informacji na: https://zjazdptz2023.wixsite.com/konferencja

Konferencja: ANIMAL SCIENCE AND AQUACULTURE -CHALLENGES AND RESEARCH

Pobierz komunikat, więcej informacji w kalendarium

KARTY Z DZIEJÓW ZOOTECHNIKI POLSKIEJ

Z okazji Jubileuszu 100-lecia istnienia Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego wydało monografię naukową KARTY Z DZIEJÓW ZOOTECHNIKI POLSKIEJ. Monografia KARTY Z DZIEJÓW ZOOTECHNIKI POLSKIEJ. NA 100-lecie (1922-2022) POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO

Nowy numer Przeglądu Hodowlanego!

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami PH 6/2022 Dostęp do artykułów na stronach PH J. Wilde, A. Roman, Dobrostan pszczół w interesie nas wszystkich J. Krupiński, G. Polak , Spojrzenie na

Nowy numer Przeglądu Hodowlanego!

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami PH 6/2022 Dotęp do artykułów na stronach PH A. Kurcewicz, A. Rekiel Afrykański pomór świń (ASF) a rynek produkcji trzody chlewnej J. Szczecina, E.