Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego


List otwarty pracowników naukowych prowadzących badania na zwierzętach gospodarskich, głównie zwierzętach futerkowych (link)


Polskie Towarzystwo Zootechniczne jest stowarzyszeniem naukowym zarejestrowanym i działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
Istnieje od 1922 roku. Ma na celu współdziałanie w rozwoju nauk i popularyzacji wiedzy zootechnicznej. Swoją działalność opiera na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Swoje cele Towarzystwo realizuje m.in. poprzez:

 • organizowanie naukowych zjazdów, sesji, a także zebrań dyskusyjnych;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji z dziedziny nauk zootechnicznych;
 • inicjowanie i podejmowanie opracowań dotyczących udziału polskiej nauki w rozwoju nauk zootechnicznych;
 • podejmowanie, w miarę możliwości, prac naukowo-badawczych poprzez powołane do tego celu komisje i zespoły robocze;
 • organizowanie zespołów rzeczoznawców celem opracowywania opinii i orzeczeń w zakresie hodowli i produkcji zwierzęcej na zamówienie właściwych władz i instytucji lub z inicjatywy własnej;
 • współpracę i utrzymanie łączności z pokrewnymi towarzystwami w kraju i za granicą oraz praktyką zootechniczną;
 • wspieranie studenckiego ruchu naukowego.

Władzami Towarzystwa są:

  • Walne Zebranie Członków Towarzystwa
  • Zarząd Główny
  • Komisja Rewizyjna
  • Sąd Koleżeński

Władze Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Władze Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

ZARZĄD GŁÓWNY Prezydium Zarządu Głównego PTZ:
Prezes – prof. dr hab. Roman Niżnikowski
Wiceprezes – prof. dr hab. Tomasz Gruszecki
Wiceprezes – prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski
Skarbnik – dr hab. Jolanta Oprządek
Zastępca skarbnika – dr hab. Henryk Malec
Sekretarz – prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski
Członkowie:
mgr Jerzy Białobok
prof. dr hab. Bronisław Borys
prof. dr hab. Jędrzej Krupiński
prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
prof. dr hab. Edward Pawlina
prof. dr hab. Anna Stachurska (zastępca członka)
prof. dr hab. Piotr Nowakowski (zastępca członka)
Przewodniczący kół:
dr hab. Elżbieta Bombik (Koło w Siedlcach)
dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska (Koło w Szczecinie)
dr hab. Wacław Łuczak (Koło we Wrocławiu)
dr hab. Joanna Makulska (Koło w Krakowie)
prof. dr hab. Anna Rekiel (Koło w Warszawie)
prof. dr hab. Zbigniew Sobek (Koło w Poznaniu)
dr hab. Anna Szymanowska (Koło w Lublinie)
dr hab. Anna Wójcik (Koło w Olsztynie)
Komisja Rewizyjna:
prof. dr hab. Marian Brzozowski – przewodniczący
prof. dr hab. Stanisław Socha – zastępca przewodniczącego
dr hab. Grzegorz Żak – sekretarz
prof. dr hab. Czesława Lipecka – członek komisji
dr hab. Witold Rant – członek komisji
Sąd Koleżeński:
prof. dr hab. Danuta Borkowska
prof. dr hab. Maria Dymnicka
prof. dr hab. Tadeusz Szulc
prof. dr hab. Wojciech Kapelański
prof. dr hab. Olga Szeleszczuk

