Skip to content

07paźCały dzień08XXVI Warsztaty Zootechniczne„ Nowe wyzwania w hodowli i chowie zwierząt w praktyce”

Szczegóły

Warszawa, dnia 13.04.2023 r.

Zaproszenie do udziału w XXVI Warsztatach Zootechnicznych pt.:

„ Nowe wyzwania w hodowli i chowie zwierząt w praktyce”,

które odbędą się w dniach 7-8 pażdziernika 2023 r.   

w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku (woj. lubuskie)

i na terenie farmy Lubuskie Angusowo wieś Droszków /Zielona Góra

Program XXVI Warsztatów Zootechnicznych:

Dzień 1-wszy 07.10.23r.

godz. 6.00 – wyjazd z parkingu SGGW (budynek 23 od strony dziedzińca wewnętrznego)

godz. 12.00 – planowany przyjazd do Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, rejestracja w hotelu

godz. 13.00 – warsztaty praktyczne na terenie farmy Lubuskie Angusowo

godz. 19.00 –  uroczysta kolacja

Dzień drugi 08.10.23r.

godz. 8.00 – śniadanie w hotelu

godz. 9.00-11.30 – seminarium konferencyjne  i sesja e-posterowa

godz. 11.30 – zakończenie konferencji

godz. 12.00 – wymeldowanie z hotelu i wyjazd do Zaborowa i Warszawy

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Warsztatach Zootechnicznych do dnia 31.05.2023 na adres mailowy iwona_lasocka@sggw.edu.pl.pani sekretarz Warszawskiego Koła PTZ, dr inż. Iwony Lasockiej: wysyłając kartę zgłoszenia z potwierdzeniem wniesienia opłaty w wysokości 100zł (format pdf) za udział w konferencji na numer konta 09 1240 1112 1111 0010 9995 8120  Bank Pekao SA z dopiskiem opłata konferencyjna i imię i nazwisko.

Doniesienia oraz e-postery na załączonych formatkach należy przesłać do 15 sierpnia na powyższy adres e-mail sekretarza koła.

Opłata za konferencję zawiera koszty transportu, uroczystej kolacji, wynajęcia sali konferencyjnej i zamieszczenia doniesień konferencyjnych w formie rozdziałów w monografii pokonferencyjnej w wersji on-line w Przeglądzie Hodowlanym (5 pkt).

Koszty zakwaterowania wraz z wyżywieniem nie ujętym w programie warsztatów każdy uczestnik pokrywa samodzielnie. Dodatkowe informacje są zamieszczone w planie ramowym konferencji.

Przewodnicząca komitetu naukowo-organizacyjnego XXV Warsztatów Zootechnicznych

Przewodnicząca Warszawskiego Koła PTZ

Prof. dr hab. Beata Kuczyńska

Komitet naukowo-organizacyjny:

Prof. dr hab. Beata Kuczyńska – przewodnicząca; członkowie komitetu:. dr inż. Iwona Lasocka, dr hab. Barbara Kowalik, prof. IFŻZ Jabłonna, dr hab. Witold Rant, prof. SGGW dr hab. Wiesław Świderek; dr inż. Marcin Świątek; mgr inż. Konrad Wiśniewski

Więcej

Czas

październik 7 (Sobota) - 8 (Niedziela)

Lokalizacja

Ośrodek Doradztwa Rolniczego