Członkowie Honorowi PTZ

Członkowie Honorowi PTZ

rok nadania
1. Prof. dr Karol Malsburg 1930 (zm. 31.12.1942 r.)
2. Prof. dr Roman Prawocheński 1948 (zm. 06.08.1965 r.)
3. Prof. dr hab. Franciszek Staff 1948 (zm. 02.08.1965 r.)
4. Prof. dr Henryk Malarski 1955 (zm. 11.11.1955 r.)
5. Prof. dr Jan Rostafiński 1962 (zm. 06.07.1966 r.)
6. Prof. dr Laura Kaufman 1964 (zm. 09.08.1972 r.)
7. Prof. dr Tadeusz Konopiński 1965 (zm. 06.10.1965 r.)
8. Dr Michał Markijanowicz 1965 (zm. 08.04.1969 r.)
9. Doc. dr Edward Baird 1966 (zm. 26.09.1971 r.)
10. Prof. dr Zdzisław Zabielski 1966 (zm. 09.11.1974 r.)
11. Prof. dr Józef Dubiski 1968 (zm. 17.09.1977 r.)
12. Prof. dr Witold Pruski 1968 (zm. 02.02.1984 r.)
13. Prof. dr Franciszek Abgarowicz 1969 (zm. 13.05.1979 r.)
14. Prof. dr Stefan Hoser 1969 (zm. 12.11.1969 r.)
15. Prof. dr Adam Domański 1970 (zm. 30.07.1997 r.)
16. Mgr Henryk Chlipalski 1971 (zm. 12.11.1986 r.)
17. Prof. dr Stefan Sörensen 1971
18. Prof. dr Helena Bączkowska 1980 (zm. 06.06.1995 r.)
19. Prof. dr Jan Kielanowski 1980 (zm. 16.01.1989 r.)
20. Prof. dr hab. Ewa Potemkowska 1980 (zm. 14.11.1987 r.)
21. Prof. dr Zygmunt Ruszczyc 1980 (zm. 27.09.1996 r.)
22. Prof. dr hab. Ewald Sasimowski 1980 (zm. 16.04.2012 r.)
23. Prof. dr Grażyna Znaniecka 1980 (zm. 02.09.2003 r.)
24. Prof. dr hab. Stefan Alexandrowicz 1983 (zm. 26.11.1995 r.)
25. Mgr Maria Śmigaj 1983 (zm. 09.10. 1989 r.)
26. Prof. dr hab. Zbigniew Żebrowski 1986 (zm. 26.04. 2012 r.)
27. Prof. dr hab. Jerzy Juszczak 1992
28. Prof. dr hab. Stanisław Jankowski 1992 (zm. 25.12.1992 r.)
29. Prof. dr hab. Antoni Kaczmarek 1992 (zm. 04.07.2013 r.)
30. Prof. dr hab. Zbigniew Staliński 1992
31. Prof. dr hab. Janusz Załuska 1992 (zm. 20.07.2014 r.)
32. Prof. dr hab. Andrzej Skrzydlewski 1995
33. Prof. dr hab. Władysław Zalewski 1995 (zm. 16.06.2008 r.)
34. Prof. dr hab. Stanisław Wójcik 1998
35. Prof. dr hab. Stanisław Jarosz 1998 (zm. 22.12.2011 r.)
36. Prof. dr hab. Maria Joanna Radomska 1998 (zm. 23.06.2012 r.)
37. Prof. dr hab. Adam Mazanowski 1998 (zm. 08.03. 2012 r.)
38. Prof. dr hab. Marian Różycki 2001
39. Dr inż. Józef Luchowiec 2001 (zm. 15.08.2005 r.)
40. Prof. dr hab. Krystyna Załuska 2004 (pośmiertnie; zm. 23.07.1984 r.)
41. Prof. dr hab. Stanisław Wężyk 2004
42. Prof. dr hab. Andrzej Faruga 2004
43. Prof. dr hab. Wiesław Szczepański 2004
44. Prof. dr hab. Wiesław Szeliga 2004
45. Prof. dr hab. Aleksandra Ziołecka 2004
46. Prof. dr hab. Ryszard Ziemiński 2004
47. Prof. dr hab. Jędrzej de Pelikan Krupiński 2007
48. Prof. dr hab. Marian Budzyński 2007
49. Prof. dr hab. Barbara Reklewska 2007
50. Prof. dr hab. Jerzy Gedymin 2007 (zm. 24.03.2009 r.)
51. Prof. dr hab. Aleksander Dobicki 2007 (zm. 18.09.2007 r.)
52. Prof. dr hab. Zygmunt Reklewski 2010
53. Prof. dr hab. Czesław Janicki 2010 (zm. 29.12.2012 r.)
54. Prof. dr hab. Czesława Lipecka 2010
55. Prof. dr hab. Bronisław Rak 2010
56. Dr inż. Alfred Dankowski 2013
57. Prof. dr hab. Marian Kozłowski 2013

Członkowie odznaczeni Odznaką Honorową PTZ

Członkowie odznaczeni Odznaką Honorową PTZ

rok nadania
1. Mgr Stefan Wiśniewski 1972 (pośmiertnie; zm. 24.04.1961 r.)
2. Prof. dr hab. Stefan Alexandrowicz 1972 (zm. 26.11.1995 r.)
3. Prof. dr Helena Bączkowska 1972 (zm. 06.06. 1995 r.)
4. Prof. dr Kazimierz Gawęcki 1972 (zm. 20.01. 2003 r.)
5. Prof. dr Władysław Herman 1972 (zm. 28.12.1981 r.)
6. Prof. dr Jan Kielanowski 1972 (zm. 16.01.1989 r.)
7. Prof. dr Wiesław Krantforst 1972 (zm. 24.05. 1978 r.)
8. Mgr Mieczysław Kwasieborski 1972 (zm. 11.08.1973 r.)
9. Prof. dr hab. Ewa Potemkowska 1972 (zm. 14.11.1987 r.)
10. Prof. dr Zygmunt Ruszczyc 1972 (zm. 27.09.1996 r.)
11. Prof. dr Adam Skoczylas 1972 (zm. 07.04.1975 r.)
12. Prof. dr Jerzy Szuman 1972 (zm. 20.06.1982 r.)
13. Stanisława Kołakowska 1974 (zm. 02.10.1983 r.)
14. Mgr inż. Zofia Czarnowska 1974 (zm. 05.07.1993 r.)
15. Inż. Witold Alkiewicz 1974 (zm. 20.10.1980 r.)
16. Waleria Bojanowska 1974 (zm. 07.11.1988 r.)
17. Prof. dr hab. Mieczysław Cena 1974 (zm. 06.02.1990 r.)
18. Mgr inż. Maria Gałuszkówna 1974 (zm. 01.02.2002 r.)
19. Dr Lucjan Turnau 1974 (zm. 21.12.1980 r.)
20. Mgr Jan Bujwid 1977 (zm. 02.09.1984 r.)
21. Mgr inż. Maria Śmigaj 1977 (zm. 09.10.1989 r.)
22. Prof. dr Grażyna Znaniecka 1977 (zm. 02.09.2003 r.)
23. Prof. dr hab. Janusz Załuska 1977 (zm. 20.07.2014 r.)
24. Mgr inż. Helena Homolačš 1980 (zm. 13.12.1988 r.)
25. Prof. dr hab. Jerzy Gedymin 1980 (zm. 24.03.2009 r.)
26. Prof. dr hab. Antoni Kaczmarek 1980 (zm. 05.01.2013 r.)
27. Doc. dr hab. Jan Nozdrzyn-Płotnicki 1980 (zm. 08.12.1986 r.)
28. Dr Paweł Warchoł 1980
29. Prof. dr hab. Franciszek Witczak 1980 (zm. 09.06.2009 r.)
30. Prof. dr hab. Zbigniew Żebrowski 1983 (zm. 26.04.2012 r.)
31. Prof. dr hab. Jerzy Preś 1983
32. Dr Benedykt Musiał 1983 (zm. 07.03.2004 r.)
33. Prof. dr hab. Władysław Zalewski 1983 (zm. 14.06.2008 r.)
34. Prof. dr hab. Piotr Znaniecki 1983 (zm. 28.10.1986 r.)
35. Inż. Marta Wilkońska 1983 (zm. 13.12.2000 r.)
36. Prof. dr hab. Krystyna Załuska 1987 (pośmiertnie; zm. 23.07.1984 r.)
37. Prof. dr hab. Zygmunt Sobczak 1989 (zm. 01.06.2001 r.)
38. Mgr Jerzy Koblański 1992 (zm. 21.02.1994 r.)
39. Dr Werner Hartman 1992
40. Prof. Maciej Osikowski 1995 (zm. 04.02.2006 r.)
41. Prof. dr hab. Aleksandra Ziołecka 1997
42. Prof. dr hab. Stanisław Wężyk 1997
43. Prof. dr hab. Bogusław Nowosad 1997
44. Prof. dr hab. Jerzy Chachuła 1997 (zm. 06.03.2002 r.)
45. Prof. dr hab. Bronisław Rak 1997
46. Prof. dr hab. Maria Joanna Radomska 1997 (zm. 23.06.2012 r.)
47. Prof. dr hab. Mirosław Kownacki 1997 (zm. 15.05.2004 r.)
48. Prof. dr hab. Czesław Janicki 1997 (zm. 30.12.2012 r.)
49. Dr inż. Kazimierz Żukowski 1997
50. Prof. dr hab. Marian Budzyński 1997
51. Prof. dr hab. Henryk Jasiorowski 1997
52. Prof. dr hab. Andrzej Faruga 1997
53. Prof. dr hab. Barbara Grudniewska 1997
54. Prof. dr hab. Marian Wójciak 1998 (zm. 09.02.2012 r.)
55. Prof. dr Stefan Seidler 1998 (zm. 18.03.2003 r.)
56. Prof. dr hab. Roman Czarnecki 1998
57. Dr inż. Jerzy Grzybowski 1998
58. Prof. dr hab. Czesława Lipecka 1998
59. Prof. dr hab. Aleksander Walkiewicz 1998
60. Prof. dr hab. Zygmunt Reklewski 1998
61. Mgr Ludomir Goździkiewicz 1998 (zm. 10.03.2014 r.)
62. Prof. dr hab. Roman Bochno 2000
63. Prof. dr hab. Zenon Kijak 2000 (zm. 11.07.2000 r.)
64. Prof. dr hab. Andrzej Laszczka 2000
65. Dr Leon Lassota 2000 (zm. 14.09.2003 r.)
66. Dr inż. Józef Luchowiec 2000 (zm. 15.08.2005 r.)
67. Prof. dr hab. Barbara Reklewska 2000
68. Prof. dr hab. Ryszard Stenzel 2000 (zm. 08.01.2012 r.)
69. Prof. dr hab. Jan Trela 2000
70. Prof. dr hab. Stanisław Wajda 2000
71. Prof. dr hab. Eugeniusz Węckowicz 2000
72. Prof. dr hab. Adam Brzozowski 2001 (zm. 26.01.2011 r.)
73. Prof. dr hab. Alicja Dańczak 2001 (zm. 12.08.2013 r.)
74. Prof. dr hab. Henryk Geringer 2001
75. Prof. dr hab. Józef Kulisiewicz 2001
76. Prof. dr hab. Mirosław Pięta 2001
77. Prof. dr hab. Andrzej Skrzydlewski 2001
78. Prof. dr hab. Wiesław Szeliga 2001
79. Prof. dr hab. Marek Świtoński 2001
80. Dr Alfred Dankowski 2002
81. Prof. dr hab. Andrzej Filistowicz 2002
82. Prof.. dr hab. Andrzej Frindt 2002 (zm. 07.01.2012 r.)
83. Prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska 2002
84. Prof. dr hab. Edmund Kozal 2002
85. Prof. dr hab. Alojzy Ramisz 2002 (zm. 11.08.2011 r.)
86. Dr inż. Jadwiga Szado 2002
87. Prof. dr hab. Wiesław Szczepański 2002
88. Prof. dr hab. Stanisław Buraczewski 2003 (zm. 22.03.2013 r.)
89. Prof. dr hab. Hanna Czaja 2003
90. Dr Maria Czaplicka 2003
91. Prof. dr hab. Aleksander Dobicki 2003 (zm. 18.09.2007 r.)
92. Mgr inż. Stanisław Draus 2003
93. Prof. dr hab. Marian Kaproń 2003
94. Prof. dr hab. Jędrzej de Pelikan Krupiński 2003
95. Dr inż. Dominik Mrówczyński 2003
96. Dr hab. Andrzej Rosiński 2003
97. Henryk Dobryłko 2004
98. Prof. dr hab. Adam Gut 2004
99. Prof. dr hab. Ewa Świerczewska 2004
100. Michał Włodarczak 2004
101. Prof. Dr Werner Schlote 2006
102. Prof. dr hab. Tomasz Gruszecki 2006
103. Prof. dr hab. Władysław Migdał 2006
104. Prof. dr hab. Antoni Jarczyk 2006
105. Prof. dr hab. Franciszek Borowiec 2006
106. Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 2007
107. Prof. dr hab. Leszek Drozd 2007
108. Mgr inż. Wanda Klohes 2007
109. Prof. dr hab. Danuta Borkowska 2008
110. Prof. dr hab. Bronisław Borys 2008
111. Prof. dr hab. Zbigniew Dorynek 2008
112. Prof. dr hab. Janusz Falkowski 2008
113. Prof. dr hab. Henryk Kamieniecki 2008
114. Prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła 2008
115. Prof. dr hab. Marian Niespodziewański 2008
116. Prof. dr hab. Bolesław Nowicki 2008
117. Prof. dr hab. Roman Niżnikowski 2008
118. Mgr Antoni Rączka 2008
119. Prof. dr hab. Józefa Gardzielewska 2009
120. Prof. dr hab. Bolesław Żuk 2009
121. Dr inż. Kazimierz Długi 2010
122. Prof. dr hab. Marian Kozłowski 2010
123. Dr hab. Henryk Malec 2010
124. Prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski 2010
125. Dr Maria Stolzman 2010 (zm. 26.11.2010 r.)
126. Prof. dr hab. Erwin Wąsowicz 2010
127. Dr inż. Stefan Berthold 2011
128. Prof. dr hab. Kazimierz Kamieniecki 2011
129. Prof. dr hab. Zenon Bernacki 2011
130. Prof. dr hab. Edward Dymnicki 2011
131. Prof. dr hab. Zygmunt Gil 2011
132. Prof. dr hab. Henryk Grodzki 2011
133. Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut 2011
134. Prof. dr hab. Zbigniew Jaworski 2011
135. Prof. dr hab. Edward Pawlina 2013
136. Dr hab. Marek Sapuła 2013
137. Mgr inż. Leszek Sobolewski 2013
138. Prof. dr hab. Jan Szarek 2013
139. Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski 2013
140. Prof. dr hab. Tadeusz Szulc 2013

The Polish Society of Animal Production is a science association registered and operating under the applicable law on associations and on that basis is a legal entity. It has been in existence since 1922. Its purpose is to work together for the development and dissemination of knowledge in the area of animal production. Its work is performed on a volunteer basis by of all of its members, but it may employ staff to carry out its activities.
The Society realizes its goals by means of the following:

 • organizing scientific conventions, sessions and discussion meetings
 • preparing and publishing publications in the field of animal science
 • initiating and undertaking studies on the contribution of Polish science in the development of the field of animal production
 • undertaking of research work, to the extent possible, by commissions and teams appointed for this purpose
 • organizing teams of experts in order to prepare opinions related to animal breeding and production on the request of competent authorities and institutions or on our own initiative
 • cooperation and maintenance of ties with related associations in Poland and abroad and with those working in the field of animal production
 • supporting student-led academic activities

The authorities of the Society are as follows:

 • General Assembly of the Members of the Society
 • Board of Directors
 • Audit Committee
 • Peer Dispute Review Board

Authorities of the Polish Society of Animal Production

Authorities of the Polish Society of Animal Production

ZARZĄD GŁÓWNY Prezydium Zarządu Głównego PTZ:
Prezes – prof. dr hab. Roman Niżnikowski
Wiceprezes – prof. dr hab. Tomasz Gruszecki
Wiceprezes – prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski
Skarbnik – dr hab. Jolanta Oprządek
Zastępca skarbnika – dr hab. Henryk Malec
Sekretarz – prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski
Członkowie:
mgr Jerzy Białobok
prof. dr hab. Bronisław Borys
prof. dr hab. Jędrzej Krupiński
prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
prof. dr hab. Edward Pawlina
prof. dr hab. Anna Stachurska (zastępca członka)
prof. dr hab. Piotr Nowakowski (zastępca członka)
Przewodniczący kół:
dr hab. Elżbieta Bombik (Koło w Siedlcach)
dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska (Koło w Szczecinie)
dr hab. Wacław Łuczak (Koło we Wrocławiu)
dr hab. Joanna Makulska (Koło w Krakowie)
prof. dr hab. Anna Rekiel (Koło w Warszawie)
prof. dr hab. Zbigniew Sobek (Koło w Poznaniu)
dr hab. Anna Szymanowska (Koło w Lublinie)
dr hab. Anna Wójcik (Koło w Olsztynie)
Komisja Rewizyjna:
prof. dr hab. Marian Brzozowski – przewodniczący
prof. dr hab. Stanisław Socha – zastępca przewodniczącego
dr hab. Grzegorz Żak – sekretarz
prof. dr hab. Czesława Lipecka – członek komisji
dr hab. Witold Rant – członek komisji
Sąd Koleżeński:
prof. dr hab. Danuta Borkowska
prof. dr hab. Maria Dymnicka
prof. dr hab. Tadeusz Szulc
prof. dr hab. Wojciech Kapelański
prof. dr hab. Olga Szeleszczuk

Honorary members of the Polish Society of Animal Production

Honorary members of the Polish Society of Animal Production

rok nadania
1. Prof. dr Karol Malsburg 1930 (zm. 31.12.1942 r.)
2. Prof. dr Roman Prawocheński 1948 (zm. 06.08.1965 r.)
3. Prof. dr hab. Franciszek Staff 1948 (zm. 02.08.1965 r.)
4. Prof. dr Henryk Malarski 1955 (zm. 11.11.1955 r.)
5. Prof. dr Jan Rostafiński 1962 (zm. 06.07.1966 r.)
6. Prof. dr Laura Kaufman 1964 (zm. 09.08.1972 r.)
7. Prof. dr Tadeusz Konopiński 1965 (zm. 06.10.1965 r.)
8. Dr Michał Markijanowicz 1965 (zm. 08.04.1969 r.)
9. Doc. dr Edward Baird 1966 (zm. 26.09.1971 r.)
10. Prof. dr Zdzisław Zabielski 1966 (zm. 09.11.1974 r.)
11. Prof. dr Józef Dubiski 1968 (zm. 17.09.1977 r.)
12. Prof. dr Witold Pruski 1968 (zm. 02.02.1984 r.)
13. Prof. dr Franciszek Abgarowicz 1969 (zm. 13.05.1979 r.)
14. Prof. dr Stefan Hoser 1969 (zm. 12.11.1969 r.)
15. Prof. dr Adam Domański 1970 (zm. 30.07.1997 r.)
16. Mgr Henryk Chlipalski 1971 (zm. 12.11.1986 r.)
17. Prof. dr Stefan Sörensen 1971
18. Prof. dr Helena Bączkowska 1980 (zm. 06.06.1995 r.)
19. Prof. dr Jan Kielanowski 1980 (zm. 16.01.1989 r.)
20. Prof. dr hab. Ewa Potemkowska 1980 (zm. 14.11.1987 r.)
21. Prof. dr Zygmunt Ruszczyc 1980 (zm. 27.09.1996 r.)
22. Prof. dr hab. Ewald Sasimowski 1980 (zm. 16.04.2012 r.)
23. Prof. dr Grażyna Znaniecka 1980 (zm. 02.09.2003 r.)
24. Prof. dr hab. Stefan Alexandrowicz 1983 (zm. 26.11.1995 r.)
25. Mgr Maria Śmigaj 1983 (zm. 09.10. 1989 r.)
26. Prof. dr hab. Zbigniew Żebrowski 1986 (zm. 26.04. 2012 r.)
27. Prof. dr hab. Jerzy Juszczak 1992
28. Prof. dr hab. Stanisław Jankowski 1992 (zm. 25.12.1992 r.)
29. Prof. dr hab. Antoni Kaczmarek 1992 (zm. 04.07.2013 r.)
30. Prof. dr hab. Zbigniew Staliński 1992
31. Prof. dr hab. Janusz Załuska 1992 (zm. 20.07.2014 r.)
32. Prof. dr hab. Andrzej Skrzydlewski 1995
33. Prof. dr hab. Władysław Zalewski 1995 (zm. 16.06.2008 r.)
34. Prof. dr hab. Stanisław Wójcik 1998
35. Prof. dr hab. Stanisław Jarosz 1998 (zm. 22.12.2011 r.)
36. Prof. dr hab. Maria Joanna Radomska 1998 (zm. 23.06.2012 r.)
37. Prof. dr hab. Adam Mazanowski 1998 (zm. 08.03. 2012 r.)
38. Prof. dr hab. Marian Różycki 2001
39. Dr inż. Józef Luchowiec 2001 (zm. 15.08.2005 r.)
40. Prof. dr hab. Krystyna Załuska 2004 (pośmiertnie; zm. 23.07.1984 r.)
41. Prof. dr hab. Stanisław Wężyk 2004
42. Prof. dr hab. Andrzej Faruga 2004
43. Prof. dr hab. Wiesław Szczepański 2004
44. Prof. dr hab. Wiesław Szeliga 2004
45. Prof. dr hab. Aleksandra Ziołecka 2004
46. Prof. dr hab. Ryszard Ziemiński 2004
47. Prof. dr hab. Jędrzej de Pelikan Krupiński 2007
48. Prof. dr hab. Marian Budzyński 2007
49. Prof. dr hab. Barbara Reklewska 2007
50. Prof. dr hab. Jerzy Gedymin 2007 (zm. 24.03.2009 r.)
51. Prof. dr hab. Aleksander Dobicki 2007 (zm. 18.09.2007 r.)
52. Prof. dr hab. Zygmunt Reklewski 2010
53. Prof. dr hab. Czesław Janicki 2010 (zm. 29.12.2012 r.)
54. Prof. dr hab. Czesława Lipecka 2010
55. Prof. dr hab. Bronisław Rak 2010
56. Dr inż. Alfred Dankowski 2013
57. Prof. dr hab. Marian Kozłowski 2013

Members awarded the Badge of Honour of the Polish Society of Animal Production

Members awarded the Badge of Honour of the Polish Society of Animal Production

rok nadania
1. Mgr Stefan Wiśniewski 1972 (pośmiertnie; zm. 24.04.1961 r.)
2. Prof. dr hab. Stefan Alexandrowicz 1972 (zm. 26.11.1995 r.)
3. Prof. dr Helena Bączkowska 1972 (zm. 06.06. 1995 r.)
4. Prof. dr Kazimierz Gawęcki 1972 (zm. 20.01. 2003 r.)
5. Prof. dr Władysław Herman 1972 (zm. 28.12.1981 r.)
6. Prof. dr Jan Kielanowski 1972 (zm. 16.01.1989 r.)
7. Prof. dr Wiesław Krantforst 1972 (zm. 24.05. 1978 r.)
8. Mgr Mieczysław Kwasieborski 1972 (zm. 11.08.1973 r.)
9. Prof. dr hab. Ewa Potemkowska 1972 (zm. 14.11.1987 r.)
10. Prof. dr Zygmunt Ruszczyc 1972 (zm. 27.09.1996 r.)
11. Prof. dr Adam Skoczylas 1972 (zm. 07.04.1975 r.)
12. Prof. dr Jerzy Szuman 1972 (zm. 20.06.1982 r.)
13. Stanisława Kołakowska 1974 (zm. 02.10.1983 r.)
14. Mgr inż. Zofia Czarnowska 1974 (zm. 05.07.1993 r.)
15. Inż. Witold Alkiewicz 1974 (zm. 20.10.1980 r.)
16. Waleria Bojanowska 1974 (zm. 07.11.1988 r.)
17. Prof. dr hab. Mieczysław Cena 1974 (zm. 06.02.1990 r.)
18. Mgr inż. Maria Gałuszkówna 1974 (zm. 01.02.2002 r.)
19. Dr Lucjan Turnau 1974 (zm. 21.12.1980 r.)
20. Mgr Jan Bujwid 1977 (zm. 02.09.1984 r.)
21. Mgr inż. Maria Śmigaj 1977 (zm. 09.10.1989 r.)
22. Prof. dr Grażyna Znaniecka 1977 (zm. 02.09.2003 r.)
23. Prof. dr hab. Janusz Załuska 1977 (zm. 20.07.2014 r.)
24. Mgr inż. Helena Homolačš 1980 (zm. 13.12.1988 r.)
25. Prof. dr hab. Jerzy Gedymin 1980 (zm. 24.03.2009 r.)
26. Prof. dr hab. Antoni Kaczmarek 1980 (zm. 05.01.2013 r.)
27. Doc. dr hab. Jan Nozdrzyn-Płotnicki 1980 (zm. 08.12.1986 r.)
28. Dr Paweł Warchoł 1980
29. Prof. dr hab. Franciszek Witczak 1980 (zm. 09.06.2009 r.)
30. Prof. dr hab. Zbigniew Żebrowski 1983 (zm. 26.04.2012 r.)
31. Prof. dr hab. Jerzy Preś 1983
32. Dr Benedykt Musiał 1983 (zm. 07.03.2004 r.)
33. Prof. dr hab. Władysław Zalewski 1983 (zm. 14.06.2008 r.)
34. Prof. dr hab. Piotr Znaniecki 1983 (zm. 28.10.1986 r.)
35. Inż. Marta Wilkońska 1983 (zm. 13.12.2000 r.)
36. Prof. dr hab. Krystyna Załuska 1987 (pośmiertnie; zm. 23.07.1984 r.)
37. Prof. dr hab. Zygmunt Sobczak 1989 (zm. 01.06.2001 r.)
38. Mgr Jerzy Koblański 1992 (zm. 21.02.1994 r.)
39. Dr Werner Hartman 1992
40. Prof. Maciej Osikowski 1995 (zm. 04.02.2006 r.)
41. Prof. dr hab. Aleksandra Ziołecka 1997
42. Prof. dr hab. Stanisław Wężyk 1997
43. Prof. dr hab. Bogusław Nowosad 1997
44. Prof. dr hab. Jerzy Chachuła 1997 (zm. 06.03.2002 r.)
45. Prof. dr hab. Bronisław Rak 1997
46. Prof. dr hab. Maria Joanna Radomska 1997 (zm. 23.06.2012 r.)
47. Prof. dr hab. Mirosław Kownacki 1997 (zm. 15.05.2004 r.)
48. Prof. dr hab. Czesław Janicki 1997 (zm. 30.12.2012 r.)
49. Dr inż. Kazimierz Żukowski 1997
50. Prof. dr hab. Marian Budzyński 1997
51. Prof. dr hab. Henryk Jasiorowski 1997
52. Prof. dr hab. Andrzej Faruga 1997
53. Prof. dr hab. Barbara Grudniewska 1997
54. Prof. dr hab. Marian Wójciak 1998 (zm. 09.02.2012 r.)
55. Prof. dr Stefan Seidler 1998 (zm. 18.03.2003 r.)
56. Prof. dr hab. Roman Czarnecki 1998
57. Dr inż. Jerzy Grzybowski 1998
58. Prof. dr hab. Czesława Lipecka 1998
59. Prof. dr hab. Aleksander Walkiewicz 1998
60. Prof. dr hab. Zygmunt Reklewski 1998
61. Mgr Ludomir Goździkiewicz 1998 (zm. 10.03.2014 r.)
62. Prof. dr hab. Roman Bochno 2000
63. Prof. dr hab. Zenon Kijak 2000 (zm. 11.07.2000 r.)
64. Prof. dr hab. Andrzej Laszczka 2000
65. Dr Leon Lassota 2000 (zm. 14.09.2003 r.)
66. Dr inż. Józef Luchowiec 2000 (zm. 15.08.2005 r.)
67. Prof. dr hab. Barbara Reklewska 2000
68. Prof. dr hab. Ryszard Stenzel 2000 (zm. 08.01.2012 r.)
69. Prof. dr hab. Jan Trela 2000
70. Prof. dr hab. Stanisław Wajda 2000
71. Prof. dr hab. Eugeniusz Węckowicz 2000
72. Prof. dr hab. Adam Brzozowski 2001 (zm. 26.01.2011 r.)
73. Prof. dr hab. Alicja Dańczak 2001 (zm. 12.08.2013 r.)
74. Prof. dr hab. Henryk Geringer 2001
75. Prof. dr hab. Józef Kulisiewicz 2001
76. Prof. dr hab. Mirosław Pięta 2001
77. Prof. dr hab. Andrzej Skrzydlewski 2001
78. Prof. dr hab. Wiesław Szeliga 2001
79. Prof. dr hab. Marek Świtoński 2001
80. Dr Alfred Dankowski 2002
81. Prof. dr hab. Andrzej Filistowicz 2002
82. Prof.. dr hab. Andrzej Frindt 2002 (zm. 07.01.2012 r.)
83. Prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska 2002
84. Prof. dr hab. Edmund Kozal 2002
85. Prof. dr hab. Alojzy Ramisz 2002 (zm. 11.08.2011 r.)
86. Dr inż. Jadwiga Szado 2002
87. Prof. dr hab. Wiesław Szczepański 2002
88. Prof. dr hab. Stanisław Buraczewski 2003 (zm. 22.03.2013 r.)
89. Prof. dr hab. Hanna Czaja 2003
90. Dr Maria Czaplicka 2003
91. Prof. dr hab. Aleksander Dobicki 2003 (zm. 18.09.2007 r.)
92. Mgr inż. Stanisław Draus 2003
93. Prof. dr hab. Marian Kaproń 2003
94. Prof. dr hab. Jędrzej de Pelikan Krupiński 2003
95. Dr inż. Dominik Mrówczyński 2003
96. Dr hab. Andrzej Rosiński 2003
97. Henryk Dobryłko 2004
98. Prof. dr hab. Adam Gut 2004
99. Prof. dr hab. Ewa Świerczewska 2004
100. Michał Włodarczak 2004
101. Prof. Dr Werner Schlote 2006
102. Prof. dr hab. Tomasz Gruszecki 2006
103. Prof. dr hab. Władysław Migdał 2006
104. Prof. dr hab. Antoni Jarczyk 2006
105. Prof. dr hab. Franciszek Borowiec 2006
106. Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 2007
107. Prof. dr hab. Leszek Drozd 2007
108. Mgr inż. Wanda Klohes 2007
109. Prof. dr hab. Danuta Borkowska 2008
110. Prof. dr hab. Bronisław Borys 2008
111. Prof. dr hab. Zbigniew Dorynek 2008
112. Prof. dr hab. Janusz Falkowski 2008
113. Prof. dr hab. Henryk Kamieniecki 2008
114. Prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła 2008
115. Prof. dr hab. Marian Niespodziewański 2008
116. Prof. dr hab. Bolesław Nowicki 2008
117. Prof. dr hab. Roman Niżnikowski 2008
118. Mgr Antoni Rączka 2008
119. Prof. dr hab. Józefa Gardzielewska 2009
120. Prof. dr hab. Bolesław Żuk 2009
121. Dr inż. Kazimierz Długi 2010
122. Prof. dr hab. Marian Kozłowski 2010
123. Dr hab. Henryk Malec 2010
124. Prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski 2010
125. Dr Maria Stolzman 2010 (zm. 26.11.2010 r.)
126. Prof. dr hab. Erwin Wąsowicz 2010
127. Dr inż. Stefan Berthold 2011
128. Prof. dr hab. Kazimierz Kamieniecki 2011
129. Prof. dr hab. Zenon Bernacki 2011
130. Prof. dr hab. Edward Dymnicki 2011
131. Prof. dr hab. Zygmunt Gil 2011
132. Prof. dr hab. Henryk Grodzki 2011
133. Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut 2011
134. Prof. dr hab. Zbigniew Jaworski 2011
135. Prof. dr hab. Edward Pawlina 2013
136. Dr hab. Marek Sapuła 2013
137. Mgr inż. Leszek Sobolewski 2013
138. Prof. dr hab. Jan Szarek 2013
139. Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski 2013
140. Prof. dr hab. Tadeusz Szulc 2013